17-11-09

Schitterende cartoon voor de Vinck-kenners

vinck

Men mag grimlachen...

17:21 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: volksgezondheid, lange wapper, vinck-kenners |  Facebook |

28-09-09

Politieke logica in Antwerpen

Ja is neen en neen is ja

Als dat politiek is , dan vind ik het allemaal intriest.
Als men neen stemt tegen de Lange Wapper, vertaalt Van Peel dat naar een mogelijk ja en als men ja stemt, zegt Janssens dat het een mogelijk neen zou kunnen zijn. Misschien ben ik niet slim genoeg om dat te begrijpen. Had men deze volksraadpleging proberen buiten de partijpolitieke spelletjes te houden, dan had men nog duidelijker kunnen zien dat het David tegen Goliath was en dat men David probeert af te maken , met veel geld. Hopelijk kan dat er voor zorgen dat ' men ' toch voor de underdog zal stemmen. Ook omdat een viaduct boven een ( deel ) van een stad een oplossing is van vorige eeuw. 

Wat een feest van de democratie zou moeten worden, wordt naar alle waarschijnlijkheid een ondergraving ervan. Hoe dan ook : Mijn NEEN stem zullen ze krijgen, gewoon om in te gaan tegen deze demagogische ontwikkeling.

DSC_0064

 

12:12 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, lange wapper |  Facebook |

08-07-09

Spanning rond de Lange Wapper

 

groenontwerper
Uit steeds ruimere hoek komen er positieve reacties op het keukentafelwerk en de volharding van de actiegroepen Ademloos en stRaten Generaal alsook negatieve op de ' communicatie en de trukkendozen van ' BAM en Noriant.

Hoe zou dat toch komen ? Sympathie voor de ' underdog ' en/of gezond verstand van de man in de straat, in de hoofdkwartieren van bedrijven en organisaties, zelfs slimme bochten in politieke posities. Ik weet het niet en ' we ' zijn er nog niet, maar ' we ' zijn niet langer kansloos.....

Het zal nog even spannend blijven. 

Wordt vervolgd..... 

16:50 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lange wapper, ademloos, straten generaal, bam, noriant |  Facebook |

06-12-08

Weekboek voor de vrienden van de ecologie

chinapollutie

Omdat ik steeds meer vaststel dat mensen niet meer de tijd hebben of maken om lange - soms , maar dat weet je niet op voorhand, interessante - dingen te lezen , probeer ik het allemaal nog wat korter te maken. Met alle, mogelijk andere, nadelen vandien. Ik ondervind dat zelf : wat echt interessant is, daar ga ik verder op in, maar de rest : tja.

1. DM 1/12 : Economische crisis werpt lange schaduw over 14de VN-klimaatconferentie in het Poolse Poznan. De reactie van VN klimaatchef Yvo De Boer is eveneens duidelijk : ' De economische en financiële crisis gebruiken voor flauwere klimaatafspraken is het recept voor nog zo'n crisis. '

2. DM 1/12 en 3/12 : Kyoto-Bis moet er einde 2009 in Kopenhagen liggen. Maar potentieel nefast zijn de recente pogingen binnen de EU om het Europees klimaatpakket af te zwakken. Landen zoals Italië, Duitsland , een aantal Oost-Europese landen ( Polen zelf ! ) en zelfs België ( en Vlaanderen ) spelen hierin een negatieve rol en houden de klimaatambities het liefst zo laag mogelijk. Het triumviraat Leterme-Peeters-Crevits legt een bom onder het klimaatpakket.  

3. DM 1/12 : Inbinden is het stomste wat je nu kan doen, zeggen zowel Gordon Brown alsook Ban Ki Moon. Het is nu het juiste moment voor de juiste keuze : fundamentele groene keuzes gaan samen met groei en extra jobs. En iedereen kijkt naar Barack Obama.

4. DM 1/12 : De meeste mensen, zowel in rijke als arme landen, vinden de opwarming van de aarde het belangrijkste probleem, nog groter dan de economische crisis en willen dat hun politici daar naar te handelen en het kortzichtig gekibbel te staken.

Hvandeker : Positief is dat de publieke opinie meer dan een positief signaal verwachten. Ze willen duidelijk groene keuzes die de klimaatopwarming helpen onder controle te krijgen voor dat het te laat is. Hallo Leterme, Peeters, Crevits ?

5. DM 3/12 : Cardoen verkoop auto's zoals een potje yoghurt : één kopen, één gratis. Wat gaan we morgen met al die wagens doen ? Een nog langere file produceren ? Over elkaar rijden ? Nog meer autostrades en dubbeldekbruggen à la Lange Wapper bouwen ?

Hvandeker : Dat deze vorm van handeldrijven nog kan of nog mag, daar kan ik echt niet bij. Hoe kan je nu plots behoefte hebben aan 2 nieuwe wagens ? Een auto ( liefst een milieuvriendelijke ) en een plooifiets, dat kan ik gemakkelijk begrijpen. Misschien wordt de 2de kleine wagen gewoon verkocht, maar het milieueffect is hetzelfde.

6. DM 3/12 : Amancio Ortega, baas van het kledingmerk Zara, gaat met zijn nieuw bedrijf Capital Energy 2 miljard Euro investeren in 20 energieparken, goed voor groene stroom voor 700.000 Spaanse klanten.  Maar ook India, Oost-Europa en enkele Latijns-Amerikaanse landen staan op het programma. Iedereen weet dat Ortega een sociaal ondernemer is, maar of hij ook een groen ondernemer is, die geeft om het milieu, is niet zeker.

Hvandeker : Ook als hij niet geeft om het milieu ( wie heeft hem dat al horen zeggen overigens ?) , en alleen om zijn centen, dan nog is het resultaat - een dam opwerpen tegen de klimaatopwarming - positief.     

7. MO 12/2008 : Waar staat een van de grootste zonnepanelenparken ? Waar wordt electrische stroom opgewerkt uit de golfslag ? In Portugal ! Tegen 2020  halen ze 31 % van zijn energiemix uit hernieuwbare energie. Vandaag is dat 21 %, België haalt amper 2.2 % en wil niet verder gaan dan 13 % in 2020.   

Hvandeker : zie punt 2 hiervoor mbt het ambitieniveau van onze Vlaamse en Federale Overheden. Triestig, zeker vandaag met Poznan lopende.

8. MO 12/2008 : ' Wij, burgers van Nederland en Vlaanderen, en van Europa, roepen op tot een ingrijpende heroriëntering van onze economieën. ' Zo begint de verklaring van Tilburg, die in maart is opgesteld in opvolging van een conferentie over de schaduwzijden van permanente groei. Begin volgend jaar organiseert het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling  ( VODO ) een opvolgingsconferentie in Antwerpen. De nadruk zal liggen op de practische uitwerking van alternatieve modellen. De huidige financiële crisis wordt daarbij gezien als een stimulans om nieuwe wegen af te toetsen. Gastspreker is Wolfgang Sachs van het Wuppertal Institut.

