27-02-13

2013 is Europees Jaar van de lucht : hoe durven ze ?

chinapollutie.jpg

Ik vind de mileubijdragen van Chris Dutry in ' De Bond ' altijd erg lezenswaard en tot the point, zo ook zijn bijdrage deze keer op 22 februari met als titel ' Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm over de luchtvervuiling in Europa.

Net nu Europa 2013 als ' Jaar van de Lucht ' heeft uitgeroepen komen er zeer alarmerende berichten vanweg de W.G.O. die veel strengere normen hanteerd dan Europa, dat veel te laks is. Het gaat bv over de hoeveelheid ultra fijn stof, dat diep in de longen dringt en zelfs rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomt. Longaandoeningen, dichtslibben van aders en ademhalingsproblemen bij kleine kinderen zijn daar het rechtstreeks gevolg van. 

Oorzaken zijn : smelten van metalen, uitstoot van dieselmotoren, steenkool- en olieaangedreven energiecentrales, verbranden van afval en houtkacheluitstoot. 

Niet alleen fijn stof, ook stkstofoxiden en ozon , veroorzaakt door transport, energieopwekking en landbouw doen hun duit in het zakje en zijn slecht voor de mens .

Tenslotte zijn hoge kwikconcentraties in de lucht een bron van vervuiling, afkomstig oa van verbranding van fossiele brandstoffen, in hoofdzaak steenkool. En dat kwik wordt ook omgezet in het water en aldus vlot opgenoen in de voedselketen via vis. Europese landen met veel visconsumptie zoals Spanje en Portugal zijn daar de eerste slachtoffers van.

Het kan natuurlijk nog altijd dramatischer en dan vooral in grote steden in Iran, Pakistan, India, China ( waar de grotere steden stikken in de smog) : Bejing smog vervangt al  lang de London smog  en in Teheran zijn er vorig jaar al meer dan 100 smogverlofdagen toegekend.

Hvandeker : Dan nog liever in Europa, maar het blijft toch cynisch dat de Europese commissie het jaar 2013 uitroept tot ' Europees Jaar van de Lucht '. En dat alleen maar omdat ze ' van plan zijn ' een herziening van de normen ( in de richting van die van de W.G.O ) na te streven. Enige bescheidenheid zou gepast zijn : eerst normen verbeteren, dan het effect ervan meten en pas dan een ' Jaar van de gezonde lucht ' declameren. 

02-12-11

Hennep, gezond ?

hennep,koop zo,chris dutry,hennepzaad,hennepolie,proteïnen,vetzuren,vezels,hennepkoekjes,hennepburgers,antioxidanten

Bron : Artikel ' Hennep maakt gezonder ' in Koop Zo ( van de Gezinsbond ) door Chris Dutry...

is een waardevol, kort maar veelzeggend werkstukje. Het gaat hier uiteraard niet over drugplantversie maar wel over familie hiervan met erg gezonde eigenschappen. Hennepzaad en hennepolie zijn ingrediënten van allerlei hoogwaardige voedingsproducten.

Hennepzaad bestaat uit volwaardige proteïnen, onverzadigde vetzuren en licht verteerbare vezels. Ze kunnen getoast en gezouten worden of gemalen tot bloem voor de aanmaak van hennepkoekjes of hennepburgers.
Ook olijfgroene hennepolie bestaat uit de goede verhouding van 3 op 1 ,omega6 en omega3 vetzuren, voldoende antioxidanten en mineralen en wordt daarom meestal gebruikt als smaakversterker in veel gerechten.

Hvandeker : Er is geen enkele reden om deze plant niet onder de aandacht te krijgen, meer zelfs : steeds meer landbouwers ontdekken dat hennep een interessante wisselteelt is.

Meer weten ?
www.hempoilcan.com
www.wervel.be/hennep

19-10-11

Schaliegas, zei U ?

schaliegas,shalegas,chris dutry,de bond,hydraulische fracturatie

Bron : De Bond 7 oktober 2011, artikel van Chris Dutry : ' Een omstreden energiebron.

Schaliegas, shalegas ( Engels ) is een gas dat zich bevindt onder de grond, tussen lagen harde leisteen. Niet alleen in de VS ( 7625 m³) maar ook in Europa zijn er enorme voorraden aanwezig : 5300 m³ in Polen, 5600 m³ in Engeland, 2430 m³ in Frankrijk...genoeg om 50 tot 100 jaar voort te kunnen.

Om het te winnen is een combinatie van 2 technieken nodig : hydraulische fracturatie samen met horizontale boringen in de leisteenlaag. De vloeistof om dat te bewerkstelligen is samengesteld voor 99 % uit zand en massa's water alsook voor 1 % uit pure chemie. Na de behandeling die 3 weken duurt en ongeveer 3,5 miljoen Euro kost komt er water naar boven dat zout is, licht radioactief en arseen, benzeen en kwik bevat. En moeilijk te zuiveren valt...

Het resultaat van deze operatie is methaangas, dat onverbrand 20 x sterker is dan CO², gemakkelijker bij het proces kan ' verloren ' worden. Kortom de klimaatvriendelijkheid van dit proces is erg onzeker. Zo onzeker dat er een moratorium kwam in Philadelphia, alsook in Quebec. In Frankrijk is er nu reeds een totaalverbod op schaliegasontginning.

Steeds meer wordt duidelijk hoe energiewinning en waterbeheer met elkaar verweven zijn, een aspect dat al te lang onopgemerkt is gebleven.

Hvandeker : Steeds weer vind ik dat Chris Dutry in De Bond verschrikkelijk interessante artikelen over milieu, energie, klimaat en dergelijke schrijft.

Ook in dit geval moet de schaliegasontginning verboden worden wegens veel te schadelijk voor het milieu, in afwachting dat er veel meer zekerheid is dat alles als veilig wordt bevonden. En dan nog : er zijn alternatieven genoeg en laat klimaatvijandige materialen zitten waar ze zitten, in de grond.