30-09-13

De week van Fair Trade duurt 10 dagen...

fair trade, fairphone, oxfam-wereldwinkels, week van de fair trade

Bron : Knack nr 39

Wat mij opvalt in de publicaties rond de week van Fair Trade is oa het feit dat het niet meer allemaal gaat over produkten uit ' het Zuiden ' maar ook en daarnaast , en dat is een positieve evolutie , over nieuwe sectoren en diensten en nieuwe regio's zoals :

1. Elektronica, inclusief de lancering van de eerste faire smartphone, de Fairphone, op de Belgische markt. Maar er is nog een zeer lange weg af te leggen op gebied van afvalverwerking, triestige arbeidsomstandigheden en vervuiling , als er gestreefd wordt naar ' eerlijke' en ' groene ' elektronica. 
2. Toerisme, waar ook het model van de 4 P's stilaan wordt ingevoerd : People, Planet, Profit en...Pleasure. Duurzaamheid zou een instrument kunnen zijn voor de noodzakelijke innovatie van een voor het Zuiden belangrijke en bloeiende sector.
3. Ook in het Noorden is er ruimte voor verbetering in vele oude en nieuwe sectoren : ook hier dient gestreefd te worden naar een eerlijke prijs voor ( het werk van ) de producent , bij voorkeur echte bio.

De Belg spendeert jaarlijks iets meer aan Fair Trade produkten en diensten dan de Fransman, maar heel wat minder dan de Brit. En gaat daarvoor steeds meer naar de klassieke supermarkten, ten nadele van de Oxfam-Wereldwinkels.

Hvandeker : er zit beweging in de Fair Trade aanpak en hun realisaties, maar nog steeds onvoldoende. Doe mee door je aankoopgedrag aan te passen teneinde de aanbieders een signaal te geven dat het meer moet zijn dan enkele ( soms verborgen ) schabben.

Zie ook : www.weekvandefairtrade.be

Lachen     

De commentaren zijn gesloten.