Details over de conferentie op 16 januari 2009 in Antwerpen kan je vinden op www.economischegroei.net

04-07-08

Aangenaam verrast door presentatie over de Antwerpse kwelgeest : De Lange Wapper

Hvandeker : Ik ben gisteren gaan luisteren en kijken naar een presentatie over de Oosterweelverbinding , meer bepaald over de kwelduivel daarin, de Lange Wapperbrug en het alternatief van de Straten Generaal.  En ik was aangenaam verrast door de gedreven, leerrijke en eerlijke uiteenzetting van Peter Verhaeghe . Meer wil ik daar niet over kwijt. Ik heb daar de laatste tijd zoveel over gehoord, gelezen en gezien dat mijn verzadigingspunt op dit ogenblik bijna bereikt is. Maar ik zet nog even door omdat het te belangrijk is voor de stad Antwerpen en zijn districten. Wie het schoentje past trekke het aan, zou ik zeggen :

DM 2/7/2008 : De Vlaamse regering zelf bepaalt immers in grote mate het resultaat van het - hopelijk onafhankelijke - onderzoek naar alle alternatieven, en dit op het gebied van luchtvervuiling, omdat ze zelf de gegevens aanlevert. En dat zullen gegevens zijn over PM10 stofdeeltjes, welke niet alleen aan het verkeer maar ook aan industrie te wijten zijn. Informatie over PM2.5 stofdeeltjes, nog veel kleinere deeltjes welke vervuilde stoffen direct meevoeren tot in de bloedbaan, volledig te wijten aan de uitstoot van het verkeer, is er niet. Daarom is de communicatiestrategie van de BAM slimmer dan we denken : fijn stof van de categorie PM10 lijkt een handig instrument om de bijdrage van het verkeer in de luchtvervuiling te verdoezelen.  

Hvandeker : Als er amper meetpunten zijn van dat echt fijn stof en dan nog op de foute plaatsen dan geldt de redenering : garbage in, garbage out. Foute conclusies dus.

DM 2/7/2008 : Journalist Paul Huybrechts vermoedt dat de Vlaamse regering een bocht moet nemen in het Oosterweeldossier , enkele mensen de deur wijst en Karel Vinck, een man met echte leiderscapaciteiten die ook rekening houdt met de emotionele aspecten in een dossier,  vraagt rust en stabiliteit te brengen in een kippenhok.  

Hvandeker : Gezichtsverlies is iets wat een politieker kan missen als kiespijn. Stuur daarom iemand anders de wei in, die de kastanjes uit het vuur haalt en de " bocht " deskundig voorbereidt. Als dat zou betekenen dat " die kwelgeestbrug " er niet komt en grote delen van de stad nog een beetje leefbaar blijven, olé Mr Vinck.

Knack 2/7/2008 : Alleen in uw ( Kris Peeters)  verhouding tot het ecologisch gedachtegoed hebt U wel altijd blijk gegeven van een doorgewinterde overtuiging : u bent daar niet zo voor, u treedt het groene fundamentalisme tegemoet met een lichte weerzin en een mild sarcasme. Dat is erg dapper, maar de komende maanden zou ik toch voorzichtig zijn, in het dossier Lange Wapper zou die weerzin nopens het groene denken u wel eens duur te staan kunnen komen. Want u maakte op zeker moment in de discussie een kapitale fout : Toen zei u namelijk dat u ervan overtuigd bent dat HET HUIDIG TRACE ( dat van de Lange Wapper ) DE JUISTE KEUZE IS .

Hvandeker : Ik heb die uitspraak ( op de lokale TV ATV ) ook gehoord en dat vond ik werkelijk , niet voor een manager maar wel voor een politieker in die rol ,  onbegrijpelijk en onverstandig. Op die manier worden de ' onafhankelijke onderzoekers ' reeds op voorhand onder druk gezet en dat kan niet. Maar ik ben blij, voor één keer, over zoveel eerlijkheid want dat geeft de wind in de ( juridische ) zeilen van de tegenstanders. Ook de kinderen van de St Jozefschool zullen er hopelijk hun voordeel mee doen.

Knack 2/7/2008 :  Ook Patrick Janssens maakt fout na fout in dit dossier. Hij noemt de tegenstanders van de Lange Wapper leugenaars, populisten, schaamtelozen die de gevoelens van gehandicapten gebruiken. Over de zangers van het Lange Wapperlied zegt hij dat ze niet weten  waarover ze spreken. Maar zegt niet waarover Straten Generaal en Ademloos liegen en begint zelf te liegen om zijn gezicht te redden. En ook hij , de burgemeester van alle Antwerpenaren, zegt dat de kans erg groot is dat opnieuw voor het huidig tracé zal worden gekozen.

Hvandeker : zelfde commentaar als bij Mr Peeters. Ze maken het mij gemakkelijk. Ik heb het interview, het gesprek of hoe je dit ook noemt , dus ook gezien maar na 5 minuten afgezet. Zwaar teleurgesteld in het verloop en de samenstellling van het ' forum '. Bovendien heeft het mij getroffen en is het mij opgevallen hoe Janssens regelmatig een lachje bovenhaalt ( oa Bob Cools, haha) dat mij echt niet kon bekoren en integendeel aantoonde dat hij, Janssens, de trappers volkomen kwijt was. De Lange Wapper zal ook zijn kwelduivel worden , denk ik.  

tracé straten generaal
  

 

28-06-08

Oosterweelverbinding : een boeiend standpunt en een beetje geschiedenis.

langewapperbrug
 

Volgende bijzonder leerrijke en interessante reactie dd 13 juni 2008, komende van Dirk Weyler voor VZW Red De Voorkempen, op een posting van 1 juni 2008 op dit blog onder de titel " Oosterweelverbinding doet weer veel inkt vloeien " wil ik graag met alle toevallige of minder toevallige bezoekers van dit blog delen. Het gaat niet alleen over de Oosterweelverbinding maar over veel meer. Het werd m.i. geschreven door iemand die de situatie vrij goed kent, die een visie heeft over de toekomst van de Antwerpse economie in het algemeen en het transport in het bijzonder en die al jaren vecht voor gehoor. Maar waarschijnlijk wordt ook hij steeds opnieuw gestigmatiseerd als " weer zo iemand die zich heeft ingegraven en niet bereid is om te luisteren " ( zoals men dat ook deed- of minstens de indruk gaf - met meer dan 60 % van de Antwerpenaren die tegen dit project zijn ).

Maar de democratie heeft ( even ) gezegevierd : er komt een nieuw onderzoek naar alle alternatieven .... zo beloofde de Vlaamse regering bij monde van Kris Peeters. Hopelijk neemt men op objectieve wijze alle elementen mee, inclusief de (voor)geschiedenis zoals oa beschreven in de reactie van Dirk Weyler en in de bevindingen van mensen die het allemaal hebben meegemaakt ( zie ook het artikel in de Morgen van vandaag 28 juni 2008 met als titel " De gemanipuleerde haalbaarheidsstudie - van 20 december 1999- voor Lange Wapper ".

Zolang de brug er niet ligt, ligt ze er niet, aldus Kris Peeters op een van zijn betere momenten.....   

 

Oosterweelverbinding: ondemocratische besluitvorming


In het voorjaar van 2009 hoopt de Vlaamse regering een bouwvergunning te krijgen voor het grootste bouwproject ooit in Vlaanderen: de Oosterweelverbinding.

De Oosterweelverbinding, weinig weten dat, is destijds een voorstel van vzw Red de Voorkempen als alternatief voor de grote Ring van Antwerpen. Uit computersimulatie van het Vlaams Gewest bleek inderdaad dat dit een beter alternatief was.

“Red de Voorkempen” was de eerste om deze rondmaking te eisen via de 15.000 bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek rond het Ruimtelijk Structuurplan-Vlaanderen.

