27-02-13

2013 is Europees Jaar van de lucht : hoe durven ze ?

chinapollutie.jpg

Ik vind de mileubijdragen van Chris Dutry in ' De Bond ' altijd erg lezenswaard en tot the point, zo ook zijn bijdrage deze keer op 22 februari met als titel ' Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm over de luchtvervuiling in Europa.

Net nu Europa 2013 als ' Jaar van de Lucht ' heeft uitgeroepen komen er zeer alarmerende berichten vanweg de W.G.O. die veel strengere normen hanteerd dan Europa, dat veel te laks is. Het gaat bv over de hoeveelheid ultra fijn stof, dat diep in de longen dringt en zelfs rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomt. Longaandoeningen, dichtslibben van aders en ademhalingsproblemen bij kleine kinderen zijn daar het rechtstreeks gevolg van. 

Oorzaken zijn : smelten van metalen, uitstoot van dieselmotoren, steenkool- en olieaangedreven energiecentrales, verbranden van afval en houtkacheluitstoot. 

Niet alleen fijn stof, ook stkstofoxiden en ozon , veroorzaakt door transport, energieopwekking en landbouw doen hun duit in het zakje en zijn slecht voor de mens .

Tenslotte zijn hoge kwikconcentraties in de lucht een bron van vervuiling, afkomstig oa van verbranding van fossiele brandstoffen, in hoofdzaak steenkool. En dat kwik wordt ook omgezet in het water en aldus vlot opgenoen in de voedselketen via vis. Europese landen met veel visconsumptie zoals Spanje en Portugal zijn daar de eerste slachtoffers van.

Het kan natuurlijk nog altijd dramatischer en dan vooral in grote steden in Iran, Pakistan, India, China ( waar de grotere steden stikken in de smog) : Bejing smog vervangt al  lang de London smog  en in Teheran zijn er vorig jaar al meer dan 100 smogverlofdagen toegekend.

Hvandeker : Dan nog liever in Europa, maar het blijft toch cynisch dat de Europese commissie het jaar 2013 uitroept tot ' Europees Jaar van de Lucht '. En dat alleen maar omdat ze ' van plan zijn ' een herziening van de normen ( in de richting van die van de W.G.O ) na te streven. Enige bescheidenheid zou gepast zijn : eerst normen verbeteren, dan het effect ervan meten en pas dan een ' Jaar van de gezonde lucht ' declameren. 

19-10-11

Schaliegas, zei U ?

schaliegas,shalegas,chris dutry,de bond,hydraulische fracturatie

Bron : De Bond 7 oktober 2011, artikel van Chris Dutry : ' Een omstreden energiebron.

Schaliegas, shalegas ( Engels ) is een gas dat zich bevindt onder de grond, tussen lagen harde leisteen. Niet alleen in de VS ( 7625 m³) maar ook in Europa zijn er enorme voorraden aanwezig : 5300 m³ in Polen, 5600 m³ in Engeland, 2430 m³ in Frankrijk...genoeg om 50 tot 100 jaar voort te kunnen.

Om het te winnen is een combinatie van 2 technieken nodig : hydraulische fracturatie samen met horizontale boringen in de leisteenlaag. De vloeistof om dat te bewerkstelligen is samengesteld voor 99 % uit zand en massa's water alsook voor 1 % uit pure chemie. Na de behandeling die 3 weken duurt en ongeveer 3,5 miljoen Euro kost komt er water naar boven dat zout is, licht radioactief en arseen, benzeen en kwik bevat. En moeilijk te zuiveren valt...

Het resultaat van deze operatie is methaangas, dat onverbrand 20 x sterker is dan CO², gemakkelijker bij het proces kan ' verloren ' worden. Kortom de klimaatvriendelijkheid van dit proces is erg onzeker. Zo onzeker dat er een moratorium kwam in Philadelphia, alsook in Quebec. In Frankrijk is er nu reeds een totaalverbod op schaliegasontginning.

