20-02-11

Iedere Belg opgelicht door Electrabel-Suez-GDF ?

kerncentrale2.jpg

Dat zou de conclusie kunnen zijn na het lezen van de column in DM van 19/2/2011 van Jeroen Olyslaegers. Waarop is deze conclusie gebaseerd ? Zijn artikel oogt vrolijk, barst van de frustratie maar geeft toch een aantal bruikbare hints. 

 

 

 

1. Om een of andere reden betaalt Electrabel geen belastingen in dit land.

2. Electrabel, zoals ook andere energiegroepen, beliegt ons open en bloot door te stellen dat ze ecologisch bezig zijn ( mocht je de gladde reclame geloven ), maar geven geen fuck om groene energie. Dat werd zwart op wit bewezen door Greenpeace en Test-Aankoop die hen buisden voor het groene energie examen.

3. Als je dan al wil overstappen naar echte groene energie op een ogenblik dat het je teveel wordt, dan krijg je nog een fikse boete aan je broek, bovenop de wetenschap dat je al jaren teveel betaald.

4. Door die astronomisch hoge facturen stuurt Electrabel de inflatie mee omhoog en betaal je telkens meer tijdens ieder bezoek aan de winkels.

5. Niet alleen de consument maakt zich daarover zorgen. Steeds meer groepen in de samenleving, toch niet van de minste en soms uit onverwachte hoek, maken steeds meer voorbehoud bij die gang van zaken : vakbonden, werkgeversorganisaties, zelfs ministers zoals Magnette. Ze zijn allemaal een beetje ' van hun melk ' gebracht.

6. Die minister van energie is er plots van overtuigd dat een soort ' maximumfactuur ' te regelen valt. Straffe taal voor iemand die al jaren , samen met de regering waar hij deel van uitmaakt, aan het lijntje loopt van de energiegiganten, Electrabel op kop.

7. Heel wat mensen brengen verhalen over onverklaarbare hoge facturen, die toch moesten betaald worden, in afwachting van latere correctie. Dreigbrieven, rappels, rechtbank... noem maar op.

Iedereen , Vlamingen, Walen, Brusselaars wordt schouder aan schouder bedrogen op een volkomen wettelijke manier door een Franse multinational en zijn Belgische dochter. Daarom roept Jeroen ook op om deel te nemen aan een groots protestfeest aan het hoofdgebouw van Electrabel.

Hvandeker : Ondanks alle opgenoemde redenen , Jeroen noemt dit de perfecte misdaad, blijft het protest voorlopig beperkt tot enig spierballengerol, wat schrijverijen in de media met ongeveer dezelfde redenen als hiervoor maar anders geformuleerd, enige CREG dreigementen, opgelijste ongemakkelijke waarheden over Electrabel, Facebookgroep(jes) van mensen die willen van leverancier veranderen - sommigen doen het ook -, maar verder : redelijk stil, ook bij Electrabel ( het zal wel weer overwaaien ). We worden gerold waar we bij staan en we kunnen er wel veel aan doen. Maar de consument, om daar mee te beginnen, heeft om een of andere reden schrik om zonder stroom te vallen, om teveel last en administratie te krijgen om te veranderen en legt er zich, soms de wanhoop nabij, ogenschijnlijk bij neer. Ten onrechte, jammer....   Electrabel heeft ondertussen ook al moeten toegeven en cijfers vrijgeven over de monsterwinsten die de afgeschreven kerncentrales opleveren. Dus het kan, maar de tegenstrever blijft potdoof voor alle kritiek, een strategie zoals een ander. Of, zoals een tijdje geleden, dreigen ermee uit België te vertrekken. Voor wanneer een echt collectief protest ? In deze tijden van Facebook, Twitter, Frietrevoluties, etc vraag ik me af wanneer de gewettigde ' Energierevolutie tegen de feitelijke monopolies en de vriendjespolitiek ' zal beginnen ?  

29-11-09

Kernenergie is onverantwoord risicovol, volgens een kenner

kerncentrale2

Artikel in de Morgen van 27/11 : Fysicus Frans W. Saris beschouwt kernenergie als ONVERANTWOORD RISICOVOL. Titel : ' Greenpeace had gewoon gelijk. Deze man is fysicus, oud-directeur Energie-onderzoekcentrum Nederland ( ECN ) en emeritus hoogleraar van de Universiteit Leiden.
In het pasverschenen boek ' Darwin meets Einstein ' brengt hij niet alleen de grote wetenschappers in gesprek rond de vraag ' Waartoe dient Wetenschap ' , maar kiest hij ook de kant van de bekende, ondertussen overleden, Greenpeace activist Jaap Rodenburg, voor windenergie en tegen kernenergie. Citaat uit dit boek : ' Als de stroomonderbreking langer dan nu geduurd zou hebben, dan was de reactor in het Nederlandse Petten gaan smelten en dan had een ernstige ramp plaatsgevonden '.
Vandaag staat de technologie heel wat verder , maar menselijke fouten en foutieve inschattingen zijn nooit uit te sluiten.

27-06-09

Een uitspraak van Wendel Trio van Greenpeace

trio

' Het klimaatprobleem is veruit de grootste crisis op lange termijn.

Maar in Vlaanderen liggen er blijkbaar weinig mensen wakker van.

Niet de politici, maar ook de kiezer niet '.

22:59 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: greenpeace, wendel trio |  Facebook |

26-11-08

De schande van het electronisch afval

baselactionnetwork

Vertel Philips: Simply take back and recycle!

We gebruiken in Nederland meer en meer elektronische apparaten. Dit zorgt voor een gevaarlijke explosie van elektronica-afval. In Nederland gooien we ieder jaar naar schatting 300.000 ton aan apparaten weg. Een groot deel hiervan wordt gedumpt in ontwikkelingslanden waar ze het milieu vervuilen en de gezondheid van mensen schaden.

In augustus onthulde Greenpeace de grootschalige dump van Westers elektronica-afval in Ghana. Op de afvalbergen in Ghana lagen ook apparaten van Philips. Philips weigert tot nu toe om de verantwoordelijkheid (ook financieel!) voor het inzamelen en recyclen op zich te nemen in alle landen waar het producten op de markt brengt. Philips schuift de kosten van recycling liever af op consumenten en overheden.

Bron : Website en emails van Greenpeace

Hvandeker : Niet alleen in Afrika, ook in Azië is men het slachtoffer van onverantwoorde dumping van electronische apparatuur. Er is wetgeving , maar vele gehaaide fabrikanten gaan daar met een glimlach rond. Een regelrechte schande. Wil je er meer van weten ? Bekijk het volgende verhaal en reageer indien je vindt dat je dat moet. Bedankt, in naam van de e-slachtoffers.

Klik hier  om een ontluisterend filmpje te bekijken. 

Anders ( groener ) produceren is de enige uitweg ..... en dat het kan wordt meer en meer bewezen en aangetoond.

15-11-08

Vraag Peeters om zich te verzetten tegen een nieuwe steenkoolcentrale

Greenpeace voerde actie tegen de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale van E.ON in de Antwerpse haven. Steun onze eis en stuur een mail naar minister-president Peeters die er voor kan zorgen dat de steenkoolcentrale er niet komt.