Red de Voorkempen voelt zich daarom mee verantwoordelijk voor dit mega-project.Sommigen dromen om vanuit de E17 via de Liefkenshoektunnel en de haven een verbinding te maken richting Merksem, Wommelgem en de E313, de A102 genoemd. Wetende dat stil aan Wommelgem-Ranst ook stedelijke gebieden worden (zie structuurplan Vlaanderen).In het ontwerp was van het rondmaken van de Ring via een brug geen sprake. Maar in de regio langs de E313 tussen de aansluiting van de Ring en Ranst rijdt momenteel een massa verkeer richiting Ruhrgebied met een even groot fijn stof probleem als de toekomstige Lange Wapper.

Het huidige ontwerp, de Oosterweelverbinding, is zeer belastend voor de inwoners van het Eilandje, Merksem en Deurne en stelt verkeerstechnisch een aantal opvallende risico’s, zoals meerdere invoegingen vanuit de linkse rijrichting en het moeten veranderen van rijvak over een korte afstand.

Zeker met het drukke vrachtverkeer stelt dit ontoelaatbare problemen.


Het bestaande Vlietbos, St. Annabos én Noordkasteelbos is momenteel één grote groene long en bufferzone voor L.O. en Antwerpen R.O. In het Straten Generaal voorstel worden al deze bossen bewaard, omdat S.G een ander tracé volgt en veel meer “tunnelt” en overkapt.

Het BAM plan doet een grote hap in het Vlietbos, een enorme ingreep in het St. Annabos, dit bos wordt bovendien werfzone en slibstort, verkleint definitief ook door een landinwaartse dijk en wordt gedeeltelijk herplant met micro formaat boompjes over minimaal 7 jaar.

Ten slotte verdwijnt op R.O. het Noordkasteelbos ten eeuwigen dage, voor een enorme verkeerswisselaar én het vertrekpunt van de Lange Wapper. Het befaamde “St. Annaplage” verliest in een klap haar bufferbos in het noorden en haar visuele en geluidsrust van “over de Schelde”.

De groene long waar BAM over spreekt wordt dus in grote mate door zijn eigen plan geamputeerd, en daarentegen door het alternatieve plan van de Straten Generaal gerespecteerd.

Binnen de 500 meter van het Bamproject liggen nl. tientallen scholen en gezondheidsinstellingen op L.O., in Luchtbal, Deurne en Merksem.

Langs dit hele traject zal de fijn stof situatie op dramatische wijze verergeren.


Een veel eenvoudiger ontwerp : de ondertunneling van de dokken naar het klaverblad van Ekeren toe, verdient de absolute voorkeur. In een tunnel kan de lucht (mét fijn stof) worden afgezogen.

Voordat de vervuilde lucht terug in de openlucht gepompt wordt, kan deze gezuiverd worden.

Door de ondertunneling wordt lawaaihinder vermeden.

De bevolkingsgroepen in de buurt hebben er dan geen probleem meer mee en de leefbaarheid van de hele regio wordt dan beter gerespecteerd.


Onze voorkeur ging steeds naar de tunnelversie (onze voorzitter Jef Rombouts moet dit document maar eens opzoeken op zijn zolder).

Ik heb me constant geërgerd aan de overhaaste besluitvorming en het totale gebrek aan inspraak in heel dit dossier.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe (buurtgroep stRaten Generaal) hebben het beste van zichzelf gegeven, hun advies werd niet ernstig genomen.

Bijna drie jaar vraagt Straten Generaal een ernstig en onafhankelijk onderzoek van de tunnelversie.

Nog steeds is zo’n onderzoek niet gebeurd, ondanks de wettelijke verplichting daartoe.

De Europese Unie heeft in 2005 bepaald dat vrachtverkeer niet zomaar door een stedelijke agglomeratie mag. De snelweg moet overkapt of ondertunneld worden.

Je moet al goed gek zijn om in een stad als Antwerpen een Lange Wapper te willen realiseren, waarbij met de overheersende windrichting zowel het lawaai als de vuiligheid de woonwijken worden ingeblazen.

De meest schadelijke stofdeeltjes zijn de kleinste. Maar net die deeltjes worden amper of niet gemeten.
Het milieueffectenrapport van de BAM houdt alleen rekening met de concentratie van de minder schadelijke grove stofdeeltjes.Schepen Ludo Van Campenhout vertelt in Humo: “Als ik het een jaar of zeven geleden had geweten, had ik anders geadviseerd. Dan had ik voor het alternatief met de tunnel gekozen, uit bezorgdheid voor het fijn stof, de geluidsoverlast en de ontwikkeling van het Eilandje. Ik weet dat de burgemeester er hetzelfde over denkt, maar hij vindt dat op een beslissing niet mag terug gekomen worden.”


Minister Kathleen Van Brempt doet er nog een schepje boven op met de verklaring dat je toch niet alle snelwegen kan ondertunnelen.
Het gaat hier echter maar over een 7 kilometer lange tunnel.
Minister Van Brempt is niet geneigd het debat over het alternatieve tracé te heropenen. “De beslissingen zijn genomen, we moeten nu door zetten en dat zullen we ook doen”.


Ik haat de verkleutering van de Antwerpse mobiliteitdossiers. Alles wordt apart bekeken zonder dat men globaal zicht heeft over het totaal plaatje.

Zou het niet logisch zijn dat men eindelijk een globale studie maakt van gans de mobiliteitsproblematiek van de Antwerpse regio.
De Vlaamse regering heeft bijvoorbeeld het licht op groen gezet voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven van Deurne (Antwerpen). De publiek-privatesamenwerking (PPS) wordt verdergezet.

Om een goede verkeersafwikkeling te garanderen, worden maatregelen genomen of
versneld uitgevoerd en worden de nieuwe activiteiten die er komen, aan voorwaarden onderworpen.
De nieuwe bedrijven die er komen, mogen niet voor extra verkeersdruk zorgen: er mogen dus geen congrescentrum, winkels of logistieke bedrijven komen, kantoren zijn wel toegestaan. Enkele kilometers verder, aan de andere kant van het rondpunt van Wommelgem, wordt het ENA georganiseerd met een logistiek centrum van 200 ha.
De puzzelstukjes vormen één grote contradictie, er is geen globale visie, zo ver is duidelijk.


De toestand op de E313, die de verbinding vormt tussen de haven en het Ruhrgebied, is dramatisch verergerd sinds de opening van het Deurganckdok.
In Wommelgem zijn de hele dag drie rijstroken nodig tussen 6.00 en 21.00 u. Er is gewoon geen restcapaciteit meer en dat maakt de snelweg uiterst kwetsbaar.
De E313 heeft een kwalijke reputatie door het grote aandeel vrachtverkeer van 30 procent.
Omdat vrachtwagens evenveel plaats innemen als twee personenwagens, nemen ze dus meer dan de helft van de wegcapaciteit in beslag.
De E313 in onze regio is het zwaarste traject in België.
Met drie van de ergste bottlenecks: Ranst waar de E313 erbij komt, Wommelgem dat een oprit heeft met veel extra verkeer (shoppingcentrum Wijnegem en Makro) en de moeilijke aansluiting op de ring richting Gent.
Pal voor de verkeerswissel E313 - E34 wil men een nieuwe op- en afrit voorzien (Q8) waar naast snelheidsverschillen ook rijstrookwisselingen (in- en uitvoegen, weven) ontstaan, die de capaciteit doen dalen en die zeer risicovol zijn.

Dat is complete onzin : normaal heb je 8 tot 10 km.congestieafstand nodig tussen twee aansluitingen.

