06-12-08

Weekboek voor de vrienden van de ecologie

chinapollutie

Omdat ik steeds meer vaststel dat mensen niet meer de tijd hebben of maken om lange - soms , maar dat weet je niet op voorhand, interessante - dingen te lezen , probeer ik het allemaal nog wat korter te maken. Met alle, mogelijk andere, nadelen vandien. Ik ondervind dat zelf : wat echt interessant is, daar ga ik verder op in, maar de rest : tja.

1. DM 1/12 : Economische crisis werpt lange schaduw over 14de VN-klimaatconferentie in het Poolse Poznan. De reactie van VN klimaatchef Yvo De Boer is eveneens duidelijk : ' De economische en financiële crisis gebruiken voor flauwere klimaatafspraken is het recept voor nog zo'n crisis. '

2. DM 1/12 en 3/12 : Kyoto-Bis moet er einde 2009 in Kopenhagen liggen. Maar potentieel nefast zijn de recente pogingen binnen de EU om het Europees klimaatpakket af te zwakken. Landen zoals Italië, Duitsland , een aantal Oost-Europese landen ( Polen zelf ! ) en zelfs België ( en Vlaanderen ) spelen hierin een negatieve rol en houden de klimaatambities het liefst zo laag mogelijk. Het triumviraat Leterme-Peeters-Crevits legt een bom onder het klimaatpakket.  

3. DM 1/12 : Inbinden is het stomste wat je nu kan doen, zeggen zowel Gordon Brown alsook Ban Ki Moon. Het is nu het juiste moment voor de juiste keuze : fundamentele groene keuzes gaan samen met groei en extra jobs. En iedereen kijkt naar Barack Obama.

4. DM 1/12 : De meeste mensen, zowel in rijke als arme landen, vinden de opwarming van de aarde het belangrijkste probleem, nog groter dan de economische crisis en willen dat hun politici daar naar te handelen en het kortzichtig gekibbel te staken.

Hvandeker : Positief is dat de publieke opinie meer dan een positief signaal verwachten. Ze willen duidelijk groene keuzes die de klimaatopwarming helpen onder controle te krijgen voor dat het te laat is. Hallo Leterme, Peeters, Crevits ?

5. DM 3/12 : Cardoen verkoop auto's zoals een potje yoghurt : één kopen, één gratis. Wat gaan we morgen met al die wagens doen ? Een nog langere file produceren ? Over elkaar rijden ? Nog meer autostrades en dubbeldekbruggen à la Lange Wapper bouwen ?

Hvandeker : Dat deze vorm van handeldrijven nog kan of nog mag, daar kan ik echt niet bij. Hoe kan je nu plots behoefte hebben aan 2 nieuwe wagens ? Een auto ( liefst een milieuvriendelijke ) en een plooifiets, dat kan ik gemakkelijk begrijpen. Misschien wordt de 2de kleine wagen gewoon verkocht, maar het milieueffect is hetzelfde.

6. DM 3/12 : Amancio Ortega, baas van het kledingmerk Zara, gaat met zijn nieuw bedrijf Capital Energy 2 miljard Euro investeren in 20 energieparken, goed voor groene stroom voor 700.000 Spaanse klanten.  Maar ook India, Oost-Europa en enkele Latijns-Amerikaanse landen staan op het programma. Iedereen weet dat Ortega een sociaal ondernemer is, maar of hij ook een groen ondernemer is, die geeft om het milieu, is niet zeker.

Hvandeker : Ook als hij niet geeft om het milieu ( wie heeft hem dat al horen zeggen overigens ?) , en alleen om zijn centen, dan nog is het resultaat - een dam opwerpen tegen de klimaatopwarming - positief.     

7. MO 12/2008 : Waar staat een van de grootste zonnepanelenparken ? Waar wordt electrische stroom opgewerkt uit de golfslag ? In Portugal ! Tegen 2020  halen ze 31 % van zijn energiemix uit hernieuwbare energie. Vandaag is dat 21 %, België haalt amper 2.2 % en wil niet verder gaan dan 13 % in 2020.   

