27-02-13

2013 is Europees Jaar van de lucht : hoe durven ze ?

chinapollutie.jpg

Ik vind de mileubijdragen van Chris Dutry in ' De Bond ' altijd erg lezenswaard en tot the point, zo ook zijn bijdrage deze keer op 22 februari met als titel ' Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm over de luchtvervuiling in Europa.

Net nu Europa 2013 als ' Jaar van de Lucht ' heeft uitgeroepen komen er zeer alarmerende berichten vanweg de W.G.O. die veel strengere normen hanteerd dan Europa, dat veel te laks is. Het gaat bv over de hoeveelheid ultra fijn stof, dat diep in de longen dringt en zelfs rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomt. Longaandoeningen, dichtslibben van aders en ademhalingsproblemen bij kleine kinderen zijn daar het rechtstreeks gevolg van. 

Oorzaken zijn : smelten van metalen, uitstoot van dieselmotoren, steenkool- en olieaangedreven energiecentrales, verbranden van afval en houtkacheluitstoot. 

Niet alleen fijn stof, ook stkstofoxiden en ozon , veroorzaakt door transport, energieopwekking en landbouw doen hun duit in het zakje en zijn slecht voor de mens .

Tenslotte zijn hoge kwikconcentraties in de lucht een bron van vervuiling, afkomstig oa van verbranding van fossiele brandstoffen, in hoofdzaak steenkool. En dat kwik wordt ook omgezet in het water en aldus vlot opgenoen in de voedselketen via vis. Europese landen met veel visconsumptie zoals Spanje en Portugal zijn daar de eerste slachtoffers van.

Het kan natuurlijk nog altijd dramatischer en dan vooral in grote steden in Iran, Pakistan, India, China ( waar de grotere steden stikken in de smog) : Bejing smog vervangt al  lang de London smog  en in Teheran zijn er vorig jaar al meer dan 100 smogverlofdagen toegekend.

Hvandeker : Dan nog liever in Europa, maar het blijft toch cynisch dat de Europese commissie het jaar 2013 uitroept tot ' Europees Jaar van de Lucht '. En dat alleen maar omdat ze ' van plan zijn ' een herziening van de normen ( in de richting van die van de W.G.O ) na te streven. Enige bescheidenheid zou gepast zijn : eerst normen verbeteren, dan het effect ervan meten en pas dan een ' Jaar van de gezonde lucht ' declameren.