30-07-13

Over slimme en minder slimme uitspraken

homans,

Zo las ik onlangs in een interview met mevrouw Liesbeth Homans ( N-VA schepen stad Antwerpen ) in DMorgen van 27 juli 2013 volgende uitspraak en ik citeer :

' N-VA is ook een sociale partij. Ons sociaal engagement is oprechter dan dat van Pvda+ ( oprecht links ) en dat van Sp.a en Groen ( onoprecht links ) en soms denk ik dat links de mensen liever dom houdt. '.

Hvandeker : Of hoe je in 1 zin een aantal dommigheden opstapelt, je moet het kunnen....
 

03-04-13

Samen naar een nieuwe vorm van bedrijfsvoering.

nieuwe beginselverklaring, samen aankopen, new bank, nieuwe vorm van bedrijfsvoering, sp.a, Groen, PVDA+

Bron: DMorgen dd 27 maart 2013 

' Samen ' , dat is zo een beetje , in 1 woord, de samenvatting van de nieuwe beginselverklaring van de Sp.a : samen aankopen van electriciteit en gas, samen huizen renoveren, samen luiers kopen of verzekeringen afsluiten, samen investeren in duurzame energieprojecten zoals windmolens en zonnepanelen, het samen aanbesteden van renovatiewerken ( isoleren van daken of plaatsen van hoogrendementsglas). Het lijstje is in feite eindeloos en het principe van de coöperatieve aanpak wordt voorzichtig van onder het stof gehaald, zeker nu ook het bankieren een slechte tot zeer slechte reputatie heeft gekregen en het succes en de interesse naar ' New Bank ' zeer groot is. Ook hier : samen naar een andere invulling van het begrip ' bankieren '.  

Als achterliggende gedachte : Het ondernemen laten we niet alleen aan de ondernemers, want we staan voor een nieuwe vorm van bedrijfsvoering. Mede aangestuurd door niet één/enkele cosumenten maar door duizenden. 

Hvandeker : Het is een duidelijk standpunt ( mede onder druk van de politieke toekomst van de partij ) en erg origineel is het niet ( meer ), want heel wat ' organisaties en verenigingen en andere groepen ' zijn er al een tijdje mee bezig, vooral aangedreven door de verschillende crisissen. En met wisselend succes : Electrabel weet nu wat de gevolgen kunnen zijn van een massale andere keuze voor een groenere en goedkopere energieleverancier. Toch ben ik eens benieuwd hoe ze deze beginselverklaring zullen ' delen ' met de consumenten, dus welke kanalen ze zullen gebruiken om dit alles nog intenser in de praktijk te brengen.  Mee ondernemen en bedrijfsvoeren, dat vraagt toch wat meer uitleg, maar ik ga er wel mee akkoord dat ' het ondernemen ' niet alleen kan overgelaten worden aan de ondernemingen....
En nog een vraag : waar blijven oa Groen en PVDA+ met hun voorstellen dienaangaande ? 

14-06-10

Groen! Een ( mijn ) mening...

Boomkikker

De ( relatief ) kleine partij Groen!, door sommigen ook Bonsaï partij genoemd, omdat ze redelijk klein blijven na 30 jaar, heeft toch maar mooi de Dewever Tsunami doorstaan, daar waar hoge bomen CD&V, Open VLD en VB heel veel wind hebben gevangen en vele takken verloren , LDD gevloerd is met een Ippon.

Partij(tje) en milieubewegingen samen, zeer zeer trouwe kiezers die zich niet laten beïnvloeden door zijwind,een wat grotere zusterpartij aan de andere kant van de grens, dat alles geeft een sterke band. Ik ben blij dat ik daar bij hoor. Maar we moeten wel nadenken over de terechte bekommernissen van mensen die willen dat Groen! het nog anders aanpakt. Ecologie, als de strekking van de 21ste eeuw, is en blijft belangrijk en het zijn Groen! en Ecolo die dat politiek proberen te vertalen.. Ik gun de vlaggenzwaaiers hun succes, maar de wind kan ook al eens gaan liggen en wat dan ? En ik vind een Bonsaï ook mooi.

En Tinne Vander Straeten en Geert Lambert, dat is de harde wet van de kiescijfers en van de politiek. Heel erg jammer. Maar ze komen zeker terug...

15:07 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: groen, bonsai partij, dewever tsunami |  Facebook |

10-06-10

Progressieve frontvorming volgens Luc Huyse

acw!cid_397041212@30102006-2CBE

 

DM 10 juni 2010 : Een kil en hard Vlaanderen vraagt om een antwoord en dan is volgens socioloog en auteur Luc Huyse frontvorming met ACW, Sp.a en Groen! te overwegen, want volgens hem schuiven ze stilaan naar elkaar toe. Hij ziet dit als een antwoord op de partijpolitieke versnippering. De voorbije 50 jaar is dat enkele keren gebeurt met evenveel mislukkingen. Vandaag is het water minder diep en de drempels liggen lager, aldus Luc. De liefde van het ACW voor CD&V is gekoeld, Sp.a heeft het moeilijk en Groen! wordt zelfs de Bonsaipartij genoemd, eeuwig klein terwijl de meningen en programmapunten enigszins vergelijkbaar zijn voor wat betreft visie op economie, sociale ongelijkheid, duurzame ontwikkeling en de angst voor een kil en hard Vlaanderen met partijen zoals Open Vld, NVA, VB. 

Zelfs een voorstel om een groen-rode as te vormen, ter verdediging van de solidariteit in de sociale zekerheid, zag het licht...

Hvandeker : Spijtig genoeg werd het voorstel van Groen! aan Sp.a prompt in de grond geboord door deze laatsten met als reden : een verkiezingsstunt, verkiezingsretoriek, niet oprecht en veel te laat . Heel jammer en dit zet de theorie van Luc Huyse overduidelijk op de helling.: het water is zelfs te diep om samen van gedachten te wisselen over een onderwerp waar beide partijen het over eens zijn. Ik noem dit ' een zoveelste gemiste kans '.

En als je de standpunten van KWB ( onderafdeling van ACW ) leest in Raak van juni 2010 vergelijkt met deze van Groen! dan kan je ze nagenoeg op elkaar leggen : zonder een rechtvaardiger belastingsysteem en een grondige hervorming van de bankwereld, gaan we een ongezien sociaal debacle tegemoet. Niet in de belasting op arbeid loopt het fout ( die werkt tamelijk herverdelend ) maar wel in de vennootschapsbelasting en zeker in de vermogensbelasting. Haal je inkomen uit vermogen dan gelden veel lager tarieven, zelfs nultarief, dan die op arbeid. Hoe groter de vennootschap, hoe kleiner de belasting want zij hebben de voordelen van de coördinatiecentra en notionele intresten zonder tegenprestatie op gebied van tewerkstelling. Sommigen betaalden slechts 1.36 % belasting, Electrabel zelfs 0 %. De inkomsten uit beleggingen en de meerwaarden worden in België veel minder tot niet belast dan in onze buurlanden : bv België : 0 % op meerwaarden en in Frankrijk : 29 %. België is een belastingparadijs ( maar niet voor zij die werken ) en een land waar het bankgeheim nog steeds bestaat, ook weer in het voordeel van de miljonairs en superrijken. Fraudebestrijding is een lachertje, dit terugdringen tot het niveau van onze buren zou gemakkelijk 10 miljard Euro bedragen. Redenen : pakkans is klein, wetgeving ingewikkeld en niet altijd eenduidig, informatisering staat nergens, geen inning van de gecontroleerde belastingen ( 30 miljard), enz. Wanneer we gaan voor een grondige hervorming van het banksysteem dan wordt gedacht aan : beperking van de eindeloze geldcreatie door de banken, een taks op alle financiële transacties, splitsing van depositobanken versus zakenbanken, nieuwe rol voor overheidsbanken, verbod op short selling, hedge funds en private equity fondsen.

Het artikel besluit : Heel wat maatregelen kunnen niet op federaal of Vlaams niveau genomen worden, daar zijn Europese of zelfs internationale akkoorden voor nodig. Maar de economie en de samenleving sturen in de richting van grotere rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid dat is net de essentie van de politiek. Benieuwd wat de nieuw verkozenen er na 13 juni zullen van bakken ?

Hvandeker : Misschien toch eens het programma van Groen! lezen voor 13 juni ? De gelijkenissen zijn treffend. Voor wanneer een front met ACW ? 

21:24 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sp a, groen, acw, luc huyse, progressieve frontvorming |  Facebook |

09-06-10

Denk groen, ga voor blauw of denk groen, ga voor Groen!

groenestevigemuur

Slogans maken sommige zaken duidelijk, eenvoudig en gaan naar de kern. Maar ze kunnen ook, indien slecht gekozen, lachwekkend overkomen. Zo vond ik in een folder van de Open Vld, met de foto's van Annick De Ridder en Willem Frederick Schiltz de slogan ' Denk groen, ga voor blauw ' terug. En ik vond dat niet duidelijk, niet eenvoudig en zeker niet terzake, maar wel enigszins lachwekkend.