Steenkool is een vervuilende en verouderde energiebron. Als we de klimaatverandering willen keren is het uitgesloten om nieuwe steenkoolcentrales te bouwen.

De Vlaamse overheid moet zich dus verzetten tegen de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale van E.ON in Antwerpen en investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Stuur Vlaams minister-president Peeters vandaag nog een mail om te eisen dat hij de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen verhindert.

Onderteken onderstaande mail, aarzel niet om een persoonlijke boodschap toe te voegen en verstuur! Hier de link om te kunnen ondertekenen :

Hartelijk dank en zeg het voort aub.  

17-07-08

CO2 uitstoot van auto's , een standpunt

Hvandeker : Ik vind dat Test Aankoop heel wat goede en lofwaardige pogingen onderneemt om " dingen die niet goed zitten " aan te kaarten. Ook en steeds meer en meer, ecologische. Het zou ook zo moeten zijn dat bedrijven, marketeers, producenten schrik zouden moeten hebben van de ( verzamelde ) consumenten, maar blijkbaar is dat niet het geval omdat de consument niet bestaat. Iedere consument heeft zijn/haar eigen mening. Heel persoonlijk om niet te zeggen individualistisch. Hoeveel pogingen zijn er al niet ondernomen om een groep van consumenten te " verzamelen " rond een gemeenschappelijk standpunt. Zonder ( veel ) succes. Misschien is het probleem ook wel toe te schrijven aan het feit dat iedere consument ( meestal ) ook ergens een werknemer is, of geweest is. Een bedrijf ( of sector ) boycotten , als signaal, levert meestal op lange termijn weinig op en komt ook niet sympathiek over, tenzij die actie gebaseerd is op het juiste en eerlijke onderliggend bewijsmateriaal, breed ondersteund en kenbaar gemaakt wordt ( door vele actoren ) en lang kan volgehouden worden.     

Toch vind ik onderstaand artikel ( bron Test Aankoop, het weblog van Ivo Mechels ) heel erg de moeite waard om eens door te nemen en , als het in groep niet lukt om druk op de ketel te houden , als ( groep) individuen hierop in te gaan, op welke wijze ook.

nietakkoordopzijnnieuwzeelands

CO2 en auto's: genoeg getalmd10.07.2008

Consumentenorganisaties, ABVV Metaal en Greenpeace dulden niet langer uitstel van beperking brandstofverbruik en CO2-uitstoot van auto's

De opwarming van de aarde wordt vandaag in Europa erkend als een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Er zijn intussen wetten uitgevaardigd om de uitstoot van broeikasgassen in vele industriële sectoren te beperken. Maar de emissies van personenwagens en andere wegvoertuigen blijven toenemen en ondermijnen zo de inspanningen van de andere sectoren. De brandstofefficiëntie van voertuigen is een van de belangrijkste factoren die deze emissies bepalen. Het toekomstscenario van het Federaal planbureau over de toenemende autoverplaatsingen toont ook het belang van de efficiëntie van auto's. Al moeten daarnaast uiteraard ook andere fundamentele maatregelen genomen worden die de trend naar meer auto's en meer kilometers doen keren.

Europese leiders hebben in 1995 verklaard dat de efficiëntie van auto's op tien jaar tijd met 35 % moest worden verbeterd, om tegen 2005 te komen tot een gemiddelde van 5 l/100 km (4,5 l/100 km voor dieselauto's) of 120 g CO2/km. De termijn om die doelstelling te bereiken, is al twee keer uitgesteld, eerst tot 2010 en daarna tot 2012. Er kwam een overeenkomst met de Europese autoconstructeurs over een tussentijdse doelstelling van 25 % tegen 2008, maar ook die heeft de sector niet gehaald. Tussen 1995 tot 2006 werd amper een vermindering met 14 % bereikt. In die periode werd technologische vooruitgang teniet gedaan door de trend naar alsmaar grotere, zwaardere en krachtigere auto's met een hoger verbruik en CO2-uitstoot.

We zijn intussen voorjaar 2008. De risico's van de klimaatverandering zijn voldoende bekend, de brandstofprijzen hebben hun hoogste peil ooit bereikt en Europa is meer dan ooit afhankelijk van olie die wordt ingevoerd uit politiek onstabiele regio's op aarde.

En toch lijken de Europese beleidmakers klaar om de oude doelstelling op het vlak van brandstofefficiëntie van personenwagens nog maar eens drie jaar uit te stellen. Met dat derde uitstel zouden de producenten 20 jaar de tijd krijgen in plaats van de 10 jaar die aanvankelijk voorzien waren om dit doel te bereiken.

Het huidige gebrek aan vastberadenheid is crimineel. De klimaatverandering gaat door en de antwoorden die de transportsector vandaag biedt, zijn ontoereikend. De autoconstructeurs treuzelen nog altijd om de technologie toe te passen die beschikbaar is om de efficiëntie van auto's te verhogen. Er valt geen tijd meer te verliezen en daarom formuleren de ondertekenaars de volgende eisen:

- de nakende Europese regelgeving moet er zonder uitstel voor zorgen dat tegen 2012 de Europese doelstelling van gemiddeld 120 g CO2/km voor nieuwe auto's wordt bereikt;
- er moeten verdere doelstellingen worden vastgelegd tot ten minste 2020, die een voortdurende verbetering garanderen en die bedrijven en werknemers voldoende tijd bieden om zich voor te bereiden op de veranderingen.

De argumenten die de autoconstructeurs gebruiken om verder uitstel te verkrijgen, kunnen wij stuk voor stuk weerleggen:

Het is technisch onmogelijk. De technologische middelen om deze brandstofbesparingen te realiseren, zijn vandaag wel degelijk beschikbaar. Programma's als BlueMotion, EfficientDynamics en BlueEfficiency bewijzen allemaal dat enkele kleinschalige ingrepen op korte termijn kunnen leiden tot belangrijke veranderingen.

De consument vraagt geen efficiëntie. De brandstofprijzen die de pan uit rijzen en ook het debat over de klimaatverandering hebben het bewustzijn van de consument over brandstofefficiëntie aangescherpt. Volkswagen kan vandaag zelfs maar moeilijk voldoen aan de hoger dan verwachte vraag naar brandstofzuinige auto's uit zijn BlueMotion-gamma. En toch blijven autoconstructeurs de vraag naar zware brandstofverslindende modellen stimuleren. Advertenties besteden vooral aandacht aan auto's die veel verbruiken, hoewel de constructeurs toegeven dat zij de macht hebben om de vraag te sturen. Dieter Zetsche, CEO van Daimler, stelt: “Wij denken dat wij de klanten kunnen beïnvloeden en onze verwachtingen in verband met onze verkoop zijn gebaseerd op onderzoek.”

Het concurrentievermogen van de Europese industrie staat op het spel. Alle constructeurs die auto's willen verkopen op de Europese markt, de grootste ter wereld, moeten aan de regelgeving voldoen, ook niet-Europese. Vandaag bieden auto's met een gering verbruik bovendien de meeste kansen op de wereldmarkt. De 'oudere' (Westerse) markten worden bepaald door steeds 'redelijker' keuzes van de consumenten en beperkende regelgeving, en de groeimarkten in China, Rusland en India hebben nood aan zuinige auto's omwille van economische overwegingen. Een industrie die het goede voorbeeld geeft op het vlak van een verbeterde efficiëntie, zal daardoor zeker concurrentieel blijven in de toekomst.

