07-12-13

Permacultuur en Esmeralda Borgo

 

Permaculturelogo.jpg

In het nr 67 van Oikos schrijft Esmeralda Borgo onder detitel ' Met permacultuur oplossingsgericht nadenken over duurzaamheid ' , een wat vage titel maar inhoudelijk zat het voor mij helemaal snor. Het was duidelijk, ook voor leken, waar permacultuur voor staat.

Even kort : Een natuurlijke manier  om voedsel te produceren.

Even wat langer en dus iets complexer : Permacultuur gebruikt de natuur als gids, denkt holistisch vanuit een systeembenadering , is oplossingsgericht, is een benadering die vertrekt vanuit een ontwerp, is gebaseerd op samenwerking en onderlinge verbanden en creëert overvloed en harmonie.

De rest van het betoog vloeit daar uit voort maar wat mij persoonlijk als nieuwe elementen in de uiteenzetting trof, wil ik graag nog eens oplijsten. Verrassend, dat wel, maar toch ook weer logisch. En dat gaat over de bredere benadering die ook mogelijk is, naast de onderdelen van een natuurlijk ecosysteem.

1. De permacultuurbeweging begint ook na te denken hoe je menselijke systemen efficiënter en duurzamer kan maken. Maw hoe kan je de ontwerpmethode , bekend voor tuinen en land- en bosbouwproductie, ook breder kan gebruiken.  Gebouwen of landschapsarchitectuur. Of op je eigen persoonlijke levensstijl, je energieverbruik, mobiliteit, waterverbruik, afval, etc.  

2. De 3 basisprincipes van de permacultuur, zorg voor aarde, mensen en eerlijk delen vertalen naar de economie is verrassend : bv eerlijk delen is amper te verzoenen met de heersende ideologie van de competitieve neoliberale markteconomie, waar steeds minder ruimte is voor herverdeling. 

3. Transitie tracht de lokale gemeenschappen veerkrachtiger te maken door oa te streven naat hogere onafhankelijkheid van olie. Ze werken ook aan een grotere sociale cohesie. Zelf verantwoordelijkheid nemen en niet steeds maar kijken naar bedrijven en overheden.

4. Sociale permacultuur zorgt dus voor de mens. Persoonlijke duurzaamheid is een nieuw begrip : wie niet in staat is om te werken aan zijn persoonlijke duurzaamheid is moeilijker in staat om te werken aan duurzaamheid in het algemeen, op wat langere termijn. 

5. We hoeven ons niet te laten meeslepen door producten en keuzes die de comsumptiemaatschappij ons voorschotelt, we hoeven niet te wachten op wat de overheid ons voorschotelt en we ons niet verstoppen achter beweringen zoals ' het maakt toch niets uit wat ik doe'. Treed uit je comfortzone en doe de dingen waar je wel invloed kan op hebben, hoe klein ook. Aldus treden we uit onze oude patronen en gewoonten als te passieve consument die zich laat ' leiden '.

03-05-12

Permacultuur is in eerste instantie ....observeren

24-04-11

Volkstuintjes zijn hot

 Stoer In afwachting dat ik terug foto's kan invoegen.

Ligt het aan het schitterende weer of is het de zoveelste hype : niet alleen fietsen ( ook voor het woon-werkverkeer ) zijn in, ook elektrische fietsen zijn niet uit het nieuws weg te slaan, maar wat mij vooral opvalt en ook de nieuwsmakers hebben dat gemerkt , is de stijgende interesse voor eigen kweek, volkstuintjes e.d. en dat kan mij alleen maar verheugen. 

Zo las ik in DM van 18 april dat ' volkstuintjes groeien als kool '. Plots wil iedereen, zowel jong als oud en van alle bevolkingslagen sla, spinazie en sjalotten van eigen kweek.   De wachtlijsten voor volkstuintjes exploderen. Als argumenten : het is gezond, je weet wat je eet want je hebt het zelf gekweekt. En de kinderen doen graag mee, spelen en ravotten in open lucht en vinden de oogst van papa veel lekkerder...   En papa vindt tuinieren een sociaal gebeuren, een babbeltje met de collega's over koetjes en kalfjes, maar liefst van al over ... groenten. In tijden van globalisering gaan mensen zich terugplooien op zichzelf en streekproducten worden steeds populairder ' geen boontjes uit Kenia ', dat is ook al doorgedrongen en terecht oa omwille van de voedselkilometers. En buiten in open lucht werken, het is gewoon heerlijk. In de stad Gent hebben ze onlangs beslist , om aan de groeiende vraag tegemoet te komen, 100 nieuwe tuinen aan te leggen, zowel grote als kleine. Voor elk wat wils dus.

