25-06-12

Files verstikken de mensen

file.jpg

En, zegt de ene : files geven aan dat de economie goed draait.

Neen, zegt de andere : files zijn niet goed voor de economie, ze verstikken de economie.

Neen, zeggen de mensen die aan de autostrades wonen :

Files verstikken vorral de mensen, de kinderen , de ouderen, de chronisch zieken en zonder mensen, geen economie. Onze wegen zijn permanente parkings, alleen zetten ze het contact niet af... En de economie zou ten dienste van de mensen moeten zijn en niet omgekeerd.

 

 

01-06-08

Oosterweelverbinding doet weer veel inkt vloeien !

langewapperbrug
Zoals verwacht begint de krabbenmand weer te bewegen nadat de Antwerpse schepen voor Stadsontwikkeling de heer Van Campenhout Ludo " bekend " heeft spijt te hebben dat hij 7 jaar ( ! ) geleden een gunstig advies uitbracht mbt de Oosterweelverbinding, het noordelijk sluitstuk van de Antwerpse ring met o.m. de beruchte Lange Wapperbrug. En dit uit " bezorgdheid " voor het fijn stof, de geluidsoverlast en de ontwikkeling van het Eilandje wat hem nog eens klaar en duidelijk werd aangetoond door de Straten Generaal , die altijd voor een ondertunneling hebben geijverd. Ook andere " bestuurders " hebben nu twijfels maar ze worden door hun baas , de burgemeester Janssens Patrick, aangemaand dat zeker niet toe te geven en " verder te gaan " op het foute pad. Ook havenschepen Marc Van Peel heeft last van een stijve nek en wil doorgaan omdat " we niet anders meer kunnen ". Van Campenhout krijgt veel sympathie, Janssens en Van Peel een pak negatieve reacties.  Men vraagt in deze veel politieke moed, wijsheid, rechtvaardigheid, alsook nederigheid. Een genomen foute beslissing bijsturen verhoogt de geloofwaardigheid. Bron : DM 27 en 28 mei 2008

Ook Douglas De Coninck klimt weer in de loopgrachten in De Gedachte van 29/5/2008 en stelt met scherpe pen, hem eigen, dat er meer gekeken werd naar het prestige van de Lange Wapper dan naar alle andere aspecten van gezondheid, lawaai, fijn stof, etc. Op vrij cynische wijze gaat het ook om de geldverspilling die er mee zal gepaard gaan, inclusief de besparingen als doekje voor het bloeden. De rol van een brug is om een rivier of een ravijn te overbruggen ( bv Millau, London, etc) . Geen DOKje. Er is plaats genoeg NAAST. En een tunnel is zo saai, daar kan men niet mee SCOREN . Wel met een overbrugging van 605 meter via 2 pylonen en met dubbeldek. De andere risico's, bv geen pechstrook, moet men er maar bij nemen. 't Wordt echt veel te duur anders : eens we het hebben over miljarden Euro's dan kunnen we er ons geen voorstelling van maken...

Ten slotte, en er komen waarschijnlijk nog meer reacties, zegt professor ruimtelijke planning Georges Allaert ( Universiteit Gent ) , een man met erg veel ervaring, dat Lange Wapper van concept een Middeleeuws project is omdat men het economisch nut laat primeren boven het algemeen belang. In plaats van het verkeer uit het centrum weg te halen, trekt men het aan : fijn stof, lawaai, files, etc zullen dagelijkse kost zijn voor de Antwerpenaren die in het centrum wonen .

Hvandeker : Ik begrijp het cynisme van De Coninck en het onbehagen van Georges Allaert ten volle. Hier is waarschijnlijk tegen alle regels van goed bestuur gezondigd. Eens de handen gebonden zijn, is het moeilijk terugvechten. Toch doen : ik kijk er met spanning naar uit. En de mensen van de Straten-Generaal zullen alsnog hun bijdragen kunnen leveren.   

   

03-04-08

Korte econieuwtjes van vandaag

LightningBolt

1. Het Wereld Natuur Fonds  ( WNF-WWF ) vindt dat electrische auto's zuiniger en efficiënter rijden dan oorspronkelijk gedacht. Ze reduceren niet alleen de CO2 uitstoot, maar kunnen bovendien echt wedijveren met auto's die op andere alternatieve energiebronnen rijden. Electriciteit is een prima brandstof en wagens zullen steeds kleiner, lichter en aerodynamischer worden. Bron : De Morgen dd 2 april 2008.

2. Al Gore start een nieuwe klimaatcampagne om de klimaatverandering zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. " Alliance for Climate Protection  " voorziet in advertenties op tv en internet. In navolging van D-Day en de eerste mens op de maan , moet de VS ook op gebied van de klimaatverandering het voortouw proberen te nemen. De campagne richt zich tot alle Amerikanen, over de partijgrenzen heen, en vraagt hen om actie te ondernemen en klimaatbewuster te leven. Zie ook : www.wecansolveit.org  De kostprijs ervan zou 300 miljoen dollar zijn. Bron : De Morgen dd 2 april 2008.  Een peulschil , oa in vergelijking met 7.37 miljard welke jaarlijks uitgegeven worden aan de strijd voor een beter klimaat en zeker met de 650 miljard welke jaarlijks worden uitgegeven voor defensie en de strijd tegen het terrorisme. Bron : Raak, maadblad van de KWB van april 2008.

Hvandeker : Het lijkt een eindeloze weg die de VS nog moeten afleggen om  " first things first " te krijgen.

3. Enkele cijfers over files : In 2004 waren er, in Vlaanderen, 4.8 miljoen uren fileleed , in 2007 reeds 6 miljoen. Deze metingen komen van het Verkeerscentrum Vlaanderen maar zou een voorzichtige schatting kunnen zijn , mogelijk zijn de werkelijke cijfers eerder 9 tot 10 miljoen uren. Kostprijs ? Ook dat is bij benadering : 250.000.000 Euro. Vergelijk even met de campagne van Al Gore...

Hvandeker : Ik kan dat aannemen, want ik stond gisteren zelf 3 uur in de file ergens in de buurt van Gent. Wat ik daar heb meegemaakt : hallucinant en sommige , nog actieve mensen, maken dat waarschijnlijk dagelijks mee. Voor mij zoveel mogelijk de trein, dat is duidelijk.

4. Nederland voert vandaag , 1 april 2008, omstreden fijnstoftaks op dieselauto's in. Ondanks protesten van belangenbehartigers van fabrikanten en invoerders en vakorganisaties van auto's oordeelde de rechter in kortgeding dat de heffing mocht.

5. Fiscale prikkel kleurt wagenpark van bedrijven in België voortaan steeds groener. Vanaf deze maand is het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker om hun personeel een bedrijfswagen aan te bieden die weinig CO2 uitstoot. De meeste bedrijven hebben reeds op de nieuwe regeling geanticipeerd door hun wagenpark milieuvriendelijker te maken.

Hvandeker : zowel in punten 4 als 5 wordt aangegeven dat de kentering stilaan wordt ingezet door maatregelen van allerlei aard. Laat ons hopen dat die trend zich verder zet of beter nog : in een versnelling terecht komt.