03-12-12

Nog wat krasse uitspraken uit Klimaatkatern van DMorgen van 24 november 2012

globalwarmingmok.gif

Voor mij dan toch.
Kul onderzoekers Anneleen Kenis en Matthias Lievens :

1. ' Natuurpunt gaat in zee met Electrabel en Ikea, dat duizenden voetbalvelden aan bomen omhakt, WWF erkt samen met bedrijven die schandalige dingen doen. Die ngo's proberen die bedrijven van binenuit te veranderen, maar worden zo meegezogen in een verhaal dat niet echt duurzaam meer is. We trachten die zeepbel te doorprikken en andere organisaties te interpelleren.

Hvandeker : ik ben geneigd die stelling te onderschrijven, maar denk ook dat ze het soms goed bedoelen. Alleszins wat Natuurpunt betreft vind ik dat teveel focussen op geld : zo ben ik in 1 van hun tijdschriften op minstens 4 verzoeken tot betalen of andere fondswervingen gestoten... ze hebben uiteraard geld nodig om te werken, maar zijn daar veel te agressief mee bezig. 

2. '  Er is sowieso een daling van de groei  nodig '

Hvandeker : Ze bedoelen niet minder jobs, maar een ander samenlevingsmodel met minder de mantra van banken en markten en daar sta ik achter.

3. ' De grote vervuilers zoals Arcelor Mittal maken miljardenwinsten via de handel in emissierechten. In theorie vertrekt de groene economie vanuit de vervuiler betaalt, maar hier is het dat de vervuiler verdient '

Hvandeker : Als men gaten in de regelgeving laat, zijn er altijd die daar in duiken.

4. Catherine Ongenae : ' De gemiddelde Belg eet ongeveer 240 gram vlees per dag, daar waar artsen aanbevelen dat 100 gram ruim voldoende is. We lijken ons daar voorlopig weinig van aan te trekken. '

5. Ex-veggie Lierre Keith : ' Vegetariërs geloven dat niets moet sterven voor hun levensonderhoud, maar de waarheid is dat landbouw op grote schaal een van de meest destructieve menselijke activiteiten is. Maar ik ben wel een vurig verdedigster van lokaal geproduceerd en ecologisch verantwoord vlees omdat het een wereld van verschil is als runderen worden grootgebracht op gras, niet op geïmporteerd veevoeder.

Hvandeker : zo kunnen we dit ook bekijken door minder maar gezonder ( in zijn brede betekenis ) vlees en wat meer lokaal geteelde groenten te eten.

6. Johan Corthouts : ' Een eerdere poging in 2005 om de Europese regels aangaande F-gassen ( 23.000 x schadelijker dan CO² ) aan te scherpen , mislukte jammerlijk. Greenpeace sprak toen van een overwinning  voor de multinationals. Die waren er in geslaagd om de schadelijke effecten ervan te bagatelliseren. '

Hvandeker : Ook dit is moeilijk te begrijpen. Iets bagatelliseren en minimalizeren, wetende dat het zo schadelijk is en er ruimschoots alternatieven zijn ....

7. Energiespecialist Johan Braem van vermogensbeheerder Econopolis : ' Volgens sommige milieu-experten is er spraken van een beleggingszeepbel. Omdat de wereld vervuilende energiebronnen zal afzweren om het klimaat te redden, staat een massale afwaardering in beleggingen in steenkool, olie en gas te gebeuren. De financiële markten hebben dit blijkbaar nog niet door, zeggen de aanhangers van de carbon-bubble theorie.

Hvandeker : Het kan natuurlijk, iedere theorie heeft zijn aanhangers. Ik zou het niet weten...maar dat de olieprijzen zullen blijven stijgen daar zijn er veel van overtuigd, dus groene alternatieven zijn ook voor beleggers  interessant.

8. Maarten Rabaey : ' Duitsland doet het zonder kernenergie en met ecowijken. De energiewende met ook afbouw van fossiele brandsoffen en massale investeringen in hernieuwbare energie zorgen in Duitsland voor een revolutiionaire ommekeer.

Hvandeker : soms mogen we wel eens naar en in het oosten gaan kijken en ons de weg laten wijzen.

9.  Professor Hans Bruyninckx van HIVA : ' Een harde en aantoonbare koppeling van groene groei aan ambitieuzere milieu- en klimaatdoelstellingen is essentieel. De essentie van groene groei, nl dat ze prioritair milieudoelstellingen moet dienen, dient nog veel centraler gesteld te worden. Groene groei en eco-innovatie-beleid zou dust best ook met ' harde ' milieucriteria geëvalueerd worden. Op die manier wordt het duidelijk dat het niet blijft bij groene versiering van een traditionele economische groeistrategie. Ook in België is het discours overwegend economisch : groei, investeringen, concurrentiekracht en jobs. Even logisch en - voor alle duidelijkheid - noodzakelijk als eenzijdig. Groene groei is geen tewerkstellingsinstrument maar een visie op de toekomst.

Hvandeker : Het klimaat zou de eerste en enige bekommernis mogen zijn van het beleid. Al de rest kan daar van afgeleid worden door daarvoor noodzakelijke maatregelen om dat te veranderen. Groene maatregelen zorgen voor tewerkstelling en nog veel meer.

