15-05-09

Populariseren van de ecologische boodschap.

6091_toparticlephoto

Hvandeker : Ik heb het interview met Jean-Michel Javaux in de Morgen van 9 mei 2009. Jean-Michel is één van de kopstukken van Ecolo en het gedachtegoed van Ecolo en Groen ligt uiteraard erg dicht bij elkaar. Toch hebben ze beiden een andere dynamiek en dat is vooral te verklaren door omgevingsfactoren. Maar één zinsnede is zo opvallend dat ik die even vermeld omdat ze exact uitdrukt wat ik over ecologie denk.

' Het populariseren van de ecologische boodschap is voor mij prioritair. Dat is geen verraad aan het groene gedachtegoed, het is juist omdat ik er zo van overtuigd ben dat we de goede oplossingen hebben dat ik ze ook maximaal aan de man wil brengen'.

Hvandeker : Als ecologie de stroming is van de 21ste eeuw, na het liberalisme, de christendemocratie en het socialisme waarom zou Groen op termijn dan niet streven naar een bredere basis bij de kiezers ( zoals Ecolo ) ? Het gezond verstand kan je niet tegenhouden.  

20-03-07

Ecolo en Groen! een frisse wind in de politiek

In een interview met Jean-Michel Javaux, groene burgemeester in Amay en federaal secretaris van Ecolo, komt duidelijk naar voor dat zowel Ecolo als Groen! op dezelfde golflengte zitten. Hierna enkele uitspraken uit dit interview ( De Morgen dd 10 maart 2007) die deze stelling bevestigen.

 

rubon13-180x271

 

a. " Eindelijk ziet men in dat Ecolo al 25 jaar gelijk heeft. Men heeft in het verleden vaak een karikatuur gemaakt van de groenen. Een sympathieke milieuvereniging, dat wel, goed voor de oppositie. Maar niet geschikt voor de grote politiek, want daar worden ze onder de voet gelopen. Of nog : goede ideeën genoeg maar spijtig genoeg niet in de praktijk te brengen.

b. Het is steeds mijn ambitie om aan te tonen dat een Ecolo'er niet noodzakelijk een strenge , moraliserende schoolmeester is. Want we hebben getoond dat we modern, dynamisch en constructief zijn.

c. W hebben lange tijd geen affiches met gezichten gehad, alleen met principes en ideeën. Maar de tijden zijn veranderd en we zien nu ook in dat ideeën worden uitgedragen door personen.

d. Ik wil het ecologisme populariseren.

e. Ecolo mag geen nichepartij blijven.  Ecolo is meer dan het cliché " ecotaksen". We hebben altijd al de belangrijke problemen op de agenda gezet . Was men de afvalberg 20 jaar geleden te lijf gegaan, had men toen al een beetje oog gehad voor watervervuiling of broeikasgassen, dan hadden we nu veel minder rommel op te ruimen. En dan was er nu natuurlijk veel meer geld geweest voor de sociale zekerheid. De politiek slaagt er nog steeds niet in om vooruitziend te zijn en dat stoort me enorm.

f. Wat voor mij telt is dat Ecolo wordt gerespecteerd !

g. We zijn er hier in geslaagd om mensen met erg uiteenlopende achtergronden op één lijun en één lijst te krijgen, rond een ecologisch projekt.

h. Het probleem van Ecolo is dat ze voor zeer velen de beste 2de keuze is. Ze vinden wel dat we goede ideeën hebben, maar twijfelen of we mee mogen regeren. Of zelfs kunnen regeren. We gaan dat bewijzen.

i. Ik ben ervan overtuigd dat een groene stem de nuttigste is, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Ze dwingen de andere partijen tot meer verbeelding.

j. Wie zit er al jaren op de cruciale posten om een milieubeleid te voeren ? De socialisten. En wat is de balans ? Als je dan met een " klimaatplan " op de proppen komt, is dat totaal ongeloofwaardig. Ze voeren een erg linkse campagne, bijna karikaturaal, om het contrast met de liberalen en de christendemocraten scherp te stellen. En nadien sluiten ze een erg grijs akkoord. Dat is zo doorzichtig.

k. Alle partijen zijn het erover eens dat we de armoede moeten bestrijden, maar de PS en Spa zijn daarom nog niet verdwenen en de armoede ook niet, helaas. Zowel de liberalen als de socialisten gaan mee in het kapitalistisch systeem. Wij zeggen dat er een nieuw systeem moet komen, een nieuwe economie, die niet meer opvreet dan dat de aarde aankan. De anderen doen niets aan de oorzaken van de milieuproblemen, buiten wat oplapwerk aan de gevolgen.

l. Het is duidelijk dat Vandelanotte Groen! wil verstikken. " 

 

Hvandeker : in deze uitspraken zijn , m.i. de namen Ecolo en Groen! perfect omwisselbaar, want verdedigers van hetzelfde gedachtengoed, partijen van een nieuwe stroming : het ecologisme en het socialisme zijn delen van hetzelfde geheel. 

 

!cid_397041212@30102006-2CBE

 

vert