31-07-13

The American Dream : 1 cijfer

boom22.jpg

In het standpunt van Yves Desmet in DMorgen dd 30 juli 2013 schrijft hij ( ' American Dream ') dat , volgens een nieuwe studie van de Oxford University Press liefst 80 % ( Tachtig op honderd Amerikanen ) leven in een toestand die ' economisch zeer onzeker ' genoemd wordt. Dat betekent, volgens die studie, dat er sprake is van een jaar of meer in minstens tijdelijke werkloosheid zitten, afhankelijk zijn van voedselbonnen of moeten rondkomen met een inkomen dat niet meer bedraagt dan 50 % van de armoedegrens.

En dat de inkomensgelijkheid steeds groter wordt, zodat de American Dream behalve voor een paar happy few de facto onbereikbaar wordt.En dat de wereldberoemde Amerikaanse ' liefdadigheidsindustrie ' niet meer is dan het witwassen van het geweten en structureel niets aan de schrijnende toestand kan verhelpen. Een soort filantropisch kolonialisme van en door Amerikanen..... Aldus Peter Buffett, zoon van die andere superrijke.

Hvandeker : Ik heb dat cijfer gezien en een aantal herbekeken en mij afgevraagd of het wel klopte. Mocht dat het geval zijn, dan vraag ik me af hoe dat komt. Ik bedoel die complete wanverhouding van have en have-nots kan niet het gevolg zijn van een verse studie en moet al lang geweten zijn, maar zonder de juiste maatregelen tot gevolg. De stad Detroit failliet, nog zo eentje. Wat gaat er daar mis ? Blijkbaar is dat een systeem dat enorme rijkdom creëert en massa's levens en gemeenschappen vernietigd. Slik.... American Dream ? 

30-07-13

Over dieren eten

koe.jpgToevallig of niet maar ik las onlangs 2 recente artikels over ' dieren eten'  in een krant ( DMorgen dd 29 juli ) en in een weekblad (DM Magazine dd 27 juli) .

Het eerste gaf de mening weer van Kobe Desramaults, chef van bekende restaurants, over het verschil tussen rundvlees Belgisch witblauw versus West-Vlaams rood.
Over het witblauw was zijn mening en die van andere chefs de volgende : Kwaliteit is ondermaats van kwaliteit en smakeloos en heeft geen intermusculaire vetstructuur. De Boerenbond koos voor de vleesindustrie en niet voor kleine boer met als gevolg genetisch gefoefel met extreme spierontwikkeling zodat ze niet meer op een natuurlijke manier kunnen kalven. De farmaceutische industrie ( antibiotica ) en de veeartsen ( keizersnedes ) varen er wel bij. Het afmesten ( bodybuilden ) gebeurt in 2 maanden, waar dat normaal op 7 maanden zou moeten gebeuren. Daarvoor is Ggo superkrachtvoer nodig, geteeld op de rug van de allerarmsten. Een ander gevolg was dat andere rassen, zoals het West-Vlaamse roodras of Casselkoe, moesten wijken. Allemaal het gevolg van standaardisering en winstbejag. De ecologische prijs voor de democratisering van de vleeswinning is veel te groot.
Conclusie van de chefs : we zouden met z'n allen minder, maar vooral beter vlees moeten gaan eten.

Het tweede artikel gaat over het boek ' Dieren eten ' van Jonathan Safran Foer, waarin gesteld wordt dat de mensen, door het in kleine stukjes opdelen door de industrie, niet beseffen dat ze een kip, een varken, een rund eten. Maar het aantal mensen dat zich bewust is van de nefaste gevolgen van de voedingsindustrie neemt toe want er komen steeds meer vegetariërs en bewuste vleeseters.
Opnieuw een conclusie, vergelijkbaar met de eerste : gewoon eten zoals de mensheid dat tot voor 15 jaar heeft gedaan, gezond, evenwichtig, groenten, granen en - als je dat wil - een beetje vlees. Ook al zijn er nog veel mensen die dat niet willen weten...

Hvandeker : Ik heb het boek van Safran Foer gelezen en, als er maar 1 % waar is van wat er in staat, dan nog is het slikken geblazen. Als je de kans hebt, doen... maar aangenaam is het niet. Een ongemakkelijke waarheid.