21-06-12

Een slecht gevoel met De Panda van het WNF

wnf,wwf,wilfried huismann,de panda,tijgers,orang-oetangs,natuurpunt

WNF-WWF is al jaren ' een sterk merk ' met een aantrekkelijke logo. Maar achter dit alles zit heel wat verborgen : goede acties maar ook acties met een verborgen kantje. In de documentaire van de duitser Wilfried Huismann met als titel ' The Silence of the Panda, what WWF isn't saying ' wordt dat verborgen kantje een beetje gedocumenteerd. Zijn stelling is dat WWF eerder de industrie dan de natuur helpt. En dat wordt ook met tal van voorbeelden onderbouwd : ze zijn meer bezig met winst te maken dan met de dieren te beschermen, WWF is een partner van een bedrijf dat tonnen chemicaliën en antibiotica in zee stort, lokale stammen in Indië worden uit het woud verjaagt zodat tijgers er beter zouden gedijen en toeristen er voor 10.000 dollar per persoon van zouden kunnen ' genieten '.  Oerwoud werd omgehakt en massa's orang-oetangs neergeschoten om plaats te maken voor palmolie. WWF bezorgt die bedrijven een groen tintje in ruil voor veel centen. Uiteraard weerlegt het WNF deze feiten maar ontkennen niet dat ze met grote bedrijven samenzit.

Hvandeker : wat is een buikgevoel waard voor een rechtbank ? Niets, maar dat wil niet zeggen dat het geen goede indicator is van bepaalde ' ervaringen '. In dit verhaal is mogelijk niet alles juist geïnterpreteerd, maar het zou mij verbazen dat alles fout is. En dat bevestigt mijn gevoel dat ook voor het WWF de centen belangrijker zijn dan wat dan ook. En dat velen die voor het WWF werken goed of goedbedoeld bezig zijn daar twijfel ik niet aan. Ik zie trouwens hetzelfde, op veel kleinere schaal, ook gebeuren met Natuurpunt. Ook weer zo'n ( fout ?) buikgevoel. Waarom verbreken ze dan bv niet asap hun ' relatie ' met Electrabel, waarvan we weten waar ze voor staan. Voorlopig blijf ik nog lid maar twijfel hoe langer hoe meer...

12-03-10

Acties die ' deugd ' doen .

bij

 

 

 

 

 

2010 = Jaar van de biodiversiteit  www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be  en www.biodiv2010.be

18-25 april 2010 = Week van de aarde  www.weekvandeaarde.be

Zaterdag 27 maart 2010 = Earth Hour WWF  www.earthhour.be

Meedoen ? Waarom niet !  

Bron : Ecozine , driemaandelijks tijdschrift van Groen.

20-10-08

Het klimaat warmt ( nog) sneller op dan eerst gedacht.....

Snellere verandering klimaat zal België hard treffen"

overstroming

 Het klimaat verandert sneller dan wetenschappers tot nu toe voorspeld hadden. Ook in België zijn ernstige gevolgen te verwachten, met meer en intensere stormen, overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. Dat meldt het WWF. De organisatie voor natuurbehoud wil dat Europa zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent doet dalen.

Faster, stronger, sooner
In het rapport "Climate change: faster, stronger, sooner" ("Klimaatverandering: sneller, sterker, vroeger") verzamelde WWF naar eigen zeggen nieuwe wetenschappelijke gegevens, die aantonen dat het klimaat sneller verandert dan wat het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) in zijn recentste rapport voorspelde.

Noordpool
De Noordpool zal volgens WWF dertig jaar vroeger dan voorspeld zijn ijs verliezen. Het zomerijs zou volledig kunnen verdwijnen tussen 2013 en 2040, iets wat in meer dan een miljoen jaar nooit gebeurd is.

Zeeniveau
Het zeeniveau zal tegen het einde van de eeuw meer dan 1,2 meter hoger liggen, of ruim twee keer meer dan de 0,59 meter die het IPCC als maximumstijging voorspeld had. "Enorme gebieden aan de kust lopen daardoor meer risico's op overstromingen", aldus WWF. "Het gebied rond de Middellandse Zee zal meer en meer te kampen hebben met langdurige droogte. De gletsjers in de Zwitserse Alpen zullen blijven slinken, wat ervoor zal zorgen dat waterkrachtcentrales minder stroom zullen kunnen opwekken. De temperatuurstijgingen hebben er bovendien nu al voor gezorgd dat er minder tarwe-, maïs- en gerstopbrengst is."

Meer wind
De gevolgen van de klimaatverandering zullen zich volgens de natuurbehoudsorganisatie ook in België laten voelen. "Zo zullen het aantal en de intensiteit van de stormen over de Britse eilanden en de Noordzee verhogen, wat zal leiden tot hogere windsnelheden en grotere schade in West- en Centraal-Europa", aldus WWF.

Ozon
Verder zal de concentratie aan ozon, een component van luchtvervuiling, in de zomer vooral in België, Engeland, Duitsland en Frankrijk verhogen. In het grootste deel van Europa zou het ook meer gaan regenen, waardoor de kans op overstromingen en schade stijgt.

Zeedieren
"De ecosystemen in de Noordzee en de Baltische Zee zullen blootgesteld worden aan de hoogste temperaturen sinds het begin van de metingen. Die opwarming zorgt ervoor dat lokale soorten zeedieren en -planten zich niet meer kunnen aanpassen, wat leidt tot belangrijke veranderingen in de ecosystemen van de zee", luidt het.

