15-05-09

Populariseren van de ecologische boodschap.

6091_toparticlephoto

Hvandeker : Ik heb het interview met Jean-Michel Javaux in de Morgen van 9 mei 2009. Jean-Michel is één van de kopstukken van Ecolo en het gedachtegoed van Ecolo en Groen ligt uiteraard erg dicht bij elkaar. Toch hebben ze beiden een andere dynamiek en dat is vooral te verklaren door omgevingsfactoren. Maar één zinsnede is zo opvallend dat ik die even vermeld omdat ze exact uitdrukt wat ik over ecologie denk.

' Het populariseren van de ecologische boodschap is voor mij prioritair. Dat is geen verraad aan het groene gedachtegoed, het is juist omdat ik er zo van overtuigd ben dat we de goede oplossingen hebben dat ik ze ook maximaal aan de man wil brengen'.

Hvandeker : Als ecologie de stroming is van de 21ste eeuw, na het liberalisme, de christendemocratie en het socialisme waarom zou Groen op termijn dan niet streven naar een bredere basis bij de kiezers ( zoals Ecolo ) ? Het gezond verstand kan je niet tegenhouden.  

27-03-09

De groene hotspot van de week.

6091_toparticlephoto

1. DM 20/3 en Knack 25/3 : Geen golden share ( gouden aandeel ) voor de Belgische staat in Suez/GDF , alleen een overleggroep. Een regelrechte blamage voor Verhofstadt en Leterme, eindverantwoordelijken in die periode. Die zich vandaag weer als onmisbaar voor het koninkrijk, een wingewest van Parijs op energiegebied, achten. Het vetorecht zal voor een andere keer zijn...

Hvandeker : slechts onderhandeld, maar er is nog wat plaats in de praatbarak. Onder andere over het feit dat België een van de duurste tarieven heeft voor gas en electriciteit. En al die gelden vloeien dag in dag uit naar Frankrijk. Wie kan de Belgische consument nu nog verdedigen ?

2. DM 19/3 : Geen ruimte en geen lucht in Vlaanderen. Of toch , veel te weinig : dat zeggen 35 Vlaamse organisaties alsook mensen uit de academische, medische en culturele wereld. Volgens hen is de Vlaamse overheid het spoor helemaal bijster en blijven ze mordicus en tegen beter weten in , inzetten op meer logistiek en meer transport.

Hvandeker : Een ' dodelijke ' spiraal wat betreft leefmilieu en kwaliteit van het leven. Wie kan de Vlaamse longen nu nog verdedigen ?

3. DM 17/3 : De federale regering wil voor 12.000.000 ton CO2 rechten ( in het buitenland ) kopen en heeft er ,volgens het Planbureau, maar voor 1.000.000 ton nodig om de Kyoto-doelstellingen te halen. Vooral de gewesten besparen op uitstoot, de producties zijn overal gedaald en bijgevolg ook de uitstoot. 

Hvandeker : Dat geld, afkomstig uit het Kyotofonds ( waar elk gezin voor betaald heeft via de elctriciteitsfactuur ), zou beter kunnen besteed worden. In R & D voor alternatieve energie misschien ?    

 4. DM 18/3 : Ecolo zou, volgens een peiling, 20 % halen in Wallonië.

Hvandeker : Na goede peilingen in Brussel, nu ook schitternde peilingen in Wallonië. Het zijn ' slechts ' peilingen, dat is waar, maar toch. Vlaanderen mikt veel minder hoog, 10 % zou een succes zijn.

17:41 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecolo, geen lucht, gouden andel, geen ruimte, co2 rechten |  Facebook |

10-04-07

Asbest : opgeruimd staat netjes

Jammer genoeg blijft het asbestdossier in het nieuws. Begin april 2007 treedt het asbestfonds in werking, nadat Guy Verhofstadt dit via de kaderwet inderhaast door het parlement heeft gejaagd, met alle gevolgen vandien.

Pro's : ook asbestslachtoffers welke niet in de industrie hebben gewerkt, krijgen een vergoeding ( hvandeker : een soort " collateral damage " slachtoffers). Meestal zijn dit familieleden en zelfstandigen...

Contra's : Alleen slachtoffers van mesothelioom ( longvlieskanker of buikvlieskanker) en asbetose, niet deze met longkanker of strottenhoofdkanker. Dus slechts ongeveer 50 % ontvangt een vergoeding. Deze vergoeding is geen integraal bedrag maar een rente. Als men dan weet wat hun overlevingskansen zijn.... En bovendien hebben ze geen recht van terugbetaling van al hun medische kosten door het ziekenfonds. Tenslotte, en dat is wel het ergste en ergerlijkste, slachtoffers die de tegemoetkoming aanvaarden kunnen geen schadeloosstelling meer vragen voor de rechtbank. Daardoor krijgen de ex-asbestbedrijven immuniteit onder het voorwendsel dat ze aan de financiering van het asbestfonds hebben bijgedragen ( 0,01 % van de loonmassa). En dat vindt Abeva, Vereniging van Asbestslachtoffers, zo schandalig.

