24-11-13

Een verademing : De wereld volgens econoom Geert Noels

geert noels, knack, verademing,

Het interview dat Geert Noels deze week in Knack heeft gegeven was, voor mij dan toch, een verademing. In plaats van grote economische en andere theorieën, kwam de man met enkele brede suggesties de huiskamer binnen. Ik plukte er de voor mij relevante nog eens uit :

Onze beleidsmakers zien de noodzaak van een ' radicaal ander systeem ' niet en hopen stilletjes dat alles weer zijn gangetje kan gaan.

Het Belgische spaargeld wordt met een stofzuiger uit ons land gezogen en wordt vervolgens elders bloots gesteld aan speculatieve operaties.

De manier waarop men vandaag economische groei wil bereiken leidt tot allerlei onevenwichten. We hebben daarvoor epo nodig en die legt druk op mensen, op milieu en op arbeid.

We moeten daarom de mens, het milieu en de samenleving centraler zetten. Met een lager groeiritme op mensenmaat.

Mensen vinden het zinvol om een onderdeel te zijn van de maatschappij. Ze willen jobs die inspelen op lokale noden, niet groeigedreven en op een ander ritme. Niet alles mag vermarkt worden.

Voor elke kleine job hoeft niet altijd betaald te worden. Mensen doen nog altijd graag vrijwilligerswerk en dat zou nog meer mogen gestimuleerd worden.

We zitten opnieuw in een periode van polarisering : alles is de schuld van de rijken of alles is de schuld van mensen met een uitkering. Het vijandmodel...

Ik probeer investeerders opnieuw te verbinden met bedrijven waar ze hun geld in stoppen. 

Of er na dit leven nog iets is, is moeilijk in te beelden, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat dit allemaal nergens toe dient.

Vandaag leven we allemaal apart. Er is veel leegte en veel eenzaamheid.

In ons landje zijn beleid en ondernemingen zeer sterk met elkaar verweven. Dat is ongezond. 

Uit geld kan je niet opbouwen, zonder waarden. Het drama van het ACW.

Doel hoeft voor mij niet te verdwijnen, er zijn nog heel wat mogelijkheden daar.

Met een aantal kleine, bescheiden ingrepen kunnen we al veel doen aan de mobiliteit rond Antwerpen. De snelheid moet gecontroleerd naar omlaag, meer sturing voor vrachtwagens, aanpakken van de flessenhalzen, bypasses in het leven roepen, enz.

Ik ben ook voorstander van het overkappen van grote delen van de Antwerpse Ring.

Je vergissingen kunnen toegeven, dat is pas groots. Politici die hun eigen fouten publiek maken, kunnen verkiezingen winnen. Fouten maken is menselijk en mensen hebben sympathie voor menselijke politici.

 

 

03-08-08

De uitgesproken meningen van Geert Noels

 

deurganckdok
Dat deze man heel wat afweet van economie, beleggingen, tijdsbeheer, beurscrisissen, het koningshuis, het communautaire en uiteraard ook de toplonen zal wel niemand verbazen. Maar dat hij ook een heel uitgesproken mening heeft over onder andere het Deurganckdok, het Saeftinghedok, de containertrafiek in Antwerpen, de Oosterweelverbinding en ga zo maar voort is misschien minder geweten ( of toch ) maar in zekere zin logisch want economie en ecologie hebben een heel specifieke relatie. Het zijn vooral de uitspraken over deze onderwerpen die ook eerder mijn persoonlijke interesse weerhouden. De man heeft daarbij een vrijgeleide van zijn werkgever ( zakenbank Petercam), die de onafhankelijkheid van zijn werknemers respecteert en zelfs garandeert.

Bron DM 26/7 :

*  Is het Deurganckdok ( prijskaartje 600 miljoen Euro ) de vergissing van de eeuw ? Het omvormen van de haven tot een zuiver logistieke draaischijf leidt niet tot duurzame groei en welvaart. Het dok in kwestie en het geplande Saeftinghedok dat waarschijnlijk nog duurder zal worden, zijn enorme investeringen die bovendien enorme verborgen kosten meebrengen : beslag op de schaarse ruimten, congestiekosten door het exploderende vrachtverkeer, schade aan milieu en volksgezondheid. Dit wordt niet meegerekend in de kostprijs en daar staat bovendien onvoldoende ' toegevoegde waarde ' tegenover. Productiebedrijven zoals BASF, GM en vele anderen brengen reeds generaties welvaart aan , logistiek daarentegen geeft een lage return aan de investeringen.

