03-11-13

Kort geheugen

kort geheugen, lampedusa, fukushima, bangladesh

Wij hebben het allemaal of toch bijna allemaal zo druk.

En het nieuws beroert ons allemaal of toch bijna allemaal.

En we gaan allemaal of toch bijna allemaal snel over tot de orde van de dag.

Maar we zijn allemaal, zonder onderscheid, zo kort van geheugen.

Wie denkt er vandaag nog aan de instorting van die textielfabriek in Bangladesh, het verdrinken van zoveel
mensen, ook kinderen, op hun barre tocht naar Lampedusa, de kernramp in Fukushima die vandaag, meer dan ooit, een bedreiging vormt voor vele plekken in de wereld ?  Om er slechts enkele te noemen die door mijn hoofd gaan. Vreemd toch. 

11:18 Gepost door hvandeker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kort geheugen, lampedusa, fukushima, bangladeshd |  Facebook |

14-10-12

Nieuwswaarde is subjectief

kerncentrales1.jpg

Vandaag opgemerkt in DMorgen : een artikeltje van 4 cm op 5 cm, weggedrukt tussen de grote kolommen.

' Eigenaar kerncentrale geeft schuld nu toe.
Het Japanse electriciteitsbedrijf Tepco, beheerder van de vorig jaar verwoeste kerncentrale Fukushima, heeft gisteren voor het eerst erkend dat het de ramp had kunnen afwenden. Tepco wist dat de veiligheid niet was gewaarborgd, maar het bedrijf verzuimde extra maatregelen te nemen, OMDAT DAT HET ONBEHAGEN OVER KERNENERGIE MAAR ZOU VOEDEN. ' 

Hvandeker : Wat mij opvalt

1. De plaats en de grootte van het bericht geeft aan dat de krant dat amper nieuwswaarde vindt, ondanks het feit dat het over één van de grootste kernrampen ooit gaat, dat het aanleiding heeft gegeven tot het sluiten van alle kerncentrales in Japan en de discussie over de onveiligheid van kernenergie nog eens oop scherp heeft gesteld. Ik las de enkele regels eerder per toeval in die krant, voor de rest van de media, ook sociale, algemene stilte.

2. Dat de toegeving grote gevolgen kan hebben oa op juridisch gebied ( alle soorten schadevergoedingen ) , op politiek gebied ( ik zie tot nu toe geen enkele reactie vanuit die hoek ) maar vooral op menselijk gebied ( hoe moeten duizenden getroffen Japanners zich nu voelen ) ?

3. Een gevoel overvalt mij : Na ons de zondvloed ? Wat met al die andere berichten en zogezegde maatregelen over stresstests, scheurtjes, radio-activiteit, (on)veiligheid ? Wat is waar, wat niet ? Waar begint de leugen wanneer men het onbehagen over kernenergie niet wl of mag voeden ? Waar zitten de politici om ons te behoeden voor zoveel risico's ?  


08-06-11

Redelijk vers nieuws, in enige hoofdlijnen

fukushima,wurgprijzen,planet earth,verhuurauto's,zonnetrein,kernafvaltransport,itt blok,australische klimaatwetenschappers,milieutol,nucleaire rente

DM 9 juni 2011

* Straling Fukushima ruim dubbel zo hoog. Onderschatting van hoeveelheid gelekte radioactiviteit, extra evacuaties, regering geeft toe niet goed voorbereid geweest te zijn,  slecht toezicht zodat vanaf nu de toezichthouder onafhankelijk zal zijn van het ministerie van energie ( dat de kernenergie promoot).
Hvandeker : Hopelijk zijn er nog heel wat regeringen die hieruit de juiste lessen trekken.

* NMBS betaalt ' wurgprijzen ' aan Electrabel, omdat deze laatste de enige is die gegarandeerd stroom zonder onderbreking kan leveren.
Hvandeker : Weet de NMBS dan niet dat Electrabel een de facto monopolie heeft en dus haar prijzen kan zetten zoals zij alleen dat wil ? Ze kunnen vragen wat ze willen... allo Inge Vervotte ? 

Knack 8 juni 2011

* Knack.be heeft nu een rubriek op haar website die uitsluitend non-stop nieuws levert over het leven op onze planeet. Meer weten ?
Hvandeker : Iets voor je favorieten of zelfs je startpagina ?

