24-11-13

Een verademing : De wereld volgens econoom Geert Noels

geert noels, knack, verademing,

Het interview dat Geert Noels deze week in Knack heeft gegeven was, voor mij dan toch, een verademing. In plaats van grote economische en andere theorieën, kwam de man met enkele brede suggesties de huiskamer binnen. Ik plukte er de voor mij relevante nog eens uit :

Onze beleidsmakers zien de noodzaak van een ' radicaal ander systeem ' niet en hopen stilletjes dat alles weer zijn gangetje kan gaan.

Het Belgische spaargeld wordt met een stofzuiger uit ons land gezogen en wordt vervolgens elders bloots gesteld aan speculatieve operaties.

De manier waarop men vandaag economische groei wil bereiken leidt tot allerlei onevenwichten. We hebben daarvoor epo nodig en die legt druk op mensen, op milieu en op arbeid.

We moeten daarom de mens, het milieu en de samenleving centraler zetten. Met een lager groeiritme op mensenmaat.

Mensen vinden het zinvol om een onderdeel te zijn van de maatschappij. Ze willen jobs die inspelen op lokale noden, niet groeigedreven en op een ander ritme. Niet alles mag vermarkt worden.

Voor elke kleine job hoeft niet altijd betaald te worden. Mensen doen nog altijd graag vrijwilligerswerk en dat zou nog meer mogen gestimuleerd worden.

We zitten opnieuw in een periode van polarisering : alles is de schuld van de rijken of alles is de schuld van mensen met een uitkering. Het vijandmodel...

Ik probeer investeerders opnieuw te verbinden met bedrijven waar ze hun geld in stoppen. 

Of er na dit leven nog iets is, is moeilijk in te beelden, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat dit allemaal nergens toe dient.

Vandaag leven we allemaal apart. Er is veel leegte en veel eenzaamheid.

In ons landje zijn beleid en ondernemingen zeer sterk met elkaar verweven. Dat is ongezond. 

Uit geld kan je niet opbouwen, zonder waarden. Het drama van het ACW.

Doel hoeft voor mij niet te verdwijnen, er zijn nog heel wat mogelijkheden daar.

Met een aantal kleine, bescheiden ingrepen kunnen we al veel doen aan de mobiliteit rond Antwerpen. De snelheid moet gecontroleerd naar omlaag, meer sturing voor vrachtwagens, aanpakken van de flessenhalzen, bypasses in het leven roepen, enz.

Ik ben ook voorstander van het overkappen van grote delen van de Antwerpse Ring.

Je vergissingen kunnen toegeven, dat is pas groots. Politici die hun eigen fouten publiek maken, kunnen verkiezingen winnen. Fouten maken is menselijk en mensen hebben sympathie voor menselijke politici.

 

 

23-11-13

Klimaatontwriching aanpakken schept miljoenen banen

sharan burrow, vn klimaattop, nicholas stern, warschau, hebzucht, winst, jobs, klimaatneutrale methodes

Uit het artikel van DMorgen dd 23 november 2013 met als titel die van de posting , pluk ik zoals steeds die zinsneden die me persoonlijk aanspreken als ' juist en terzake ' geformuleerd. Ze zijn afkomstig van Sharan Burrow, die het als internationaal verdediger van 176 miljoen werknemers in 156 landen, opneemt tegen ' het gedoe ' in Warschau waar de VN klimaattop weer eens op een flop dreigt uit te lopen. De woorden ' shock and horror ' vallen regelmatig. Waarom ?

Ik ben hier en op deze plaats  geen voorstander van het gezegde ' Eerst jobs, dan klimaat '. Want de planeet redden is geen luxeprobleem, maar bittere noodzaak. 
Het water staat bij de meeste multinationals en in tegenstelling wat zij beheren niet aan de lippen. Verre van zelfs want hun winsten zijn zelfs fabelachtig.  
De klimaatcrisis aanpakken is een belangrijke voorwaarde om jobs te behouden en te scheppen.

Niets doen tegen de uitputting van de grondstoffen, tegen de ontwrichting van de landbouw, tegen de impact van extreem weer kost de wereldeconomie tussen de 5 en de 20 % van het BBP. Investeer elk jaar 2 % in de vergroening van de sectoren en je schept 48 miljoen nieuwe jobs. Nicholas Stern heeft dat al ettelijke malen voorgerekend.

Een erg klein clubje multinationals vormen enorme monopolies en dus macht. En zijn niet bezig met ' gewoon ' winst maken maar met ziekelijke hebzucht... met financiële en andere sociale ontwrichtingen tot gevolg. Ze zaaien angst, ook bij hun werknemers en maken ons wijs dat het klimaat redden strijdig is met economische groei. 