Experts
WWF roept de Europese Unie (EU) daarom op om haar uitstoot tegen 2020 met minstens 30 procent te laten dalen in vergelijking met 1990. "Daarnaast moet de EU substantiële steun en financiering geven aan de zich ontwikkelende landen, zodat ook zij de klimaatverandering kunnen aanpakken en zich kunnen aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen ervan."Het WWF-rapport wordt ondersteund door enkele klimaatexperts, onder wie Jean-Pascal van Ypersele, professor Klimatologie en Milieuwetenschappen aan de Université Catholique de Louvain en vicevoorzitter van het IPCC.
Een verhoging van de uitstootreductie van 20 naar 30 procent tegen 2020, kan Europa tot 25 miljard euro besparen. Dat blijkt uit berekeningen van het WWF.

Gezondheidskosten
Het verhogen van de Europese doelstelling van 20 naar 30 procent minder uitstoot tegen 2020, zorgt voor 8.000 minder ziekenhuisopnames per jaar, en 2 miljoen minder verloren werkdagen. Dat zou zorgen voor een besparing in de gezondheidskosten tussen 6,5 en 25 miljard euro, aldus de studie van het WWF, de Health and Environment Alliance (HEAL) en Climate Action Network Europe (CAN-E). Zowat 369.000 mensen sterven elk jaar voortijdig door de luchtvervuiling, en de kosten daarvan zouden jaarlijks oplopen tot 3 à 9 procent van het BNP van de EU.

Maatschappij
"De huidige discussies over klimaatverandering gaan allemaal over de kosten voor de industrie en de economie, terwijl de kosten van de klimaatverandering voor de maatschappij hoofdzakelijk genegeerd worden", reageert Sam Van den Plas, Climate Change Officer van WWF-België. "Het is essentieel dat men inziet dat maatregelen om propere energiebronnen te promoten, en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, niet alleen de klimaatverandering zullen beperken, maar ook de luchtvervuiling verminderen en de levenskwaliteit van de Belgische burgers zullen verbeteren."

De ngo's roepen het Europese Parlement dan ook op om ambitieus te zijn en de emissiereductie op te trekken tot 30 procent

 

Bron : Belga en diverse mediawebsites

Hvandeker : Ze komen wel erg snel met steeds slechtere berichten en ik ben zelfs geneigd om dat te geloven. Omdat ik denk dat, gezien de hoogdringendheid van het probleem, er steeds meer - en dus per definitie meer betrouwbare - metingen noodzakelijk zijn en ook gebeuren. Daardoor zal de toevalsfactor in/van de meetresultaten verminderen. Als dat besef doordringt bij de bevolking en bij de beleidsmakers dan zit de kans erin dat er nog tijdig reactie komt, ondanks het feit dat vandaag alle aandacht gaat naar ons aller zuurverdiende centen.

Daarom ook mijn oude vraag : wanneer zullen de kosten van de klimaatverandering, oa ziekenhuiskosten en vele andere , verplicht in de kostprijs van een product worden verrekend ? Als bedrijven daar een factuur voor zullen ontvangen van de overheid of andere instanties. De vervuiler betaalt en dit geld is dan per definitie een component van de kostprijs, niet ?  

18-07-08

Kom eens naar Bredene op 21 juli, het WWF is daar ook.

voet
Ga met ons mee naar Bredene op 21 juli !

De uitdaging: maak samen met WWF de grootste menselijke windmolen ter wereld

- Animatie: een schattenjacht, graffiti en spelletjes voor het hele gezin.
- Sfeer: de zilte lucht met jodium, het fijne zand, muziek.

… en alles over de acties van WWF en de campagne tegen de klimaatverandering.

Afspraak: het Staf Versluyscentrum en zijn omgeving, Bredene.

Programma

8.00u : Ijsbeerzwemmen in zee met gratis ontbijt (inschrijvings op ijsbeerzwemmen@wwf.be)

14.00u tot 16.00u Grafitti-workshop - vanaf 10 jaar

14.00u tot 16.00u windmolentjes maken en kleuren

14.00u tot 18.30u kindergrime, WWF-animaties, grafitikunstwerken, wandeling olv Marien Ecologisch Centrum, interactieve spelen,...

14.30u tot 16.30u Creatie en opname van het ijsberenlied olv Jean Bosco Safari

16.30u Recordpoging grootste menselijke windmolen

17.00u tot 18.30u : Kids Icebearparty

Hoe kan je er geraken ?

Met de trein tot Oostende (meer info : www.b-rail.be) en dan met de kusttram tot Bredene, halte ‘Bredene Camping ’ (meer info : www.delijn.be

WWF op de zomerfestivals

Van 25 tot 27 juli: Sfinks, Boechout

Kijk uit voor onze vismensen, ze zullen aanwezig zijn!

26 juli: Gentse Feesten

Kijk uit voor onze vismensen, ze zullen aanwezig zijn!