Vooral als ik mevrouw De Ridder heb bezig gezien in bepaalde dossiers, om de mobiliteit rond Antwerpen niet te noemen, zorgt dit toch voor een massa lachrimpels aan de ontbijttafel. Ze pleit voor een open en duurzame economie en ondertussen weten we wat ze daar mee bedoelt. Ze pleit voor eco-efficiëntie en ook daar heeft ze haar eigen invulling aan gegeven. Geen subsidiepolitiek voor niet-efficiënte alternatieven ( ik denk dat ze windenergie en zonne-energie bedoelt) is haar volgende kreet. Ook daar moet geen tekening bij.

Schoenmaker blijf je leest is een mooi gezegde. Daarom is mijn stelling : denk groen en ga voor Groen! Dat wil niet zeggen dat Groen! de ecologische en economische waarheid in petto heeft. Maar ze zijn wel veel geloofwaardiger op dit langetermijn thema. Ecologie is de stroming van de 21ste eeuw, kies dus Groen! en laat je niet beetnemen.   

06-06-10

ACW en ACV pleitbezorgers van een groene economie

zonne-energie

In de Visie van 4 juni 2010 staan standpunten mbt klimaat en groene economie en dat verheugt me.

1. ACW studiedienst stelt : ' Groene economie is onze uitweg uit de crisis. Alle maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zijn niet alleen goed voor ons milieu, maar ook voor onze economie. De sectoren transport, woningbouw en energie moeten dringend vergroenen. Groene belastingen zijn belangrijk, maar ze moeten sociaal rechtvaardig zijn. Onze economie vergroenen is de enige weg uit de crisis : jobs creëren en de bedrijven competitiever maken en minder afhankelijk maken van steeds duurdere en steeds schaarser wordende fossiele energievormen zoals petroleum.

2. ACV en ACW zitten in de klimaatcoalitie en die moet politici wakker schudden. De opwarming gaat gewoon verder, ook na de mislukte top in Kopenhagen. En dat thema is helemaal afgevoerd van de Belgische politieke agenda. Nog steeds heeft België, noch Vlaanderen een krachtig actieplan. In plaats van een vermindering van de uitstoot van 20 % tegen 2020 moeten we zeer dringend naar een cijfer van 25, zelfs 40 % minder uitstoot. Investeringen in hernieuwbare energie gebeuren nog steeds met de handrem op. Als je de discussie volgt mbt kostprijs van zonnepanelen en je vergelijkt dat met de winsten behaald op afgeschreven kerncentrales dat zijn dat peanuts. Terwijl zonnepanelen goed zijn voor het milieu en mede zorgt voor een antwoord op onze steeds groeiend energiebehoeften. Wat men creërt is onzekerheid en zal de alternatieve energie steeds mar duurder maken.

Hvandeker : Nu hoor en lees je het ook eens van een ander. Wat de groenen al jaren zeggen, wordt ovegenomen door anderen... en terecht. Als de partij die als een paraplu over ACW en ACV hangt daar nu ook eens echt werk zou van maken, dan staan we een flinke stap verder. Maar de politici van die CD&V weten de handrem juist goed staan. Groen! moet aan die boom blijven schudden, ook en vooral vandaag, maar zeker na 13 juni 2010. Onafhankelijk, ja, maar dan van fossiele energie.

26-05-10

Plakken voor dertien ( Groen!) in Ekeren

Create your own video slideshow at animoto.com.

12:56 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: 13, groen, dertien |  Facebook |

04-06-09

Campagne voeren heeft altijd wel iets spannends, toch ?

!cid_397041212@30102006-2CBE

Dit jaar redelijk veel tijd gestoken in de campagne voor Groen. Daardoor is het bloggen een beetje ondergesneeuwd, maar dat maken we later weer in orde. Toch maakt de spanning omtrent de resultaten een en ander weeral goed.

Even tussendoor een uiteraard erg persoonlijke mening : Als Groen 5 % haalt , dan is dat niet goed. Als we 10 % halen dan zou dat schitterend zijn. Alles daartussen vind ik normaal voor een partij die op lange termijn denkt en werkt. Nog belangrijker is het feit dat men de ecologie, de zorg voor het milieu, het sociale aspect van de klimaatverandering steeds meer en meer ziet als iets vanzelfsprekend...

Veel mensen zeggen me dat ze voor GROEN zijn , maar er daarom nog niet voor stemmen. Een reden geven ze gewoonlijk niet op.  

21:53 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloggen, ecologie, groen |  Facebook |

20-03-09

Manifest open ruimte, ademruimte

openruimte

Groen! steunt noodkreet voor meer ademruimte van milieuverenigingen

 
Groen! roept al haar leden en sympathisanten op om het Manifest 'Open Ruimte Adem Ruimte' van de Bond Beter Leefmilieu en meer dan 30 verenigingen en organisaties te ondertekenen. Groen! kan zich immers volledig herkennen in de probleemstelling én in de oplossingen die de milieubeweging voorstelt.

De verstening van Vlaanderen gaat inderdaad door in een schrikwekkend tempo: elke dag verdwijnt er een oppervlakte ter grootte van 11 voetbalvelden in Vlaanderen. Als we nog ruimte willen over houden om te leven en te ademen, zullen we vandaag keuzes moeten maken. Keuzes die de zittende Vlaamse regering niet gemaakt heeft. 

Groen! is ook blij dat de milieubeweging zich duidelijk uitspreekt tegen de zware nadruk die de Vlaamse meerderheid legt op de logistieke opdracht van Vlaanderen. Ook Groen! gelooft niet in de roep voor meer wegen en extra infrastructuur ten koste van open ruimte. Vlaanderen zou beter inzetten op 'economische activiteiten die toenemende welvaart koppelen aan lagere milieudruk'. Dit is de kern van de Groene New Deal die Groen! voorstelt voor Vlaanderen waarin aangedrongen wordt om tegelijk de economische en de milieu-uitdagingen aan te pakken. 

Groen! vraagt net zoals de milieubeweging dat na jaren politiek getouwtrek eindelijk werk gemaakt wordt van de invoering van de slimme kilometerheffing in Vlaanderen. De volgende Vlaamse regering heeft de plicht die in te voeren.

Ten slotte steunt Groen! de vraag naar voldoende overleg en een opwaardering van milieu- en mobiliteitseffectrapporten. Rudi Daems, Vlaams fractieleider: "De Vlaamse regering heeft er een handje van weg om dure rapporten te bestellen maar er nadien niets mee te doen. Zoals nu met het ARUP-rapoort rond de Lange Wapper. Voor Groen! is het juist van groot belang dat het beleid voldoende wetenschappelijk onderbouwd wordt. En dat mensen ruim op tijd betrokken worden, zeker bij grote infrastructuurprojecten. In de nieuwe aanpassing van het decreet ruimtelijke ordening doet de Vlaamse regering  juist het tegenovergestelde en wil ze via noodprocedures elke inspraak van onderop uitsluiten."

Het ondertekenen van dit manifest is voor Groen! niet vrijblijvend. Daarom heeft Groen! de groene New Deal als een van haar speerpunten voor de Vlaamse verkiezingen gemaakt. Hermes Sanctorum, lijsttrekker Vlaams Brabant: "Er is duidelijk nood aan een duidelijke keuze van de Vlaamse regering om echt de kaart te trekken van een ecologische economie die de mensen en hun leefomgeving centraal plaatst en niet louter geldgewin."

 

Extra informatie
Onderteken hier ook het manifest 'open ruimte-ademruimte' van de BBL

 

17-02-09

Kort groen...

1. DM 16/2 : Doemscenario klimaatopwarming fors onderschat, zegt Chris Field, een gezaghebbende wetenschapper van het IPCC. Gevolgen : warmer klimaat, drogere tropische regenwouden, hoger risico op bosbranden, smeltende permafrost dus verhoogde uitstoot van CO2 en methaan. Kortom een zelfversterkend risicoverhaal.

Hvandeker : Je moet dit niet geloven, maar ik doe het wel. Gewoon omdat ik niet inzie waarom dze man, deze expert, zou overdrijven. Hij zou dit nog veel meer moeten doen, Al Gore achterna.

2. DM 16/2 : Ford voorlopig op eigen kracht, maar dat is slechts op korte termijn. GM lijkt af te stevenen op een gerechtelijk akkoord, een chapter-11 regeling. En Chrysler wellicht in zee met Fiat.

Hvandeker : Tewerkstelling is zeer belangrijk op de korte termijn , maar milieu is ook belangrijk op de (middel)lange termijn. Hopelijk zoekt dus snel men naar milieuvriendelijke auto-assemblage met veel tewerkstelling, rechtstreeks en toelevering. En stuurt men de chefs, verantwoordelijk voor dit debacle, de laan uit.