Over slimme en minder slimme uitspraken

homans,

Zo las ik onlangs in een interview met mevrouw Liesbeth Homans ( N-VA schepen stad Antwerpen ) in DMorgen van 27 juli 2013 volgende uitspraak en ik citeer :

' N-VA is ook een sociale partij. Ons sociaal engagement is oprechter dan dat van Pvda+ ( oprecht links ) en dat van Sp.a en Groen ( onoprecht links ) en soms denk ik dat links de mensen liever dom houdt. '.

Hvandeker : Of hoe je in 1 zin een aantal dommigheden opstapelt, je moet het kunnen....
 

14-07-13

Nog een heer van stand met een visie op voedsel : Alain Coumont

alain coumont, le pain quotidien, visie op voedsel, margot vanderstraeten, toekomst van de gastronomie, ... is het brein achter bakkerij-restaurantketen Le Pain Quotidien en heeft een uitgesproken mening over voedsel dat hij met ons deelde in een interview met Margot Vanderstraeten in DMorgen Magazine van 13.07.2013. Waar ik graag enkele uittreksels met de lezer deel :

1. Hoe ziet de toekomst van de gastronomie volgens u uit ?
In het Westen, waar mensen alles hebben en toch nog zeggen dat ze in crisis verkeren, zie je het tij keren. We leven , mede via supermarkten zoals Aldi, in een wereld waarin alle voedsel betaalbaar werd. Ik wil niet oordelen over dat soort supermarkten en over de democratische functies die ze vervullen. Een goedkope kip bestaat niet, dat is geen kip maar een vogel die vol water is gespoten. Echt goedkoop heeft dus altijd een prijs. Kijk maar naar de sweatshops....
Volgens mij bevinden wij ons aan het einde van een tijdperk waarin alles voor weinig geld kan gekocht worden. Producten mogen en moeten zelfs weer geld kosten. Het is absurd dat wij allemaal zoveel eten, terwijl we nog nergens zien hoe het eten wordt gemaakt. We hebben geen boeren meer. Hoe groot is de agrarische sector in België ? En hoeveel industriële bedrijven maken deel uit van dat percentage ? De schaalvergroting is enorm.Maar dat zal dus keren, het gaat weer cool zijnom boer te zijn. Waarom ? Ze zetten hun persoonlijkheid in en geven aldus betekenis aan zichzelf en aan hun werk. Boerenfierheid hebben wij nodig en dat mondt uit in goede, gezonde producten. 

2. Niet alleen de lokale markten, maar ook de sociale media brengen klant en producent weer dichter bij elkaar ?
De boeren van de toekomst gaan weer met hun producten op de lokale markten staan. Ze hebben dat rechtstreeks contact met de consument nodig. Ook op de fora van sociale media gebeurt hetzelfde. Je kunt een boer daar vragen stellen, zijn parcours volgen, de waarden en normen die hij met zijn werk wil uitdragen. Zo staan we uiteindelijk weer dichter bij de natuur en bij de mens. Die positieve ontwikkeling is fortuinen waard.

3. Is dat geen romantische of al te idealistische kijk op die toekomst ?
Ik denk het niet. Grote producenten van biotechnologie zoals Monsanto geven kapitalen uit aan het zoeken naar natuurlijke middelen. Ze zijn ook meester in genetische modificatie maar weten drommels goed dat hun werkwijze niet kan blijven duren. Hun draagvlak kalft af. Nu de natuur voldoende werd afgeslacht is het tijd voor herstel, waar ik in geloof. Natuur heeft een immense eigen kracht.

4. De Europese wetgeving is niet altijd vriendelijk voor kleinschaligheid ?
Het is dus niet alleen een kwestie van kleinschaligheid. Ook grote, industriële producenten zullen milieuvriendelijker gaan werken. De politiek zal volgen, ze heeft geen keuze. De ontwikkelingen zullen niet van een leien dakje lopen, maar niemand twijfelt er nog aan dat het hoogtepunt van industrieel voedselbeleid voorbij is. De enige weg is de weg terug, naar de roots.