Verkeerstechnisch is dat nonsens, zoals het Ruimtelijk Structuurplan-Vlaanderen van ’92 dat ook duidelijk stelt : daar willen ze het aantal op- en afritten niet alleen beperken, maar ze hanteren een strikte afstandsregel van 8 km. tussen twee aansluitingen op een hoofdweg.

En omwille van één specifieke situatie kan dat Ruimtelijk Structuurplan-Vlaanderen niet worden aangepast, dus ook niet voor de Q8-plannen in Ranst.

Daarenboven bestaat de vrees dat, bij vastrijdend verkeer op de E-313, via dat Q8-complex een massaal sluipverkeer gaat ontstaan doorheen de aangrenzende buurten, waar de leefbaarheid dus compleet aan flarden gereden wordt.

Daar bovenop zijn er plannen om hier nog een tweede verkeerswissel tussen te wringen, nml de verbinding Wommelgem - Merksem (A102).
In de mobiliteitsstudie die besteld werd in het kader van het milieueffectenrapport (MER) voor het Strategisch Plan van de haven, wordt een somber beeld geschetst.


Interessant is vooral wat het door Antwerpen gewenste uitbreidingsscenario met een groot Saeftinghedok zou meebrengen.
Er wordt op de E313 in Wommelgem een saturatiegraad van 115 % voorspeld, wetende dat vanaf 90 % men spreekt over een structurele, zeer problematische congestie. Met de toekomstige logistieke zone van 200 ha te Wommelgem -Ranst werd geen rekening gehouden!
Een belangrijk aandachtspunt vormt de belangrijke verschuiving van het verkeer naar het onderliggende wegennet, waardoor de bereikbaarheid van de omliggende gemeenten ernstig in gevaar komt.
Als je deze toekomstscenario bekijkt, is het uitgesloten dat de E313 deze haventrafieken en logistieke activiteiten nog wegkrijgt, ook multimodaal niet!
Ondanks het stimuleren van spoor en binnenvaart zal het transport over de weg spectaculair blijven groeien, ondanks alle lippendienst ligt de modal split nog negatief: het leeuwenaandeel gaat over de weg.

Betere, leefbare oplossingen met lange termijnsvisie noodzakelijkDrastische, andere oplossingen moeten bestudeerd worden zoals automatische containermovers, desnoods ondergronds, vanuit de havens.
Om deze containertransporten uit te sparen zijn er gedurfde nieuwe vervoersystemen op de markt: ondergrondse transportbanden die door buizen en via schachten op terminals volautomatisch worden geladen en gelost.
Op lange termijn zullen we van pure ellende een groot deel van het massatransport moeten versassen naar de ondergrond, waar ruimte zat is.
Het underground tubalar transport kan alle soorten vervoer aan.
Van computergestuurde transportbanden voor korte afstanden tot ’spacetreinen’ in vacuüm buisleidingen voor langere afstanden.
Als de ruimte boven de grond op is, moeten we de grond in. Daar is plaats genoeg. De technologie is voorhanden, in Nederland legt Arnhem bijvoorbeeld een ondergronds systeem aan voor afvaltransporten.
Ligt hier dan de toekomst voor “distributieland Vlaanderen” ?

Transporteconoom en voorzitter van de Vlaamse havencommissie Prof. Willy WINKELMANS is groot voorstander van zo’n ondergronds netwerk.
Een mogelijk tracé kan, van het Deurganckdok, onder de Schelde, via het rangeerstation-Ekeren, onder de A-102, zo langs het Albertkanaal met overslagmogelijkheden via de de Ijzeren Rijn (indien gerealiseerd), tot in Meerhout en ten slotte tot de E-313 in Limburg.
Dat is samen zo’n 60 km.
In een tweede fase kan zo’n industriële goederentransport-pijplijn doorlopen tot het Ruhrgebied.

Een dergelijk systeem is naar verluidt niet bijzonder duur, kost niet veel in onderhoud en is de beste modus voor de just-in-time leveringen.
De Liefkenshoek-spoortunnel kost 350 tot (volgens de NMBS) 450 miljoen. Kan je dan niet beter opteren voor een goederentunnel ?, vraagt WINKELMANS zich af.
Je ontlast er de E-313 mee, er is geen extra-rijstrook nodig voor die autoweg, geen reservatiestrook.

De keuze van de Vlaamse regering om voluit de kar van de logistiek en transport te trekken zou wel eens een verkeerde keuze kunnen zijn.


Het containervervoer is voor 90 % doorvoer, hier is geen toegevoegde waarde.
Maximaal 10 % wordt nog gestript en gestufft in de haven.
Dit gebeurt ook meer en meer in distributiezones buiten de haven om aan de dure wet Major voor havenarbeid te ontsnappen.
Een van de redenen waarom men nu een distributiezone in Wommelgem-Ranst wil, dat juist buiten het havengebied gelegen is.
We hebben geen globale mobiliteitsvisie en zijn zeer slecht bezig! Onze luchtkwaliteit is van de slechtste in Europa en dat heeft veel met transport te maken.

We hebben de verdomde plicht onze politici een halt toe te roepen.
Allemaal lopen ze achter het vaandel van de expansie aan, blind voor de mobiliteitsnadelen en gezondheidsrisico’s.

En opeens lanceert het Vlaamse beleid de kreet als zou Vlaanderen hét logistiek paradijs van Europa moeten worden. Dus nog eens zoveel mogelijk transport aantrekken op steeds meer oververzadigde transportaders. Hoeveel blijken van goed bestuur worden hier alweer gegeven ?


Hier stelt zich ook een fundamenteel menselijk en democratisch probleem. Staat deze economie nog ten dienste van de mens, of moeten de mensen zich maar aanpassen aan die steeds buitensporiger economie?

- door elke dag uren in de file te staan ;

- door steeds meer sluipverkeer door rustige straten te zien rijden ;

- door steeds meer op termijn dodelijk fijn stof te slikken en dat normaal te (moeten) vinden, waarbij intussen zowat iedereen weet dat dit “90 km-op autowegen”-beleid als “maatregel” in feite weinig of niets oplost ;

- door met veel inzet deel te nemen aan allerlei inspraakprocedures van MER’s tot RUP’s, procedures die uiteindelijk weinig of geen verschil uitmaken, waarbij nooit antwoorden komen op pertinente vragen en waarbij de indruk overheerst dat de cruciale beslissingen al lang genomen zijn ;

Is dat één van de surrealistische gevolgen van dit soort economische keuzes ?Laat de uiteindelijke keuze duidelijk zijn :


- ofwel kiezen we voor nog veel méér transport, in de veronderstelling dat de economie daar, ook op langere termijn, mee gebaat is, en dan betekent dat een massale aanleg van bijkomende autowegen, onder meer speciale autowegen alleen voor vrachtwagens of Langewapper-autowegen met twee verdiepingen, om vooral goederen te transporteren waar wij zelf niets aan hebben ;


- ofwel kies je voor een meer menselijk georiënteerde samenleving waar de kwaliteit van het milieu en de ‘be’leefbaarheid van de woonomgeving de eerste zorg zijn, en stoot je bijgevolg een complete logistieke bedrijvensector af en schakel je, met één grote economische koerswijziging, over op een andere soort bedrijvigheid.


De zogenaamde “democratisch besluitvorming” stelt uiteindelijk ook niet zoveel voor.

Wat te denken van een “aanpak” waarbij het hele mobiliteitsdossier van groot-Antwerpen wordt toevertrouwd aan een organisatie die uitblinkt in zo’n “degelijk bestuur” dat elk ernstig informatiebeleid ontbreekt en waar directeurs-communicatie worden aangesteld op voorwaarde dat ze zo weinig mogelijk objectief communiceren ?

