06-09-13

Bossen, energie en CO²

boom11.jpg

Bron DMorgen 21 augustus 2013

CO² opslag door bomen is cruciaal sinds het klimaatprobleem meer en meer zijn tanden laat zien en daarom wordt ontbossing steeds heftiger bestreden. Maar die opslagcapaciteit vertraagt in Europa. Gewoon door de inkrimping van het volume, ontbossing en de impact van andere verstoringen. De toename van het stamvolume versnelt waardoor er minder bladervolume ' beschikbaar ' is , meer landgebruik en ook de vele bosbranden zijn een aantal oorzaken van die afname aan opnamecapaciteit.

Het kantelpunt dat we naderen betekent dat de bossen de steeds grotere volumes aan CO² in de atmosfeer niet meer kunnen bijbenen.

Hvandeker : Laat ons erg verlegen over Vlaanderen zwijgen, want ook daar is de situatie rampzalig. Onlangs nog in Wilrijk werd er een groot stuk van een eeuwenoud bos met kanjers van bomen en dus van opslagcapaciteit neergehaald voor ( mogelijk ) enkele ' loodsen '.....

Een positief berichtje : Nanogrid is een bedrijf(je) uit Erembodegem die er voor zorgen dat organisaties een ' tool ' kunnen inzetten om minder energie te verbruiken, soms met eenvoudige en voor de hand liggende middelen. Het gaat over een 1 computersysteem dat alle energie-informatie meet en analyseert. Meten is weten, zeg maar. Het bedrijf stelt ' als de bedrijfswereld en de overheid behoorlijk hun energie monitoren, halen we zonder twijfel de klimaatnormen 2020'.

Hvandeker : laat ze maar doen , die mannen. Goed voor de bottomline van het bedrijf en de bottomline van het leefmilieu...

De commentaren zijn gesloten.