Echter, zonder omschakeling naar klimaatneutrale methodes worden de verschillende crisissen alleen maar groter waarbij het huidige jobverlies, de chaos en de besparingsrondes belachelijk minuscuul zullen zijn.

Het meeste ben ik echter kwaad op overheden en regeringen dat gedrag kopiëren : kortetermijndenken, hebzucht en oneerlijkheid.

Hvandeker : Zoals reeds herhaaldelijk gezegd is er niets fout met winsten, als resultaat van normale bedrijfsvoering. Die moeten echter niet ten koste van de wereldbevolking en van de aarde gemaakt worden uit hebzucht, want vroeg of laat veroorzaken deze methodes enorme verliezen, ok aan jobs.  

19-11-13

Ons leven terugwinnen op het geldsysteem

geldsysteem,flow,creatiever,geld maakt

Bron : artikel in Flow nr 8-2012 ' Minder geld, hoe erg is dat ? '

Noodgedwongen met minder geld, door de recessie,  hoe erg is dat ? 


1. Mensen worden creatiever in het zoeken naar oplossingen en genieten ook meer van die oplossingen : zelf eten koken, een moestuin aanleggen, zelf truien breien, kleren naaien en spullen repareren lijkt onverwacht veel bevrediging op te leveren.
2. Creativiteit doet angst verdwijnen. Als fantasie wordt gestimuleerd, heb je gewoon minder spullen nodig en is er minder noodzaak om te hebben. 
3. We worden gelukkiger van dingen die we beleven dan van dingen die we hebben. Wat we kopen en bezitten verdwijnt snel uit het bewustzijn. Het staat of ligt er, je vindt het normaal. Of het verdwijnt, punt.
4. Uit Amerikaans onderzoek bleek dat 99 % van alles wat Amerikanen kopen, binnen de 6 maanden in de vuilnisbak wordt gekieperd.   

5. We worden doodmoe van al dat hebben, veroorzaakt door de economie die ons opjaagt om steeds meer te willen, meer te consumeren, meer te verdienen, meer weg te kieperen. Alles wordt verhandelbaar gemaakt, ook de dingen die vroeger gratis waren. Zoals zorg, amusement of spel...Anderen koken voor ons en we betalen.
6. Geld maakt alles anoniem en je hoeft dan niet te weten wie je voedsel heeft verbouwd of je kleren heeft gemaakt. Je betaalt ( te weinig ) en klaar. Daardoor verdwijnen de verbindingen met anderen, de authenticiteit  en de intimiteit. 

7. We moeten terug leren geven en ontvangen. Waar het om gaat zijn relaties, verbindingen. Geld verbreekt die omdat je geen verplichtingen meer hebt zolang je maar betaalt. Wanneer mensen je iets gaan geven, wil je iets teruggeven want je hebt een soort schuld en dat is eerder..dankbaarheid. 
8. Laten we ons leven voor een stuk terugwinnen op dit geldsysteem. Laten we dingen doen waarbij geld geen rol speelt, mensen wel. Door bv dingen te maken ipv te kopen. Ruilen, delen, recycleren kan ook. Door vrijwilligerswerk te doen op alle mogelijke terreinen, van kinderoppas tot het oprapen van huisvuil. Door gemeenschappelijke projecten op te zetten voor de buurt, de opstart van een speel - of moestuin, het verhinderen van geplande autoweg door het woongebied, etc. 

Voor het mooiste en fijnste in het leven , hebben we geen geld nodig. 

Hvandeker : Juist voor het merendeel van onze westerse samenleving, maar ook hier zijn mensen die moeilijker in dit verhaal passen en moeite hebben om te overleven. Maar ook dat hoeft niet persé geld te kosten. Hen gratis helpen is ook een mooi projekt en geeft voldoening voor alle partijen. En het hoeft daarvoor geen recessie te zijn... 

03-11-13

Kort geheugen

kort geheugen, lampedusa, fukushima, bangladesh

Wij hebben het allemaal of toch bijna allemaal zo druk.

En het nieuws beroert ons allemaal of toch bijna allemaal.

En we gaan allemaal of toch bijna allemaal snel over tot de orde van de dag.

Maar we zijn allemaal, zonder onderscheid, zo kort van geheugen.

Wie denkt er vandaag nog aan de instorting van die textielfabriek in Bangladesh, het verdrinken van zoveel
mensen, ook kinderen, op hun barre tocht naar Lampedusa, de kernramp in Fukushima die vandaag, meer dan ooit, een bedreiging vormt voor vele plekken in de wereld ?  Om er slechts enkele te noemen die door mijn hoofd gaan. Vreemd toch. 

11:18 Gepost door hvandeker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kort geheugen, lampedusa, fukushima, bangladeshd |  Facebook |