06-12-08

Weekboek voor de vrienden van de ecologie

chinapollutie

Omdat ik steeds meer vaststel dat mensen niet meer de tijd hebben of maken om lange - soms , maar dat weet je niet op voorhand, interessante - dingen te lezen , probeer ik het allemaal nog wat korter te maken. Met alle, mogelijk andere, nadelen vandien. Ik ondervind dat zelf : wat echt interessant is, daar ga ik verder op in, maar de rest : tja.

1. DM 1/12 : Economische crisis werpt lange schaduw over 14de VN-klimaatconferentie in het Poolse Poznan. De reactie van VN klimaatchef Yvo De Boer is eveneens duidelijk : ' De economische en financiële crisis gebruiken voor flauwere klimaatafspraken is het recept voor nog zo'n crisis. '

2. DM 1/12 en 3/12 : Kyoto-Bis moet er einde 2009 in Kopenhagen liggen. Maar potentieel nefast zijn de recente pogingen binnen de EU om het Europees klimaatpakket af te zwakken. Landen zoals Italië, Duitsland , een aantal Oost-Europese landen ( Polen zelf ! ) en zelfs België ( en Vlaanderen ) spelen hierin een negatieve rol en houden de klimaatambities het liefst zo laag mogelijk. Het triumviraat Leterme-Peeters-Crevits legt een bom onder het klimaatpakket.  

3. DM 1/12 : Inbinden is het stomste wat je nu kan doen, zeggen zowel Gordon Brown alsook Ban Ki Moon. Het is nu het juiste moment voor de juiste keuze : fundamentele groene keuzes gaan samen met groei en extra jobs. En iedereen kijkt naar Barack Obama.

4. DM 1/12 : De meeste mensen, zowel in rijke als arme landen, vinden de opwarming van de aarde het belangrijkste probleem, nog groter dan de economische crisis en willen dat hun politici daar naar te handelen en het kortzichtig gekibbel te staken.

Hvandeker : Positief is dat de publieke opinie meer dan een positief signaal verwachten. Ze willen duidelijk groene keuzes die de klimaatopwarming helpen onder controle te krijgen voor dat het te laat is. Hallo Leterme, Peeters, Crevits ?

5. DM 3/12 : Cardoen verkoop auto's zoals een potje yoghurt : één kopen, één gratis. Wat gaan we morgen met al die wagens doen ? Een nog langere file produceren ? Over elkaar rijden ? Nog meer autostrades en dubbeldekbruggen à la Lange Wapper bouwen ?

Hvandeker : Dat deze vorm van handeldrijven nog kan of nog mag, daar kan ik echt niet bij. Hoe kan je nu plots behoefte hebben aan 2 nieuwe wagens ? Een auto ( liefst een milieuvriendelijke ) en een plooifiets, dat kan ik gemakkelijk begrijpen. Misschien wordt de 2de kleine wagen gewoon verkocht, maar het milieueffect is hetzelfde.

6. DM 3/12 : Amancio Ortega, baas van het kledingmerk Zara, gaat met zijn nieuw bedrijf Capital Energy 2 miljard Euro investeren in 20 energieparken, goed voor groene stroom voor 700.000 Spaanse klanten.  Maar ook India, Oost-Europa en enkele Latijns-Amerikaanse landen staan op het programma. Iedereen weet dat Ortega een sociaal ondernemer is, maar of hij ook een groen ondernemer is, die geeft om het milieu, is niet zeker.

Hvandeker : Ook als hij niet geeft om het milieu ( wie heeft hem dat al horen zeggen overigens ?) , en alleen om zijn centen, dan nog is het resultaat - een dam opwerpen tegen de klimaatopwarming - positief.     

7. MO 12/2008 : Waar staat een van de grootste zonnepanelenparken ? Waar wordt electrische stroom opgewerkt uit de golfslag ? In Portugal ! Tegen 2020  halen ze 31 % van zijn energiemix uit hernieuwbare energie. Vandaag is dat 21 %, België haalt amper 2.2 % en wil niet verder gaan dan 13 % in 2020.   

Hvandeker : zie punt 2 hiervoor mbt het ambitieniveau van onze Vlaamse en Federale Overheden. Triestig, zeker vandaag met Poznan lopende.

8. MO 12/2008 : ' Wij, burgers van Nederland en Vlaanderen, en van Europa, roepen op tot een ingrijpende heroriëntering van onze economieën. ' Zo begint de verklaring van Tilburg, die in maart is opgesteld in opvolging van een conferentie over de schaduwzijden van permanente groei. Begin volgend jaar organiseert het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling  ( VODO ) een opvolgingsconferentie in Antwerpen. De nadruk zal liggen op de practische uitwerking van alternatieve modellen. De huidige financiële crisis wordt daarbij gezien als een stimulans om nieuwe wegen af te toetsen. Gastspreker is Wolfgang Sachs van het Wuppertal Institut.

Details over de conferentie op 16 januari 2009 in Antwerpen kan je vinden op www.economischegroei.net