3. DM 16/2 : Blauw ( Open VLD ) moet ook sociaal en groen zijn, zo was te horen op hun congres in Antwerpen. 

Hvandeker  : Politiek goed gezien, maar veel te doorzichtig en niet geloofwaardig genoeg. Want tegelijkertijd vinden ze de CO2 normen te streng. En willen ze de C2C , wat een afvalarm productieproces is, ( een idee dat Groen al jaren naar voor schuift ) omarmen. Van tegenstrijdige signalen gesproken. Ze vergeten overigens dat je niet een beetje groen kan zijn zoals je ook niet een beetje zwanger kan zijn.

4. DM 16/2 : Groen schuift bijna allemaal nieuwkomers naar voor ( met uitzondering van één bekende dame, Mie Vogels ) in alle provincies voor de Vlaamse verkiezingen.

Hvandeker : Nieuw talent is goed, maar ze moeten echter nog alles bewijzen en hebben weinig ervaring maar hebben daardoor, voor mij, toch het voordeel van de twijfel.       

 

04-11-08

Al doende leert men en vooral van zijn fouten !!

 

 

!cid_397041212@30102006-2CBE

"Wie een betere wereld wil krijgt altijd tegenwind" 25/10/2008

Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator

Vera Dua

Vierde haar 56ste verjaardag. Al 24 jaar probeert ze via de politieke  diplomatie de wereld mooier en beter te maken. In die periode heeft ze veel geleerd. "Toen we in de regering zaten heeft Groen! te veel gerealiseerd, het ging te rap. Daardoor ging onze achterban te grote verwachtingen koesteren", blikt de voormalige landbouwminister terug in een interview met Luk Alloo.

Welke dromen koesterde je als kind?

Vera Dua:

Moeder bracht ons een groot rechtvaardigheidsgevoel bij. Toen de Club van Rome in '68 stelde dat er in de toekomst een groot milieuprobleem zou opduiken, wist ik wat met mijn leven te doen. Ik kon niet langs de zijlijn zitten toekijken. Toen ik 15 was, heb ik uit pure politieke verontwaardiging op het Sint-Bavocollege de eerste leerlingenraad opgericht. Het was toen '68, er waren rellen in Parijs, de wereld veranderde en onze directrice voelde dat. Van haar mochten wij toen voor heel de school een namiddag organiseren rond armoede en onrecht in de wereld. Ik besefte meer en meer dat de wereld fout in elkaar zat en wilde ageren.

Weerspiegelde dat engagement zich later ook in je studiekeuze?

Ja. Ik studeerde voor landbouwkundig ingenieur omdat ik in de ontwikkelingslanden iets wezenlijks wilde veranderen. Maar ik ben op een man gevallen die zei: we gaan de wereld eerst hier proberen te veranderen. De liefde hield mij in Vlaanderen. Na mijn studies werd ik assistent aan de faculteit Bosbouw in Gent. Ik gaf les en deed research, onder meer over de zure regen en de invloed ervan op bossen. In die periode dweilde ik alle parochiezalen af om over de gevolgen van zure regen te spreken.

Waarom heb je uiteindelijk de stap naar de politiek gezet?

Ik heb daar niet lang over moeten nadenken. Voor Agalev was ik een aantrekkelijk figuur, ik engageerde mij voor het milieu en zat in drukkingsgroepen. Plots kon ik dingen in beweging zetten, ideeën in wetten gieten, dingen wezenlijk veranderen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in '89 was ik lijsttrekker en werd ik verkozen in de gemeenteraad. In '91 werd ik lid van de Kamer. Weet je dat wij al op het einde van de jaren '80 protesteerden tegen de schandelijke wijze waarop dieren werden misbruikt in dierentuinen en circussen? We waren de eersten die in de gemeenteraad tussenkomsten deden over de fiets. Men noemde ons luchtfietsers omdat we windmolens eisten. Toen ontstond er grote hilariteit. Zo van: waar zijn die groenen in godsnaam mee bezig?

Steekt het dat jullie als visionairen werden weggelachen en dat windmolenparken, bio-energie, dierenwelzijn en klimaatverandering nu bon ton zijn?

Natuurlijk, maar gelukkig staan die windmolens er na al die lange jaren aandringen wel. Het leven heeft mij één ding geleerd: je krijgt heel wat tegenstand als je de wereld in de goede richting wil duwen. In deze wereld overheerst de economische dwangmatigheid, alles is daaraan ondergeschikt. Vanuit de oppositie bepaalden wij de agenda, in die zin waren wij van vitaal belang. En dat is Groen! nog steeds. We mogen niet stilzitten en denken dat de grote problemen achter de rug zijn. Gelukkig maken mensen de klik, ook omdat ze de voordelen zien. Zonnepanelen zijn bijvoorbeeld niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Je ziet dat bedrijven investeren in groene energie en iedereen beseft ondertussen dat de energieprijs onbetaalbaar wordt. Men begint eindelijk te reageren. Het enige wat mij verontrust, is dat men iedere keer te laat een stap te zet of een maatregel neemt. Het langetermijndenken gaat er nog steeds niet in.

Heb je spijt van bepaalde beslissingen of uitspraken?

Ik heb fouten gemaakt. Toen we in de regering zaten heeft Groen! te veel gerealiseerd, het ging te rap. De liberalen en de socialisten waren zodanig content dat ze zonder de CD&V regeerden dat wij een zeer groen regeerakkoord uit de brand sleepten. Achteraf bekeken was dat fout omdat onze achterban te grote verwachtingen ging koesteren. Iedereen dacht: we hebben nu een Vlaamse minister van Leefmilieu, morgen is het water proper. Zo werkt het niet, hé. We hadden alles bedachtzamer en rustiger moeten aanpakken.

In '99 werd je Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu. Na de federale verkiezingsuitslag van 18mei 2003 gaf je je ontslag na een fameuze nederlaag.

Mei 2003 was een donkere periode. Een week voor die verkiezingen betoogden de boeren. Het was hallucinant dat Jacques Gabriëls, een coalitiepartner, meebetoogde tegen Agalev en dus tegen mij. Met onze partij werd op een schandalige manier afgerekend, alle onpopulaire maatregelen werden in onze nek geschoven, ook door de kiezer. We haalden amper 2,47procent. Een partij met 2,47procent is niet geloofwaardig en daarom nam ik ontslag. Het was een enorme klap. Ik was enorm ontgoocheld en wilde bijna stoppen met politiek.

Hoe analyseer je vandaag die afstraffing door de kiezer?

Ik ben daar nogal hard in, hoor. De fout lag bij onszelf. Noem het jeugdzonden. Onze communicatie en strategie tegenover de coalitiepartners én de kiezer was niet zorgvuldig. Bovendien lieten wij ons te veel opjagen door onze achterban. De eigen achterban is niet noodzakelijk de kiezer. Je krijgt duizend mails en denkt dat dát de bedenkingen en vragen van Vlaanderen zijn. Dat was fout. Ik heb daar ongelooflijk veel lessen uit getrokken. Eind 2003 werd ik voorzitster van het vernieuwde Groen! en gelukkig zijn wij in 2007 opnieuw in het parlement beland. Het ecologische gedachtegoed is daar op zijn plaats en de overtuiging blijft overeind.

Zou je met wat je nu allemaal weet je politieke leven overdoen?

Ja meteen. Je kan de wereld alleen veranderen via de politiek. Wel zou ik nu economie studeren. Want uiteindelijk draait alles rond de economie, dat wordt vandaag nog eens pijnlijk bewezen met de financiële crisis. Als je naar een ecologische samenleving wil streven, moet je een ecologische economie op poten zetten.(KS)

Bron: Het Nieuwsblad

Hvandeker : een eerlijk , open en daardoor ook mooi en leerrijk interview met iemand die gedreven is, weet waar het over gaat, op lange termijn wil denken en geleerd heeft van de eigen fouten. Nuttig voor de nieuwe groene ' lichting ' die weliswaar de eigen weg zal willen volgen maar hopelijk de raad van Vera meeneemt in het verdere functioneren. Maar het woordje langetermijndenken is belangrijk en m.i. alleen terug te vinden in de groene en ecologische partij waarbij de ecologische economie een steeds prominenter plaats zal innemen. Naast de kwaliteit van het hedendaagse leven... Het Horizoncongres van Groen einde deze maand is daarvoor erg belangrijk.  

11-10-08

Zitten de echte socialisten bij Groen ?

Nog niet zo heel lang geleden ' claimden ' verschillende partijen groene strijdpunten. Vooral de socialisten. Een beetje anders verpakt, dat wel, maar zoals gewoonlijk is het origineel altijd beter dan de kopie...

Vandaag heb ik de indruk dat de echte socialisten bij Groen zitten. Nemen we het voorbeeld, en er zijn er heel wat andere, van iets wat einde september gebeurde, enkele dagen voor de financiële hel uitbarstte. En ik citeer Liesbeth Van Impe in De Gedachte van zaterdag 11/10/2008 : " In het Europees Parlement lag een voorstel ter stemming voor de oprichting van een Europese toezichthouder op de banken. Van de Belgen stemden CD&V en OPen VLD tegen. De socialisten onthielden zich ( onmacht en vertwijfeling , verpakt als kleurloosheid). Alleen Groen stemde voor.