Er zullen banen verloren gaan in Europa. De auto-industrie heeft de voorbije jaren grote herstructureringen gekend. Maar die ontwikkeling was niet het gevolg van een beperkende regelgeving. Integendeel, door in te spelen op de uitdagingen op het vlak van veiligheid en de normen op het gebied van luchtvervuiling, heeft de Europese industrie een indrukwekkend innoverend vermogen opgebouwd. Door in te spelen op de uitdaging op het vlak van efficiëntie zullen er naar verwachting in Europa nog meer banen ontstaan waarvoor hoogstaande kennis nodig is. Maar alleen wanneer Europa de kans grijpt die zich aandient in de vorm van kleine, zuinige auto's voor groeimarkten als China en Rusland, kan banenverlies bij de minder geschoolde arbeiders vermeden worden.

De ondertekenaars richten een oproep tot Belgische en Europese beleidsmakers om ambitieuze doelstellingen en deadlines voorop te stellen voor de allereerste Europese norm op het vlak van energiezuinige auto's. Dit zal de omvorming van de auto-industrie vergemakkelijken en haar in staat stellen tegemoet te komen aan de noden van huidige én toekomstige generaties.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk om te zorgen voor drastische beperkingen op langere termijn. Maar het afzwakken en uitstellen van de kortetermijndoelstelling (2012) zou ook leiden tot een afzwakking en uitstel voor elke volgende doelstelling. Zolang beleidsmakers meegaan in de logica van de autoconstructeurs dat de regelgeving moet inspelen op hun productie in plaats van omgekeerd, zal de consument nog lang moeten wachten op écht zuinige auto's …

Joeri Thijs – Greenpeace België
Ivo Mechels - woordvoerder Test Aankoop
Herwig Jorissen – Voorzitter ABVV Metaal

21-03-08

Kort nieuws over klimaat, milieu, energie en mobiliteit van deze week

ampoule

1. ABVV, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en OIVO pleiten tegen het openhouden van de kerncentrales staat er te lezen in een artikel dat verscheen in De Morgen van vorige week, met als titel " Electrabel is de Belgische consument 11 miljard Euro schuldig ". Waarom blijft de regering cadeautjes uitdelen aan Electrabel-Suez ? Een deel(tje) , nl 10 % - sommigen zeggen slechts 4 % -  van de nucleaire capaciteit van Electrabel, zou naar de kleine producent SPE moeten gaan volgens Pax Electrica 2 wat uiteindelijk geen enkel effect zal hebben op de " concurrentie ". De nieuwe taks op de productie werd al snel van 400 miljoen aangepast naar 250 miljoen. Over de netto-winst bestaat er echter geen enkele twijfel : Bijna 4 miljard Euro, een record. Ondertussen weten we wie dit record eigenlijk heeft behaald : de klanten en de overheid. Ook het cijfer van de nog voorzichtige schatting van de Creg, van de voordelen van de versnelde afschrijvingen van de kerncentrales, is hallucinant : 11 miljard Euro , betaald door de Belgische klanten. Electrabel noemt dit overdreven , maar alleen zij hebben de cijfers en de Creg kan alleen voorzichtig schatten. Hoe dan ook, de opbrengst van welke taks ook op de monsterwinsten moeten de overheid toelaten om duurzame investeringen te ondersteunen, bevoorradingszekerheid te geven, consumenten beschermen tegen prijsstijgingen, subsidies te geven voor isolatie alsook de doelstelling te halen van 13 % hernieuwbare energie tegen 2020.

Hvandeker : Even heel kort door de bocht mogen we toch stellen dat het toekennen door de overheid van cadeaus , met belastinggeld, aan Electrabel en het overdreven hoog factureren van de klant als grote benadeelden de consumenten  en de industriële klanten hebben.  Als dat niet wordt ingezien dan blijven alle gedupeerden met de gebakken peren zitten , dus blijvend gedupeerd. Interessante lectuur in dat verband is te vinden op de skynetblog : http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be  Zowaar geen al te frisse verhalen.....

brandstofcelbus

2. Iets positievers : De Lijn zet roetfilters in, in strijd tegen fijn stof. Tegen het einde van dit jaar heeft De Lijn dan 74 % bussen met roetfilter, waardoor de uitstoot van fijn stof flink zal dalen. De hybridebussen, die ook met roetfilter zullen worden uitgerust, verbruiken reeds 30 % minder brandstof dan de gewone. En de waterstofbussen zitten in de testfase...

Hvandeker : Alle beetjes helpen, er is veel goede wil en een positief verhaal werkt ook door en is in de huidige tijden broodnodig.

aardigopweg

3. Dat geldt ook voor de opening van het eerste Vlaams mobiliteitspunt, in Antwerpen, waar bedrijven en particulieren terecht kunnen met hun vragen over mobiliteit op één gezamenlijk informatiepunt :  het SLIMWEGmobiliteitspunt waar ook alle aanbieders van duurzame mobiliteit een onderdak vinden : Autopia, De Lijn, Federatie van Belgische Autobusondernemers en reisorganisatoren, Fietsersbond, NMBS, Taxifederatie, Taxistop en Voetgangersbeweging. De naam slimweg staat lijnrecht tegenover domweg, zonder er bij na te denken , bv de auto nemen omdat die nu eenmaal vlak voor de deur geparkeerd staat.

Hvandeker : Dit kadert in het voornemen van Kathleen Van Brempt om het woon-werkverkeer tegen 2012 met 10 % te doen dalen. Van mij mag het gerust wat meer zijn, voor haar mogelijk ook maar is ze wat realistischer. Hoog blijven mikken Kathleen, voorwaar een efficiënte aanpak. En ze wil dit uitbreiden tot alle Vlaamse provincies.

Meer weten ? http://www.slimweg.be/index.htm

05-03-08

Ze lachen met alles en iedereen, die energieboeren

Hvandeker : Ik heb steeds meer de indruk dat ze, dat zijn die grote energieconcerns , met alles en iedereen een beetje lachen : met de milieuverenigingen, met de overheid, met de ecologisten , met hun kleinere concurrenten, zelfs en misschien nog het meest met hun klanten. Gelukkig is er hier en daar een beetje tegenwind, maar waarschijnlijk werd ook dat ingecalculeerd .... Zij hebben immers de centen, de kennis en dus de macht. Maar het is nooit hopeloos , gelukkig maar. Want ik blijf dit achterhoedegevechten vinden, je kan de ecologische trend en het groeiend besef dat het anders moet, niet omgooien. Met geen geld van de wereld. Neem het volgende bericht van Greenpeace over een omstreden kolencentrale in Nederland.

Bron : Website Greenpeace Nederland. 

E.ON: help ons klimaat niet naar de kolen!

E.ON wil als eerste van vier energiebedrijven een nieuwe kolencentrale bouwen in Nederland. De centrale is een gevaar voor het klimaat: hij stoot per jaar net zoveel CO2 uit als maar liefst 2 miljoen auto’s bij elkaar. Greenpeace doet er alles aan om ervoor te zorgen dat E.ON voor schoon kiest in plaats van een vieze kolencentrale.
Doe ook mee!