Hvandeker : Dit gaat in de richting van wat Transitie voorstaat. Lokaal produceren om zich voor te bereiden op een wereld met veel minder olie. Hopelijk gaat het van hype over tot een vaste en goede gewoonte : wat we lokaal doen, zeker wat betreft land- en tuinbouw, is gewoon beter voor mens en milieu. En dan komen de toepassingen van Permacultuur en door de gemeenschap ondersteunde land- en tuinbouw ( zelfpluktuinen ) aan het venster kloppen. Een zeer interessante evolutie.

www.transitie.be

www.ekeren.transitie.be

07-04-11

Zoektocht Eetbaar Ekeren op 20 maart 2011

Een overzicht van de ontdekkingsreizigers, op zoek naar stukjes Ekerse grond welke zouden kunnen dienen om een eetbare tuin ( volgens de principes van de permacultuur ) aan te leggen. Eetbaar Ekeren is een groepje mensen binnen de beweging Transitie Ekeren.

 

06-03-11

Nieuwsbrief NR 1 Transitie, Permacultuur en Eetbaar Ekeren

Nieuwsbrief Nr 1 van Transitie EkerenTransitie2.jpg

Onze groep Transitie Ekeren bestaat al sinds oktober 2010 en is groeiende. De hierin gebruikte begrippen uitleggen is niet altijd even gemakkelijk, maar in de volgende 2 paragraafjes werd een heel goede en vooral ' mooi verwoorde ' poging ondernomen.

 

 

TRANSITIESTEDEN EN -DORPEN stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd een antwoord willen bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde bewoners werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het idee van de TRANSITIESTEDEN komt uit Engeland, waar het aantal initiatieven sinds 2007 een hoge vlucht heeft genomen. Er zijn ondertussen tal van steden en dorpen waar burgers met positieve initiatieven het heft in eigen handen hebben genomen om hun gemeenschap weerbaar te maken voor de onvermijdelijke gevolgen van energieschaarste en klimaatverandering.
De bedoeling van de initiatiefnemers achter Transitie netwerk Vlaanderen is om het model van de Transitiesteden en – gemeenten ook in Vlaanderen voeten in de aarde te geven. Dat begint ondertussen aardig te lukken, getuige de sterke lokale groepen van geïnteresseerden die met het inspirerende idee aan de slag gaan. In en rond het Antwerpse zijn er transitiegroepen actief bezig met het verminderen van hun energieverbruik, het samen gebruiken van materialen, gemeenschappelijk eetbare tuinen te installeren, vergeten vaardigheden nieuw leven in te blazen of gemeenschappelijke eetmomenten te organiseren om het ' samen' leven echt te beleven.

Ook in Ekeren zijn wij dus van start gegaan met een transitiewerkgroep, waaruit een eerste werking : ‘Eetbaar Ekeren’ is ontstaan. Doel is meer graspleinen in Ekeren om te dopen tot eetbare pleintjes voor en door de burgers. Dit jaar start een eerste klein project in de Gerardus Stynenlaan om een bestaand grasveldje om te toveren naar een uniek, lekker, mooi, nuttig en eetbaar pleintje. ( Tekst : Geert Van Gompel en Erik Baelus).

Waar werken wij zoal aan bij Transitie, Permacultuur en Eetbaar Ekeren ?

De transitiegedachte, onze groep en wat we willen bereiken bekend maken in Ekeren en ( een beetje ) verder.

Het verzorgen van onze interne en externe communicatie.

Contact leggen en samenwerken met andere groepen, organisaties , scholen of verenigingen.

Ideeën en informatie uitwisselen , oa tussen pot en pint op een maandelijks transitie-café.

Zoeken naar en aanleggen van eetbare privé tuinen alsook van geschikte openbare grond die kan dienen voor meer, mooi, nuttig en eetbaar groen in Ekeren. Wij willen dus voldoende kleinere bomen en ander groen aanplanten en er tegelijkertijd mede voor waken dat grote bomen, die ons voor een stuk gezond houden en ander comfort geven, om de foute redenen voor de bijl gaan.

Het ruilen van grond en arbeid, gewoon en/of elektronisch via het internet.

Nastreven dat transitie geen last is of wordt maar een positief,veerkrachtig en prettig gebeuren waardoor Ekeren en de Ekerenaars de stap zetten naar een meer ecologisch en sociaal leven.

 

Kalender voor de nabije toekomst.

Zondag 13 maart : Guy Cotemans geeft een rondleiding in zijn permacultuurtuin,Bonapartelaan 33-39 te Kapellen. Samenkomst aldaar om 11 uur.

Woensdag 16 maart : Stuurgroep bij Sus en Greet, Beenhouwerstraat 11 te Ekeren Centrum. Aanvang 20 uur. Aparte uitnodiging volgt nog.

Zondag 20 maart : Fietstocht door Ekeren , op bezoek bij of op zoek naar ( potentiële) gronden voor eetbare privé en openbare tuinen. Vertrek op de hoek van de Gerardus Stynenlaan en het Laar om 14 uur.

Zaterdag en zondag 2 en 3 april : Workshop eetbare tuinen in Friesland, gegeven door Guy Cotemans. Meer informatie bij hem of op de website van het zonnehuis aldaar : http://www.hetzonnehuis.nl/data/asp/pagina.asp?land=nl&am...