Wat moet je met een bijzonder ingewikkelde inspraakprocedures op basis van teksten die, zelfs voor de geoefende amateur, vrijwel onverstaanbaar zijn ? Maar waar sta je dan met je recht op inspraak ?

Waarom worden alternatieven zoals plan B niet open en doorzichtig uitgepraat met de opstellers ervan ?

Dikwijls hebben maatschappelijk geëngageerde vakmensen zich totaal onbaatzuchtig urenlang uitgesloofd om een “betere” oplossing te vinden voor een stedenbouwkundig bijzonder delicate realisatie, zoals dat onder meer het geval was met het alternatief voor de Oosterweelverbinding ?

Ze zijn ook daar beland op het bekende parcours van het kastje naar de muur, ook al maakte hun presentatie voor onder meer het Vlaamse parlement en de Antwerpse gemeenteraad behoorlijk wat indruk.

De enorme impact van dit project zou er normaal toch moeten voor zorgen dat elk zinnig lijkend alternatief ernstig wordt bekeken.

Waar moet je democratisch naartoe als een Vlaamse minister-president zonder blikken of blozen stelt dat een compleet dorp – Doel - in elk geval weg moet, ook als het niet in de weg ligt ? Wat valt daar nog over te discussiëren ? Dat behoort toch tot de categorie van “zot is wie dit leest”.

Waar blijven de toepassingen in de praktijk van de grote verhalen over “het samengaan van economie en ecologie”, van “duurzame oplossingen”, van een maatschappij die “leeft in symbiose met haar omgeving” en van een industrie die er zogezegd is “in het belang van de mens” ?

Maar we blijven stikken in ons collectieve teveel en in onze roofbouw-economie die voortdurend aanslagen pleegt op onze gezondheid, op ons recht op mobiliteit, op de leefbaarheid van onze directe omgeving en op de rechten van de komende generaties op een (over)leefbare wereld.

Wie of welk parlement beslist zo opeens dat de Vlaamse toekomst ligt in de logistiek ? Vlaanderen als hét transportland van Europa. Gaan we dan echt een heel beleid op poten zetten om nog meer transportproblemen in huis te halen ? Hebben we er dan nog niet genoeg ?

Waar liggen de studies die aantonen wat de pertinente verbanden zijn tussen dit alles ?

Wat zal een volledig bezet Deurganckdok betekenen aan transportproblemen in de haven ? En wat als daar nog eens miljoenen containers per jaar bijkomen via het Saeftinghedok ?

Wat zijn de effecten van een logistieke zone van 200 ha dewelke middenin de bottlenecks ligt van de E-313?

En dan spreken we nog niet eens over het shoppingcentrum Wijnegem, de Makro, de toekomstige economische zone aan de vlieghaven van Deurne en noem maar op…

Wat zal dat alles betekenen voor deze nu reeds overvolle E-313 ?

En is die vraag niet dermate voor de hand liggend dat het op zich al een raadsel mag zijn dat die vraag niet wordt gesteld ?

En wat wordt de situatie op de Antwerpse grote verkeersaders als de Maasvlakte in Rotterdam vol dokken ligt en een flink deel van die extra-goederenstroom ook via Antwerpen naar het zuiden bolt ?
En is het Europees zomaar oké dat Nederland zoveel mogelijk transport verhuist naar het zuiden van hun land om zo weinig mogelijk Nederlandse en zoveel mogelijk Belgische wegen stuk te rijden bij wijze van goede nabuurschap ?

Het beleid voor de groot-Antwerpse agglomeratie zal in een heel andere context moeten leren denken:

In plaats van, zoals dat tot nog toe het geval was, vooral te denken in de beperkende context van de ene stadsstaat tegen de andere (zoals de tegenstelling tussen de Antwerpse haven en die van Zeebrugge die tientallen jaren heeft aangesleept), van de ene regio tegen de andere of van de ene staat tegen de andere.

Ook hier is globalisering van haven- en transportbeleid, tenminste op Belgisch- Nederlandse schaal, dringend aan de orde.

Binnen een meer samenhangende Europese aanpak zal er alvast een West-Europees havenbeleid moeten worden gevoerd dat het werk onder mekaar verdeelt, ieder met zijn eigen specialisatie. Daarmee vermijd je alvast dat die havens allemaal dezelfde peperdure infrastructuurwerken en installaties moeten bekostigen in plaats van te investeren in de meest accurate uitrusting, eigen aan hun specialisatie.

Op die manier kan, binnen de invloedssfeer van alle Noordzee- en Oostzeehavens, ook een Europees binnenlands transportbeleid worden opgebouwd dat de grote Europese verbindingen maximaal én duurzaam uitbouwt binnen het hele Europese continent. Van een kleinschalige competitie zal zo’n globale aanpak kunnen worden omgebogen tot een breedschalig en samenhangend netwerk dat voor elke regio de meest leefbare vervoers- en mobiliteitskeuzes maakt. En dat is alleen maar in een Europese context mogelijk waar grote havens samen hun toekomst op mekaar afstemmen, gebaseerd op objectieve duurzame, ruimtelijk inpasbare en sociaal leefwaardige criteria die leiden tot grensoverschrijdende oplossingen in plaats van tot de moordende concurrentie van vandaag, waar vooral de omwoners de tol voor betalen.


Dirk Weyler

Vzw Red de Voorkempen

27-06-08

Even wat milieu- en klimaat- en energiepraat van de laatste dagen...deel 2

1. DM 20/6 : Raymond van het Groenewoud en Stef Kamil Carlens hekelen de Lange Wapperbrug met een protestlied op de melodie van het lied " Walk and Don't Look Back " van Peter Tosh en Mick Jagger. Ze klagen niet alleen aan dat deze brug ( niet over de Schelde maar over een drukbevolkt deel van de stad ) slecht is voor de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen ( wetenschappelijke cijfers zijn er ruim voldoende ), slecht is voor de aangename sfeer, etc maar ook en vooral dat het stadsbestuur zich verschuilt achter de Vlaamse regering en dat er geen sprake is van degelijke en fatsoenlijke communicatie naar de inwoners.

Hvandeker : Laat ze maar zingen. De melodie is prettig en de tekst geeft kort en bondig het ongenoegen weer. Het roept op en mobiliseert de Antwerpenaar om goed na te denken over de feiten...

2. DM 20/6 : Ecover, de Belgische en Vlaamse specialist  en Europees marktleider in ecologische wasmiddelen, verkoopt niet alleen steeds meer in natuurvoedingswinkels maar nu ook in supermarkten zoals Delheize, Colruyt en Carrefour.  Ze plannen binnenkort een nieuw hervulsysteem waarbij de fles tot 1.000 x opnieuw kan worden gevuld.

Hvandeker : Echt iets om fier op te zijn. Ook eens een product proberen dat zowel in het product zelf als in de productiewijze het milieu maximaal respecteert ?  

3. DM 20/6 : Dalkia plant de bouw van een biomassacentrale op de site van Solvay in het Franse Tavaux. Deze groene stroom , afkomstig van recyclagehout en andere restproducten van agro- en voedingsindustrie, zal verkocht woren aan EDF.

Hvandeker : Recyclage, restproducten en groene stroom. Meer moet dat niet zijn.

