05-10-13

Nieuwe vormen van economie en... democratie

michel bauwens, nieuwe economische modellen, wikipedia, commons based knowledge, wikispeed, linux, 3-d printers, wouter van besien , gwendolyn rutten, david van reybrouck, democratie, particratie, burgerparticipatie,

Bronnen : Knack dd 2 oktober en DMorgen dd 4 oktober. 

Op het eerste gezicht zou je denken : beide begrippen hebben niet veel met elkaar te maken en toch is er een verband en dat noemt ' macht ' of beter nog ' schrik om die macht af te geven '.

In de economie gaat het over het economische model, dat erop gericht is intellectuele samenwerking onmogelijk te maken. Soms is het zelfs illegaal om dingen ( kennis en materiële dingen ) te delen. Macht en winst van grote bedrijven liggen eraan ten grondslag.  Terwijl dat volgens Michel Bauwens anders kan en moet. Enkele voorbeelden, wetende dat er nog heel wat andere, nieuwere economische modellen,  zitten aan te komen :

Rechtstreekse, vrijwillige samenwerking tussen gelijkgestemde individuen, zonder tussenkomst van bedrijven of overheden, met als doel oa ecologisch en sociaal nuttige producten en diensten te vervaardigen.
Wikipedia.
Linux.  
Open commons-based knowledge waarbij kennis, cultuur en natuurlijke hulpbronnen vrij toegankelijk zijn en niet in handen vallen van private bedrijven of afgeschermd door intellectuele eigendomsrechten ( Correa- Ecuador ). Want Apple verdient 70 % en de producenten 30 % aan een product, omwille van die rechten.
Wikispeed, voor de productie van auto's zonder ingecalculeerde veroudering die zo lang mogelijk moeten meegaan, teneinde grondstofverspilling tegen te gaan.
Lokale fabrieken met 3-D printers.
Autodelen, met besparingen aan energie en grondstoffen. 

Kortom, het huidige systeem welke hulpbronnen en grondstoffen zo veel mogelijk plunderen, is niet langer houdbaar en daarom zijn p2p - peer to peer - oplossingen en nieuwe economische modellen noodzakelijk.
En uiteraard hebben financiers de macht graag in eigen handen....

In de democratie hebben we het fenomeen van de representatieve democratie, het geven van een stem voor een lange tot zeer lange periode. Wouter Van Besien ( Groen ) en Gwendolyn Rutten ( Open VLD ) reageren in genoemde krant op het feit dat David Van Reybrouck vindt dat we ' onze democratie kapot maken '. En buiten het feit dat ze beiden verkiezingen willen behouden, zijn ze het voor een groot stuk eens met de analyse van Van Reybrouck en zelfs van elkaar. Ik citeer enkele uittreksels:
WVB en GR :  zodra je de mensen niet meer benadert als zeikerds, stoppen ze met zeiken...
WVB : de representatieve democratie is aan het eind van zijn adem gekomen, mensen willen betrokken worden bij de besluitvorming, ze vormen zich een mening, willen mee debatteren en serieus genomen worden. En terecht.
GR : Een sleutelingrediënt is participatie. Mensen willen meedenken en doen. 
WVB : Stemmen uit het middenveld of actiegroepen worden vaak weggelachen of weggezet oa met het NIMBY-argument.
GR : Hiërarchische top-downmodellen hebben afgedaan.
WVB : Verkozen politici zwaaien met de grote principes zoals ' het algemeen belang vereist dat verkozenen beslissen. Het gevolg is een batterij aan gemiste kansen.
GR : De particratie regeert, maar staat haaks op de verlangens van de kiezer.
WVB : Politieke machthebbers versmachten het debat en dat getuigt van weinig respect voor burgers die zich willen engageren. Maw : ze hebben de macht ( gekregen van de kiezer ) en willen die niet meer afgeven.Betrek de mensen en beslis daarna.
GR : Ook wij experimenteren met een participatief burgerproject. Wij zouden graag hebben dat burgers tot op zekere hoogte mee beslissen waaraan hun belastinggeld wordt besteed.

Beiden besluiten om mee te stappen in het democratisch laboratorium en mee te zoeken naar een werkbare formule voor burgerparticipatie.

