14-05-12

Zo kan het niet verder...

kwaliteit van de groei, spaanse indignados, sociaal geld,letsen, volkstuin, a farm for the future, monsanto

Ik heb onlangs nog wat meningen gelezen over de huidige stand van zaken voor wat betreft ons aanvoelen over het functioneren van deze maatschappij, lokaal en veel verder , en ze waren in feite allemaal variaties op dezelfde melodie : zo kan het niet verder, er moet iets veranderen. Een zeer kleine bloemlezing in een notendop :

* Visie ACW 11/5 :Veel mensen zijn vandaag aan iets nieuws toe. Met name groei, maar dan niet in termen van meer groei, maar van anders en beter. ACW wil een debat over de kwaliteit van de groei. Een economie die mensen en natuur uitput is ook groei, maar geen kwalitatieve. Dit laatste komt er als je werk aansluit bij je talenten, je gezinsleven, je vrije tijd en je leeftijd. Men moet meer investeren in onderwijs, in hernieuwbare energie, in wetenschap, in sociale woningen of rusthuizen. Dan bestrijdt men ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Kwalitatieve groei zet sociaal engagement tegenover individualisering in de samenleving.

Hvandeker : Dit klopt voor een groot stuk, alleen ben ik benieuwd via welke wegen het ACW deze doelen, deze veranderingen zal aanpakken.

* DM 14/5 De Spaanse indignados hebben heel wat voorstellen en één ervan is het introduceren van ' sociaal geld ', waarbij arbeid en diensten worden geruild tegen goederen en andere diensten. Een goed idee, zeker in tijden van werkloosheid en financiële crisis... Engelse les in ruil voor sinaasappelen, zo wordt het alternatief gevisualiseerd. Andere voorstellen zijn oa het beëindigen van de privileges van politici, maatregelen tegen de corruptie, verbeteren van de arbeidsomstandigheden, strakkere regelgeving voor banken en en financiële instellingen.

Hvandeker : In dat land maar ook in de rest van Europa zit heel wat tegen voor de meesten.  Het ruilen via een alternatief circuit is mogelijk maar zou niet beperkt mogen worden tot crisisperiodes. Dat zou veel meer als complementaire mogelijkheden moeten kunnen toegepast worden. Wij noemen dat ' letsen ', van Local Exchange Trading System.

* DM  3/5 Volkstuin als haard van verzet ( Jeroen Olyslaegers ). Stelt vast dat heel wat landgenoten veel plezier hebben aan hun volkstuin. Het kweken en distribueren van eigen groenten en fruit zit in de lift en hangt in de lucht. Het helpt ook de integratie tussen mensen van verschillende afkomst bevorderen. In de documentaire ' A Farm for the Future ' anticipeert een Britse boerin op het definitieve einde van de fossiele brandstoffen. Elke specialist terzake gewaagt van de grootste omwenteling sinds de industriële revolutie. Het wereldwijd gebruik van olie in de landbouw staat gelijk aan het werk van 22(!) miljard ( ! ) slaven, de klok rond. Landbouw is dus ooit zeer arbeidsintensief geweest, vandaag telt Groot Brittanië nog maar 150.000 boeren met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Als je kijkt naar hoe landbouw vroeger bedreven werd, zie je hoe afhankelijk we zijn geworden van die fossiele brandstoffen. En is het ook te begrijpen dat mensen stilaan zoeken naar een eigen plek om voedsel te kweken. Een activiteit zoals het verzamelen van grote voorraden diverse zaden en deze te verspreiden door organische landbouw is daar het directe gevolg van. De Monsanto's van deze wereld zijn echter een taaie tegenstander die greep trachten te krijgen op de traditionele voedselvoorziening....monocultuur en GGO's, hun wapens.

Hvandeker : Mijn verstand zegt dat de waarheid ergens in het midden ligt, maar mijn gevoel neigt toch sterk over naar de volstuin , als haard van verzet. Als tegengewicht. De Transitiebeweging, hoe klein en bescheiden voorlopig nog, zit ook op dat spoor.