Hvandeker : zie punt 2 hiervoor mbt het ambitieniveau van onze Vlaamse en Federale Overheden. Triestig, zeker vandaag met Poznan lopende.

8. MO 12/2008 : ' Wij, burgers van Nederland en Vlaanderen, en van Europa, roepen op tot een ingrijpende heroriëntering van onze economieën. ' Zo begint de verklaring van Tilburg, die in maart is opgesteld in opvolging van een conferentie over de schaduwzijden van permanente groei. Begin volgend jaar organiseert het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling  ( VODO ) een opvolgingsconferentie in Antwerpen. De nadruk zal liggen op de practische uitwerking van alternatieve modellen. De huidige financiële crisis wordt daarbij gezien als een stimulans om nieuwe wegen af te toetsen. Gastspreker is Wolfgang Sachs van het Wuppertal Institut.

Details over de conferentie op 16 januari 2009 in Antwerpen kan je vinden op www.economischegroei.net

22-05-07

Vrienden van de ecologie, een uitnodiging, deel 1

Hiermede nodig ik eenieder die dit leest uit om zijn/haar definitie van ecologie via mijn mail of als reactie met ons te delen. Je bijdrage krijgt dan - samen met je naam en woonplaats - een ereplaats op deze weblog.

Alvast mijn definitie als voorzet :

 

Ecologie is een maatschappelijke stroming voor de toekomst, met toekomst.

 

6410_toparticlephoto

 

11:02 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrienden van de ecologie, definitie, ecologie |  Facebook |

14-05-07

Mijn mening, gratis maar niet gratuit

Momenteel lijden veel partijen aan koudwatervrees, schrik om te verliezen wat ze hebben of om wat ze kunnen hebben.

Spa en Open Vld lijden aan een soort van inertie, zeg maar consolidatie...

CD&V lijdt aan goede voornemens ( goed bestuur) zonder voorwerp...

 

Groen! heeft concrete plannen, zowel op ecologisch als op sociaal gebied. Hun gevecht voor een betere maatschappij met oog voor de kwaliteit van het leven , in al zijn aspecten ( ecologische economie , niet meer maar beter ) is daar een voorbeeld van. Minder slogans, meer inhoud.... het mag. Kijk naar het laagje (groene) vernis van de anderen , het valt teveel op. Lees, als je tijd en interesse hebt, over het echte groene gedachtegoed op www.groen.be en je zal zien dat Groen! , met vallen en opstaan, een volwaardige partner is op velerlei gebieden, zelfs een meer performante justitie. De nieuwe generatie groenen zijn specialisten , geen idioten en ze dragen geen wollen sokken. En ze hebben geleerd van de fouten uit het verleden... maar willen niet meer geïdentificeerd worden met alle fouten, ook die van de coalitiepartners van dat ogenblik. Ze willen geen zwarte piet meer toegeschoven krijgen , dat was goed voor één keer.  

Doen voor Groen! , vrienden van de ecologie.

 

 

ACHT IS EEN MOOI NUMMER, EN BETROUWBAAR , OOK OP 10 JUNI 2007 .

 

6444_toparticlephoto

 

11-05-07

10 + 6 = 8 + 8 = toeval ?

Op 10 juni ( 6de maand)  halen de groenen met het nummer 8 misschien wel 8 % ? Of meer ?

 

S T E M  dus ACHT op TIEN ZES

S T E M  dus ACHT op TIEN ZES

S T E M  dus ACHT op TIEN ZES

S T E M  dus ACHT op TIEN ZES

 

DE VRIENDEN VAN DE ECOLOGIE , hun kinderen en kleinkinderen en alle toekomstige generaties danken U.

 

!cid_397041212@30102006-2CE8

 

13:16 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: acht, 8, tien zes, vrienden van de ecologie |  Facebook |

Scholieren winnen prijs met website over klimaatkwestie

Hvd : Bij het bezoeken van deze website : www.klimaatwebsite.be

was ik, zoals de jury die de prijs heeft toegekend, gewoon verbluft. Zowel wat betreft lay-out als inhoud gewoon af,af,af. Een groep leerlingen van het GTIL Gemeentelijk Technisch Instituut van Londerzeel won hiermee een wedstrijd over klimaatverandering onder Vlaams Brabantse scholen. De 14 leerlingen, richting Industriële Wetenschappen, werkten een virtueel project met bouw van een ecodorp op een oude bedrijfssite in Steenhuffel.