Eerste succes

En onze inspanningen hebben succes! Greenpeace won een rechtszaak over de vergunning van de E.ON-kolencentrale.
E.ON dacht al te beginnen met de bouw op de Rotterdamse Maasvlakte, voordat de vergunning binnen was. Maar dat feest ging niet door. De rechter heeft besloten dat de provincies Zuid-Holland en Zeeland tien dagen de tijd krijgen om te beslissen of de bouw stilgelegd moet worden.

Lees verder


Geen kolencentrale, dan maar kernenergie?

Absoluut niet!
Kernenergie is onveilig en duur. En bovendien compleet overbodig, want we hebben genoeg schone oplossingen zoals windenergie en duurzame biomassa.
We leggen dit uit in de nieuwe folder ’Kernenergie: overbodig onheil.’ Bestel ’m vandaag nog (gratis):
info@greenpeace.nl of 0800 422 33 44.
Gepimpte klimaatpagina’s

Hoe zat het ook alweer met Kyoto, of is het nu Bali? Wat is waterkracht? Hoe kunnen we afstappen van vieze kolen- en kerncentrales en de wereld van schone energie voorzien? Op onze vernieuwde klimaatpagina's vind je alle antwoorden op je vragen over klimaatverandering.

01-01-08

Schonere auto's voor Europa

 

EU-voorstel CO2-uitstoot auto's krijgt forse tegenwind

De feiten en voorstellen : Nieuwe auto's mogen vanaf 2012 gemiddeld nog max. 130 gram CO2 per km uitstoten. Via extra , flankerende, maatregelen moet uiteindelijk een plafondnorm van 120 gram bereikt worden ( via zuiniger airco's, andere banden en meer biobrandsoffen ). Deze normen worden wettelijk opgelegd in plaats van vrijwillige afspraken die niet werkten. De wetten moeten nog wel goedgekeurd worden in het Europees parlement.  

Het concreet Commissievoorstel om de CO2-uitstoot van auto's tegen 2012 tot 120 gram te beperken, wordt niet overal op applaus onthaald. De Italiaanse en Duitse industrie wijzen het voorstel radicaal af. "We zijn niet tevreden met dit resultaat", zo verklaarde kanselier Angela Merkel, "want dit komt onze bedrijven niet ten goede". Harde kritiek komt er ook uit de groene hoek. Zowel Greenpreace als europarlementariërs geven het Commissievoorstel een duidelijk onvoldoende mee.

Vooral de Duitse kritiek komt ongelegen voor de Europese Commissie. Er tekent zich immers een gemeenschappelijk front van ondernemers,
vakbonden en regering tegen het Brussels plan af. Merkel gaf het een onvoldoende mee en haar woordvoerder Thomas Steg voegde er aan toe dat het plan "onaangepast" en "onevenwichtig" is. Ook de grote baas van de Duitse autoconstructeurs, Matthias Wissman, kwam boos uit de hoek. "Het plan", zo zei hij, "eist al te grote inspanningen van de grote constructeurs". De baas van BMW voegde er nog aan toe dat het nog een lange weg wordt vooraleer een aanvaardbaar compromis uit de bus zal komen.

'Te ambitieus'

EU-Commissaris Gunther Verheugen heeft zich nochtans zwaar ingezet om de belangen van de Duitse auto-industrie te verdedigen. Hoewel er woensdag tijdens de vergadering van het college niet gestemd was, maakte niemand er een geheim van dat een minderheid in de Commissie het plan te ambitieus vond. Ook de Italiaanse Commissaris Franco Frattini, de Franse Commissaris Jacques Barrot en de Zweedse Margot Wallström stonden op de rem. In de wandelgangen van de Berlaymont was te horen dat ze er vanuit gaan dat de EU-ministerraad het voorstel nog grondig zal bijsturen.

Greenpeace is ontgoocheld over het Commissievoorstel. "Blijkbaar", zo stelt de NGO in een persmededeling, "zitten de autoproducenten achter het stuur van de Europese Commissie". Greenpreace betreurt de zwakke kortetermijndoelstellingen en het feit dat er geen doelen voor de middellange termijn werden geformuleerd. Dat is ook de opinie van de groene europarlementariër Bart Staes. Hij vindt bovendien dat het boetesysteem belachelijk is, want nauwelijks van aard om de producenten af te schrikken. "Het blijft vandaag", aldus Staes, "nog steeds goedkoper om vervuilende wagens te maken dan in innovatie te investeren".

Een tevreden geluid komt uit CD&V-hoek. Europarlementariër Ivo Belet vindt het een "ambitieus programma" en is van mening dat het de weg voor een milieuvriendelijke automobielsector zal effenen. Wel dringt Belet er op aan dat de opbrengst van de sancties niet naar de lidstaten zal terugvloeien. Belet wil dat het geld gebruikt wordt om in milieuvriendelijke technologie te investeren. (belga/sps) Bron : de website van de Morgen en de krant van einde 2007.

Hvandeker : typisch, voor de ene groep is dit te veel, voor de andere te weinig. Zelfs als er " in het midden " wordt gestemd zullen beide groepen dit uitleggen als een overwinning. Toch zal ook in deze keiharde sector het besef moeten groeien dat de klok niet meer kan teruggedraaid worden en dat de wagens welke energiezuinig, milieuvriendelijk en betaalbaar zullen zijn, het meeste kans maken om verkocht te worden. Zeker wanneer de Europese en nationale regeringen hun duit in het zakje zullen doen en via fiscale prikkels deze wagens van de toekomst zullen ondersteunen. De lat moet hoog blijven liggen en dat is maar goed ook.   

08-11-07

Gezinsbond en Nuon, samen voor schone energie...

 

eneco
Reeds 4 jaar biedt de Gezinsbond haar leden de mogelijkheid om extra financieel voordeel te halen uit een contract met Nuon. De kracht van " samenaankoop " dus. Nuon was door de Gzeinsbond gekozen op basis van verschillende criteria, oa de inspanningen voor groene stroom en natuurlijk de prijs. Volgens het artikel in de Bond van 9 november 2007 heeft Nuon reeds zeer vroeg het signaal van " duurzame ontwikkeling " ( Brundlandt ) begrepen en toegepast en investeert reeds lang in schone energie, met een minimale uitstoot aan gevaarlijke stoffen , je weet wel ... Europa wil tegen 2020 , 20 % groene stroom en Nuon België haalt nu reeds 60 %.  Vreg zegt dat Electrabel minder dan 2 % haalt, Luminus minder dan 6 %. Via Nuon Nature kan je tot 100 % groene stroom afnemen. Dit alles wordt bevestigd door de rangschikking van Greenpeace, waar Nuon Nature bij de top staat van de schone energie, gemaakt met windturbines of kleinschalige waterkrachtcentrales of zonnecentrales.