Hvandeker : Toeval ? Mogelijk, maar ik geloof daar zelf niet meer in. Hier is de kopie stukken geloofwaardiger dan het origineel. Als men niet konsekwent is in de politiek wordt men er - vroeg of laat - toch op afgerekend. Ecologie, klimaat, energie, gelijke kansen... het is in wezen en ontdaan van alle partijpolitieke franjes, dezelfde strijd. Ecologisten zijn de eerste socialisten , maar de weg is nog lang om dat besef doorgang te laten vinden.....

driekoningen
 

11-07-08

De scharrelkinderen van de Gezinsbond en van Groen

Hvandeker : Het is een vrij nieuw woord en toch heel gemakkelijk te begrijpen. Iedereen kent de scharrelkip en de link naar het scharrelkind is dus snel gelegd. Ik citeer uit De Bond van 11 juli 2008 : " We moeten onze kinderen meer ' blootstellen ' aan de natuur. Concentratieproblemen, overgewicht en depressies zijn volgens de Amerikaanse journalist en schrijver Richard Louv allemaal het gevolg van een tekort aan contact met de natuur. De Nederlandse bioloog Midas Dekkers pikte in op dit thema door de leefwijze van onze kinderen te gaan vergelijken met die van batterijkippen. In enorme schoolgebouwen sudderen onze kinderen op constante temperatuur, met voederautomaten op elke gang zodat het batterijkind groeit als kool. Als ze thuiskomen zijn ze niet meer weg te slaan van tv en computer in plaats van zich buiten uit te leven.

Het scharrelkind is dat kind dat na school vrij buiten speelt tot het donker wordt, dat boordevol energie zit om in de natuur op avontuur te gaan, kortom ontspannen en gezond rondscharrelt in open lucht. En zich mag vuilmaken...  "

Hvandeker : Het probleem is natuurlijk dat er steeds minder ravotruimte ter beschikking is en als die er al is, staan er prikkeldraad of hekken rond. Niet echt uitnodigend. Daarom dat Groen bij het begin van de vakantie de aandacht trekt op deze toestanden en actiepunten formuleert om het tij enigszins te keren.  Lees even mee  op hun website :

ruimteomteravotten

" Meer ruimte voor kinderen

Groen! roept op tot guerrilla

‘Meer speelruimte voor kinderen en jongeren’, dat is de opzet van het partijbrede project waarmee Groen! dit jaar uitpakt. Met dit project roept Groen! haar 250 plaatselijke groepen op tot symbolische guerrilla-acties in de verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen. ‘Kraak verwaarloosde ruimten, braakliggende of leegstaande terreinen en richt ze in als speelplekken. Als guerrilla’s, om de laatste wilde plekken te behouden en meer bespeelbaar te maken,’ zo vat voorzitter Mieke Vogels het project samen.

Groen! streeft naar een maatschappij die levenskwaliteit en ademruimte vooropstelt. Met deze acties wil Groen! de verdere teloorgang van de open ruimte en natuur in Vlaanderen een halt toeroepen. Want ondanks de bestaande (Vlaamse) plannen rond kinderen, jeugd en ruimte, blijft de beschikbare ruimte voor jongeren en kinderen stelselmatig achteruitgaan. De laatste 20 jaar ging elke dag 10 ha onbebouwde ruimte verloren in Vlaanderen. Alle ruimtelijke plannen ten spijt.

Tegelijk willen we meer leef- en ervaringsruimte voor kinderen en jongeren in onze steden en gemeenten. Mieke Vogels, Groen! voorzitster: ‘Onze kinderen voelen zich niet goed uit hun vel. Dat blijkt overduidelijk uit talloze rapporten en alarmerende berichten in de media. Kinderen zijn als kanariepietjes in de koolmijn. Zij laten ons voelen dat er meer ruimte nodig is voor kinderen. Figuurlijk, maar ook letterlijk’. Vandaar de oproep van Groen! om lokaal en in de parlementen 10 aandachtspunten voor kinderen naar voren te schuiven. Om terug mogelijk te maken, wat vroeger een grondrecht was : alle kinderen het recht geven om veilig buiten te spelen.

1. Een volwaardige speelplek op wandelafstand voor elk kind : op 200 meter stappen moet elk kind een eigen speelzone hebben. Waar deze norm niet gehaald wordt, vindt Groen! dat gemeenten het recht hebben om braakliggende terreinen (tijdelijk) aan te slaan of te ‘kraken’naar het model van het sociaal beheersrecht voor verkrottende woningen.
2.In ruimtelijke bestemmingsplannen moet voldoende speelruimte voor kinderen voorzien worden. 300 m2 per hectare (3% ) moet de norm in woongebieden worden.
3. Kinderen hebben nood aan zoveel mogelijk autonomie: kindlinten zijn de oplossing. Dat zijn veilige en groene verbindingen tussen verschillende bestemmingen voor kinderen waarlangs kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen.
4. Voor kinderen zijn voldoende herkenbare ankerplaatsen nodig waar ze een tijd kunnen verblijven, zonder in de weg te zitten of te lopen, liefst als onderdeel van een netwerk. Bestaand straatmeubilair, soms zelfs kunstwerken, kunnen ‘beklimbaar of bespeelbaar’ worden gemaakt. Door te kijken met de ogen van kinderen ontdek je talloze nieuwe mogelijkheden.
5. Kinderen en jongeren kunnen veel meer ruimte bespelen, als men zorgt voor minimale sociale controle : bv. pleinverantwoordelijken of buurtpeters of meters die (speel)pleinen in buurten of opengestelde speelplaatsen kunnen begeleiden. Dit kan via een systeem van professionelen én vrijwilligers.
6. Maak van schoolpleinen buurtpleinen. Groen! wil in alle gemeenten navragen hoeveel speelplaatsen van scholen op vakantiedagen voor kinderen uit de buurt toegankelijk zijn. Het Vlaams gewest kan scholen betoelagen als ze hun speelplaats ‘pimpen’ tot buurtspeelplaats. Dat kan best in overleg met de kinderen zelf.
7. Groen! wil dat alle open ruimte bespeelbaar wordt. Terreinen die een andere bestemming hebben, mogen ook gebruikt worden door kinderen. In parken kunnen echte ‘wilde plekken’ voor kinderen voorzien worden in plaats van alleen maar plantsoenen die niet mogen betreden worden.
8. Groen! pleit voor de geleidelijke omvorming van zone 30 straten naar woonerven die opgewaardeerd worden tot echte speelruimten met geparkeerde auto’s in buurtparkings. Als dit kan in vakantieparken, waarom dan niet in woonwijken?
9. Nieuwe wijken moeten kindgericht ontworpen worden. Dat kan. In Freiburg zijn twee auto-arme klimaatwijken zo ingericht dat kinderen heel de binnenruimte van de wijk voor zich hebben. In deze wijken kiest men voor ‘ringwonen’: de voorkant van de woningen is gericht op de gedeelde publieke ruimte en niet naar de veel drukkere verbindingsstraten.
10. Kiezen voor een kindvriendelijk beleid betekent natuurlijk dat alle officiële speelterreinen en –toestellen 100% in orde moeten zijn. Speelambtenaren kunnen mee instaan voor de controle van groenelementen die wettelijk gezien geen speeltuigen zijn bv. boomhutbomen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen er mee voor zorgen dat veiligheidsvoorschriften spelen niet onmogelijk maken.

Inspiratie voor dit soort acties haalde Groen! bij de guerrilla gardeners in verschillende landen. In dezelfde geest vraagt Groen! haar lokale groepen nu dat ze een braakliggend stukje grond kraken en het omtoveren tot een speelplek. De partij vraagt ook dat de groepen foto’s van hun acties maken en ze online zetten. Daartoe is speciaal een website ontwikkeld (www.kraakjeplek.be). Binnenkort valt er ook een affiche in de bus die de groepen kunnen verspreiden om massaal op te hangen " .

Hvandeker : Kijk ook eens op www.kraakjeplek.be en doe mee als er in je buurt nood is aan dit soort van acties. Ik denk dat in deze uitdaging de weg van de geleidelijkheid zal dienen gevolgd te worden op basis van een groeiende bewustwording dat we enerzijds niet meer terugkunnen naar het ideaalbeeld van het verleden maar dat er anderzijds toch opnieuw heel wat meer ruimte komt om te ravotten, spontaan en door de kinderen ( en hun ouders ) zelf afgedwongen. Dat zal in een (groot) stad grotendeels anders zijn dan in een gemeente maar op zich is dat niet zo belangrijk ( voor de kinderen). Er zijn overal mogelijkheden.... om enkele van de tien punten, hiervoor genoemd, in de praktijk te zetten. Of bedenk er nieuwe, nog beter.  

