14-07-13

Enkele heren van stand over ' kapotverkavelen '

kapotverkavelen, vervoersknooppunten, antistedelijke wooncultuur, enige woonuitbreiding, BrasschaatHet gaat om een aantal uitspraken gedaan door Leo Van Broeck en Kristiaan Borret, bouwheren van stand... resp. ingenieur architect/hoogleraar stedenbouw en ingenieur architect/stadsbouwmeester Antwerpen,   in een interview in DMorgen dd 13 juli 2013 en zoals steeds haal ik er die fragmenten uit die mij het meeste beroerden :

1. We zijn België op een geheel duurzame wijze aan het kapot verkavelen. Het idee moet doordringen dat het ecologisch niet meer verantwoord is om nieuwe bouwgrond aan te snijden in het buitengebied. Zelfs niet in een duren passiefwoning. We denken dat de planeet gered zal worden met een paar zonnepanelen en een zonneboiler op het dak, maar we gaan wel met onze dieselwagen dagelijks de file vormen, terwijl we door ons ruimtebeslag de biodiversiteit aan het vernietigen zijn. Elke Belg die in het buuitengebied woont zou 20 % van zijn tuin moeten laten verwilderen en in plaats van 2 % natuurreservaat zouden we 20 % moeten vrijwaren.

2. In Antwerpen leggen we nieuwe tramlijnen aan. Het is dan ook logisch dat je in de onmiddellijke omgeving wat hoger kan bouwen, aangezien er collectief vervoer langs de deur passeert. Dat kan je extrapoleren naar heel Vlaanderen : niet teveel meer bijbouwen op het platteland, maar wel de dorps- en stadskernen versterken, geconcentreerd langs en rond de vervoersknooppunten. Dat klinkt logisch maar het staat wel diametraal tegenover onze Belgische antistedelijke wooncultuur. Die is taai en wordt nog altijd door de politiek gestimuleerd. Het verzet tegen het doortrekken van tramlijnen naar de Antwerpse randgemeenten komt niet uit de lucht gevallen.

3. Raak de Belg in zijn portemonnee. Wie toch op een kavel wil gaan wonen, waarvoor 20 km riolering, electriciteitskabel of gas- en waterleiding aangelegd moet worden, moet daarvoor betalen. Met die extra middelen kan je dan bonussen geven om het wonen in de stad te stimuleren. Een faire verdeling van kosten en baten.

4. Alleen aan de rand van bestaande dorpskernen kunnen we ons nog enige woonuitbreiding permitteren. Al de rest moeten we teruggeven aan de natuur. We moeten de Vlaming bevreiden uit zijn ecologisch wangedrag. Ik ben niet tegen dorpen. Zij moeten een soort Mont St Michel worden van verdicht woongebied, temidden van landelijk groen. Alleen met meer stedelijkheid kunnen we de landelijkheid laten overleven. 

Hvandeker : zoals gezegd, er zit veel waarheid in hun ( gedeeltelijk groene ) uiteenzetting. De politici worden eens te meer aangeduid als actoren die de inertie op dat vlak aanmoedigen en regelmatig bevestigen. Geen tramlijn naar Brasschaat bijvoorbeeld om de foute redenen...

14-04-12

Woonuitbreidingsgebieden worden bos

kort omloophout,brasschaat,

In Brasschaat werd een woonuitbreidingsgebied ( tijdelijk ) aangewend als bos van kort omloophout, bron voor biomassa voor energieproductie. Alle 3 tot 5 jaar wordt er ' geoogst' en opnieuw aangeplant. In het totaal zou er in die gemeente 6 hectare daarvoor gebruikt worden.

Hvandeker : Voor de periode dat er nog niet gebouwd wordt kan er, in tegenstelling tot nu waar gronden bv 20 jaar ' braak ' blijven liggen, nuttig gebruik van gemaakt worden. Er is winst voor de eigenaar maar ook voor het milieu. Mocht men dat meer en meer doen dan kan dat een enorm gunstig effect hebben voor de economie en de ecologie. Wilg en populier zijn toch ook mooie bomen ? Vandaag gebeurt er niets mee, een gemiste kans...   

08-04-10

Antwerpen Noord krijgt steeds meer alternatieve energie.

zonnepanelen2

Er zijn vergevorderde plannen , start voorzien dit jaar , om op het ' dak ' van de koker waardoor de HST tussen Antwerpen en Amsterdam zal rijden ( over het grondgebied Brasschaat en Schoten ) zonnepanelen te plaatsen.  Dat veld zal 10 voetbalvelden groot zijn , bijna 6 x de oppervlakte van het dak van het Sportpaleis in Antwerpen. En Brecht, een beetje verder op deze route, blijft inzetten op zonnepanelen en windmolens langs de E19 . Maar genoemde gemeenten stimuleren de alternatieve energie ook met subsidies voor de gewone burger, zo staat de lezen in de streekkrant van deze week.  

Hvandeker : allemaal knappe initiatieven welke aangeven dat de alternatieve energieopwekking stilaan als norm wordt aangenomen en aanvaard.  

15:43 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: brasschaat, schoten, windmolens, zonnepanelen, koker, hst, brecht |  Facebook |