16-10-10

Marktonderzoek over nieuwe verplaatsingswijzen...

betterplace6.jpg

Het is logisch en normaal dat bedrijven die iets met auto's hebben, daar ook uitgebreid marktonderzoek via enquetes over organiseren en er meer over te weten willen komen. En dat heeft Peugeot ook gedaan. De resultaten zijn opvallend en geven ook een trend aan dat ' mobiliteit op maat ' meer en meer ingang vindt bij de respondenten. Enkele voorbeelden hoe het niet zou moeten en die aangeven dat men dikwijls aan een auto vast zit, voor vele jaren:

1. Een monovolume om alleen een boodschap te doen in de stad.

2. Een kleine stadswagen om met vakantie te gaan.

3. Een klassieke berline om een meubel te verhuizen.

4. Een 4 x 4 om naar de film te gaan.

Volgens het onderzoek willen de mensen niet noodzakelijk met dezelfde auto rijden en willen ze hem ook niet hebben, tenzij echt noodzakelijk. Ze willen zich nog het liefst op verschillende manieren verplaatsen, naargelang de noodzaak. En ze willen milieuaspecten meenemen in die beslissing : electrische fiets, scooter, kleine wagen, grotere wagen. Kortom zoeken ze een formule die flexibel en aanpasbaar is. Mobiliteit ' a la carte ' zou het antwoord zijn dat Peugeot voorstaat en ook promoot : wagengebruik ipv wagenbezit, iets dat we ook terugvinden bij autodelen type Cambio of type Autopia.

Daarnaast is uit het onderzoek ook gebleken dat over electrisch rijden ernstig wordt nagedacht door de respondenten. Men wil reeds electrisch rijden maar en zijn nog heel veel andere ' maren ' zoals : hogere prijs van aanschaf, onvoldoende oplaadstations in België, duur van de oplaadbeurt, actieradius van de batterij, etc. En automobilisten verwachten ook van fabrikanten dat ze de electrische toer opgaan, dat ze voertuigen op fossiele brandstof minder produceren en promoten. En dat de overheid reeds veel te lang treuzelt oa bij de installatie van een netwerk van oplaadstations zoals in Nederland en Frankrijk. Ook politiek en fiscaal moeten er keuzes gemaakt worden, vandaag.

Peugeot promoot dus mobiliteit op maat van de klant via www.mubypeugeot.be

Hvandeker : Je kan dit op alle mogelijke manieren bekijken, gaande van erg negatief tot het andere uiterste. Van plat commercieel tot verstandig commercieel en economische en ecologisch te verantwoorden. Hoe dan ook , het is voor mij een nieuwe, originele en gedurfde insteek. En ik ben vooral benieuwd naar het slagen of falen van dit initiatief. Iemand moet er mee beginnen en Peugeot doet dat. Mogelijk zullen ook anderen volgen, want niet iedereen wil met dit merk van fiets, scooter of auto rijden. Eigenlijk zeggen zij, wat anderen reeds voor hen zegden, nl. ' varieer in het verkeer', alleen beperken zij zich tot hun voertuigen. Openbaar vervoer is natuurlijk niet echt hun ding... Zij krijgen van mij het voordeel van de twijfel. Maar ik zie dit ook als een formule die geen enkele kans maakt in de groeilanden. Daar is veel meer voor nodig...