  

04-05-08

Luc Versteylen zonder ! en Groen met !

versteylen2

Luc Versteylen is 80 geworden, een mooi moment om een balans op te maken. Dat doet hij in het boek Groen? In het spoor van Luc versteylen, geschreven door Karel Michiels. Groen? met vraagteken in plaats van met uitroepteken, een typisch symbool van de wanhoop en de frustraties in de partij.
Versteylen doorbrak zowat alle taboes, ook seksuele, vaak tot ergernis van zijn kerkelijke superieuren en politieke medestanders. Hij stichtte de Groene Fietsers, organiseerde een bezinningscentrum in Viersel, lanceerde midden jaren ’70 al het woord ‘groen’ om zijn ideologie een kleur te geven en lag aan de basis van de oprichting van Agalev.
Luc Versteylen is geen heilige. De scherpe kritiek die hem vaak te beurt is gevallen, komt in het boek net zo goed aan bod als zijn pionierswerk. Maar Karel Michiels maakt er geen geheim van dat hij dezelfde stille droom koestert als Versteylen: dat we ooit met z’n allen daadwerkelijk anders moeten gaan leven, liefst zonder uitroepteken.
M.m.v.: Houtekiet - www.hetandereboek.com

Hvandeker : Groen zal wel goede redenen gehad hebben om een uitroepteken achter zijn naam te zetten, alleen weet ik het zelf niet zo goed. Dat het een typisch symbool zou zijn van de wanhoop en de frustraties in de partij, dat is dan weer een brug of tien te ver. Om een lang verhaal wat in te korten : voor mij hoeft het ! niet echt en echt niet. Punt. De inhoud van wat de ecologisten willen is veel en veel belangrijker dan al die leestekens-neukerij. En daar zijn de groenen goed bezig : het is de enige partij die echt met de ecologische uitdagingen ( op lange termijn vooral ) bezig zijn. Verder moeten ze zich proberen staande te houden tussen al die korte termijnpolitici...

Verder kan ik het boek van Karel Michiels alleen maar aanbevelen, om dezelfde reden : blijven leven zoals nu ( meer consumeren en produceren dan de aarde kan " opbrengen " ) kan niet langer. Versteylen is en blijft een bijzonder man. Daarom hoef je , gelukkig maar, niet met alles akkoord te gaan.  

zon2

 

07-01-08

Toeval of positieve evolutie ?

 

Voor mij, als actief KWB'er en tevens overtuigd lid van Groen, was het een geweldig nieuwjaarscadeau om de Raak van januari 2008 door te nemen. Toeval of niet, ik denk van niet, maar er waren niet minder dan 5 artikels die direct handelden over thema's die met ecologie, klimaat, energie en milieu te maken hebben. Laat ons die eens kort oplijsten.  

1. Het standpunt van Koen Steel, voorzitter van KWB, met als titel " Het Glazen Huis" , over de actie Music for Life. En over de eerste slachtoffers van de opwarming van de aarde, het Zuiden, die wel het minste vervuilen. De staat Texas , met 24 miljoen inwoners vervuilt meer dan 116 ontwikkelingslanden met meer dan 1 miljard inwoners ! En over het zwaaien met checks voor de camera ipv een beleid te voeren en investeringen te doen die de opwarming tegengaan. En over burgers die eigenlijk ( veel ) meer zouden kunnen doen, maar vasthangen aan de huidige logika van werken, geld, consumeren... een spiraal.  

2. Het artikel " Wie betaalt mijn energiefactuur ? ". Over mensen die, ten einde raad wegens de steeds stijgende energiefacturen, beginnen te telefoneren om te informeren waar zij hun gram kunnen vinden en halen en uiteindelijk ergens " in Europa " terechtkomen waar men hen vertelt dat er niet rechtstreeks mag getelefoneerd worden. En over de eis om de BTW van basisbehoeften, zoals verwarming en verlichting , te verminderen van 21 naar 6 %, zeker voor lagere inkomens. En over de arrogantie , het geknoei en de nalatigheid van de grote energiebedrijven... een nooit eindigend verhaal, zo lijkt het wel.

3. Het artikel " We hebben bijna alles, behalve genoeg " over het boek van Dirk Geldof over hetzelfde onderwerp oa nooit genoeg, afkicken, eco-efficiëntie en meer levenskunst. Een pleidooi voor meer levenskwaliteit, de kunst van het nu leven, etc. Een betere ( en eindige ) spiraal dan die van het nooit genoeg.

4. Het artikel over de manifestatie van 8 december 2007, de klimaatactiedag, voor een rechtvaardiger klimaatbeleid, onder de titel " KWB trok mee aan de kar naar Kyoto ". Over het nut van dit soort manifestaties en de rol die KWB daarin wil spelen. En over de lezingen die Serge De Gheldere voor KWB zal geven in het voorjaar 2008.

5. Het artikel over het " Vlaams Natuurbeleid met de hakken over de sloot ", over de treurige resultaten van dit beleid, maar wel in een mooi rapport gegoten. Over de oorzaken van het voortschrijdende verlies aan biodiversiteit door verloren of versnipperde leefgebieden voor fauna en flora of door vermesting. Ontluisterend slecht doet Vlaanderen het, een erg slechte Europese leerling...

En ook in de lezersbrieven komen deze thema's ter sprake. Dat ze bij de mensen leven, verwonderd mij niet. Maar dat ze zo uitgebreid in dit nummer van Raak ter sprake komen, vind ik erg postief. Hopelijk is dit geen eendagsvlieg maar een wezenlijke bekommernis van de KWB. Ecologie is ten slotte een herverdelingstype, een rechtvaardige eis, een basisproduct.  

21-11-07

Een pact tussen generaties .... Groen! Colloquium

 

Mbanner24112007
PROGRAMMA

VOORMIDDAG

Welkom vanwege Kristof Calvo (Jong Groen!) en Hugo Van Dienderen (Groen!Plus) Strategische keuzes over solidariteit; het politieke kader. Dirk Geldof (Politieke Cel Groen!)

Solidariteit tussen generaties versterken als antwoord op vergrijzing.Peter Thyssen (UA, auteur van ‘Babybom? Draagvlak van de intergenerationele solidariteit’). De budgettaire uitdaging van de vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen. Saskia Weemans (Federaal planbureau).

Hoe solidariteit versterken? Gilbert De Swert (voormalig directeur Studiedienst ACV, auteur van ’50 grijze leugens’)

NAMIDDAG

Van langer werken naar ontspannen loopbanen: een kwestie van tijdsparen of tijdsrechten?

Tijdsparen op maat van het individu als oplossing voor andere loopbanen?
Philippe Colle (Assuralia) Naar een levensloopbaan op basis van tijdsrechten. Chris Serroyen (directeur studiedienst ACV)

Hoe kijkt het middenveld naar solidariteit tussen generaties?

Bie Vancraeynest (stafmedewerkster Vlaamse Jeugdraad)

Hervé Devos (coördinator ABVV senioren)

Christel Verhas, directeur studiedienst Gezinsbond

Wouter De Vriendt (Kamerlid Groen!) rondt af

ZATERDAG 24 NOVEMBER,

10U TOT 17U30, GENT

Met haar zogenaamd generatiepact heeft de paarse regering niet echt de solidariteit tussen de generaties versterkt. Jong Groen! en Groen!Plus willen dat wel.

Om te beginnen willen we te weten komen hoe mensen uit de academische wereld , uit gespecialiseerde instellingen en uit het middenveld in een periode van vergrijzing de loopbanen en de pensioenen zien. Welke rol geven zij aan de overheid, de sociale partners en het individu? Uiteraard zal er bij elk programmaonderdeel heel wat ruimte zijn voor reacties van de aanwezigen. Daar zullen de dagvoorzitters Elke Decruynaere (Jong Groen!) en Hugo Van Dienderen (Groen!Plus) voor zorgen. We hopen op een goede mix van deelnemers: jongeren, tussengeneratie en ouderen, leden en niet-leden van Groen! Met het aangeboden materiaal zal een werkgroep van Jong Groen! en Groen!Plus een eigen solidaire visie uitschrijven en aan de instanties van Groen! voorleggen. Vanuit deze sociaal-ecologische visie kan onze parlementaire fractie het toekomstige regeringswerk ter zake kritisch benaderen.

Mieke Vogels - voorzitster Groen! , Eva Lauwers en Kristof Calvo - woordvoerders van Jong Groen, GRAS - de groene studenten van de UGent, en Hugo Van Dienderen

 

handen

10-09-07

Groen is de kleur van de toekomst....

Groen is ook de kleur van de hoop.
En ecologie is een stroming van de toekomst, van de 21 ste eeuw.

Dan zitten wij, vrienden van de ecologie, goed bij Groen! , zowel nu als in de toekomst. En , wil je erbij, wij schuiven wel op... er kan er altijd eentje bij.

windmolens

13:43 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleur, groen, ecologie, hoop, toekomst |  Facebook |

25-06-07

Waarom niet rooms-rood met groen ?

