23-11-13

Klimaatontwriching aanpakken schept miljoenen banen

sharan burrow, vn klimaattop, nicholas stern, warschau, hebzucht, winst, jobs, klimaatneutrale methodes

Uit het artikel van DMorgen dd 23 november 2013 met als titel die van de posting , pluk ik zoals steeds die zinsneden die me persoonlijk aanspreken als ' juist en terzake ' geformuleerd. Ze zijn afkomstig van Sharan Burrow, die het als internationaal verdediger van 176 miljoen werknemers in 156 landen, opneemt tegen ' het gedoe ' in Warschau waar de VN klimaattop weer eens op een flop dreigt uit te lopen. De woorden ' shock and horror ' vallen regelmatig. Waarom ?

Ik ben hier en op deze plaats  geen voorstander van het gezegde ' Eerst jobs, dan klimaat '. Want de planeet redden is geen luxeprobleem, maar bittere noodzaak. 
Het water staat bij de meeste multinationals en in tegenstelling wat zij beheren niet aan de lippen. Verre van zelfs want hun winsten zijn zelfs fabelachtig.  
De klimaatcrisis aanpakken is een belangrijke voorwaarde om jobs te behouden en te scheppen.

Niets doen tegen de uitputting van de grondstoffen, tegen de ontwrichting van de landbouw, tegen de impact van extreem weer kost de wereldeconomie tussen de 5 en de 20 % van het BBP. Investeer elk jaar 2 % in de vergroening van de sectoren en je schept 48 miljoen nieuwe jobs. Nicholas Stern heeft dat al ettelijke malen voorgerekend.

Een erg klein clubje multinationals vormen enorme monopolies en dus macht. En zijn niet bezig met ' gewoon ' winst maken maar met ziekelijke hebzucht... met financiële en andere sociale ontwrichtingen tot gevolg. Ze zaaien angst, ook bij hun werknemers en maken ons wijs dat het klimaat redden strijdig is met economische groei. 

Echter, zonder omschakeling naar klimaatneutrale methodes worden de verschillende crisissen alleen maar groter waarbij het huidige jobverlies, de chaos en de besparingsrondes belachelijk minuscuul zullen zijn.

Het meeste ben ik echter kwaad op overheden en regeringen dat gedrag kopiëren : kortetermijndenken, hebzucht en oneerlijkheid.

Hvandeker : Zoals reeds herhaaldelijk gezegd is er niets fout met winsten, als resultaat van normale bedrijfsvoering. Die moeten echter niet ten koste van de wereldbevolking en van de aarde gemaakt worden uit hebzucht, want vroeg of laat veroorzaken deze methodes enorme verliezen, ok aan jobs.  

07-02-09

Politiek plagiaat !

6091_toparticlephoto

Als blauw vergroent, dan is het opletten geblazen

Hvandeker : Nieuw is het niet . Partijen die thema's van Groen schaamteloos  overnemen. Altijd doorzichtig en toch. Weggemoffeld in een interviewtje. Zo verkondigde de huidige vz van Open Vld in DM van 7/2/2009 dat zijn partij als een van de belangrijkste  thema's naar voor schuift : de groene economie. Omwille van de solidariteit met de komende generaties en om uit de crisis te geraken ( het zou erg veel nieuwe jobs opleveren, in Duitsland bv 250.000). Ook een ' transparante globalisering met aandacht voor de derde wereld ' wordt belicht, alsook een opgedreven strijd tegen kansarmoede.

Niet te geloven, zonder blikken of blozen, opportunistisch . Zoals gezegd worden - met de glimlach - thema's naar voren geschoven die volkomen haaks staan op de eigen overtuiging. De kiezer moet dit toch allemaal doorzien ? Dat bochtenwerk is moeilijk te harden, toch ? 

23-08-08

Een job in de eco-industrie ?

Van windmolens tot zonnepanelen: duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen heeft de wind in de zeilen. Uit een studie van Ernst & Young uit 2006 blijkt dat de eco-industrie in Europa goed was voor 3,4 miljoen jobs. Dat is 1,7 procent van de totale tewerkstelling en substantieel meer dan de auto-industrie (2,7 miljoen jobs), de chemische sector (2, 4 miljoen banen) en de textielindustrie (1,3 miljoen jobs). Gemiddeld groeit het aantal jobs volgens de studie 5 procent per jaar sinds 1990. Bron is de website van www.vacature.com

Hvandeker : Enkele cijfers waar ik van op keek. Wat zou de situatie vandaag zijn ( bv 2007 vergeleken met 2006 ) ? Als je hierover informatie zou hebben, wil je dat dan met anderen delen ?

5978_toparticlephoto

 

21:09 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jobs, eco-industrie, ernst young |  Facebook |