Steeds meer wordt duidelijk hoe energiewinning en waterbeheer met elkaar verweven zijn, een aspect dat al te lang onopgemerkt is gebleven.

Hvandeker : Steeds weer vind ik dat Chris Dutry in De Bond verschrikkelijk interessante artikelen over milieu, energie, klimaat en dergelijke schrijft.

Ook in dit geval moet de schaliegasontginning verboden worden wegens veel te schadelijk voor het milieu, in afwachting dat er veel meer zekerheid is dat alles als veilig wordt bevonden. En dan nog : er zijn alternatieven genoeg en laat klimaatvijandige materialen zitten waar ze zitten, in de grond.

09-01-10

Een beetje rekenen...met de Gezinsbond

betterplace4

In De Bond van 8 januari 2010 staat een klein artikeltje onder de titel ' Een addertje onder het gras ' en ik heb dat met veel belangstelling gelezen. Het resultaat heeft mij overigens even aan het denken gezet. Niet teveel, net voldoende om het de moeite te vinden.

1. Een puur electrische wagen opladen gedurende de nacht duurt 8 uren en vereist een vermogen van 3 kilowatt ( daarmee kan je 10 plasma breedbeeldtelevisies laten spelen).

2. Wil je dat echter in 10 minuten doen, dan heb je 155 kilowatt nodig ( dat zijn zo'n 520 flatscreens in verbruik ).

3. Als dat 's nachts zou gebeuren dan is die stroom afkomstig van ' off peak ' productie afkomstig van wind, zon en biomassa. Dus geproduceerd in de daluren. Nieuwe stroomproductie-eenheden zijn dan niet nodig. De overtollige stroom wordt dan opgevangen, opgeslagen in een reeks van autobatterijen welke 's nachts in de stekker steken. De voordelen voor het milieu van electrische auto's zijn ondertussen bekend : veel minder uitstoot van koolstof, van luchtige organische stoffen en van koolstofmonoxide.

4. Dat voor het verhaal 's nachts, maar nu blijkt dat mensen eigenlijk overdag willen ( en meestal moeten ) opladen, dus tijdens de e-piekuren en binnen 30 minuten. Een electrische auto met een batterijcapaciteit van 25kilowattUUR heeft dan plots 75 kilowatt nodig voor bv 20 minuten wachttijd.

5. In dat geval en in de veronderstelling dat 12.500 auto's overdag willen bijtanken via supersnelle oplaadtijden is er wellicht één 2.000 megawatt stroomcentrale extra nodig.

Hvandeker : Ik neem aan dat aannames en de daarop gebaseerde berekeningen juist zijn. En dat de electrische auto's niet met honderden tegelijk in het straatbeeld zullen verschijnen. En dat de batterijtechniek steeds zal verbeterd worden.  Maar als ik dan lees dat alleen de stad Amsterdam tegen 2015 met zo'n 40.000 electrische wagens wil rondrijden, dan is er nog veel werk aan de winkel. De productie van schone energie tijdens de daluren en de gelijktijdige consumptie en opslag ervan in de duizenden autobatterijen zijn erg grote uitdagingen. Dit overdag organiseren lijkt me niet verstandig. Mensen zijn wel gewoon om overdag te tanken en dat omschakelen ( in het hoofd ) vraagt een aanpassing. Kortom, dit artikel geeft me te denken. Een beetje rekenen ... en de resultaten zijn toch wel erg verrassend.  

Zie ik dingen over het hoofd ?      

18-04-08

De laatste generatie van Fred Pearce

aarde
In De Bond van 18 april 2008 staat een interview met Fred Pearce, Brits milieujournalist,  over zijn boek : " De laatste generatie. Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect. "  Het werd ook uitgebracht in de VS onder de titel " Snel en gewelddadig. Waarom wetenschappers omslagpunten in klimaatverandering vrezen. " Een paar uittreksels :

1. Ik wou de meest recente klimaatwetenschappelijke inzichten verzamelen en aantonen dat klimaatverandering niet een proces van langzame verandering is, maar zich heel snel kan voltrekken. Het klimaat blijft duizenden jaren stabiel en dan komt er een omslag- of kantelpunt waarbij alles zer snel afkoelt of opwarmt.