4. DM 20/6 : Ook Thenergo, de Antwerpse specialist in hernieuwbare energie, ook via biomassa, wil uitbreiden. Ze willen van 22 sites naar 34 gaan, uiteraard ook internationaal. Het bedrijf wil tegen 2012 aan 1.000.000 klanten groene stroom leveren en tegen dan moet het 500 miljoen waard zijn, dat is 3 x meer dan vandaag.

Hvandeker : Ambitie in de groene sector is absoluut noodzakelijk en superdringend en Thenergo toont die door nieuw en vers kapitaal aan te trekken en aldus meer aandeelhouderswaarde te creëren.  

5. DM 20/6 : Een Brits regeringsrapport toont dat het enthousiasme over biobrandstof wel degelijk ' een aanzienlijke rol ' speelt in de prijsstijgingen van voedsel. De Europese doelstellingen voor biobrandstoffen zullen moeten worden bijgesteld, aldus de auteurs. Biobrandstof van de 1ste generatie staat in rechtstreekse concurrentie met voedsel, die van de 2de generatie gelukkig niet meer.

Hvandeker : Als het voor iedereen duidelijk is dat de 2de generatie erg snel de 1ste generatie moet vervangen, dan is dat een eerste stap. Nu nog in praktijk brengen, maar dat is gewoonlijk een stuk moeilijker : investeringen zijn reeds gebeurd, de oogst staat er, de bomen zijn omgelegd om plaats te maken voor maïs en soja... Reken maar dat omschakelen gemakkelijk enkele jaren in beslag zal nemen. Om van de regelgeving nog te zwijgen want multinationals vinden  er steeds wat op om die in hun voordeel aan te wenden.

6. DM 21/6 : De toekomst van de auto is groen. Omdat de olieprijs blijft stijgen en de bezorgdheid om het klimaat toeneemt , zoeken alle grote autoconstructeurs koortsachtig naar groene alternatieven voor fossiele brandstoffen. De race is begonnen... wat zijn de alternatieven ?

a. Electriciteit : PSA Peugeot en Mitsubishi willen een electrische (stads)auto ontwikkelen, in navolging van GM met Chevrolet Volt, die met een stekker in het stopcontact wordt opgeladen. Ook VW speelt met de gedachte en in Nederland wil men tegen 2025 1.800.000 electrische auto's zien rijden die een batterij hebben welke op 10 minuten zal bijgetankt worden. Om echt groen te zijn zal de stroom zelf proper moeten woren opgewekt.

b. Hybride à la Prius van Toyota : rijdt op electriciteit en benzine. Sommigen zien in de hybride wagens een overgang tussen de huidige en toekomstige generatie auto's ( alleen op stroom). Veel zal afhangen van de prijs en deze is rechtstreeks afhankelijk van de R&D kosten mbt de batterijen.

c. Waterstof : Honda is gestart met de productie van de FCX Clarity die rijdt op electriciteit , gegenereerd door een combinatie van waterstof en zuurstof. Hier stelt zich het probleem van de kleinschaligheid en van het feit dat wetenschappers het niet eens geraken over de milieuvriendelijkheid.

d. Aardgas : kan mogelijk een tussenstap zijn naar waterstof. Belangrijk pluspunt is de prijs van een liter aardgas, momenteel slechts 65 eurocent. Ook minder uitstoot van fijn stof en koolmonoxyde zijn pluspunten. Veel rijden is echter de voorwaarde om deze brandstof concurrentieel te maken. Aardgas wordt door sommigen de voorloper genoemd van biogas en later waterstof. Wagens kunnen relatief gemakkelijk worden aangepast om over te schakelen.

e. Biobrandstoffen : 90 % van de Baziliaanse auto's kunnen zowel op benzine als op ethanol rijden. Maar de concurrentie met voedsel is de reden dat men twijfelt om biobrandstof ( van de 1ste generatie ) in te zetten. Die van de 2de generatie ( niet in concurrentie met voedsel ) is dan uiteraard een stuk interessanter voor mens en milieu.

Hvandeker : Het wordt echt spannend in autoland en niemand kan overzien welke alternatieven uiteindelijk uit de bus zullen komen. Ik ben , met jullie, erg benieuwd.  

7. DM 21/6 : Vlaams minister van Openbare werken en Leefmilieu Hilde Crevits  is volgens Hugo Camps meer Openbare Werken dan Leefmilieu. Dat moet ook zo van haar partij : CD&V is voor de vooruitgang , Bokrijk is voor later. Ook al heeft Hilde een kapsel als een regenwoud. Oosterweel en Lange Wapper zullen van Antwerpen een soort van Dubai aan de Schelde maken en wie wordt daar beter van.

Hvandeker : Ik heb altijd een boon gehad voor Hugo en lees hem alle dagen omdat hij zo goed observeert en vooral scherp en fantastisch verwoord. Blijven doen, Camps en Dewulf.   

8. DM 21/6 : Vlaams-Nederlandse samenwerking voor waterstof- en brandstofceltechnologie bezegeld via een masterplan dat overhandigd werd aan Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie. Waterstof als niet-vervuilende energiebron moet alle steun krijgen, aldus de minister. En waarom kunnen wij niet uitgroeien tot Europese topregio inzake toepassingen ?

Hvandeker : Ministers pakken nu eenmaal graag uit met superlatieven. Zo ook  deze. Maar gezonde alternatieven moeten nu eenmaal alle kansen krijgen , toch ?         

9. DM 21/6 : Er zijn 3.000 wachtenden bij groene leverancier Ecopower. Zij zijn momenteel de uitzondering op de regel ( want produceren alles zelf ) : duurzame stroom is er momenteel nog even voldoende in Vlaanderen, maar niet voor lang meer en dan moet hij uit het buitenland komen.

Hvandeker : 6 maanden wachten en dan overschakelen is toch helemaal niet zo erg. Maar of groene stroom nu Belgisch is of niet, het zal de prijs zijn die het gedrag zal bepalen en in 2de instantie de ideologie.  

10. DM 21/6 : 130.000 Vlaamse gezinnen wisselden van energieleverancier, maar wie naar wie omschakelde daar zijn ( nog ) geen cijfers over. Maar dat de stijgende prijzen er voor heel veel tussen zitten, lijkt logisch en verklaart de stijging van wisselaars met 12 %.

Hvandeker : Veranderen is niet altijd verbeteren, maar in dit geval is het uitsluitend een kwestie van economie en ecologie. Dus wisselen maar, na voorafgaand onderzoek natuurlijk, en steeds uit de doppen kijken.

11. DM 21/6 : De stad Antwerpen wil de Antwerpenaar stimuleren nog meer de fiets te nemen door multifunctionele fietspompen te plaatsen samen met roestvrije parkeerconstructies.

Hvandeker : Goed zo. Voor wanneer de eerste Korte Wappertjes ?

12. DM 21/6 : Wij willen de Wapper weg want wij zijn geen stofzuigers. Met die boodschap trokken vele motorisch en mentaal gehandicapte leerlingen van het Sint Jozefinstituut gisteren naar het Antwerps stadhuis. Lange Wapper scheert rakelings langs de school. Vooral voor de kinderen met zware longaandoeningen, die met OMGEVINGSLUCHT beademd worden, dreigt de catastrofe. Maar het protest maakte naar het schijnt weinig indruk op de BAM die het tegendeel beweert : de brug zal alleen maar voordelen hebben , ook voor deze kinderen. Burgemeester Janssens vindt dat ze dat dan maar eens moeten bewijzen.