ACW geeft schot voor de boeg van rooms-blauw

ACW-topman Jan Renders steekt niet onder stoelen of banken dat de christelijke arbeidersbeweging, de belangrijkste pijler van CD&V, weinig heil verwacht van een rooms-blauwe regering. 'We hadden liever gehad dat de kaarten beter hadden gelegen voor rooms-rood, al dan niet met groenen erbij.'

Dat vooral de Franstalige liberalen zich positioneren als grote verkiezingsoverwinnaar, stoort Renders. "Didier Reynders (MR) waant zich nu al koning, als je hem op televisie ziet paraderen. Hij heeft de indruk gewekt dat de liberalen aan zet zijn, maar dat klopt niet. Ik vind dat ze niet te veel redenen hebben om hun agenda zo op de voorgrond te zetten."

PS-voorzitter Elio Di Rupo nam vorige week, meteen na zijn gesprek met informateur Didier Reynders, de term "antisociale" regering in de mond. Ook MOC-voorzitter Thierry Jacques, de Waalse tegenhanger van Jan Renders, voorspelde gelijk een rooms-blauwe remake van de regering-Martens-Gol "waarvan we ons de rampzalige gevolgen voor de sociale zekerheid herinneren".

Zover gaat Jan Renders niet, maar de ACW-voorman laat wel duidelijk verstaan dat oranje-blauw niet de kleurencombinatie van zijn hart is. "We steken niet onder stoelen of banken dat we liever hadden dat de kaarten beter hadden gelegen voor rooms-rood, al dan niet met groenen erbij. Zo'n coalitie ligt dichter bij ons programma. We zijn voor het behoud van een sterke sociale zekerheid, meer structurele strijd tegen armoede, rechtvaardige belastingen, maar ook participatieve democratie, betrokkenheid bij het beleid. En we ijveren voor duurzaamheid: hoe houden we ook voor de volgende generaties de maatschappij leefbaar? Met zo'n programma heb je automatisch bondgenoten bij de socialistische beweging en partij en bij de groenen. We staan verder af van de liberalen."

De ACW-topman is er dan ook lang niet van overtuigd dat de gedoodverfde coalitie tussen christendemocraten en liberalen er komt. "De rooms-blauwe regering is er nog niet. Ik zie hic et nunc op basis van de agenda's niet meteen een akkoord in het verschiet. In de politiek is er altijd meer mogelijk dan aanvankelijk soms lijkt."

Renders twijfelt in de eerste plaats omdat de perceptie leeft dat de liberalen de winnaars zouden zijn van de voorbije verkiezingen. Die perceptie is echter op los zand gebouwd. "Iedereen spreekt nu van het verlies van de socialisten, dat groter is dan iedereen had verwacht, ook ik. Maar niemand stelt zich de vraag of de verkiezingen dan zo'n groot succes waren voor de liberalen. MR heeft verloren, ook al is het minder dan de Open Vld. Maar door het nog forsere verlies van de PS, die voor het eerst in de geschiedenis achter de liberalen strandt in Wallonië, kregen ze plots een psychologisch voordeel." (dm)

 

Bron : DM Nieuwsbrief en krant van vandaag 25 juni 2007

 

Hvandeker : De argumentatie en ook het buikgevoel van deze heer van standing staat me wel aan. ACW en Spa en Groen, het zit redelijk dicht bij elkaar. Niet de wereld van het " ik" maar die van " wij". De meeste Vlamingen zullen er goed bij varen, denk ik, hoop ik. Reynders' Nederlandse uitspraken zijn niet zo goed en dat heb ik het niet over zijn taal...Euro's hebben geen taal.

11:00 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spa, groen, renders, euro s, acw |  Facebook |

14-05-07

Mijn mening, gratis maar niet gratuit

Momenteel lijden veel partijen aan koudwatervrees, schrik om te verliezen wat ze hebben of om wat ze kunnen hebben.

Spa en Open Vld lijden aan een soort van inertie, zeg maar consolidatie...

CD&V lijdt aan goede voornemens ( goed bestuur) zonder voorwerp...

 

Groen! heeft concrete plannen, zowel op ecologisch als op sociaal gebied. Hun gevecht voor een betere maatschappij met oog voor de kwaliteit van het leven , in al zijn aspecten ( ecologische economie , niet meer maar beter ) is daar een voorbeeld van. Minder slogans, meer inhoud.... het mag. Kijk naar het laagje (groene) vernis van de anderen , het valt teveel op. Lees, als je tijd en interesse hebt, over het echte groene gedachtegoed op www.groen.be en je zal zien dat Groen! , met vallen en opstaan, een volwaardige partner is op velerlei gebieden, zelfs een meer performante justitie. De nieuwe generatie groenen zijn specialisten , geen idioten en ze dragen geen wollen sokken. En ze hebben geleerd van de fouten uit het verleden... maar willen niet meer geïdentificeerd worden met alle fouten, ook die van de coalitiepartners van dat ogenblik. Ze willen geen zwarte piet meer toegeschoven krijgen , dat was goed voor één keer.  

Doen voor Groen! , vrienden van de ecologie.

 

 

ACHT IS EEN MOOI NUMMER, EN BETROUWBAAR , OOK OP 10 JUNI 2007 .

 

6444_toparticlephoto

 

04-05-07

Spirit , een sympathieke club...

Hvandeker : Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat VU-Spirit-NVA gedoe nooit op de voet gevolgd. Vraag me niet waarom, het is een feit. Maar evengoed is het een feit dat ik, door wat ik her en der lees en hoor, Spirit gaandeweg een sympathieke club ben beginnen vinden. Blijkbaar vormen ze , de Vlaamse links-liberalen (!) , nu een " tandem " met Spa en profileren ze zich vandaag opvallend voorbeeldig, ware het niet dat ze vrij opvallend en in steeds ruimere mate groene gedachten hebben. Daar is niks mis mee ( het leeft plots ! !  maar bij Groen! leeft het al zeer veel jaren ) en vermits het origineel meestal beter is dan de kopie, weet ik het wel.

Sorry Spirit !

 

Lees even mee uit een recent lokaal Antwerps (reclame) blad onder het kopje - SPIRIT DOORGELICHT - :

" Spirit wil voor de volgende legislatuur een volwaardige klimaatregering, een klimaatminister volstaat niet. Elke beslissing die we nu nemen kan de toekomst van de nieuwe generaties hypothekeren. Ons partijprogramma steunt op 3 peilers : duurzaamheid, diversiteit en weerbaarheid. Vrij vertaald wil dat zeggen dat we oa de strijd opnemen tegen de klimaatverandering, nieuwe regularisatie voor mensen zonder papieren ( je kan je verkrampt vasthouden aan de zogezegde goede ouwe tijd of de migratie van andere culturen positief zien en er economisch voordeel uithalen ) en we moeten ons weren in de armoedeproblematiek ( de bijstand en leeflonen drastisch verhogen en werklozen actief begeleiden ) ".

 

Hvandeker : Dat lijkt enigszins op een beetje kloon van Groen! en voor de rest zal grote broer Spa wel zorgen zeker ?

Sorry Spirit, dit is een iets te magere doorlichting en volgens mij kunnen en verdienen jullie beter. Of controleren jullie niet wat journalisten ervan maken ?

Of moet ik dit soort " wegwerpartikel " wegwerpen en niet lezen ?

 

6254_toparticlephoto

 

 

    

25-03-07

De kiezer onderzocht, een boek van...

Marc Swyngedouw, Jaak Billiet en Bart Goeminne ( red), Universitaire Pers Leuven, 318 pagina's.

In de Morgen dd 16/3/2007 werd , door Walter Pauli, een synthese gemaakt met Agalev/Groen als invalshoek. Ik doe dat ook, maar dan nog meer gebald.

6091_toparticlephoto

 

" 2003 Agalev onderuit:

Redenen :

Foute politieke strategie/koers : mikken op ACW publiek 

Slappe profilering tijdens de campagne : sterke punten kwamen niet uit de verf, slogans zoals " groen is van doen " deden het niet.

Te vriendelijk voor de tegenstrevers, verdedigbaar bij momenten van beleidsbeïnvloeding en als men zeker is van zijn kiezersaantallen, gevaarlijk met een volatiel kiespubliek en vijandige tegenstrevers.   

Gevolgen :

1. Agalev kiezers massaal ontrouw.

2. Vele kiezers liepen over naar Spa-Spirit.

3. Jongeren keerden Agalev massaal de rug toe.

 

2004 : trouwe kiezers zorgen voor winst

Agalev kiezers van 2003 stemmen bijna allemaal voor Groen in 2004 omdat partijtrouw erg belangrijk is .

Er dient voor gezorgd te worden dat je kiezers blijven. Dat is al moeilijk genoeg !

Er werd geprofiteerd van het feit dat Spa-Spirit niets vertelde over de fiscale amnestie en Groen verzette zich tegen het zwarte geld en de fiscale fraude."