Hvandeker : Met andere woorden , Nuon is heel goed bezig in België en Nederland, als ik de Gezinsbond mag geloven. En waarom zou ik dat niet, deze zeer grote beweging voor gezinnen kan zich autonoom profileren, heeft verstandige mensen in huis die er alles aan doen om hun leden van heel wat voordelen voorzien. Hoe meer ik dit lees, hoe meer ik erin geloof dat bepaalde bedrijven, en we kennen ze, fout gokken met hun visie op energie in de de 21 ste eeuw, de eeuw van de ecologie. En met hen, heel wat politici.  

Zie ook voor meer info : www.nuon.be en www.noordzeewind.nl    

egmont

 

De 33 molens op zee in Nederland ( Egmond aan Zee ), mooi,  niet ?

05-11-07

Electrabrol

 STRAATLANTAARN

Greenpeace trekt ten strijde tegen de  " uitzonderlijke winsten " die de stroomproducent Electrabel boekt met zijn steenkool - en kerncentrales. De milieuorganisatie stelt dat Electrabel de 11 miljard Euro extra winst die het bedrijf de komende jaren uit zijn Belgische centrales puurt, in duurzame energie moet investeren. Greenpeace opende de website http://www.electrabrol.be/ , met een duidelijke verwijzing naar merknaam en logo van de grootste Belgische stroomproducent. De website bevat een filmpje met als kernboodschap : Electrabel plukt de Belgische consument kaal. Greenpeace brengt de problematiek van de afgeschreven centrales van Electrabel onder de aandacht. De boodschap is dat de Belgische gezinnen voor de liberalisering van de energiemarkt de bouw van deze centrales financierden door de hoge afschrijvingen. In de geliberaliseerde markt kan Electrabel met dei centrales goedkoop produceren zonder dat de gemeenschap er iets voor terugkrijgt, aldus Greenpeace.

Electrabel betreurt dat Greenpeace terugkomt op een aantal " misverstanden ". " De Belgische consument heeft wel degelijk geprofiteerd van de versnelde afschrijvingen. De electriciteitsprijs is de voorbije jaren veel minder gestegen dan in de buurlanden. Dat wordt bevestigd door Test Aankoop, zegt Lut Vande Velde, woordvoerster van Electrabel. Ze wijst erop dat Electrabel de grootste producent van groene stroom is. " 

Bron: De Morgen 

Hvandeker : Dat Greenpeace en Electrabel al lang geen vrienden meer zijn en het waarschijnlijk nooit meer zullen worden, is niet te verwonderen. Ze hebben compleet verschillende belangen, visies, overtuigingen, bazen... Maar dat Greenpeace zo ver zou gaan, zo frontaal, dat had ik niet verwacht. Het ongenoegen moet dan toch bijzonder groot zijn. Van mij hadden ze echter nog veel verder mogen gaan, maar ze kennen hun ( ethische , maar vooral juridische )  grenzen en tasten die af. Want wat Electrabel doet is niet meer te verenigen met de uitdagingen waarvoor de wereld staat : de duurzame, welke op termijn onze aarde terug wat leefbaarder kunnen maken. De superwinsten zouden het beste terugvloeien naar zij die ze gegenereerd hebben : de klanten. En in echte groene energie . Wat is echte groene energie ? Bekijk nog even de website www.electrabrol.be  

16:45 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: electrabrol, electrabel, greenpeace |  Facebook |

21-09-07

Zandzakken voor de deur ?

Klimaatverandering is een feit. Overal zien we de gevolgen van de warmer wordende aarde: felle bosbranden, grote overstromingen, smeltende gletsjers en ongekende hittegolven. Zandzakken voor de deur helpen niet meer en kernenergie levert slechts andere problemen op.
polenEen echte oplossing is het drastisch beperken van de uitstoot van broeikasgassen, CO2 voorop. CO2 komt vrij bij de olie- en kolenverbranding voor het opwekken van energie en is de grootste veroorzaker van klimaatverandering. De uitstoot van dit broeikasgas beperken kan door efficiënt energie te gebruiken en schone energiebronnen als zon, wind, waterkracht en schone biomassa in te zetten.

Energiebesparing en schone energie zijn dus dé middelen om de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen. Snel ingrijpen is noodzakelijk.

Bron : website Greenpeace 

12:35 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, klimaatverandering, zandzakken, co2 |  Facebook |

13-09-07

Zonne-energie groeit als kool

 

Solar Generation IV – 2007 Solar electricity for over one billion people and two million jobs by 2020

Amsterdam, Nederland — In 2030 kan zonne-stroom wereldwijd meer dan 3,5 miljard mensen in hun stroombehoefte voorzien, meer dan 6 miljoen banen opleveren en de jaarlijkse uitstoot van 300 kolencentrales voorkomen. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport 'Solar Generation IV' dat Greenpeace vandaag samen met de Europese Photovoltaic Industry Association (EPIA) uitbrengt.

Het rapport beschrijft de enorme potentie van zonnestroom en presenteert een praktische blauwdruk over hoe deze kan worden gerealiseerd. Zonnestroom beschermt het klimaat doordat bij de opwekking ervan geen CO2 wordt uitgestoten. In 2030 kan door zonnestroom een jaarlijkse CO2-reductie van meer dan 1 miljard ton worden gerealiseerd. Daarmee wordt de uitstoot vergelijkbaar met die van 300 kolencentrales voorkomen.

Sinds 1998 groeit het aantal geïnstalleerde zonnepanelen jaarlijks wereldwijd gemiddeld met meer dan 35 procent. Voor 2007 voorspelt het rapport zelfs een groei van meer dan 48 procent.
 
Uit het rapport blijkt verder dat er voor Nederland enorme economische- en werkgelegenheidskansen liggen in de zonne-energie sector. In Duitsland, qua zonfrequentie vergelijkbaar met Nederland, groeit de zonne-energiesector sterk. Inmiddels komt een kwart van de wereldwijd geinstalleerde zonnepanelen uit Duitsland. De Duitse regering heeft de afgelopen jaren deze manier van energieopwekking consequent gesteund. Als het kabinet Balkenende dit voorbeeld volgt kan eenzelfde resultaat worden bereikt.
 
MEP/SDE nog onvoldoende
Op dit moment broedt het kabinet-Balkenende op een opvolger van de oude groene energie-subsidie (MEP). De nieuwe regeling, voor de gelegenheid omgedoopt in Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), is inmiddels voorgelegd aan de Raad van State. Greenpeace is ontevreden met de vaagheid van de regeling . Daardoor zullen allerlei specifieke zaken, zoals de hoogte en duur van de subsidie, jaarlijks opnieuw vastgesteld moeten worden.

De regering kan beter kiezen voor een zogenaamd ‘feed-in’-systeem, waarbij producenten een vaste prijs per kilowattuur opgewekte elektriciteit krijgen. Verschillende studies naar het succes van dat systeem tonen aan dat ‘feed-in’ het meest kosteneffectief is en resulteert in de meeste duurzame energie per euro geïnvesteerd vermogen.