Hvandeker : BAM communiceert dan toch. Soms. Een beetje. Alleen als ze het echt nodig vinden. Was Lange Wapper geen kwelduivel ? Het lijkt er meer en meer van te komen. Ook BAM en het voltallige schepencollege komen voor die " titel " in aanmerking !

13. DM 21/6 : Nick Orbaen, hoofd Pers en P.R. bij BAM, noemt Oosterweelverbinding een deel van de oplossing, niet van het probleem. En geeft toe dat er zwak gecommuniceerd werd. En zegt dat iedere Vlaming akkoord gaat met het feit dat we het punt van terugkeer al lang voorbij zijn. En dat het fijn stof als wit konijn uit een hoed werd getoverd. En dat veel mensen het plan een goed plan vinden. Enzovoort...

Hvandeker : Allemaal waar misschien, maar allemaal een beetje of heel veel buiten de kwestie. De kwestie is : Wil de Bam, de stad Antwerpen, de Vlaamse regering nog luisteren naar andere meningen, andere alternatieven om dingen bij te sturen of zelfs radicaal om te gooien mocht het nodig zijn. Beter een lang overlegtraject dan een op termijn onmogelijke situatie die zelfs kan leiden tot afbraak van die brug. Stop aub met het zich verschuilen achter andermans rug en treed in een fatsoenlijke discussie met de vertegenwoordigers van minstens 60 % van de Antwerpenaars. Praten en luisteren, maar vooral dat laatste is erg belangrijk en zal eenieder sieren. Velen rekenen er op dat het eindelijk gebeurt, zoals het hoort, democratisch.

14. DM 23/6 : Handtekeningen gevraagd voor referendum over Lange Wapper. Het is handtekeningen verzamelen geblazen bij de VZW Ademloos, een initiatief omtrent de wenselijkheid van de Lange Wapper. Met 15.000 kan je een hoorzitting afdwingen in het Vlaams Parlement ( maar spreekrecht wil niet automatisch zeggen dat de overheid luisterplicht heeft). Een stap verder zijn de 38.127 handtekeningen waarmee je een referendum kan afdwingen. De uitslag van dat referendum geldt dan wel voor de stad Antwerpen maar niet voor de Vlaamse regering. En mag maar 1 vraag bevatten : Moet het Antwerps stadsbestuur haar positief advies voor de plannen handhaven, ja of neen ?  Zie ook : www.ademloos.be als je wil tekenen of als je gewoon hun visie wil leren kennen. 

Hvandeker : Al met al een mager juridisch beestje, maar als politiek signaal toch wel duidelijk en dus belangrijk. Meedoen zou ik zeggen, dan is daar toch al enige duidelijkheid. Maar het blijft polariserend en geeft dus niet de ruimte om open van gedachte te wisselen.

Voor echte dossiervreters en geschiedkundigen : het standpunt van de Straten Generaal op www.oosterweelverbinding.info

15. DM 24/6 : PVDA vraagt Leterme btw verlaging op energie van 21 naar 6 % op basis van een petitie met 105.000 handtekeningen met als argument : de meeste gezinnen gaan dat echt voelen in deze moeilijke tijden.

Hvandeker : Helemaal akkoord omdat energie een basisbehoefte is en geen luxe. Maar de kans dat er iets verandert schat ik erg laag in.

16. DM 24/6 Minister voor migratie Turtelboom moet met de 120 hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk praten want het is niet hun schuld dat de regering het niet eens geraakt over een asielbeleid, zegt senator Freya Piryns.

Hvandeker : Het zoeken naar een oplossing voor deze mensen die reeds 50 dagen in hongerstaking zijn is een daad van fatsoen. Een belangrijk signaal ook dat men dringend werk moet maken van dit dossier. 

17. DM 24/6 : Energieleveranciers scoren niet zo goed als het over klantendiensten gaat. Kwaliteit van de antwoorden, antwoordtijden en reactiesnelheden, het scoort allemaal niet zo goed. Electrabel, Essent en Lampiris zitten aan de slechte kant en Belpower, Ebem en Ecopower zitten een stuk beter. De secor moet extra inspanningen leveren, zegt Test Aankoop die het onderzoek voerde, vooral omdat vele consumenten het noorden kwijt zijn sinds de liberalisering van de energiemarkt.

Hvandeker : Deze resultaten verbazen me niet echt. Daarom dat ik zo weinig mogelijk contact met hen neem en het zelf probeer uit te zoeken via internet, vrienden en familie. Alles beter dan eindeloos wachten aan de telefoon en domme nummers intikken. De telefoonmaatschappijen doen goede zaken, al slapende.

18. DM 24/6 : 71 % van de oliehandel is in handen van speculanten. In 2000 was dat nog maar ( toch ook reeds ) 37 %. De speculatie wordt algemeen aangezien als een van de belangrijke factoren achter de hausse van de olieprijzen.

Hvandeker : Kopen en verkopen zonder economisch nut , speculatie dus, is een voor mij onbegrijpelijk fenomeen. Onbegrijpelijk omdat het wordt toegestaan maar ook omdat het misschien niet te grijpen is. Maar ook voedsel is het slachtoffer van dit soort transacties en dat is nog veel erger want de oorzaak van hongersnood wegens tekorten of onbetaalbare prijzen. En niemand , geen instantie , die er iets aan doet of kan aan doen.

19. DM 24/6 : Franse staat vergroot greep op Belgische stroomsector. Met de nakende overname van het 25 % belang van Gaz de France in SPE ( = Luminus ) , sectorgenoot van Electrabel, door EDF Electricité de France komt de Belgische electriciteitsmarkt weer wat steviger in handen van de Franse staat.

Hvandeker : Dat hebben de Fransen weeral eens goed onderling geregeld. Niemand die er ook maar aan twijfelt dat Suez-GDF  ( Electrabel ) en EDF ( Luminus ) waarschijnlijk goed zullen overeen komen ( ! ) waardoor liberalisering nog verder af is dan vroeger. Waar zitten de roepers in Brussel die voor meer concurrentie willen zorgen in het Belgisch energielandschap ? Te laat is te laat, dit scenario lijkt weeral onomkeerbaar.

20. DM 25/6 : Drinkwatercrisis is volgens vooraanstaande waterdeskundige nog erger dan gevreesd. Alleen massale investeringen kunnen een blijvende schaarste aan drinkwater en levensmiddelen voorkomen. Een uitspraak van de Canadese professor Andrew Benedek aan het begin van de Internationale Waterconferentie in Singapore.

Volksverhuizingen
Ook de Singaporese regeringsleider Lee Hsien Loong waarschuwde voor het conflictpotentieel bij steeds schaarser wordende bronnen. De wereld wordt met de grootste volksverhuizingen in het menselijk bestaan van het platteland naar de steden geconfronteerd, zei de voorzitter van Wetenschappelijke Stichting van Singapore, Tony Tan. De voorziening van de mensen met drinkwater en toiletten vormen voor de regeringen enorme uitdagingen.

Steden
In Singapore beraden deze week ongeveer 5.000 waterdeskundigen en ministers uit 60 landen over problemen rond de watervoorziening, vooral in de snelgroeiende megasteden in Azië. "In 1900 waren er slechts 16 miljoenensteden, vandaag zijn dat er meer dan 400", zei Lee. Volgens conferentievoorzitter Tommy Koh kan reeds op het eind van het jaar meer dan de helft van de wereldbevolking in steden leven". "Dat kan uitdraaien op een nachtmerrie-scenario, al naargelang wat we plannen", zei hij. "Zich om moeder aarde bekommeren, betekent dat we de oude wijsheden weer moeten leren kennen, met de natuur in harmonie leven."