*  Logistiek is voor Antwerpen geen neutrale keuze : havenrechten op containers leveren heel wat meer geld op voor de stadskas dan heffingen op de industrie maar dat is alleen op de heel korte termijn. Als de containers, ook die van de productiebedrijven,  vast geraken is dit het einde van het mooie verhaal.

* In het debat over de Oosterweelverbinding heb ik mij te weinig verdiept. Ik stel alleen vast dat er enkele verontrustende gelijkenissen zijn met vorige ' dossiers ' : gebrek aan transparantie in de besluitvorming, weinig aandacht voor alternatieven, onderschatten van de kostprijs , geen rekening houden met verborgen kosten en... prestige : de categorie " langste brug met kromming " staat helaas niet in het Guinness Book of Records, zegt Noels, niet zonder ironie.

* Ik heb mijn visie over een aantal van die dossiers uit de doeken gedaan in de mobiliteitscommissie van het Vlaams Parlement. Sindsdien stel ik vast dat deze door zowat alle partijen werd overgenomen, enigszins ( politiek ) gemaskeerd. Dat geeft aan dat ik mij niet laat beïnvloeden door de politiek en als neutrale opiniemaker wordt beschouwd. 

Hvandeker : Mensen zoals Geert Noels zouden er meer moeten zijn en politici zouden hen, als ze gelijk hebben, ook gelijk moeten geven. Maar dat is ook toegeven dat er in het verleden vergissingen werden gemaakt en dat is een ( Lange Wapper ) brug te ver, vrees ik. Dan wordt men niet meer herkozen, zou Bruno Tobback vroeger zeggen...      

03-08-07

Als je maag wat tegenwringt, zijn er Rennies ( deel 2 )

deurganckdok

 

Hvandeker :Vlaanderen , logistieke draaischijf in Europa, de natte droom van een aantal politiekers . In De Knack van deze week staat er een kort maar erg degelijk en duidelijk interview met Geert Noels, niet direct een groene jongen maar econoom bij Petercam. Koel en zakelijk doet hij uit de doeken dat pure logistiek , zoals de bouw van het Deurganckdok in Antwerpen( dat ondertussen al 3 x meer heeft gekost dan gepland ) nefast kan zijn  voor andere actoren , ook voor de levenskwaliteit van de inwoners van de regio.

Zegt Geert Noels en ik citeer :

" Ik stel mij en anderen de vraag : Is het Deurganckdok de vergissing van de eeuw ? Voortgaande op wat ik nu weet, ben ik persoonlijk geneigd om ja te zeggen :

1. Rijk polderland verdwijnt onder baggerzand.

2. Er werden 690.000 containers behandeld ( dit is nog redelijk veel gezien de staking in Rotterdam) en de capaciteit is 7.500.000 containers voor die periode.

3. Het genereert weinig werkgelegenheid  en nog minder toegevoegde waarde: de petrochemie en de automobielsector hebben een hefboomeffect dat wel 10 x hoger ligt dan pure logistiek. 

4. Het is ecologisch nadelig.

5. Het vraagt enorme investeringen , legt beslag op onze beperkte open ruimte en heeft een nadelig effect op de bereikbaarheid ( ook van de andere sectoren) . De verdieping van de Schelde bijvoorbeeld kost bergen geld.

6. Wie logistiek zegt ook vrachtwagens , dus ongevallen en slijtage van het wegdek.

7. Zowel het vrachtvervoer als de scheepvaart ( 50 % van alle uitstoot ) genereren enorme milieukosten.

 

Zijn conclusie : Willen we onze welvaart op peil houden dan is " pure " logistiek uit den boze en dan moeten we eerder investeren in economische activiteiten, internationale diensten en de uitdaging van energie. Ik vertrouw erop dat onze beleidsmensen en havenmensen zich deze vragen ook stellen. "

 

Hvandeker: mijn conclusie is dat het Deurganckdok , zoals bedoeld en passend in de draaischijftheorie van enkele lokale en bovenlokale politici, niet oplevert wat men er van verwacht heeft en dat vooral heel veel verborgen (milieu)kosten nog steeds niet worden meegenomen in het totaal plaatje. Dat " pure logistiek " werkt als een boemerang : A blokkeert B en B blokkeert A... en Doel moet blijven, als symbool en stil protest tegen deze miskleunen.