12-09-13

Wereldwijde verspilling van eetbaar voedsel

landbouwgrond, verspilling eetbaar voedsel, voedselketen, vn voedsel- en landbouworganisatie

Bron :DMorgen dd 12 september 2013

25% tot 28 % van de landbouwgrond in de wereld wordt voor het kweken van eetbare gewassen gebruikt welke uiteindelijk worden weggegooid. Dat staat gelijk aan 1.3 miljard ton eetbaar voedsel ofte 564 miljard Euro. Hup, weg...tijdens het productieproces, verwerking en opslag, de distributie, in de winkel en tenslotte ook thuis.
1,4 miljard onnodige hectaren land.....
250 kubieke kilometer water, verspild....
3,3 miljard ton extra uitstoot.....
Druk op het milieu : onhoudbaar. Hoe verder in de voedselketen hoe belastender voor het milieu, want de voorgaande fasen genereren ook telkens ( onnodige ) energie.

De onderzoekers van het VN Voedsel en Landbouworganisatie, die deze cijfers publiceerde, geeft ook een rits maatregelen aan :
1. Betere productie- en transporttechnieken.
2. Duidelijker informatie op het produkt in de rekken.
3. Misvormde maar perfect eetbare groenten en fruit worden niet weggesmeten.
4. Druk van de consumenten.

Hvandeker : zowel de oorzaken als de voorgestelde remedies zijn al lang gekend. Nu nog de toepassing van de aanbevelingen. Als consument zijn we wat dat betreft nog steeds slecht georganiseerd en weinig geïnteresseerd, maar het tij is ( een beetje ) aan het keren. Ook de wetgevers, de producenten, de distributie hebben nog werk aan de winkel...

 

03-05-07

Groen! denkt steeds op lange termijn ... dit keer over voedsel

Hvandeker : dat het er meestal niet zo " koosjer " aan toe gaat met ons voedsel en in de voedselketen heeft in een niet zo ver verleden de dioxinecrisis aangetoond. Maar wij onthouden alleen wat we willen onthouden. Ook films zoals " We feed the world " ( zie meer over deze film  op deze blog , posting van 16 maart 2007) en vele anderen. leggen de vinger op de wonde. Vandaar dat het noodzakelijk is om erover na te denken en er iets aan te willen doen. Gelukkig denkt Groen! ver vooruit en hebben zij een plan klaar dat zij uiteraard graag willen realiseren in het belang van de mensen en ze zeggen bijvoorbeeld dat " een vleeseter in een kleine auto vervuilt meer dan een vegetariër in een 4x4 " . Er wordt een duidelijk verband gelegd tussen de voedselproblematiek en de opwarming van de aarde . Maar vandaag rijdt een vegetariër meestal in een kleine auto, of rijdt met de fiets, of gaat te voet. Er is dus nog heel veel werk aan de winkel ...

 

6247_toparticlephoto

 

Gelezen op de Website van Groen : www.groen.be

 

" Stappen naar een minder industriële landbouw


Als vervolg op haar Klimaatplan werkte Groen! een Ecologisch Voedselplan uit. We tonen aan hoe het mogelijk is om landbouw en voeding minder industrieel, vriendelijker voor het klimaat en gezonder voor mens en dier te maken. We hebben de overgang naar een ecologisch duurzame landbouw uitgezet op een tijdspad van nu tot 2020.

Naar een klimaatvriendelijke CO2-neutrale landbouw

De landbouw is sterk gemechaniseerd, verbruikt veel fossiele energie en is verantwoordelijk voor minstens 11% van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. Groen! wil gratis energie-audits voor land- en tuinbouwbedrijven en steun voor investeringen in energie-efficiëntie, zonnepanelen en windturbines voorgefinancierd door het Klimaatfonds. Verder kan energie bespaard worden door anders om te gaan met minerale meststoffen en krachtvoer. Vooral in de glastuinbouw zijn grote energiewinsten mogelijk. Via de techniek van ‘de gesloten kas’ kunnen serres uitgroeien tot zonnecollectoren en netto-energieleveranciers. De teelt van energiegewassen moet ervoor zorgen dat de landbouw zelfbedruipend wordt op het vlak van energievoorziening.

Minder voedselkilometers- voorrang voor streekproducten

Vooral het transport van voedsel over lange afstanden, zorgt voor veel uitstoot van CO2. Een voorbeeld is dat van een blikje tomatensoep met balletjes dat 32.000 kilometer aflegt voor het in onze soepkom belandt. Groen! wil op alle voedingswaren een label met het aantal “voedselkilometers”. Tegelijk willen we een kwaliteitslabel én meer steun voor duurzame streekproducten. En een promotie-campagne voor seizoensgebonden groenten.

Voor een vermindering van de veebezetting – Minder Vlees = Minder CO2

Vlaanderen is wereldkoploper wat het samenpakken van dieren op een beperkte oppervlakte betreft. En veel vlees eten is niet gezond. Maar het is ook niet goed voor het milieu. De productie van een biefstuk van 250 gram zorgt voor een CO2- uitstoot van tussen de 2 en 3 kilo. En een vleeseter die met een kleine auto rijdt, stuurt meer broeikasgassen de lucht in dan een vegetariër die zich met een terreinwagen verplaatst.

Groen! wil dat onze landbouw minder afhankelijk wordt van de invoer van veevoedergewassen en dat opnieuw steun van het landbouwinvesteringsfonds voorzien wordt voor grondgebonden bedrijven en bedrijven die diervriendelijker produceren, door dat ze dieren meer bewegingsruimte en vrije uitloop bieden. Groen! wil dat de afbouw van de veestapel (warme sanering) terug prioriteit krijgt zoals dat het geval was tijdens de paars- groene regering. Groen! wil mensen aanzetten om minder vlees te eten. De overheid kan voor haar eigen mensen het goede voorbeeld geven en zorgen dat men altijd kan kiezen voor een vegetarische schotel..

20% biologische landbouw tegen 2020

Groen! wil dat er minder pesticiden gebruikt worden in de landbouw. Stoffen die mogelijk schadelijk zijn, worden niet meer toegelaten. De consument heeft het recht te weten wat hij of zij eet. Groen! wil dat winkels aangeven of er nog pesticidenresten in groenten of fruit zitten. Groen! wil de biologische landbouw bevorderen door de BTW op duurzame bioproducten (bio dicht bij huis) te verlagen. Zodat gezonde bio-voeding voor iedereen betaalbaar wordt. De kosten van bioboeren kunnen gedrukt worden, doordat de overheid de controle betaalt. Bio gaat niet samen met de inzet van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s). Groen! kiest voor een GGO-vrij Vlaanderen ".

Op langere termijn (tegen 2050) hebben we nog meer ambitie. Een landbouw die minder vervuilt, is dan niet voldoende. Tegen dan wil Groen! een landbouw die het leefmilieu en de natuur verbetert. Landbouw wordt dan “milieubouw”.

Hvandeker : wil je een nog steviger en meer gedetailleerd dossier als resultaat van doorgedreven Groen!studiewerk ? Volg...
lees meer