09-02-13

De klimaatonvriendelijkheid van diesel : een roetzwart verhaal

maskermaske.jpg

Bron : DMorgen dd 23 jan 2013

Wanneer we diesel en hout verbranden worden er kleine zwarte deeltjes in de atmosfeer gepompt, met name roet of zwarte koolstof. Verbranden van bossen alsook de uitstoot van primitieve kookstellen en kerosinelampen maakt dit nog wat concreter alsook steenkoolverbranding en de uitstoot van schepen. In Europa, de VS en Latijns Amerika komt echter 70 % van de roet uit onze dieselmotoren. 

Koolstof is , na CO², de 2de grootste opwarmende factor in de atmosfeer. Ze absorberen de hitte van de zon alsook het licht en houden dat vast. Ze vormen wolken en verminderen de weerkaatsing van het zonlicht op de ijsvlaktes.  De opwarming van de aarde, door dit koolstofeffect, is 2 x hoger dan eerst geschat.Indirect zelfs 3 x.... door nieuwe berekeningen. Ook de interactie met bepaalde chemische stoffen, zoals sulfaten, worden nu eindelijk meegeteld. En het is juist de verbranding van de diesel die dit gecombineerd effect veroorzaakt.

Het beperken van het aantal dieselwagens blijkt een juiste maatregel om dat tegen te gaan, omwille van zijn onmiddellijk effect ( omdat roet slechts een tiental dagen in de atmosfeer blijft hangen). Het niet meer verbranden van hout en diesel zou de opwarming zeer snel met 0,5 graad verminderen. Daarover bestaat geen twijfel bij de onderzoekers.

Het grootste nadeel van deze uitstoot heeft met onze gezondheid te maken : de Wereldgezondheidsorganisatie classificeert dieseluitlaatgassen niet langer als ' mogelijk kankerverwekkend ' maar als ' kankerverwekkend '. Diesel klimaatvriendelijk noemen is dus een brug te ver. Zowel de klimaatopwarming als onze gezondheid zouden er direct profijt bij hebben, mochten we de verbranding van hout en diesel verminderen.

Hvandeker : Hoe krijg je deze ' ongemakkelijke waarheid ' verkocht aan mensen die hun wagen, benzine of diesel, dagelijks nodig hebben ? De electrische wagen ondersteunen met een premie om later minder gezondheidsuitgaven te hebben ? 

23-03-07

Gisteren 22 maart was het Wereldwaterdag : iets over de Zenne zonder Grenzen.

" Wist je dat de Zenne ontspringt in Hainaut, dan door Brabant Wallon loopt, dan door Vlaams-Brabant, dan door Brussel, dan opnieuw door Vlaams-Brabant, uitmondt in de Dijle en de Dijle via de Rupel in de Schelde ? Mooi communautair riviertje maar niet altijd even proper. Daar tracht de vzw coördinatie Zenne, een voormalige werkgroep van de vzw genzeloze Schelde iets aan te doen via zachte standpunten, bescheiden acties en sensibilizatie van de bevolking."

Meer info op www.coordinatiezenne.be

 

overstroming

 

Hvandeker : Leuk dat mensen zich op die manier willen inzetten voor hun leefomgeving, hun habitat... ook het volgende, meer professioneel verhaal, is erg positief voor diezelfde omgeving.

 

" Brussel zuivert voortaan bijna al zijn afvalwater.

Het rioolwaterzuiveringsstation , ter hoogte van de Budabrug op het Zeekanaal Brussel-Schelde, zou op 22 maart officieel openen. Maar er was een kink in de kabel, nl technische moeilijkheden. Toch zal binnenkort het Brusselse afvalwater gezuiverd worden door de stations van Brussel Zuid + Noord, samen het tot nu toe grootste waterzuiveringsstation van Europa.

Het water stroomt door grove en fijnmazige roosters voor het grootste vuil en zand. Bij droog weer loopt het naar een zand- en vetvanger en bij ( hevig ) onweer naar een bezinktank. Tijdens de fase van biologische zuivering wordt koolstof afgebroken en fosfor en stikstof verwijderd. In een nabezinktank wordt slib van het water gescheiden. Het slib wordt dan ingedikt en via anaërobe gisting ( zonder zuurstof) omgezet in biogas. De hele cyclus duurt 8 uur. Het slib blijft 14 dagen in de vergistingstanks tot volledige mineralisering. Dagproductie : 25 kubieke meter slib. Geurhinder naar de omgeving wordt vermeden door procédés van biologische en chemische ontgeuring.

Het biogas laat een generator draaien die groene stroom levert. Electriciteit wordt ook opgewekt met een ondergrondse hydraulische turbine, aangedreven door het gezuiverde water dat van 16 mt hoogte naar beneden valt, om daarna in de Zenne terecht te komen.

EEN STAALTJE VAN ENERGIERECUPERATIE ! "

Voor meer info : www.aquiris.be  

DSC_3833

 

Uit de Bond dd 23 maart 2007

 

30-01-07

Passief roken aan de schoolpoort

Ook aan de schoolpoort wordt ( passief ) gerookt en al vanaf 3 jaar. Stikstofdioxide, koolstof, dieselpartikels van de auto's verpesten daar de lucht, temeer omdat heel wat ouders en grootouders daar onvoldoende aandacht aan geven. Sommigen laten zelfs hun motor draaien terwijl ze wachten op hun kind of kinderen en bedelven hen onder hun eigen uitlaatgassen-rotzooi. Soms hallucinant. En ik heb het zelf meegemaakt hoe " vriendelijk " sommigen zijn voor het jonge volkje, die o zo dicht bij de autouitlaten staan. Als ik hen daar dan op wees, waren de meesten bereid om dat onmiddellijk te corrigeren. Maar er waren er andere die, als reactie op mijn vriendelijk verzoek, toch mordicus het ding lieten draaien tot hun lieve kleintjes waren ingestapt. Niet te geloven en toch waar. En weten dat al die rommel astma,bronchitis en chronische longziekten kan veroorzaken. We weten nu al een tijdje dat co2 slecht is voor de opwarming van de aarde, maar evenzeer en op nog veel kortere tijd heel slecht is voor de longen , vooral van het jonge volkje. Zowel ouders als de bevoegde instanties, oa schooldirecties, overheid, etc zouden daar veel meer aandacht moeten aan geven. Niet alleen aan de uitlaatgassen op enkele meters van de schoolpoort, maar ook aan de binnenlucht in de schoolruimten waar nog veel giftige stoffen aanwezig zijn en aan asbest welke kan verwerkt zijn in de gebruikte materialen. Er is zeer dringend werk aan de winkel  van oa Vlaamse ministers Vandenbroucke ( Onderwijs) en Vervotte ( Welzijnszorg), samen met de inrichtende machten. Dat ze hun licht eens opsteken bij federaal minister Demotte die het roken en passief roken aan banden tracht te leggen. Een audit graag ! ! !

Het enige wat ik wil zeggen is dat er veel te nonchalant wordt met omgegaan door mensen die het beste voorhebben met de kinderen.    

jitsrondsept2006