Vrijdag 15 april : eerste Transitie -café bij EVA, Schutstraat 10, Ekeren Centrum.

Vrijdag 20 mei : tweede Transitie-café bij EVA.

Zaterdag en zondag 21 en 22 mei : Transitie inloopdagen in de Shelter te Borgerhout. Details in volgende Nieuwsbrief .

 

Zaterdag en zondag 4 en 5 juni : Ekers  Transitiestandje op de Ecotuindagen te Brasschaat. Details in volgende Nieuwsbrief .

 

Wat verder in het jaar.

Aangezien het district Ekeren te kennen heeft gegeven achter ons project te staan, maar wat tijd nodig heeft om te beslissen, zullen de goedgekeurde openbare aanplantingen van eetbare tuinen normaal gezien pas in de het najaar plaatsvinden. Dat geeft de leden van de werkgroep Eetbaar Ekeren evenwel de tijd om ontwerp en begroting op te maken en alles gedetailleerd te plannen. Er kan dan ook een inventaris opgemaakt worden van potentiële plekken om Ekeren van meer, mooi, nuttig en eetbaar groen te voorzien. Ook de zoektocht naar andere mogelijkheden om ons bekend te maken, bijvoorbeeld om mooie of eetbare planten en zaden te ruilen, zoals op de Ekerse Parkfeesten, de KWB -Donk plantenruildag of de EVA Rommelmarkt, gaat rustig voort.

Ook andere suggesties zullen worden onderzocht : Het uitwerken van een echte voorbeeldtuin, van een permanent promotiestandje, het zoeken naar een kunstenaar die de ' voor ' en ' na ' tuintontwerpjes tekent , het sensibiliseren van ontwerpers van openbaar groen, alsook het aanmaken van tuinbordjes met een tekst zoals ' hier komt binnenkort een Ekerse eetbare tuin '.

De transitie naar ' Ekeren, een droom van een district ' zal ook nog op andere vlakken van start gaan. Een greep uit de ideeën : hoe op een aangename manier energie besparen, opstarten van een uitleendienst om gezamenlijk materiaal te gebruiken, een reparatie-café oprichten teneinde niet alles onmiddellijk te moeten wegwerpen.....

 

.

24-10-10

Eetbare tuinen

pano perma-1.jpg

Een goede vriend van me heeft een mooie website die weliswaar nog in ontwikkeling is, maar toch al goed weergeeft in woord en beeld waar hij , samen met een compagnon, mee bezig is. Vermits deze blog vooral als doorgeefluik dient van zaken waar ikzelf mee bezig of geïnteresseerd ben, denk ik niet dat hij een probleem heeft met het linken van zijn gedachtengoed via deze weg. Een korte intro, geplukt van : www.eetbaretuinen.be

' Wij helpen je met

 1. ontwerp

 2. advies

 3. aanleg

 4. verzorging

 bij het

 1. creëren van MOOIE eetbare tuinen en landschappen (klein of groot) of balkons

 2. verminderen van water- en energieverbruik

 3. zo klein mogelijk maken van de ecologische voetafdruk

 voor het

 1. degusteren en genieten van opbrengst uit je eigen tuin

 2. opstarten van een zelfvoorzienend leven

 Als basis hiervoor passen wij de principes van PERMACULTUUR toe.

PERMAnente CULTUUR / agriCULTUUR

Permacultuur is een ontwerpsysteem voor duurzame land- en tuinbouw, wonen, waterverbruik en -zuivering, energiegebruik, met als doel

 1. de samenwerking tussen mens en natuur stimuleren en versterken,
  gericht op een lange termijn overleving van beide

 2. verhogen van de biodiversiteit en kwaliteit van de voeding

 3. verbeteren van het milieu door geen gebruik te maken van (chemische) meststoffen en pesticiden

 4. verlagen van de ecologische voetafdruk door lokaal voedsel te kweken en geen/minimaal gebruik van machines te maken

 5. respect voor mens en natuur '

  

13-10-08

Ontwerp voor een nieuwe samenleving

transitie

Bron : MO nr 58 van oktober 2008

' Hoge voedselprijzen, olieprijzen, eindige grondstoffen, opwarming van de aarde en de crisis op de financiële markten : het zijn allemaal symptomen van een systeem in moeilijkheden. In plaats van te zitten zeuren , zijn er groepen mensen die zoeken en experimenten opzetten voor een radicale nieuwe aanpak : woorden als ' transitie ' en ' permacultuur ' geven aan in welke richting er bij voorkeur dient gekeken te worden. We moeten de overgang maken van de huidige samenleving ( welke botst op economische, ecologische en maatschappelijke grenzen ) naar een nieuwe samenleving met een hogere levenskwaliteit met kleinere ecologische voetafdruk, minder afhankelijk van olie en andere grondstoffen.

Wil je er meer over weten ?

Enkele websites welke je op weg kunnen zetten ( Nederlandstalig) : www.transitie.be

( Engelstalig ) : www.landmatters.org.uk ; http://transitionculture.org ; http://totnes.transitionnetwork.org ; www.riverford.co.uk