 

Hvandeker :

Conclusie : Groen moet trachten zijn kiezers te behouden, meestal staat die kern erg sterk, moet trachten met slimme thema's voor de dag te komen en die zouden  kunnen zijn : een origineel klimaatplan is beter dan een afkooksel ( dat dan nog ruim te laat komt gezien het feit dat we van Spa-Spirit  niet veel gehoord hebben de laatste jaren) en het sociale benadrukken van de juiste maatregelen mbt milieu, klimaat en energie. Ten slotte : de fiscale amnestie versus strijd tegen fiscale fraude. Dit aspekt is jammer genoeg ondergesneeuwd ( figuurlijk natuurlijk ! ) en vergeten. Maar een betere herverdeling van de centen ( rijken steeds rijker en al de rest moet zijn plan trekken, ecologische economie, rechtvaardiger energiefacturen, etc) zou eindelijk eens op een politieke agenda moeten komen.  

!cid_397041212@30102006-2CBE

 

Hvandeker : Fouten maken is niet erg, niet leren uit zijn fouten wel ! ! !

23-02-07

Groen! met ijsbeer naar verkiezingen

Groen! met ijsbeer naar verkiezingen
door Gorik Van Holen

 

Brussel l

Met een campagne rond klimaat en armoede hoopt Groen! op 10 juni dubbel zoveel kiezers te overtuigen als in 2003, toen de partij uit het federale parlement werd gekegeld. Een weblog over de door het broeikaseffect bedreigde ijsbeer moet het knuffelgehalte opkrikken.


Voor de derde keer op rij trekt de partij met een 'Groen! is nodig'-campagne naar de kiezer, zo bleek bij de voorstelling van de nieuwe boegbeelden en het strijdplan voor de verkiezingen. Deze keer gaat het zo: "Er zijn absoluut ecologisten nodig in het federale parlement."
De nadruk op de term 'ecologisme' moet de partij onderscheiden van de andere , nu die sinds de doortocht van Al Gore allemaal in meerdere of mindere mate met klimaatvoorstellen op de proppen komen. Doel: zes vertegenwoordigers van de nieuwe generatie groenen in de Kamer en twee in de Senaat.
"De eerste generatie milieuproblemen is stilaan aangepakt, dankzij de groene partijen in heel Europa", zegt voorzitter Vera Dua. "Er drijven geen dode vissen meer op de Schelde. De problemen die zich nu manifesteren, zoals de opwarming van het klimaat, zijn van een andere orde en dreigen tot een economische en sociale catastrofe te leiden."
Meteen komt Dua bij haar tweede thema: "Een ecologische samenleving is per definitie gebaseerd op solidariteit, met de komende generaties, met zij die uit de boot dreigen te vallen en met zij die niet meer meekunnen in onze doorholeconomie."
In afwachting van de echte verkiezingscampagne organiseert Groen! nog een open themadag, waar het middenveld zijn zeg kan doen over het partijprogramma, en een inhoudelijk congres. Eind april stelt de partij haar ultieme klimaatboek voor, inclusief een kant-en-klaar klimaathoofdstuk voor het volgende regeerakkkoord. Intussen moet een campagne rond de ijsbeer, www.reddeijsbeer.be, het bredere publiek warm maken voor het klimaatthema. (GoV)

 

Uit De Morgen van 23/02/2007

 

Hvandeker : duidelijk waar Groen! naartoe wil en het verschil zal maken.

Niemand die kan ontkennen dat de ijsbeer, maar ook de bruine beer goede symbolen zijn om aan te geven dat er dringend VEEL moet gebeuren. Groen! wil dat op lokaal vlak waarmaken.  

Zie ook  de ijsbeerblog : www.reddeijsbeer.be

 

5883_toparticlephoto

 

wild_bears

12:24 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groen, ijsbeer, verkiezingen |  Facebook |

02-02-07

Verhofstadt groen ?

Niet als politicus. Daarom ook dat hij zich de laatste dagen graag tooit in een groene jas die echter niet voor hem past. Wij zouden het zelfs ( even ) sympathiek vinden dat hij in zijn kantoor, dat van de secretaris van de ministerrraad, in de hall en in de vergaderzalen enkele gloeilampen van 40 watt liet vervangen  door spaarlampen van 4 watt. Maar echt groen ? Daar is hij toch nog iets te blauw voor. Maar wat niet is, kan nog komen. Dit is alvast een begin.

Nu thuis nog ?  

05751_10

 

12-01-07

Het ecologisch manifest van Els Keytsman in 13 punten

Ik heb met veel belangstelling de visie van een aantal jonge politici gelezen , als reactie op het jongste burgermanifest van Guy Verhofstadt. Dit in de Knack van 10 januari 2007. Omdat de visie van Els Keytsman (uiteraard) het dichtst bij mijn gedachtengang ligt, probeer ik dit te " vertalen " in 13 punten en tracht ik  daarvan alleen essentie weer te geven.

"1. We moeten terug naar de inhoud. We willen een antwoord op volgende vragen : Hoe willen we dat onze maatschappij eruitziet ? Welke kant moet het op met onze wereld ?

2. Mijn manifest is een ecologisch manifest. Als we binnen dit en vijftien jaar geen radicale omslag maken in onze manier van produceren en consumeren, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

3. Ecologie is een verhaal van verwevenheid. Als westerlingen 20 % van de wereldbevolking uitmaken en we veroorzaken 80 % van de uitstoot, is dat onaanvaardbaar. Het liberalisme en het socialisme hebben een grote betekenis gehad, maar vandaag mis ik de ecologische burgerrrechten.

4. We moeten naar een groen BNP. Dingen die niet goed zijn voor onze maatschappij worden afgetrokken en dingen die wel goed zijn opgeteld ( ook al kosten ze niet direkt geld, bv mantelzorg).

5. De klassieke recepten deugen niet meer. Als Guy Verhofstadt in ruil voor de milieufiscaliteit, de vennootschapsbelasting wil laten dalen, ga ik niet akkoord. Belasting op winst zal altijd nodig zijn en milieubelastingen kunnen zeer asociaal zijn.

6. We moeten dus naar een radicale omslag. De overheid mag de beslissingsmacht niet zomaar uitsluitend bij de " markt " leggen. Als overheid heb je de verantwoordelijkheid om ecologische burgerrechten voor iedereen te garanderen.

7. De globale uitstoot moet tegen 2050 met 60 % dalen. Het Kyoto is niet meer dan een eerste kleine stap. We moeten veel meer laten afdwingen door sterke instellingen, zoals IMF en Wereldbank.

8. De huidige maatregelen zijn veel te vrijblijvend. De burger moet de overheid ter veantwoording kunnen roepen op de doelstelling. Die moet België in 2050 klimaatneutraal maken.

9. Alles begint al in onze eigen huiskamer. Met een paar kleine maatregelen kan ik mijn energiefactuur onmiddellijk met 10/15 % laten dalen. Maar waarom zou je als overheid wachten tot elke individuele burger zijn gedrag aanpast ? Energie besparen is ook een verantwoordelijkheid van de overheden.

10. Een ecologische verhaal is per definitie een sociaal verhaal. De armsten zijn in ons land en overal ter wereld de grootste slachtoffers van onze ecologische gulzigheid. Met het renoveren van 400.000 woningen lossen we in één klap een stukje armoede op.

11. Het energienetwerk van de toekomst lijkt op het internet. Het zal decenrtraal zijn en veel consumenten zullen ook kleine producenten zijn. Kernenergie is geen optie. En onetisch wegens het afval.

12. De mens is meer dan een consument. Volgens de liberalen moeten wij als consument de bedrijven verplichten ethisch te produceren. Een eclogist vindt dat onvoldoende. Het is toch te gek voor woorden dat Europa zich bezighoudt met geluidsnormen voor grasmaaiers en geen centraal energiebeleid heeft.

13. Ja, alle partijen zijn aan het vergroenen. Maar het blijft bij marketing, cosmetica op de groene flank. De andere partijen stellen onze manier van produceren en consumeren niet fundamenteel ter discussie. Wij wel. Om een ecologische visie uit te dragen heb je de slagkracht van een groene partij nodig.   

 

Hvandeker : ik vind dit een logische, samenhangende en toekomstgerichte visie met respect voor de kwaliteit van het samenleven. Ik neem aan dat Els dat niet allemaal zelf " bedacht "" maar wel treffend naar voor heeft gebracht. Dit alles kan slechts, jammer genoeg, stilaan gerealiseerd worden als er voldoende druk op de ketel blijft vanwege grote groepen mensen, organisaties en politieke partijen. Groen en Ecolo moeten in België druk op de ketel houden, want allerlei vertragingsmechanismen zullen ( en worden nu reeds) gebruikt worden. Daarom is aanwezigheid op de politieke scene noodzakelijk. En worden de noodzakelijke maatregelen in samenwerking met andere partijen genomen, des te beter. De aarde is te belangrijk voor kleurenwies. Er is nog gigantisch  veel werk te doen.