2. We morrelen teveel aan de mechanismen die het leven op aarde in stand houden. Daardoor groeit ook de onzekerheid over de manier waarop we de kustgebieden en rivierdijken moeten versterken, over welke soort landbouw straks nog mogelijk is, komt er droogte of eerder watersnood ?

3. Zelfs economen zijn wakker geschrokken van het prijskaartje dat aan klimaatverandering vasthangt.

4. Europa heeft een historische verantwoordelijkheid , meer nog dan de andere continenten, voor het sterk verhoogde broeikasgas. Een land als Duitsland dat een reductie nastreeft van 40 % tegen 2020 geeft alleszins het goede voorbeeld.

5. De steenkoolsector is ondertussen hard bezig met opvang en opslag van CO2, maar die technologie zal morgen nog niet klaar zijn en ondertussen worden er nog steeds nieuwe steenkoolcentrales gebouwd en gepland met dubbel zoveel vervuiling als deze op gas. Misschien is het dan toch beter om nieuwe kerncentrales te bouwen, maar ik blijf bezorgd over de link met kernwapens en de beperkte voorraad uraniumerts.

6. We moeten niet streven naar koolstofneutrale maar naar koolstofnegatieve stroomopwekking. Er is geen gebrek aan technologieën om de klimaatverandering aan te pakken en ze zullen allemaal nodig zijn om resultaat te boeken. Bovendien zullen ze economisch haalbaar zijn.

7. Net voor de klimaatconferentie in Bali einde 2007 vroegen de leiders van vele grote multinationals om harde doelen vast teleggen, opdat ze hun investeringspolitiek erop zouden kunnen afstemmen. Hier en daar zal hun bezorgdheid om een " groen " imago wel meespelen, maar verder ben ik optomistisch gestemd. Er is alleen nog veel " politieke " moed nodig.

8. Er staan veel deuren op een kier, we moeten ze alleen nog wat verder openduwen : groen consumeren en produceren zal gemakkelijker gaan als zowel de overheid als de industrie en de handel dat promoten.   

Een ander boek over hetzelfde onderwerp is geschreven door George Monbiot met als titel " Hitte. Hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt ? " waarin wordt aangetoond dat het mogelijk en vooral noodzakelijk is om de CO2 uitstoot met 90 % te verminderen tegen 2030, zoniet riskeren we een wereldwijde oververhitting. Duurzame energie en een energie-internet zijn daarbij de sleutelbegrippen.

Beide boeken kunnen bij EPO besteld worden aan de zeer lage prijs van  5 Euro, omdat de uitgever graag zou hebben dat heel veel mensen deze klimaatboeken zouden kunnen lezen.   

Hvandeker : Het aankopen van beide boeken, zeker aan die belachelijk lage prijs, is een aanrader. De standpunten zijn wat ze zijn en de boodschap wijst nog steeds veel opening voor de creativiteit van de mens. De technologieën zijn aanwezig, we mogen alleen niet te lang meer wachten, anders komen we mogelijk snel aan zo'n kantelpunt, met alle gevolgen van dien. Zo lezen we in de Morgen van de laatste dagen :

a. Vierde windmolenpark in de Noordzee. Het groenestroombedrijf Aspiravi, in handen van zuivere intercommunales,  plannen een nieuw megawindmolenpark in de Noordzee, voor de Belgische kust. 30 km diep in zee, tussen de Thorntonbank en de Bank zonder Naam ( ! ), dus tussen C-Power en Eldepasco zullen windmolens komen, vergelijkbaar met de andere projecten. Investering 500 miljoen Euro.