 Bron : Website WWF-België  

  

 

 

 

 

15:04 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bredene, windmolen, wwf, staf versluyscentrum |  Facebook |

03-04-08

Korte econieuwtjes van vandaag

LightningBolt

1. Het Wereld Natuur Fonds  ( WNF-WWF ) vindt dat electrische auto's zuiniger en efficiënter rijden dan oorspronkelijk gedacht. Ze reduceren niet alleen de CO2 uitstoot, maar kunnen bovendien echt wedijveren met auto's die op andere alternatieve energiebronnen rijden. Electriciteit is een prima brandstof en wagens zullen steeds kleiner, lichter en aerodynamischer worden. Bron : De Morgen dd 2 april 2008.

2. Al Gore start een nieuwe klimaatcampagne om de klimaatverandering zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. " Alliance for Climate Protection  " voorziet in advertenties op tv en internet. In navolging van D-Day en de eerste mens op de maan , moet de VS ook op gebied van de klimaatverandering het voortouw proberen te nemen. De campagne richt zich tot alle Amerikanen, over de partijgrenzen heen, en vraagt hen om actie te ondernemen en klimaatbewuster te leven. Zie ook : www.wecansolveit.org  De kostprijs ervan zou 300 miljoen dollar zijn. Bron : De Morgen dd 2 april 2008.  Een peulschil , oa in vergelijking met 7.37 miljard welke jaarlijks uitgegeven worden aan de strijd voor een beter klimaat en zeker met de 650 miljard welke jaarlijks worden uitgegeven voor defensie en de strijd tegen het terrorisme. Bron : Raak, maadblad van de KWB van april 2008.

Hvandeker : Het lijkt een eindeloze weg die de VS nog moeten afleggen om  " first things first " te krijgen.

3. Enkele cijfers over files : In 2004 waren er, in Vlaanderen, 4.8 miljoen uren fileleed , in 2007 reeds 6 miljoen. Deze metingen komen van het Verkeerscentrum Vlaanderen maar zou een voorzichtige schatting kunnen zijn , mogelijk zijn de werkelijke cijfers eerder 9 tot 10 miljoen uren. Kostprijs ? Ook dat is bij benadering : 250.000.000 Euro. Vergelijk even met de campagne van Al Gore...

Hvandeker : Ik kan dat aannemen, want ik stond gisteren zelf 3 uur in de file ergens in de buurt van Gent. Wat ik daar heb meegemaakt : hallucinant en sommige , nog actieve mensen, maken dat waarschijnlijk dagelijks mee. Voor mij zoveel mogelijk de trein, dat is duidelijk.

4. Nederland voert vandaag , 1 april 2008, omstreden fijnstoftaks op dieselauto's in. Ondanks protesten van belangenbehartigers van fabrikanten en invoerders en vakorganisaties van auto's oordeelde de rechter in kortgeding dat de heffing mocht.

5. Fiscale prikkel kleurt wagenpark van bedrijven in België voortaan steeds groener. Vanaf deze maand is het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker om hun personeel een bedrijfswagen aan te bieden die weinig CO2 uitstoot. De meeste bedrijven hebben reeds op de nieuwe regeling geanticipeerd door hun wagenpark milieuvriendelijker te maken.

Hvandeker : zowel in punten 4 als 5 wordt aangegeven dat de kentering stilaan wordt ingezet door maatregelen van allerlei aard. Laat ons hopen dat die trend zich verder zet of beter nog : in een versnelling terecht komt.  

07-02-08

De Nieuwsbrief nr 12 van het WWF met een aantal nuttige tips

Hallo en gelukkig nieuwjaar 2008 !!!

Ondertusssen hebben al meer dan 150.000 mensen de ecologische voetafdruk-calculator gebruikt! Jouw inspanningen hielpen mee om een oppervlakte van meer dan 40.000 hectaren van de planeet ongeschonden te laten. Dat komt overeen met meer dan 80.000 keer de Grote Markt van Brussel.

Bedankt voor je enthousiasme! En lang leve onze planeet!

Het team ‘ecologische voetafdruk’ van WWF-België

Nieuw
 
Stop de klimaatverandering voor ze jou verandert!06.02.2008

Heb ik gedroomd of heb ik echt net een… visman gezien?
Nee, het is geen hallucinatie! De 'vismannen' van WWF nodigen je uit om je impact op het klimaat te verminderen met behulp van de Climate Impact Reducer.
Meer info


Topten: ontdek de zuinigste wagens 06.02.2008

Wie een nieuwe wagen wil kopen? Surf dan zeker eerst naar topten.be. Daar vind je voor verschillende categorieën (mini, gezinswagen, monovolume,…) een top tien van de zuinigste auto's.
Meer info


Energiezuinig? De overheid betaalt mee!06.02.2008

Energiezuinig verbouwen levert heel snel centen op. Niet alleen omdat je energiefactuur daalt, maar ook omdat de overheid tussenkomt. Ook wie investeert in hernieuwbare energie kan aanzienlijke bedragen verkrijgen. Een blik op de mogelijkheden...
Meer info


Laat je uitdagen!06.02.2008

Wil je energie besparen zonder aan comfort in te boeten? Ga dan in op de uitdaging van het Brussels Gewest om je energieverbruik met 20% te doen dalen. Voor je het goed en wel beseft, laat je de jaarlijkse CO2-uitstoot van je gezin met minstens een ton dalen!
Meer info