Verplichte literatuur voor alle vrienden van de ecologie.

Proficiat mannen...

 

voet

 

08-05-07

Grote lijnen van het 3de VN Klimaatrapport

Uit De Morgen van 5 mei 2007

" Het vanuit ecologisch oogpunt meest wenselijk scenario om de broeikasgassen te verminderen kost niet meer dan 3 % van het wereldwijde bnp tegen 2030. Verder worden de conclusies in het rapport " onthutsend " genoemd.

Dat is de algemene conclusie van een reeks onderliggende bevindingen en actiepunten :

1. We hebben niet de luxe van de tijd, een erg klein tijdvenstertje dus.

2. China was alsnog bereid de slotconclusies en teksten goed te keuren, ondanks het feit dat zij in eerste instantie hun economische ontwikkeling niet wilden laten beperken .

3. Willen we de opwarming van de aarde beperken tot 2° Celsius, dan dienen we de uitstoot te beperken met 50 tot 85 % tegen 2050 versus 2000. Dus een daling van 430 ppm nu tot 350/400 ppm.   

4. Zoals gezegd in de inleiding zal de kost 3 % zijn van het bnp tegen 2030 en 5.5 % tegen 2050. 

5. Als we verder doen zoals vandaag,dan geraken we in heel diepe problemen, ook genoemd " een niet meer te stoppen " reeks fenomenen. Er is dus geen enkel excuus om nog langer te wachten.

6. Veranderingen in de levensstijl en gedragspatronen kunnen bijdragen tot aanpak van klimaatverandering en luchtvervuiling , met als gevolg een betere volksgezondheid die de overheid een flinke stuiver zal opleveren.

7. Hernieuwbare energie, besparing en efficiëntie spelen daarbij een sleutelrol. Diverse vormen van overheidssteun zijn daarbij onontbeerlijk.

8. Tussen de lijnen staat ook te lezen dat kernenergie een mogelijke optie is maar.... erg duur, heeft grote nadelen en zal kwa aandeel in de electriciteitsproductie over 20 jaar niet verder staan dan vandaag ".   

 

Hvandeker : Veel nieuws staat er niet in maar het rapport bevestigt heel wat conclusies van voordien. Het is haalbaar en betaalbaar wanneer we onmiddellijk en gezamenlijk, overheid, bedrijven en particulieren reageren teneinde de schade te beperken. Niets doen is dus doemdenken : " na ons de zondvloed ".  

Dus, vrienden van de ecologie, kies voor zij die daar heel hard willen aan meewerken. Stem...

 

groenestevigemuur

 

04-05-07

Strijd tegen opwarming aarde is haalbaar en betaalbaar

Uit e-kompas nr 57 van Groen!

" 3° IPCC-Rapport: de bal ligt nu in het kamp van de politici

Strijd tegen opwarming aarde is haalbaar en betaalbaar

Het derde rapport van de internationale klimaatdeskundigen brengt goed nieuws: de opwarming van de aarde kan nog worden tegengehouden. De technieken zijn voorhanden en de economische kost blijft beperkt. Maar er is wel nood aan politieke wil. Als de politiek blijft talmen, lopen de kosten zeer snel op.
Wereldwijd is een vermindering van 50% nodig van de broeikasgassen tegen 2050. Voor de industriële landen betekent dit een vermindering met minimum 80 à 90%.
Om dat doel te bereiken verwachten de klimaatexperts het meest van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ze benadrukken ook dat in alle sectoren inspanningen nodig zijn: bij de productie van energie, in het verkeer, in de bouwsector, land- en bosbouw en de afvalverwerking. Ook in de industrie zijn bijkomende inspanningen nodig, vooral bij de energie-intensieve bedrijven.
Het rapport is geen pleidooi voor kernenergie geworden. Integendeel, er wordt zelfs expliciet gewezen op de problemen van het kernafval en de verspreiding van kernwapens.