Lees hier het volledige rapport 'Solar Generation IV - 2007'.
Bron : website Greenpeace International, zetel Amsterdam.
Hvandeker : Dit lijvige rapport ( in het Engels ) is een aanpassing van de visie van Greenpeace en EPIA, sinds vorig jaar, wegens de wijzigende achterliggende omstandigheden zoals :
1. Het laatste rapport van het IPCC waarin nogmaals wordt gewezen op de dramatische gevolgen van de opwarming als er geen drastische omslag in het denken en vooral het handelen plaats vindt.
2. Het Stern rapport over de kosten als we niet snel en adekwaat reageren op de dreiging.
3. Besluiten van de Europese Commissie om in de energiemix minimum 20 % te voorzien voor hernieuwbare energie tegen 2020.
4. Dat er zelfs in de VS een trend is om de energiepolitiek te vergroenen.   
In de conclusies ( hiervoor) wordt verwezen naar de Nederlandse situatie, maar ook in ons land zullen de politici die zich met energie, klimaat, milieu, ed bezighouden dit met veel interesse doornemen. Maar ook de " vrienden van de ecologie " zullen nog meer elementen vinden om de zonne-energie te verdedigen.

11-07-07

Ogenschijnlijk groen gekleurde informatie van FEBIAC

Hvandeker : Febiac , de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, heeft enkele weken geleden " haar visie " op de uitdaging CO2 in een 4 pagina's mooie brochure toegevoegd aan Knack. Het is een beknopte samenvatting van een kleine 30 pagina's tellende brochure welke ook kan gedownload worden via haar website. Leergierig en nieuwsgierig als ik was heb ik deze samenvatting met stijgende verbazing doorgenomen. Uiteraard was ik niet verbaasd dat zij , ondanks alles, koning auto verdedigen, dat is ook hun rol, maar dit ging toch echt erg ver. Omdat ik niet steeds met alle cijfers vertrouwd ben, was ik ook aangenaam verrast dat enkele mensen van Greenpeace en Friends of the Earth hierop gereageerd hebben in de rubriek " Het laatste woord " van Knack van 4 tot 11 juli en ik citeer hen graag : " Febiac minimaliseert de klimaatverandering en de rol van de auto's daarin. Ze doet dit aan de hand van een misleidend gebruik van wetenschappelijk cijfermateriaal. 1 frappant voorbeeld is de genoemde verhouding van 95 % CO2 uitstoot van natuurlijke oorsprong en 5 % van menselijke oorsprong. Dat klopt, maar het is net die laatste 5 % die zorgt voor de verstoring van de natuurlijke cyclus en van het klimaat. Het recentste IPCC rapport zegt daarover : De concentratie CO2 in de atmosfeer is gestegen van 280 deeltjes per miljoen  ( voor de start van de industrie ) naar 379 in 2005. Dat is het juiste perspectief van de menselijke uitstoot. Verder wordt gegoocheld met cijfers die moeten aantonen dat de auto-industrie er alles aan gedaan heeft om auto' s steeds maar zuiniger te maken.  De Europese Commissie is daarover heel wat minder enthousiast. En daarom willen ze hen in de juiste richting duwen met wetten. ( Convenanten schijnen niet goed te werken , Hvandeker). Hopelijk weerstaat de Commissie de zware loby-inspanningen en komen er ambitieuze doelstellingen" . 

 

Ik lees wat ik lees :

- " Van die 5 % " lijkt " een deel niet opgenomen te worden door de natuur.

- Hierdoor " zou " de CO2 concentratie in de atmosfeer stijgen.

- De opwarming die hieruit voortkomt mag globaal beperkt zijn, ze " zou " lokaal bijdragen tot klimaatveranderingen ".

En zo gaat dat maar door, in de voorwaardelijke wijs, goed geformuleerd maar erg tendentieus. En dit terwijl alles al zo dikwijls is aangetoond en door zovele wetenschappers en andere weldenkende mensen werd erkend. Je laat je meeslepen door zoveel goede wil, zoveel mooie proza, zoveel structuur en logika , zoveel onderbouwing, wat ze noemen " window dressing " van de bovenste plank. Mooi verpakt en gebracht boerenbedrog. Zeker wanneer ze pleiten voor samenwerking tussen alle actoren : de constructeurs, de overheid, de automobilist dienen allen inspanningen te leveren ( " CO2 een zaak van iedereen " en ook " De strijd tegen CO2 vraagt een integrale aanpak" ). Ze noemen daartoe 5 actiepunten :

1. Verbetering van voertuig- en motortechnologie

2. Versnelde introductie van alternatieve brandstoffen.

3. CO2 gebaseerde fiscaliteit op voertuigen en brandstoffen.

4. Wegennet optimaliseren en beter benutten.

5. Rationeler autogebruik en milieuvriendelijker rijgedrag.

Daarbovenop wordt de automobilist nog bijgestaan met een pak goede raad : "

Ik rijd e-positief : 10 tips voor een energiezuinige rijstijl ". Ik vernoem er één om eens te proeven : " Geef gas : optrekken mag met het gaspedaal quasi volledig ingedrukt. Je bespaart geen brandstof door langzaam gas te geven ! ". Zo staat het er, niet meer, niets minder. Je moet dat nogeens lezen en ecologisch proeven. Wat een gedoe.  Nergens een voorstel om minder te rijden, om in een gezin van 5 volwassen personen enkele auto's van de hand te doen. Minder files, minder vervuiling ( ook fijn stof), minder verkeersslachtoffers ( geef gas volgens Febiac ) , goedkoper en ga zo maar verder.

 

Hvandeker : griezelige brochure welke zelfs de schijn niet kan ophouden...

Op die manier blijft ecologie een natte droom. Dit is niet meer ernstig. En weten dat voldoende betaalbare technologiën bestaan om de CO2 DRASTISCH TE VERMINDEREN. Dus mijn aanbeveling : lees de brochure, maar dan ook tussen de lijnen. 

 

6439_toparticlephoto

 

 

22:17 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: febiac, knack, greenpeace, friends of the earth |  Facebook |

10-07-07

Commissie 2030 ( d'Haeseleer) versus studie Greenpeace

Het rapport geeft meteen een sterk economisch argument voor een verschuiving van globale investeringen in vervuilende en onveilige energie-opwekking (steenkool en kernenergie) naar hernieuwbare energie (met inbegrip van zonne- en windenergie, waterkracht, geothermische energie en energie op basis van biomassa) in de volgende 23 jaar. Het energie(r)evolutiescenario van Greenpeace (2) heeft met dit rapport ook zijn financiële grondslag.

“Nu de klimaatcrisis wereldwijd op de agenda staat, wil Greenpeace aantonen dat hernieuwbare energie aan onze elektriciteitsbehoeften kan voldoen én dat we daarmee jaarlijks miljarden zullen besparen”, zegt Karen Janssens, campagneverantwoordelijke klimaat en energie bij Greenpeace.

De energierevolutie zoals voorgesteld in het Greenpeacescenario heeft wereldwijd een extra jaarlijkse investering nodig van 22 miljard dollar. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken kan er 202 miljard dollar per jaar bespaard worden. Investeren in hernieuwbare energie is dus niet alleen ecologisch maar ook economisch voordelig.