b. Veurne krijgt binnenkort het grootste zonne-energieproject van de Benelux. Het wordt een samenwerking tussen de stad en GreenFever, ontwikkelaar van groene-energieprojecten. 4 hectare akkerland ( 6 voetbalvelden )  zullen volgebouwd worden met zonnepanelen , moet klaar zijn tegen voorjaar 2009 en 10 % van de Veurnse huisgezinnen van stroom voorzien. En ze zoeken bovendien nog naar terreinen om windmolens te zetten. Groene energie is echt in aan het worden bij onze gemeenten en dit om 3 redenen : fikse premies, groeiend bewustzijn bij 1ieder en het is erg goed voor het imago.

c. Ook in de transportwereld zoekt men naarstig verder naar besparingen en milieuvriendelijke maatregelen. Zo zullen de vrachtwagens binnen afzienbare tijd mogelijk uitgerust worden met aerodynamische zijvleugels, in het Engels sideskirts genoemd, die tot 15 % minder brandstofverbruik kunnen opleveren. Al met al is de terugverdientijd van deze investering geraamd op maximum 2 jaar, dus betaalbaar.

Hvandeker : Ik denk wel dat deze uitvinding op zich een goede maatregel is maar wordt tenietgedaan door meer vrachtwagens op de baan te sturen. Steeds meer inzetten op transporteconomie, met zijn fijn stof, files, etc is niet mijn keuze.   

  

 

24-01-08

Permanent smogalarm in Vlaanderen

maskermaske

"Er is permanent smogalarm nodig"

Net vóór Nieuwjaar gold er een paar dagen smogalarm op onze snelwegen. Reden daarvoor was dat de hoeveelheid fijn stof in de lucht gevaarlijke concentraties bereikt had. Maar volgens cardioloog Marc Goethals van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst beseffen we amper welke grote gezondheidsrisico’s we elke dag lopen door het sterk toegenomen wegverkeer.  

Vlaanderen is nu reeds , naast de Po-vlakte en het Ruhrgebied, een van Europa's meest vervuilde wat buitenlucht betreft. We zitten boven alle normen, Europese en mondiale. En dat allemaal door heel kleine deeltjes fijn stof, afkomstig van industriële bedrijven en wegvervoer, met een erg absorberend vermogen, wat wil zeggen : resten van pesticiden, kerosene of Pak's hechten zich probleemloos en dringen door via de longblaasjes naar de bloedbaan. En veroorzaken op termijn allerlei infecties en aandoeningen tot en met astma, hart- en vaatziekten en kanker. Snelwegen lopen doorheen erg dichtbewoonde gebieden en deze zijn dus nog zwaardere risicogebieden dan enkele kilometers verder.   

Als men dan blijft pleiten voor de 7/7 en 24/24 uren economie is dat je reinste zelfmoord , totaal onverantwoord en in feite het failliet van het milieubeleid in Vlaanderen. Nachtlawaai en vooral de verstikkende luchtvervuiling zijn een ramp voor de volksgezondheid. Maar men " droomt " in Vlaanderen van een vol bezet Deurganckdok, een nieuw Saeftinghedok, een Oosterweelverbinding en een Lange Wapperbrug vol vrachtwagens .  En men tracht steeds meer logistieke bedrijven naar het havengebied te lokken.   

Hvandeker : Neen, dit is geen betoog van een of andere milieuvereniging, noch groene partij. Dit is afkomstig uit ons aller De Bond, weekblad van de Gezinsbond en zijn oprispingen van cardioloog Marc Goethals, die werkt in Aalst. Hij betoogt in feite tegen de afschuwelijke situatie waarin onze jeugd kan terechtkomen als het zo door gaat : die van achttienjarige met sterk verminderde longcapaciteit gekoppeld aan erg veel gezondheidsrisico's.  Als er niet snel gereageerd wordt met maatregelen die duiden op " permanent smogalarm " dan is de schade niet te overzien en zelfs niet meer te berekenen. Vlaanderen " boert " goed zegt een vooraanstaande oranje politicus, maar dan heeft hij het zeker niet over een heel grote groep Vlamingen die steeds ongezonder worden door het fijn stof. En een andere negationist duwt nog iets harder op de gaspedaal.... hallucinant, Vlaanderen 2008.   

 

Meer info : http://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/luchtvervuilende-s...