En zeggen dat het zo anders ( en beter ) had gekund. Muriel Gerkens ( Ecolo) had een wetsvoorstel klaar waaraan juristen jarenlang hebben gewerkt. Alle democratische partijen wilden dit goedkeuren, maar SP.A niet. "

Uit Knack van 4 april 2007.

 

Hvandeker : Waarom SP.a, waarom ? SP.a is er voor de werkmens, toch ? Dit is inderdaad zo schandalig, zo cynisch ook. Maar vooral erg onrechtvaardig tegenover alle slachtoffers en/of hun nabestaanden. En heeft iemand al eens berekend hoeveel 0,01 % van de loonmassa van de bedrijven in Euro's wil zeggen. Daarmee kopen ze dan een geweten....

Asbest : opgeruimd staat netjes ? ? ?

 

bulldog%20met%20brief

 

   

20-03-07

Ecolo en Groen! een frisse wind in de politiek

In een interview met Jean-Michel Javaux, groene burgemeester in Amay en federaal secretaris van Ecolo, komt duidelijk naar voor dat zowel Ecolo als Groen! op dezelfde golflengte zitten. Hierna enkele uitspraken uit dit interview ( De Morgen dd 10 maart 2007) die deze stelling bevestigen.

 

rubon13-180x271

 

a. " Eindelijk ziet men in dat Ecolo al 25 jaar gelijk heeft. Men heeft in het verleden vaak een karikatuur gemaakt van de groenen. Een sympathieke milieuvereniging, dat wel, goed voor de oppositie. Maar niet geschikt voor de grote politiek, want daar worden ze onder de voet gelopen. Of nog : goede ideeën genoeg maar spijtig genoeg niet in de praktijk te brengen.

b. Het is steeds mijn ambitie om aan te tonen dat een Ecolo'er niet noodzakelijk een strenge , moraliserende schoolmeester is. Want we hebben getoond dat we modern, dynamisch en constructief zijn.

c. W hebben lange tijd geen affiches met gezichten gehad, alleen met principes en ideeën. Maar de tijden zijn veranderd en we zien nu ook in dat ideeën worden uitgedragen door personen.

d. Ik wil het ecologisme populariseren.

e. Ecolo mag geen nichepartij blijven.  Ecolo is meer dan het cliché " ecotaksen". We hebben altijd al de belangrijke problemen op de agenda gezet . Was men de afvalberg 20 jaar geleden te lijf gegaan, had men toen al een beetje oog gehad voor watervervuiling of broeikasgassen, dan hadden we nu veel minder rommel op te ruimen. En dan was er nu natuurlijk veel meer geld geweest voor de sociale zekerheid. De politiek slaagt er nog steeds niet in om vooruitziend te zijn en dat stoort me enorm.

f. Wat voor mij telt is dat Ecolo wordt gerespecteerd !

g. We zijn er hier in geslaagd om mensen met erg uiteenlopende achtergronden op één lijun en één lijst te krijgen, rond een ecologisch projekt.

h. Het probleem van Ecolo is dat ze voor zeer velen de beste 2de keuze is. Ze vinden wel dat we goede ideeën hebben, maar twijfelen of we mee mogen regeren. Of zelfs kunnen regeren. We gaan dat bewijzen.

i. Ik ben ervan overtuigd dat een groene stem de nuttigste is, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Ze dwingen de andere partijen tot meer verbeelding.

j. Wie zit er al jaren op de cruciale posten om een milieubeleid te voeren ? De socialisten. En wat is de balans ? Als je dan met een " klimaatplan " op de proppen komt, is dat totaal ongeloofwaardig. Ze voeren een erg linkse campagne, bijna karikaturaal, om het contrast met de liberalen en de christendemocraten scherp te stellen. En nadien sluiten ze een erg grijs akkoord. Dat is zo doorzichtig.

k. Alle partijen zijn het erover eens dat we de armoede moeten bestrijden, maar de PS en Spa zijn daarom nog niet verdwenen en de armoede ook niet, helaas. Zowel de liberalen als de socialisten gaan mee in het kapitalistisch systeem. Wij zeggen dat er een nieuw systeem moet komen, een nieuwe economie, die niet meer opvreet dan dat de aarde aankan. De anderen doen niets aan de oorzaken van de milieuproblemen, buiten wat oplapwerk aan de gevolgen.

l. Het is duidelijk dat Vandelanotte Groen! wil verstikken. " 

 

Hvandeker : in deze uitspraken zijn , m.i. de namen Ecolo en Groen! perfect omwisselbaar, want verdedigers van hetzelfde gedachtengoed, partijen van een nieuwe stroming : het ecologisme en het socialisme zijn delen van hetzelfde geheel. 