Waterbesparing
De voorzitter van het Soaedische ontziltingsagentschap berichtte dat zijn land 40 tot 50 procent water heeft bezuinigd door het isoleren van de leidingen en een waterbesparingscampagne. Toestellen voor waterbesparing werden kosteloos verdeeld, maar de investering was al binnen de twee weken terug verdiend. Feliciano Belmonte, burgermeester van Quezon op de Filipijnen, herinnerde eraan dat de basisvoorziening in grote steden enkel mogelijk is bij goed regeringsbeleid. Ook de ondervoozitter van de Wereldbank voor Oost-Azië, James Adams, verlangt de professionalisering van de lokale besturen en meer verantwoordelijkheid van de politieke ambtsdragers.

Afvalwater
De Verenigde Arabischen Emiraten willen volgens hun minister van Water, Fahmi Bin Ali Al-Jowder, meer afvalwater tot drinkwater verwerken. Dat functioneert vooral dankzij het baanbrekend wetenschappelijk membraanonderzoek van Benedek. De Singaporese regering kende hem daarvoor de eerste Lee-Kuan-Yew-waterprijs toe, die met 300.000 Singaporese dollar (141.000 euro) gedoteerd is. Singapore wil met de technologie tegen 2011 ongeveer 30 procent van zijn waterbehoefte door de verwerking van afvalwater voorzien.

Meer doden
Ongeveer 1,1 miljard mensen wereldwijd hebben volgens Benedek geen toegang tot zuiver drinkwater en 2,6 miljard mensen beschikken niet over een toilet. Vijftig procent van de ziekenhuispatiënten lijdt aan ziektes die door onzuiver water veroorzaakt werden. En 1,8 miljoen kinderen sterven elk jaar aan door onzuiver drinkwater veroorzaakte diarree. Bovendien zakt de grondwaterspiegel in regio's als Pakistan, India, China en de Verenigde Staten, soms met meer dan een meter per jaar. De klimaatsverandering vermindert de wateropslagcapaciteit van vele bodems. "De problemen zijn enorm", zei Tan, voorzitter van de Singaporese Wetenschappelijke Stichting. "Maar met de nodige vastberadenheid moeten ze opgelost worden". "De membraantechnologie heeft de kosten voor de oplossing van de watercrisis drastisch laten dalen", zei Benedek. (dpa/gb)

Hvandeker : Op korte termijn een mogelijk nog nijpender probleem dan de klimaatverandering, de oliecrisis, de voedselcrisis, etc ? Ik vrees het een beetje als ik dit alles lees. Langs de andere kant is de mens een verstandig wezen dat met verrassende oplossingen voor de dag kan komen.  

water

      

17-06-08

De twijfels van Michaël Pas over de Lange Wapperbrug.

6254_toparticlephoto
 

Hij heeft twijfels rond de halstarrige houding van het schepencollege van de stad Antwerpen met betrekking tot de voor - en nadelen van de Lange Wapperbrug. En verwijst naar het Amerikaans project genoemd " The Big Dig Boston" dat de VS 14.6 miljard dollar heeft gekost, waar men bruggen heeft gebouwd en nadien ( gedurende meer dan 15 jaar ) terug gesloopt voor een aantal tunnels. De prijs, oa van een te laat herziene beslissing.

Iedere vergelijking loopt ergens fout, maar ik zou toch eens googlen en kijken naar het resultaat, is wat Michaël het college aanbeveelt. Vrijblijvend. Bron DM 14/6/2008.

Hvandeker : Het is opvallend dat er nog veel geld wordt gestoken in een charmeoffensief van de BAM, om aan het twijfelende publiek uit te leggen dat de megabrug " De Lange Wapper " niet ongezond is voor zij die in de buurt wonen. Ik geloof niet in een betere verkeerscirculatie wanneer de Vlaamse regering van Vlaanderen een logistieke draaischijf wil maken. Deze schijf staat vandaag reeds stil en dat zal niet veranderen bij steeds toenemend verkeer en dus is de kans groot dat de ze ook stil staat boven op de Lange Wapper. Alleen zie je het fijne stof niet, maar het is er wel. In gigantische hoeveelheden....     

01-06-08

Oosterweelverbinding doet weer veel inkt vloeien !

langewapperbrug
Zoals verwacht begint de krabbenmand weer te bewegen nadat de Antwerpse schepen voor Stadsontwikkeling de heer Van Campenhout Ludo " bekend " heeft spijt te hebben dat hij 7 jaar ( ! ) geleden een gunstig advies uitbracht mbt de Oosterweelverbinding, het noordelijk sluitstuk van de Antwerpse ring met o.m. de beruchte Lange Wapperbrug. En dit uit " bezorgdheid " voor het fijn stof, de geluidsoverlast en de ontwikkeling van het Eilandje wat hem nog eens klaar en duidelijk werd aangetoond door de Straten Generaal , die altijd voor een ondertunneling hebben geijverd. Ook andere " bestuurders " hebben nu twijfels maar ze worden door hun baas , de burgemeester Janssens Patrick, aangemaand dat zeker niet toe te geven en " verder te gaan " op het foute pad. Ook havenschepen Marc Van Peel heeft last van een stijve nek en wil doorgaan omdat " we niet anders meer kunnen ". Van Campenhout krijgt veel sympathie, Janssens en Van Peel een pak negatieve reacties.  Men vraagt in deze veel politieke moed, wijsheid, rechtvaardigheid, alsook nederigheid. Een genomen foute beslissing bijsturen verhoogt de geloofwaardigheid. Bron : DM 27 en 28 mei 2008

Ook Douglas De Coninck klimt weer in de loopgrachten in De Gedachte van 29/5/2008 en stelt met scherpe pen, hem eigen, dat er meer gekeken werd naar het prestige van de Lange Wapper dan naar alle andere aspecten van gezondheid, lawaai, fijn stof, etc. Op vrij cynische wijze gaat het ook om de geldverspilling die er mee zal gepaard gaan, inclusief de besparingen als doekje voor het bloeden. De rol van een brug is om een rivier of een ravijn te overbruggen ( bv Millau, London, etc) . Geen DOKje. Er is plaats genoeg NAAST. En een tunnel is zo saai, daar kan men niet mee SCOREN . Wel met een overbrugging van 605 meter via 2 pylonen en met dubbeldek. De andere risico's, bv geen pechstrook, moet men er maar bij nemen. 't Wordt echt veel te duur anders : eens we het hebben over miljarden Euro's dan kunnen we er ons geen voorstelling van maken...

Ten slotte, en er komen waarschijnlijk nog meer reacties, zegt professor ruimtelijke planning Georges Allaert ( Universiteit Gent ) , een man met erg veel ervaring, dat Lange Wapper van concept een Middeleeuws project is omdat men het economisch nut laat primeren boven het algemeen belang. In plaats van het verkeer uit het centrum weg te halen, trekt men het aan : fijn stof, lawaai, files, etc zullen dagelijkse kost zijn voor de Antwerpenaren die in het centrum wonen .

Hvandeker : Ik begrijp het cynisme van De Coninck en het onbehagen van Georges Allaert ten volle. Hier is waarschijnlijk tegen alle regels van goed bestuur gezondigd. Eens de handen gebonden zijn, is het moeilijk terugvechten. Toch doen : ik kijk er met spanning naar uit. En de mensen van de Straten-Generaal zullen alsnog hun bijdragen kunnen leveren.