Eco-cocooning...06.02.2008

In de winter trekken we ons graag terug in de warmte van ons huis. Buiten steekt de wind op en regent het pijpenstelen, maar wij zitten lekker binnen met z'n allen te cocoonen. Ecologisch? Natuurlijk wel.
Meer info

 

01-01-08

Nieuws van einde 2007, nog boeiend begin 2008

 

1. WWF start 2008 campagne tegen opwarming van de aarde met de slogan : stop mee de klimaatverandering vooraleer de klimaatverandering jou verandert. Om dat kracht bij te zetten liepen er in Brussel een aantal vismensen rond, mensen die zich zogezegd hebben aangepast aan het stijgende waterpeil als gevolg van de klimaatverandering. Volg link naar : http://reduce.wwf.be/nl/cir_001-001_1.aspx  bron : De Morgen 28/12/07

vismens
 

 

 

 

 

 

 

2. Wil je de bouw volgen van het poolstation Princess Elisabeth op Antarctica, kijk dan naar : www.antarcticstation.org  Bron : De Morgen dd 28/12/07

pressconf0520061_or

 

 

3. Ecosticker ( Umweltplakkette ) verplicht , ook voor buitenlanders, vanaf vandaag 1/1/2008 in bepaalde stadszones ( milieuzones)  van Keulen, Hannover en Berlijn. Ook andere Duitse steden volgen snel dit jaar. Deze zones, waar men de luchtverontreiniging wil terugdringen,  situeren zich vooral in de historische centra en kernen met veel groen. Prijs tussen 5 en 12 Euro. Benzinewagens van meer dan 15 jaar en dieselwagens van meer dan 10 jaar krijgen zelfs geen sticker meer en mogen er niet meer in.  Bron : De Morgen dd 29/12/2007

Hvandeker : Een goede maatregel, als weliswaar schuchter begin. Hopelijk denken ook andere steden in andere Europese landen er over na. Al eens te voet door Rome gewandeld ? Het fijn stof komt er langs je oren terug uit.

6439_toparticlephoto

 

 

 

 

 

4. Ecologisch rijden, wat is dat ? Weinig Belgen rijden ecologisch ( en economisch ) verantwoord. Zelfs met een zogenaamde " zuinige " wagen. Enkele voorbeelden : 85 % rijdt regelmatig in de verkeerde versnelling ( niet de 2de noch de 3de maar wel de 4de versnelling is het zuinigst en dus het properste) ; weinig mensen remmen af op de motor, zetten de motor af bij iets langer stilstaan bv aan een overweg, traag kruispunt, etc ; heel wat mensen gebruiken de airco op overbodige momenten. Dit alles werd door het VAB onderzocht en opnieuw komt tot uiting dat ecologisch rijden synoniem is voor economisch rijden waarbij men tot 10 % kan besparen. Bron : De Morgen van einde 2007.

Hvandeker : sensibilizering blijft noodzakelijk, steeds meer zelfs. En met de fiets voor kleine afstanden bespaart men zelfs 100 % ....

6444_toparticlephoto

 

 

 

 

 

5. Russische Gazprom en Duitse BASF openen enorm gasveld in Noordwest Siberië. Dit veld bevat voldoende gas om Duitsland gedurende 10 jaar te bevoorraden . Vanaf 2009 komt dat neer op 25.000.000.000 ( 25 miljard ) kubieke meter gas productie per jaar. Daardoor is de grootste gasproducent ter wereld  ook  goed voor 25 % van de Europese aardgasbevoorrading. Bron : De Morgen van einde 2007 

Hvandeker : Hallucinante cijfers in een tijd waarin energie steeds belangrijker wordt . De russische beer staat met zijn poten midden in Europa en een kraan dichtdraaien duurt niet lang... Hallo Brussel ? ?  

beer

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Steeds grotere projecten met zonne-energie : de plaatsing van zonnepanelen stijgt " exponentieel " , zoals de plaatsing van panelen bij 15 industriële bedrijven  ( oa Honda Belgium Factory) door Electrabel en de vastgoedbevak WDP samen met Nuon en SolarAccess. Voor Electrabel past deze investering in haar " duurzaam beleid " en ze willen daarnaast de milieu-impact van de eigen activiteiten beperken. Ook Nuon wil zijn marktpositie versterken en zich voluit profileren als groene speler. Bron De Morgen dd 19/12/2007.

Hvandeker : Door de vele informatie uit het verleden weten we dat bedrijven vooral bezig zijn met hun imago, hun marktpositie en de creatie van goodwill. Ook in het verleggen van aandacht , oa via green washing , staan ze sterk. Langs de andere kant zie ik ook dat Electrabel reeds 16,5 % van zijn capaciteit betrekt uit hernieuwbare energie, wat niet niks is natuurlijk. Toch zal er nog heel wat meer moeten gebeuren vooraleer ik , en met mij miljoenen consumenten, in hun verhaal geloof. Ze zijn gewoon te sterk en we weten ondertussen hoe dat komt , toch ? Ze hebben het - voor lange tijd - verknald, ook bij milieuorganisaties, consumentenorganisaties , burgers en politici. Dat komt niet uit de lucht vallen en sommige charmeoffensieven zijn logisch maar echt te doorzichtig.

eneco
  

 

7. Concentratie fijn stof heeft de voorbije jaren nooit zo hoog gelegen dan de voorlaatste week van 2007, met alle gevolgen vandien voor de volksgezondheid. Het piekmoment duurde een volle week terwijl dat doorgaans maar enkel dagen is. Daardoor krijgen vele mensen ademhalingsproblemen en zelfs hartfalen met de dood tot gevolg. De kleinste stofdeeltjes worden rechtstreeks in de bloedbaan opgenomen, met verstoppingen tot gevolg. Maar de langetermijngevolgen voor onze gezondheid zijn nog ernstiger. Tijdelijke maatregelen , zoals de snelheidsbeperkingen, hebben wel enig lokaal effect en bewijzen hun nut in de onmiddellijke omgeving van autostrades maar meer duurzame, blijvende maatregelen dringen zich op. Aldus de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu in de Morgen dd 26/12/2007.