* Het ei van Colombus ? In San Francisco is er een organisatie die tussenkomt bij het privé verhuren van een auto. Interessant als je weet dat één verhuurauto de plaats inneemt van 10 auto's. Wetende dat de meeste auto's slechts 8 % van hun leven rondrijden, zijn ze in principe 92 % van hun tijd verhuurbaar. De organisatie zorgt voor de verzekering, de verhuurprijs is per uur en gaat van 4 Euro tot iets meer...Meer weten ?
Hvandeker : Cambio en vooral Autopia zijn niet ver weg... maar dit is een echte computertoepassing die werkt, mits duidelijke afspraken , maar iemand moet ermee beginnen.

DM 8 juni 2011

* Eerste ' zonnetrein ' niet onopgemerkt in de Britse en Franse media. Daar is men vol lof voor dit vooruitstrevende, ecologische project. 16.000 zonnepanelen over een afstand van 3 km deden de trein eventjes groen rijden. Ze halen 3.300 MW per uur en vermijden 2.400 Ton CO². Deze media dromen nu reeds van 100 % ecoritten tussen Paris en Amsterdam.
Hvandeker : 3 km, een goed begin. Nu eens uitrekenen hoeveel treinen er tussen Parijs en Amsterdam zouden kunnen rijden met de energie van 3 km zonnepanelen ? Maar we kunnen het... yes we can !

* Volgens Greenpeace bevatten de 3 wagons kernafval die tussen Borssele en La Hague heeft gereden het equivalent van wat is vrijgekomen bij de kernramp in Tsjernobyl. Volgens het Federaal Agentschap Nucleaire Controle word je aan deze hoeveelheid blootgesteld gewoon door van Brussel naar New York te vliegen.
Hvandeker : Ik zal het niet goed begrijpen, maar wat is krom in 1/2 of beide ' bevindingen '? Hoe gevaarlijk is dat soort transport nu eigenlijk, want de volgende 2 jaar zullen er nog een aantal volgen ?

* Ecuador wil oliewinning schrappen opdat het regenwoud intact blijft in ruil voor internationale ( ook Belgische ) financiële steun. Het voorstel van president Correa dateert reeds van 2007 en betreft het ITT blok ( Ishpingo-Tiputini-Tambo ) dat deel uitmaakt van het Yasuni-reservaat, een schat aan fauna en flora. Waarde van het olieveld : 5 miljard Euro. De helft voor de internationale gemeenschap, de andere helft voor Ecuador zou de deal luiden. Met den centen worden volgende initatieven genomen : investeringen in hernieuwbare energie, bescherming van de natuurgebieden, ITT en andere, herbebossing reeds aangetaste stukken, sociale ontwikkeling en onderzoek naar biodiversiteit.
Hvandeker : Er zijn reeds dergelijke projecten met succes gestart en dit lijkt me een ideaal middel voor regeringen om iets zichtbaar te doen aan de afkickpogingen van de olieverslaving. 

* Australische klimaatwetenschappers met de dood bedreigd. Gevolg van een hoog oplopend debat over hogere CO² heffingen voor de grootste vervuilers.
Hvandeker : Van een escalatie gesproken. Voor een aantal wordt het echt te warm, voor een aantal nog warmer, zoals het klimaat.

* Sneller de vrachtwagenvloot vernieuwen alsook verbeteren van de concurrentiepositie van spoorwegen en binnenvaart, dat zullen de gevolgen zijn van de milieutol die zal geheven worden op camions binnen de EU. Niet alleen de infrastructuurkosten, ook lawaai,files en luchtvervuiling worden daarbij in rekening gebracht. Rijden tijdens de daluren en niet tijdens de spits wordt daarbij beoogd. De vervuiler betaalt...
Hvandeker : De regels zijn ' aanbevelingen ' geen verplichtingen. Maar de toon voor de toekomst is gezet en de meer-vervuiler zal op termijn ook meer betalen dan de minder-vervuiler.

* Minister van Energie werkt aan een ( politiek ) compromis nucleaire rente. Daarnaast zijn er nog een aantal andere ' denkpistes ' : Installeren van een ' Openbare Aankoopcentrale voor Electriciteit' , gebruik van de nucleaire winsten voor steun aan offshore windparken en nog hogere belastingen op uitbating Doel en Tihange.De CREG gaat dit alles onderzoeken en vergelijken.
Hvandeker : Het gaat dus om bedragen tussen 500 mio en 1500 mio Euro. Tijd om snel te beslissen...