5640_toparticlephoto_1_1_1_1_1_1_1_1

 

Voor alle details ( en alle woorden ) van dit interview, raadpleeg :

www.keytsman.be en klik dan door naar haar blog.

 

   

09-01-07

Geen crisis bij Groen! !

Hier draait alles om perceptie. Als men maar lang genoeg en voortdurend zegt dat iets groen/geel/rood of blauw is , dan gaat men het op de duur nog geloven ook. Ik ben blij dat er ruimte in de Morgen gelaten wordt voor woord en wederwoord. En ik was bijzonder gecharmeerd door het artikel van Eddy Colombeen ( gemeenteraadslid Groen in Evergem). Om geen afbreuk te doen aan zijn werk, maar ook niet alles klakkeloos over te schrijven, probeer ik toch voor de lezers van mijn blog de essentie weer te geven:

" 1. In principe wil Groen! een onafhankelijke partij blijven. Dat sluit vormen van samenwerking met andere meningen niet uit.

2. Groen! kan de kiesdrempel halen met een goede campagne en met de juiste mensen. De peilingen zijn niet desastreus !

3. De nieuwe jonge mensen zijn geen klonen van de top, maar bekwame jongelui. En er is plaats voor nieuwe " durvers".

4. Mens en milieu zijn geen vernislaag van kortetermijn maatregelen voor de Groenen, maar wel ingebed in het totaal partijprogramma.

 

De groenen zijn geen bende fundamentalisten, zuurpruimen, noch onrealistische dromers. Integendeel, ze staan met beide voeten op de - te warme - grond." 

 

Hvandeker : Knap stukje, Eddy. En wat de milieuproblematiek betreft : je kan vandaag 9/1/2007 de deur naar de tuin of het terras openzetten - in putteke winter dus - en er komt geen koude lucht binnen ! Zijn wij dan betweters als we zeggen dat er iets grondig fout zit ? En dat we er alles zullen aan doen om het tij  proberen te keren ? Waarom wil men dan de groenen steeds weer schofferen ? ?

 

5731_toparticlephoto

 

29-12-06

Je pense, donc je suis.

5679_largearticlephoto

 

Soms gebeurt het wel eens, dat ik erg hard moet nadenken - zoals deze kerel hiernaast - over de inhoud van een " posting ". Ik heb nu een vraag die ik niet direct kan oplossen, zeker niet na het lezen van het interview in de Morgen van Vandaag : waarom is onze lieve Mevrouw Margaretha Guidone uit Kapellen van Groen naar Spa overgestapt ? Had ze grote dorst ? Ik vind dit erg jammer maar snap het ook gewoon niet, wie wil mij helpen ? Of ben ik één van die groene perfectionisten , zoals in haar interview te lezen was,  die het altijd beter weten en beter doen en verliezen de anderen daardoor soms de moed bij ? Kom nou, ik heb nog alles te leren !

22:07 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: guidone, groen, spa, dorst |  Facebook |

08-11-06

A convenient truth... de toekomst is GROEN

                                                                                    
dyn001_original_200_296_pjpeg_22826_8d1c984ce007b7a2cd73708a8c9d1fd8

greenfuture   

 
 
 
Groen trekt met radicaal klimaatplan naar de .....2007 verkiezingen en mikt op 5, sommigen denken 6 , kamerzetels. Dat willen ze doen met een inhoudelijke campagne ,  met de leefbaarheid van de aarde als 1ste doel , niet het voortbestaan van de partij. Kwestie van prioriteiten... toch ? Om wetten erdoor te krijgen moet je " iets " betekenen en maatregelen kunnen plannen zoals energiebesparing, energie-efficiëntie verhogen, ontwikkeling van alternatieven, etc. Groen wil niet steeds bij de doemdenkers ondergebracht worden, maar wel bij diegenen die vinden dat het hoog tijd is om - veel meer dan tot nu toe - te doen. Klimaatevolutie gaat veel te traag, zijn doekjes voor het bloeden en het is ( hoog ) tijd voor een wereldwijde klimaatrevolutie. De huidige maatregelen schieten veel tekort, laat belangrijke opties liggen en vele ( vooral internationale ) spelers blijven aan de kant staan. Groen vindt dat we - op lange termijn - naar een CO2 neutrale situatie moeten streven maar dat kan pas als iedereen zijn verantwoordelijkheid wil opnemen.
Bijvoorbeeld : De klimaatbeurs ( European Climate Exchange in London) - waar emissierechten worden verhandeld - kan, indien ze functioneert zoals bedoeld, bijdragen aan reductie van CO2 uitstoot. Want bedrijven hebben er een financieel belang bij om deze te verminderen. Een cijfer : dit jaar werd er reeds voor 345.000.000 ton contracten verhandeld ( ter vergelijking : een privé huishouden verbruikt 4,5 ton). Op die manier komt er ook een realistisch " prijskaartje " aan de uitstoot hangen.
De mens kan bijzonder creatief zijn : er moeten toch andere baanbrekende initiatieven kunnen volgen, want die zijn dringend nodig. En bewustmaken is iets anders dan paniekzaaien : ook Groen dient daar aan te werken.

04-11-06

Groen, klimaat,bio,duurzaam, etc zijn plots weer erg " hot "

En vooral de opwarming van onze planeet is stilaan en letterlijk " hot" aan het worden. Zoals tijdens de dioxine-crisis : dan was Groen ook hot ( jammer genoeg ) want zij willen dat eerder voorkomen dan genezen. Het is toch opmerkelijk dat de media en het beleid meespelen op de tonen van de andere muzikanten. En zo steeds dezelfde melodieën produceren. Geen kat die dit merkt. Echt niet te geloven dat dit in deze 21ste eeuw nog mogelijk is.

00:49 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groen, klimaat, duurzaam, hot, bio, dioxine-crisis |  Facebook |

24-10-06

Interpretaties van nieuwsberichten

Interpretaties van berichten zijn meestal , lang niet altijd , erg persoonlijk :

Wat lees ik vandaag 24/10/06 in de Morgen met als titel : " Iedereen wil afvalschepen worden in Antwerpen ".

HVD Interpretatie : Lijkt een interessante job. Maar waarom ? Men speelt in op een concrete vraag over het afvalbeleid. Men kan scoren. Men moet zelfs niet tussen de lijnen lezen: het ligt er vingerdik op dat men wil afrekenen met anderen ( Groen) en zichzelf profileren.Tja.... 

Nog zo eentje :  " Ondanks ( of is het dank zij ) de afwezigheid van Groen bevat het bestuursakkoord een aantal erg groene accenten. Er moet bv een energiebesparingsdienst in Antwerpen komen met als resultaat dat de stad zelf zuiniger omspringt met energie en inwoners met raad en daad zal bijstaan  "

HVD interpretatie : oa Effect Al Gore ? Ook heb ik zelf daarover een vraag gesteld aan Erwin Pairon tijdens één van de recente Groene bijeenkomsten in Permeke en hij vond dat " een interessant voorstel ". Bovendien heb ik iets soortgelijks teruggevonden in het programma van PVDA : verminderen van de energierekening van de mensen. Dus weer niets nieuws... maar wie gaat dit alles nu realiseren en tegen wanneer ? ? Op te volgen door ? ? 

Tenslotte " willen de onderhandelaars meer middelen voor de districten oa door het oprichten van een ontwikkelingsfonds voor extra geld aan projecten die ook passen in de plannen van "A".

Interpretatie HVD : De districten zijn dus onderontwikkeld. Zij krijgen meer centen als ze dansen op de maat van "A" , de schoonmoeder ! Is het dat wat de districten willen ? Werd hen al iets gevraagd ? Ik ben ook overtuigd dat men beter een goed district is dan een slechte autonome entiteit, maar gezien het vorige reizen er twijfels.  

 

24-09-06

De ploeg van 't district Ekeren ziet groen

1Mw. De Schutter , Ilse
2M. Geerts , Seppe
3M. De Kock , Guy
4Mw. Van Zeebroeck , Rita
5M. Meylaers , Patrick
6Mw. Toussein , Fabienne
7M. Embrechts , Bart
8Mw. Cambré , Peggy
9M. Van Damme , Hugo
10M. Van Daele , Ben
11Mw. Meeussen , Greet
12Mw. Ceunen , Els
13M. Geerts , Jan
14Mw. Liekens , Veerle
15M. Segers , Jeroen
16Mw. Giltjes , Veerle
17M. Vanagtmael , Koen
18Mw. Joossens , Anny
19M. Landuyt , Kris

De anderen... lachen nu groen, want wij zijn ( voorlopig en mogelijk definitief ) de enige partij van wie alle foto's reeds klaar staan voor publicatie in de Gazet Van Antwerpen. Dank zij Ilse De Schutter. Merci Ilse, knap !  

 

En hoe zien we d'er uit ? Valt het mee of valt het mee : graag kiezen.

Klik hier : http://assets.rug.be/albums/antwerpen/Districtraad/Ekeren...  om dit te weten.

14:12 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groen, ploeg, foto |  Facebook |