Hvandeker : Men zegt dat andere , verdergaande maatregelen, economisch niet meer haalbaar zijn. Maar dat is volgens mij geredeneerd vanuit de ( oude ) economie van het meer, niet van het beter. De economie van het beter, zuiniger, trager, kwaliteitsvoller is per definitie beter combineerbaar met minder vervuiling, minder klein stof, zuiniger en properder auto's, meer fietsen voor kleine afstanden, minder tomaten of bloemen uit Azië, en vul dit rijtje zelf bijna eindeloos verder in. En verschaft even veel werk, mogelijk ander werk.  

 

slide0005_image009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En dan de uitspraak van Colruyt : " We willen alleen nog groene energie ". Over 10 jaar ( ten laatste ) wil Colruyt volledig CO2-neutraal zijn en helemaal op groene energie overgeschakeld zijn. Zonnepanelen op onze winkels, meer windmolens waar we kunnen. We proberen duurzaam te zijn door oa te letten op kleinere verpakkingen want dit geeft lagere kosten en dus lagere prijzen en dat laatste is onze basisfilosofie. We besparen op transport ( alleen volle camions) , energie en grondstoffen. We zijn sober en doen aan rationeel energieverbruik , we gebruiken bv gesloten diepvrieskoffers, betere lampen, betere koeling en efficiëntere verwarming. Grijze energie uit kerncentrales en gasgestookte of kolengestookte centrales willen we niet meer. We willen aan kringloopdenken doen, geen materialen weg te gooien maar te hergebruiken zodat de keten of de cirkel slim sluit. We moeten van een verbruikersmaatschappij naar een gebruikersmaatschappij en dat is een heel verschil.

Nog een maatregel, weliswaar met kleine impact maar als voorbeeld erg belangrijk : 923 werknemers komen met de fiets werken en geven hun parkeerplaats op in ruil voor een spiksplinternieuwe (Colruyt)fiets. ER zijn ook pendelfietsen voor mensen die met de trein komen werken. Bron : de Morgen dd 22/12/2007

Hvandeker : Deze aanpak spreekt me persoonlijk erg aan . Omdat ze slim is en geënt op het principe dat economie ( en lagere prijzen ) en ecologie (bv via minder verpakkingen ) perfect kunnen samengaan. Ik denk dat ze mede hierdoor steeds meer afstand kunnen nemen van de concurrentie.  Hun standpunten zijn ferm en uitdagend. Ecologie werkt ( en geeft werk ).

6783_toparticlephoto
 

12-11-07

Regeringen schrappen in IPCC-rapporten

slide0010_image019
  

" Regeringen schrappen in IPCC-rapporten

BRUSSEL, 12 november 2007 (MO/IPS) - Regeringen schrappen cruciale feiten en belangrijke informatie uit de samenvattingen van de rapporten van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. Dat meldt het Wereldnatuurfonds.

De samenvattingen zijn gebaseerd op de rapporten die de drie werkgroepen van het IPCC het voorbije jaar hebben gepubliceerd. Om te voorkomen dat die cruciale informatie naar de achtergrond verdwijnt, heeft de internationale natuurbehoudsorganisatie WWF een rapport geschreven over wat iedereen moet onthouden uit de rapporten van het IPCC.

Regeringsdelegaties komen vandaag (12 november) en de komende dagen samen voor besprekingen over het syntheserapport in het Spaanse Valencia.

'Er is een groot contrast tussen de rijkdom van het werk dat het IPCC heeft verricht en de drie Syntheserapporten voor Beleidsmakers die maar een sterk afgezwakte versie zijn van de uitgebreide rapporten, en dat vooral om politieke redenen,' zegt Sam Van den plas, klimaatspecialist van WWF-België. 'Deze werkgroepen hebben duidelijk de basis gelegd voor verregaande verminderingen in de uitstoot van broeikasgassen. De samenvattingen zijn daar maar een flauw afkooksel van.'

Cruciale elementen die ontbreken

De internationale natuurbehoudsorganisatie WWF heeft een rapport opgesteld, met de naam 'What You Should Know – WWF summary for policymakers'. In dat rapport staan enkele cruciale elementen die ontbreken in de samenvattingen van de rapporten van de eerste twee werkgroepen van het IPCC:

  • de verhoogde kans dat mogelijk verwoestende orkanen ontstaan,
  • de opwarming van het noordelijk gelegen deel van de Stille Oceaan,
  • het verdwijnen van gletsjers in de Europese Alpen,
  • problemen in verband met water, zoals droogtes en overstromingen,
  • het verdwijnen van 20 tot 30 procent van de soortenrijkdom als de temperaturen stijgen met 2 tot 3 graden Celsius.