Volgens EREC was de globale markt voor windmolens in 2006 goed voor 18 miljard euro en de hele sector voor hernieuwbare energie goed voor 50 miljard dollar. Volgens het energiescenario zou de markt van hernieuwbare energie zo’n 288 miljard dollar vertegenwoordigen tegen 2030. “De sector van hernieuwbare energie is klaar om in de energiebehoeften van de wereld te voorzien. Alleen het politiek beleid moet nog mee. Beslissingen die de volgende jaren genomen zullen worden, zullen hun impact hebben tot 2050. We zullen de klimaatcrisis alleen maar kunnen keren als de hernieuwbare kaart voluit getrokken wordt”, zegt Oliver Schäfer, beleidsdirecteur bij EREC.

De conclusies van dit rapport bevatten een duidelijke boodschap voor de Belgische regeringsonderhandelaars: nu investeren in hernieuwbare energie in plaats van in fossiele brandstoffen en kernenergie is de beste keuze voor het milieu en de economie. De investeringskost betaalt zichzelf dubbel en dik terug door besparingen op brandstofkosten. Daarmee spreekt dit rapport de conclusies van de Commissie 2030 tegen. Zij gaan er immers vanuit dat een uitstap uit de kernenergie en ontwikkeling van hernieuwbare energie zeer duur zouden zijn. Dit rapport bewijst het tegendeel.

Opmerkingen voor de redactie

(1)Het volledig rapport is terug te vinden op www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/future_invest...

(2)Het energie(r)evolutiescenario, gepubliceerd door Greenpeace stelt twee scenario’s voor: een business as usual-scenario (of ook referentiescenario) en een scenario voor een energierevolutie. Dat laatste scenario toont aan dat het mogelijk is om de CO2-uitstoot wereldwijd te halveren tegen 2050 mits doorgedreven maatregelen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Bovendien wordt er uitgegaan van een wereldwijde kernuitstap. Het scenario is terug te vinden op www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/energy_revolu... 

 

climate change

 

Bron : website Greenpeace

Hvandeker : Hopelijk krijgen de onderhandelaars ook dit erg degelijke en bijzonder goed onderbouwde wetenschappelijke rapport te lezen. Er is heel veel werk van gemaakt en het leest nog redelijk vlot ook.Jammer dat niemand zoiets vertaald, ook bv in het Nederlands. Dat zou het nog toegankelijker maken.

24-04-07

Nog wat groen nieuws in de gauwte...

 

Uit De Morgen van 23 en 24 april 2007...

 

1. " Alle partijen hengelen naar sympathie van de middenveldorganisaties. Meestal vangen ze bot wegens de onafhankelijkheidsdrang van die organisaties. Maar individuen worden van tijd tot tijd toch losgeweekt en doen de overstap van " niet aan te raken " tot " aangeraakt ". Vooral Spa is daar hard mee bezig en hebben zopas Wendel Trio, campagnedirecteur van Greenpeace, aan de haak kunnen slaan. Groen! reageert daarop met : " Eindelijk heeft Spa iemand in huis die iets van het klimaat afweet ". Trio zegt : de huidige regering ( hvandeker : met Spa erbij, zoals jullie misschien weten) heeft wel iets gedaan op milieuvlak, maar er is meer nodig. Ik wil meer wegen op het klimaatdebat. Ik heb niets tegen Groen! maar ze hebben me niets gevraagd, de Spa wel. Zij moeten blij zijn dat ik Spa op milieuvlak ga versterken. " 

 

Hvandeker : ik denk niet dat Groen! blij is want ze zien in dat Trio zich van partij vergistheeft . Paars ( met Spa ) heeft er tot hiertoe niet zo veel van gebakken, dat zegt Trio zelf. Pak aan Bruno. Maar dat zal met hem erbij niet zoveel veranderen, vrees ik. Mocht hij integendeel voor Groen! gekozen hebben ( maar ja, hij is niet " gevraagd ", een directeur wordt namelijk gevraagd )  dan kwam hij in een voor hem meer normale biotoop terecht. Tja...  Wat niet is kan nog komen.

 

 

trio

 

 

 

 

 

 

2. " Jan Turf, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, was ook op het congres van Groen! op zaterdag 21 april. Samen met een reeks andere middenveldorganisaties waren zij te gast : Gaia, 11.11.11, Vlaamse Jeugdraad, Gezinsbond, ABVV, ACV, Armoedeforum....etc. Tussen de regels kon je horen ( zeggen) dat een klimaatminister ruim onvoldoende is om ook maar iets aan de klimaatwijziging te doen. Het moet een klimaatregering worden welke op een gecoördineerde manier de weg inslaat naar een ecologische economie, een serieuze omslag dus en van alle actoren in de maatschappij zullen inspanningen verwacht worden : een ongemakkelijke waarheid dus."

 

Hvandeker : Voorwaar een man met een visie, een trendwatcher die verder ziet dan zijn eigen groep overtuigden. 

 

groenontwerper

 

 

 

 

 

3. " Ook Eddy Boutmans, gewezen groene staatssecretaris in de paars-groene regering van Verhofstadt 1, wil niet langer aan de kant blijven staan. Hij komt op de Senaatslijst voor Groen! Ook Willy Minnebo, Groen! burgemeester van Zwijndrecht en Ingrid Pira, Groen! burgemeester van Mortsel gooien zich terug in de strijd ".

 

Hvandeker : Ze zullen nog meer schwung brengen in de lijsten. Mensen weten wat ze gedaan hebben en zeker wat ze vandaag doen en vooral hoe ze het doen. Leuke lijstjes.

boutmans_image

 

 

 

 

 

4. " Bomen hebben een triest bestaan, ze zuiveren de lucht maar gaan er zelf meer en meer aan kapot. In 1987 was slechts 1 op 10 ziek, nu is dat 1 op 5. Redenen zijn veelvuldig : te veel ozon, zwavel en stikstof en te hete zomers ".

 

Hvandeker : Wat slecht is voor de bomen , kan ook niet goed zijn voor de mensen.

ecosystems

 

 

 

 

 

5. " Bloomberg, de huidige burgemeester van New York, wil zijn stad de milieuvriendelijkste ter wereld maken. Hoe hij dat wil bereiken ? Door een reeks van niet minder dan 127 maatregelen, genoemd PLANYC, waar we er enkele van uitkiezen :

*Planten van 250.000 extra bomen, om CO2 tegen 2030 met 30 % te verminderen.

* Tolheffing in de drukste delen van Manhattan van 6 Euro voor personenwagens en 15 Euro voor vrachtwagens. Met dat geld zal het openbaar vervoer worden verbeterd. Vooral van deze heffing wordt zeer veel verwacht.

Bloomberg zegt dat de klimaatverandering hem geen andere optie laat. En ook dat het politieke klimaat nu gunstiger is dan enkele jaren geleden.

 

Hvandeker : Veel Amerikanen en hun politici zijn toch bezorgd over de opwarming van de aarde . En zoeken naar alternatieven... Bloomberg is daar een goed voorbeeld van,  alsook de gouverneur van California, Arnold Schwarzenegger. Eindelijk komt er beweging in, maar er zal nog een lange weg moeten afgelegd worden vooraleer NY echt de " milieuvreiendelijkste stad ter wereld " zal zijn.  Voor meer : klik....

http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/menuitem.1cac08e080...

bloomberg

 

21-04-07

Slechts 1 op 16 Filipijnse regio's niet direct bedreigd door stijgende zeespiegel

" Filipijnen hebben betere weerberichten nodig

BRUSSEL, 13 april 2007 (IPS) - De Filipijnen hebben betere weersvoorspellingen nodig om te kunnen reageren op de gevolgen van de klimaatverandering. Dat heeft milieubeweging Greenpeace gezegd. Op die manier kunnen mensenlevens worden gespaard en de vernietiging van huizen en oogsten worden beperkt.