 

!cid_397041212@30102006-2CBE

 

vert

 

12-01-07

Het ecologisch manifest van Els Keytsman in 13 punten

Ik heb met veel belangstelling de visie van een aantal jonge politici gelezen , als reactie op het jongste burgermanifest van Guy Verhofstadt. Dit in de Knack van 10 januari 2007. Omdat de visie van Els Keytsman (uiteraard) het dichtst bij mijn gedachtengang ligt, probeer ik dit te " vertalen " in 13 punten en tracht ik  daarvan alleen essentie weer te geven.

"1. We moeten terug naar de inhoud. We willen een antwoord op volgende vragen : Hoe willen we dat onze maatschappij eruitziet ? Welke kant moet het op met onze wereld ?

2. Mijn manifest is een ecologisch manifest. Als we binnen dit en vijftien jaar geen radicale omslag maken in onze manier van produceren en consumeren, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

3. Ecologie is een verhaal van verwevenheid. Als westerlingen 20 % van de wereldbevolking uitmaken en we veroorzaken 80 % van de uitstoot, is dat onaanvaardbaar. Het liberalisme en het socialisme hebben een grote betekenis gehad, maar vandaag mis ik de ecologische burgerrrechten.

4. We moeten naar een groen BNP. Dingen die niet goed zijn voor onze maatschappij worden afgetrokken en dingen die wel goed zijn opgeteld ( ook al kosten ze niet direkt geld, bv mantelzorg).

5. De klassieke recepten deugen niet meer. Als Guy Verhofstadt in ruil voor de milieufiscaliteit, de vennootschapsbelasting wil laten dalen, ga ik niet akkoord. Belasting op winst zal altijd nodig zijn en milieubelastingen kunnen zeer asociaal zijn.

6. We moeten dus naar een radicale omslag. De overheid mag de beslissingsmacht niet zomaar uitsluitend bij de " markt " leggen. Als overheid heb je de verantwoordelijkheid om ecologische burgerrechten voor iedereen te garanderen.

7. De globale uitstoot moet tegen 2050 met 60 % dalen. Het Kyoto is niet meer dan een eerste kleine stap. We moeten veel meer laten afdwingen door sterke instellingen, zoals IMF en Wereldbank.

8. De huidige maatregelen zijn veel te vrijblijvend. De burger moet de overheid ter veantwoording kunnen roepen op de doelstelling. Die moet België in 2050 klimaatneutraal maken.

9. Alles begint al in onze eigen huiskamer. Met een paar kleine maatregelen kan ik mijn energiefactuur onmiddellijk met 10/15 % laten dalen. Maar waarom zou je als overheid wachten tot elke individuele burger zijn gedrag aanpast ? Energie besparen is ook een verantwoordelijkheid van de overheden.

10. Een ecologische verhaal is per definitie een sociaal verhaal. De armsten zijn in ons land en overal ter wereld de grootste slachtoffers van onze ecologische gulzigheid. Met het renoveren van 400.000 woningen lossen we in één klap een stukje armoede op.

11. Het energienetwerk van de toekomst lijkt op het internet. Het zal decenrtraal zijn en veel consumenten zullen ook kleine producenten zijn. Kernenergie is geen optie. En onetisch wegens het afval.

12. De mens is meer dan een consument. Volgens de liberalen moeten wij als consument de bedrijven verplichten ethisch te produceren. Een eclogist vindt dat onvoldoende. Het is toch te gek voor woorden dat Europa zich bezighoudt met geluidsnormen voor grasmaaiers en geen centraal energiebeleid heeft.

13. Ja, alle partijen zijn aan het vergroenen. Maar het blijft bij marketing, cosmetica op de groene flank. De andere partijen stellen onze manier van produceren en consumeren niet fundamenteel ter discussie. Wij wel. Om een ecologische visie uit te dragen heb je de slagkracht van een groene partij nodig.   

 

Hvandeker : ik vind dit een logische, samenhangende en toekomstgerichte visie met respect voor de kwaliteit van het samenleven. Ik neem aan dat Els dat niet allemaal zelf " bedacht "" maar wel treffend naar voor heeft gebracht. Dit alles kan slechts, jammer genoeg, stilaan gerealiseerd worden als er voldoende druk op de ketel blijft vanwege grote groepen mensen, organisaties en politieke partijen. Groen en Ecolo moeten in België druk op de ketel houden, want allerlei vertragingsmechanismen zullen ( en worden nu reeds) gebruikt worden. Daarom is aanwezigheid op de politieke scene noodzakelijk. En worden de noodzakelijke maatregelen in samenwerking met andere partijen genomen, des te beter. De aarde is te belangrijk voor kleurenwies. Er is nog gigantisch  veel werk te doen.

5640_toparticlephoto_1_1_1_1_1_1_1_1

 

Voor alle details ( en alle woorden ) van dit interview, raadpleeg :

www.keytsman.be en klik dan door naar haar blog.