De samenvatting van de derde werkgroep is niet opgenomen in het rapport van WWF. Daarin stond duidelijk dat het mogelijk is om de opwarming van de aarde te stoppen als de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen begint te verminderen voor 2015. Om ons klimaat veilig te houden, moet tegen het midden van deze eeuw de CO2-uitstoot met 50 tot 85 procent teruggedrongen zijn " .

Bron : Website van MO en vandaag in de Morgen

Hvandeker : Weet wat je ( niet ) leest : " ceci n'est pas une pipe ". En raadpleeg de bronnen en wees kritisch . Bovendien is het menens met het beleid van Ban Ki Moon, VN secretaris generaal, die even op bezoek was op Antarctica en nogmaals meedeelde dat de strijd tegen de opwarming van de aarde de topprioriteit is tijdens zijn mandaat. Hij is naar zijn zeggen erg gealarmeerd over de snelheid waarmee de opwarming om zich heen grijpt. Belangrijk om weten, zeker in het licht van de volgende klimaatconferentie volgende maand in Bali. Maar hoe sterk staat de VN opdat belangrijke elementen kunnen gerealiseerd worden.   

Bekijk ook eens dit plannetje :

http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/...

04-10-07

Dixie....

Hvandeker : de opwarming van de aarde is ondertussen reeds langs alle kanten bekeken, bestudeerd, besproken, ... en telkens komen er nieuwe en interessante standpunten te voorschijn. Deze keer is het dit van Dixie Dansercoer die als eerbetoon aan Adrien de Gerlache en 110 jaar later op expeditie gaat naar Antarctica. In een interview met het Forum van Vlaamse Vrouwen liet hij het volgende optekenen :

" Wij werken voor deze expeditie samen met het WWF. Wij hebben van hen een lijstje meegekregen met interessant werk : Over het dalend aantal pinguïns  zoals de Adéliepinguïns, de Ezelspinguïns en de Macaronipinguïns. Over de krill , een schaaldiertje dat voor hun voedsel zorgt en sinds 1970 met 80 % is afgenomen. Daardoor dreigen de pinguïns alsook de albatrossen binnen de 5 jaar te verdwijnen. Ook het onderzoek van de afname van ijsmassa's van toen tot nu is erg belangrijk. Het WWF hoopt dat de expeditie heel wat mensen bewust zal maken van de noodzaak om oplossingen te vinden voor de huidige opwarming van de aarde. Hun rapport " Climate Solutions, WWF's vision for 2050 " heeft aangetoond dat er vandaag meer dan genoeg duurzame en milieuvriendelijke technologie en energie aanwezig zijn om het tij te keren. Op één voorwaarde : dat we er NU aan beginnen om deze kennis toe te passen. We hebben nog slechts 5 jaar maximum om tussen nu en 2050 en op basis van de gekende middelen tegemoet te komen aan de voorziene VERDUBBELING van de energievraag in de wereld. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat we er in slagen om de CO2 uitstoot met 60 tot 80 % te doen dalen. EN IK GELOOF OPRECHT DAT WE DAARIN ZULLEN SLAGEN, JA ! "

ijsberg
  

23-09-07

Met de fiets in de stad : logisch, toch ?

Nieuws           
Met de fiets in de stad: logisch toch! 15.09.2007


Even naar de bakker om de hoek? Of naar de buurtwinkel enkele straten verder? Dan neem je toch de fiets? Snel, gezond en goedkoop. Wist je trouwens dat je auto het meest verbruikt en vervuilt tijdens korte ritten in de stad?

Door het vele optrekken en remmen tijdens korte (stads)ritten zijn het brandstofverbruik en de uitstoot per kilometer erg hoog. Afhankelijk van de verkeersdrukte, kan het brandstofverbruik in de stad zelfs dubbel zo hoog zijn als op de snelweg. De stad is woon- en werkgebied, en dus hebben veel mensen last van die extra vervuiling. Kortom: korte ritten in de stad zijn slecht voor het milieu, slecht voor de volksgezondheid en slecht voor de portemonnee!

Vind je fietsen in de stad gevaarlijk? Zorg dan zelf voor meer veiligheid. Laat je fiets regelmatig nakijken door een fietsenmaker. Hij zorgt voor de correcte bandenspanning en kijkt je remmen na. Zo vermijd je lekke banden, en het rijdt makkelijker. Zorg dat je fietsverlichting werkt en draag kleurrijke kleren. Eenmaal op de weg, eis dan je plaats op. Aarzel niet om tenminste een meter van de rand te fietsen, dan heb je geen last van openslaande autoportieren en auto's die je in de goot dringen. Haal in langs de linkerzijde. Dan merken chauffeurs je beter op. Houd bij vrachtwagens, bussen en bestelwagens rekening met de dode hoek. En geef veranderingen van richting aan met je hand of een blik.

Als je met deze tips rekening houdt, heeft fietsen in de stad alleen maar voordelen. Het is gezond, je hebt geen last meer van files, laat staan van parkeerproblemen. Gedaan met hoge benzineprijzen en dure parkeertickets. En je zorgt mee voor een rustige, veilige en leefbare omgeving.