"Een betere weersvoorspelling is een van de suggesties die we aan de overheid meegeven om de klimaatverandering aan te pakken", zegt Abigail Gay Jabines van Greenpeace in een interview met de Filipijnse krant The Inquirer. "Is het warmer dan het vorige droogteseizoen? Kunnen onze voorspellers zien of de regenval vermindert of vermeerdert? Dat kan allemaal helpen om ons voor te bereiden op de taifoens die in hevigheid en frequentie zullen toenemen door de klimaatverandering."

De Filipijnse weerdienst Gapasa heeft nog altijd geen radars kunnen aankopen om het weer beter te voorspellen. Verschillende bedrijven zijn nog in de running voor de levering van de toestellen, die de hoeveelheid regen kunnen meten in een aankomende storm.

Uit het tweede klimaatrapport van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC), dat vorige week werd voorgesteld, bleek dat 130 miljoen inwoners van Azië tegen 2050 bedreigd worden door water- en voedseltekorten indien er geen internationale actie komt tegen klimaatverandering.

In het rapport "De Filipijnen: een hotspot voor het klimaat" geeft Greenpeace een overzicht van hoe de extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel een impact kunnen hebben op de bevolking, de economie, de soorten en ecosystemen van de Filipijnen. Slechts één van de zestien regio's in de Filipijnen wordt volgens Greenpeace niet meteen bedreigd door de stijgende zeespiegel.

Categoriën: Development - milieu - Population - Asia and pacific - Philippines

Auteur: Bart Vanacker."

Uit e-MO van 20 april 2007

 

Hvandeker : Wat leven wij hier in België en West Europa toch goed afgeschermd. Maar is het zo of lijkt het voorlopig nog zo ? Wat brengt de toekomst ? Het zomert nu reeds 3 weken in de lente !

 

zee

 

14-02-07

Reach en de reachlobby in Brussel

" Reach : Registratie, Evaluatie en Autorisatie Chemische Stoffen is een Europese verordening die de productie, de invoer en het gebruik van chemische stoffen op een uniforme manier voor de hele EU regelt. Deze verordening zorgde voor een zeer emotioneel debat en leidde zowel bij de industrie als bij de milieuorganisaties tot bepaalde uitvergrotingen, zegt CEFIC, de Europese koepelorganisatie van de chemie.

Hoewel het nooit officieel bevestigd is, staat REACH algemeen bekend als het meest belobbyde dossier ooit , zegt Hendrik Vos, professor EU studies aan de Universiteit Gent. Maar wat zo bijzonder is, is dat de chemische lobby tegenover bijzonder goed georganiseerde milieuorganisaties kwam te staan. "

 

Chemie in het Europees Parlement :

Tot 2001 was de Europese wetgeving rond chemische stoffen een samenraapsel van nationale regelgevingen die het overgrote deel van de chemische stoffen ongemoeid lieten. In het oude systeem moesten de autoriteiten bewijzen dat er een probleem was met een chemische stof. De nieuwe regelgeving REACH keert de bewijslast om en legt hem bij de bedrijven. Zij moeten kunnen aantonen dat hun chemicaliën geen gevaar vormen voor het milieu en de volksgezondheid.

Het eerste voorstel van de Commissie was een ware nachtmerrie voor de industrie. Wij stonden van in het begin achter de filosofie van REACH maar voor ons was het belangrijk dat het voor de bedrijven ook toepasbaar was , zegt CEFIC.

Neen zegt een lobbyiste van Greenpeace, de chemiesecor wou REACH van bij het begin opblazen, gaven veel geld uit aan impactstudies die moesten aantonen dat REACH tot ondraaglijke kosten en immense werkloosheid zou leiden. Pas toen het duidelijk werd dat REACH er toch zou komen, zijn ze zich wat toegeeflijker gaan opstellen.

Een Groen Europarlementslid zegt : De campagne tegen REACH was een van de meest agressieve die de EU ooit meemaakte.

Maar ook de milieulobby liet zich niet onbetuigd en hebben een front gevormd met WWF, Friends of the Earth Europe, andere milieuorganisaties, consumentenorganisaties en sommige vakbonden, die allen aan hetzelfde zeel hebben getrokken. "

Uit MO nr 40, februari 2007 onder titel " Lobbyisten in Brussel, invloed is niet goedkoop.

Hvandeker : Ecologie, gezondheid en economie zijn nog steeds moeilijk te verzoenen. Het is nog teveel een " welles, nietes " spelletje en de industrielobby had blijkbaar betere papieren ( geld) dan de milieulobby, want de oorspronkelijke regelgeving is, wat ik van kenners lees,  fundamenteel uitgehold en afgezwakt . Jammer maar helaas !      

tall_ships_race04hvd

 

06-11-06

Groene stroom : scores ontleed en klanten van Citypower bij de neus genomen ?

In het document van Greenpeace met als titel " Het is jouw energie, het is haar ( de aarde) toekomst " Ondertitel " Kies groene stroom " wordt een klassement getoond van energieleveranciers en hoe ze scoren, rekening houdende met volgende parameters : energiemix, investeringsbeleid, energiediensten en of ze leveren in Vlaanderen en/of Wallonië.

Aan de andere kant meldt de Morgen : " Goedkoopste energieleverancier ( Citypower ) wordt plots duurste ( Luminus). Klanten voelen zich bedrogen door verdwijnen  van Citypower via overname door Luminus. Ze zullen daardoor 100 Euro per jaar meer betalen, als al de rest hetzelfde blijft "

hvandeker : Waarbij dient gezegd dat in de Greenpeace rangschikking Citypower iets minder slecht scoort dan Luminus : Op 12 leveranciers bekleed City Power de 8ste en Luminus de 11de plaats. 

" Als doekje voor het bloeden - ze passen gewoon de wet toe - mogen gedupeerde klanten gratis switchen naar een andere leverancier ".  

Interessant ?   Mensen, hou jullie ogen goed open en regelmatig.... een briefje schrijven !

 

bulldog%20met%20brief

 

.   

21-10-06

Groene stroom

Blijkbaar is er groene stroom en groene stroom.

In een brochure van Greenpeace  " Het is jouw energie, het is haar ( de aarde) toekomst " wordt gepleit voor onderzoek naar een goede leverancier, maar wel met als duidelijke aanbeveling " Kies groene stroom". In deze brochure leidt de leverancier " Ecopower " met vlag en wimpel, voor Nuon Nature, Wase Wind, Essent en Lampiris. Alleen heb je bij Ecopower een wachttijd van 6 maanden... Het grappige is dat een kennis mij onlangs in dezelfde positieve zin over Ecopower aansprak. Ik ga dat toch eens van wat dichter bekijken en de resultaten ervan neerschrijven.    

 

Zie ook de website van Greenpeace , groene stroom :

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene_stroom/

15:01 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groene stroom, ecopower, greenpeace |  Facebook |