Hvandeker : Ontroerende en opvallende gelijkenis van personen waarvan je het niet zou verwachten, gezien hun toch wel sterk uiteenlopend gedachtegoed. Nu nog de toepassing : de macht delen op een intelligente manier, op het juiste moment, met burgers die dat uitdrukkelijk willen. De resultaten van de G1000 werden tot nu toe zorgvuldig toegedekt...Na de woorden, de daden ? 

 

 

 

07-11-11

Verontwaardiging volstaat niet.

dm magazine,stephane hessel,occupy wall street,materialisme,david van reybrouck,g1000

Dat is de titel van een goed artikel in DM Magazine van 5 nov 2011, dat handelt over het boekje ' Indignez vous ' geschreven door Stéphane Hessel een tijdje geleden. Omdat eenieder een zelfde tekst op haar/zijn manier interpreteert ga ik zelf de passages aangeven die mij hebben getroffen en al mijn aandacht hebben gekregen. Om te beginnen vind ik het fantastisch dat iemand van 94 jaar de aandacht krijgt van vele jongeren. Vergrijzing moet niet altijd als probleem worden voorgesteld...

1. Hessel gaat akkoord dat het niet volstaat om alleen maar verontwaardigd te zijn en verder niks. Er is een volgende stap noodzakelijk : engageer je.

2. De bezetters ( oa Occupy Wall Street ) hebben, in tegenstelling tot de critici die iets anders zeggen, wel een relatief eenvoudige boodschap : De internationale financiële wereld werkt niet goed en de politiek staat erbij en kijkt ernaar. Onze noden en rechten worden niet meer krachtdadig door onze politici verdedigd. Ook de vakbonden en andere overheidsinstellingen zijn hun vertrouwen kwijt en dat vind ik een gevaarlijke situatie. Ik begrijp het maar keur het niet goed.

3. Wie aan de kant blijft staan, bereikt niks. Daarom pleit ik voor vernieuwd engagement want als je in een democratie leeft en je voelt je onbegrepen dan moet je partijen overtuigen van je gelijk. Enthousiasme alleen levert weinig tot geen resultaat op. Ik begrijp het wantrouwen van jongeren ten aanzien van de politici. In plaats van zich te laten domineren door politieke partijen raad ik hen aan om de partijen te heroveren en zelf te domineren. 

4. Velen onder ons zijn onverschillig geworden en zijn hun boosheid verloren omdat die bedolven is geraakt onder het materialisme : huis, vakantie, auto, computer,... Er is geen herkenbare vijand meer, want financiële instellingen en hedge funds zijn niet eenduidig.  Maar veroorzaken heel veel kwaad. Ik maak me zorgen om het groeiend aantal mensen dat ontmoedigd raakt omdat ze er niet meer in slagen hun idealen te realiseren.   

Als toemaatje nog dit. David Van Reybrouck ( G1000) stelt in datzelfde artikel : Het pamflet van Hessel was een wake-up call voor mij en vele jonge mensen wereldwijd. Het mooie is dat hij niet alleen waarschuwt tegen onverschilligheid en oproep tot verontwaardiging, maar nog een stap verder zet door aan te dringen op engagement en ons lot zelf in handen te nemen, los van organisaties en instellingen. De burger staat centraal in het verzet en de indignado's lieten zich door Hessel inspireren inzake economische motieven, de G1000 inzake democratie.

Hvandeker : Zowel de boodschap van Hessel als die van Van Reybrouck is redelijk duidelijk voormij, maar er zit ook enige tegenspraak in. Als Van Reybrouck zegt dat de burger zijn lot zelf in handen moet nemen, los van organisaties en instellingen en Hessel zegt dat de burger zich moet engageren in politieke partijen, dan is dat niet zo eenduidig voor mij want ik beschouw politieke partijen toch ook als organisaties, binnen bepaalde vormen van democratie. En zich engageren is een probleem voor mensen die stilaan ontmoedigd geraken omwille van het systeem dat volgens hen gedomineerd wordt door vijanden waarvan we geen hoogte krijgen en eerder virtueel dan werkelijk zijn.