 

Bron : de nieuwsbrief ecologische voetafdruk van het WWF- België

http://www.footprint-wwf.be:80/nl/

 

Hvandeker : En fietsen is niet alleen goed en gezond voor het lichaam maar ook goed en gezond voor de geest. Via bovengenoemde link kan je ook eens kijken naar de tussenkomsten van de overheid bij de aanschaf van een schone auto.

velo

05-04-07

Natuurwonderen lijden onder opwarming aarde

Natuurwonderen lijden onder opwarming aarde

do 05/04/07 - Het Wereld Natuur Fonds WWF waarschuwt in een rapport voor de grote impact van klimaatverandering op enkele bekende natuurgebieden, zoals het Amazonewoud of de koraalriffen in de Caraïben.

In het rapport vertelt de organisatie hoe de verwoestende gevolgen van de opwarming van de aarde nu al schade toebrengen aan de grootste natuurwonderen ter wereld.
(AP)

Zo verbleken de koraalriffen van het Great Barrier Reef (foto) in Australië door de opwarming van het zeewater.

Een ander natuurwonder dat volgens het WWF dreigt te verdwijnen, is de Chihuahua-woestijn in Mexico en de Verenigde Staten. Die herbergt 3.500 plantensoorten, waarvan 1.000 nergens anders groeien.

Ook dieren voelen de kwalijke gevolgen van de opwarming van de aarde: de zeeschildpadden in de Caraïben, de tijgers in de mangroves in India en de wilde zalm in de Beringzee zijn volgens het WWF drie diersoorten die rechtstreeks worden bedreigd.

Ook de wouden van Valvidia in Chili en Argentinië, de Yangtze-rivier in China, het Amazonewoud, de smeltende gletsjers in de Himalaya en de bossen langs de kusten van Oost-Afrika verdragen de klimaatveranderingen slecht.

"Hoog tijd dat we er iets aan doen"

Het rapport beschrijft ook hoe het WWF in die regio's werkt aan verdedigingsstrategieën om de schadelijke gevolgen af te weren.

De activiteiten variëren van waterbesparende irrigatieprojecten tot het uitbreiden van natuurreservaten.

"De ecosystemen dreigen ten onder te gaan. Het is hoog tijd dat we er iets aan doen", zegt Sam Van den plas van het WWF.

Het Wereld Natuur Fonds vraagt ook aan regeringsleiders om serieuze maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot die tot het broeikaseffect leidt, te verminderen.

14-02-07

Reach en de reachlobby in Brussel

" Reach : Registratie, Evaluatie en Autorisatie Chemische Stoffen is een Europese verordening die de productie, de invoer en het gebruik van chemische stoffen op een uniforme manier voor de hele EU regelt. Deze verordening zorgde voor een zeer emotioneel debat en leidde zowel bij de industrie als bij de milieuorganisaties tot bepaalde uitvergrotingen, zegt CEFIC, de Europese koepelorganisatie van de chemie.

Hoewel het nooit officieel bevestigd is, staat REACH algemeen bekend als het meest belobbyde dossier ooit , zegt Hendrik Vos, professor EU studies aan de Universiteit Gent. Maar wat zo bijzonder is, is dat de chemische lobby tegenover bijzonder goed georganiseerde milieuorganisaties kwam te staan. "

 

Chemie in het Europees Parlement :

Tot 2001 was de Europese wetgeving rond chemische stoffen een samenraapsel van nationale regelgevingen die het overgrote deel van de chemische stoffen ongemoeid lieten. In het oude systeem moesten de autoriteiten bewijzen dat er een probleem was met een chemische stof. De nieuwe regelgeving REACH keert de bewijslast om en legt hem bij de bedrijven. Zij moeten kunnen aantonen dat hun chemicaliën geen gevaar vormen voor het milieu en de volksgezondheid.

Het eerste voorstel van de Commissie was een ware nachtmerrie voor de industrie. Wij stonden van in het begin achter de filosofie van REACH maar voor ons was het belangrijk dat het voor de bedrijven ook toepasbaar was , zegt CEFIC.

Neen zegt een lobbyiste van Greenpeace, de chemiesecor wou REACH van bij het begin opblazen, gaven veel geld uit aan impactstudies die moesten aantonen dat REACH tot ondraaglijke kosten en immense werkloosheid zou leiden. Pas toen het duidelijk werd dat REACH er toch zou komen, zijn ze zich wat toegeeflijker gaan opstellen.

Een Groen Europarlementslid zegt : De campagne tegen REACH was een van de meest agressieve die de EU ooit meemaakte.

Maar ook de milieulobby liet zich niet onbetuigd en hebben een front gevormd met WWF, Friends of the Earth Europe, andere milieuorganisaties, consumentenorganisaties en sommige vakbonden, die allen aan hetzelfde zeel hebben getrokken. "

Uit MO nr 40, februari 2007 onder titel " Lobbyisten in Brussel, invloed is niet goedkoop.

Hvandeker : Ecologie, gezondheid en economie zijn nog steeds moeilijk te verzoenen. Het is nog teveel een " welles, nietes " spelletje en de industrielobby had blijkbaar betere papieren ( geld) dan de milieulobby, want de oorspronkelijke regelgeving is, wat ik van kenners lees,  fundamenteel uitgehold en afgezwakt . Jammer maar helaas !      

tall_ships_race04hvd