De klimaatexperts leggen met dit rapport de bal in het kamp van de politiek.
Het is aan de beleidsverantwoordelijken om uit te maken welk risico voor hen aanvaardbaar is, of ze een opwarming van meer dan 2°C willen riskeren met alle gevolgen van dien (zoals geschetst in het voorgaande rapport). Groen! antwoordt hier duidelijk NEE op. De gevolgen zouden verschrikkelijk zijn vooral voor de armsten in de derde wereld. Maar ook in eigen land zouden de kansarmen de raakste klappen krijgen. De enige sociale oplossing is kiezen voor een radicaal ecologisch beleid, waarbij de opwarming zo sterk mogelijk wordt afgeremd.
De tweede vraag voor de politiek is welke technieken men nu effectief wil inzetten. Groen! gelooft niet in kernenergie als oplossing. Kerncentrales kunnen NOOIT een ecologisch verantwoorde oplossing bieden. In dit licht is het pleidooi van premier Verhofstadt gisteren voor nieuwe kerncentrales onverantwoord.
Het derde IPCC-rapport legt dezelfde klemtonen als Groen! in haar eigen Klimaatplan.
Het toont aan dat de keuzes die Groen! maakt technisch en economisch steek houden.
We moeten nu alleen nog de daad bij het woord voegen en echt werk maken van die ecologische omslag.

Vera Dua, voorzitter Groen! "

 

6497_toparticlephoto

 

 

Hvandeker : Hopelijk zal dit deel van het rapport het meest gelezen en toegepast worden. Op 10 juni kunnen wij de juiste politici kiezen die met kennis van zaken aan deze materie kunnen werken. In dat geval, welkom VRIENDEN VAN DE ECOLOGIE, in onze Groen!e denkwereld.   

 

!cid_397041212@30102006-2CBE

 

EVA Centrum Ekeren bezoekt EcoHuis Borgerhout

Gelezen in het EVA Nieuws april 2007 ( EVA Centrum vzw , Kattenberg 54, 2180 Ekeren) dat zij op 10 juni ( na het verrichten van de kiesplicht) een bezoek brengen aan het EcoHuis te Borgerhout.

 

Hun boodschap : " Het ozongat stoppen, het regenwoud redden, de afvalberg verkleinen. Hoe kunnen we thuis vanuit de dagelijkse praktijk er zelf iets aan doen ? Dit huis omvat niet alleen een permanente interactieve tentoonstelling, maar ook een ecotuin, een daktuuin, zonnepanelen, infotheek, ecoshop en een ecologies waar men eventueel kan overnachten.

Afspraak om 13 uur op de Turnhoutsebaan 139, aan de ingang van het Ecohuis. Daar wacht de gids voor de rondleiding ( 2 Euro), nadien vrij bezoek en napraten in het Ecocafé. Identiteitskaart  meebrengen aub, want Antwerpenaren worden positief gediscrimineerd en mogen gratis binnen.  

Ga je mee ? Bel dan voor 18 mei naar John Van Dijck ( 03/6647126) of Piet Hostyn ( 03/2950975) od Bart Crikemans ( 03/6533471) . Je kan ook binnenspringen in ons verdeelcentrum aan de Kattenberg 54 te Ekeren Centrum  " .

 

Hvandeker : Voor alle vrienden van de ecologie , aanbevolen.

 

6250_toparticlephoto_1

 

01-05-07

Ik ben een ecologist en ben er fier op

Ons klimaat is hot, de ecologisten van Groen! ook.

Enkele goede definities van " vrienden van de ecologie " wil ik jullie niet onthouden :

* Ecologie, da's mijn leven.

* Ecologie, da's economisch logisch

* Ecologie wil zeggen : deel uitmaken van de oplossing, niet van het probleem

* Ecologie da's durven kiezen voor een toekomst

En ik heb er ook enkele :

* Ecologie, da's niet eenmalig maar voortdurend opkomen tegen kanker

* Ecologie, da's een soort van levensverzekering voor ieder van ons en onze nabestaanden.  

 

Heb je er ook ?  Mail ze mij.... bedankt.

 

bulldog%20met%20brief

17:00 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: ecologie, vrienden van de ecologie, definities |  Facebook |