5. Zou gezondheid in plaats van angst ( voor schandalen ) een betere raadgever kunnen zijn ?
Zeer zeker een van de belangrijkste.
Hoeveel keukenchefs vind je wereldwijd die je verrukkelijke volwaardige groentegerechten kunnen voorschotelen ? Groenten worden, op enkele uitzonderingen na, nog altijd als bijgerecht beschouwd. Vis en vlees zijn nog steeds de hoofdmoot in Westerse restaurants. Bedank voor hoeveel CO² uitstoot de veeteelt verantwoordelijk is. Bovendien zijn groenten heel wat gezonder dan vlees. Ik zelf eet licht, liefst vleesloos en de wijn bevat zo weinig mogelijk sulfiet. Ik voel me kiplekker.

6. U kiest zelf voor een tamelijk vleesloos bestaan. Wil u binnen Le Pain Quotidien de vegetarische en veganistische optie doordrukken ?
Dat doe ik al jaren met mijn ' botanische ' optie, dat is pure psychologie en klint gastronomischer. Los daarvan ben ik ervan overtuigd dat de ' rijkere ' wereld stilaan doorheeft dat groenten, fruit, peulvruchten en noten beter zijn voor ons gestel. In de toekomst zullen bewuste consumenten , een steeds groeiende groep, mogelijk nog één of tweemaal per maand een ( goed ) stuk vlees eten. Eten en voedsel zijn een politieke keuze. Heb er dus een menig over en spreek die ook uit.
 

Enkele heren van stand over ' kapotverkavelen '

kapotverkavelen, vervoersknooppunten, antistedelijke wooncultuur, enige woonuitbreiding, BrasschaatHet gaat om een aantal uitspraken gedaan door Leo Van Broeck en Kristiaan Borret, bouwheren van stand... resp. ingenieur architect/hoogleraar stedenbouw en ingenieur architect/stadsbouwmeester Antwerpen,   in een interview in DMorgen dd 13 juli 2013 en zoals steeds haal ik er die fragmenten uit die mij het meeste beroerden :

1. We zijn België op een geheel duurzame wijze aan het kapot verkavelen. Het idee moet doordringen dat het ecologisch niet meer verantwoord is om nieuwe bouwgrond aan te snijden in het buitengebied. Zelfs niet in een duren passiefwoning. We denken dat de planeet gered zal worden met een paar zonnepanelen en een zonneboiler op het dak, maar we gaan wel met onze dieselwagen dagelijks de file vormen, terwijl we door ons ruimtebeslag de biodiversiteit aan het vernietigen zijn. Elke Belg die in het buuitengebied woont zou 20 % van zijn tuin moeten laten verwilderen en in plaats van 2 % natuurreservaat zouden we 20 % moeten vrijwaren.

2. In Antwerpen leggen we nieuwe tramlijnen aan. Het is dan ook logisch dat je in de onmiddellijke omgeving wat hoger kan bouwen, aangezien er collectief vervoer langs de deur passeert. Dat kan je extrapoleren naar heel Vlaanderen : niet teveel meer bijbouwen op het platteland, maar wel de dorps- en stadskernen versterken, geconcentreerd langs en rond de vervoersknooppunten. Dat klinkt logisch maar het staat wel diametraal tegenover onze Belgische antistedelijke wooncultuur. Die is taai en wordt nog altijd door de politiek gestimuleerd. Het verzet tegen het doortrekken van tramlijnen naar de Antwerpse randgemeenten komt niet uit de lucht gevallen.

3. Raak de Belg in zijn portemonnee. Wie toch op een kavel wil gaan wonen, waarvoor 20 km riolering, electriciteitskabel of gas- en waterleiding aangelegd moet worden, moet daarvoor betalen. Met die extra middelen kan je dan bonussen geven om het wonen in de stad te stimuleren. Een faire verdeling van kosten en baten.

4. Alleen aan de rand van bestaande dorpskernen kunnen we ons nog enige woonuitbreiding permitteren. Al de rest moeten we teruggeven aan de natuur. We moeten de Vlaming bevreiden uit zijn ecologisch wangedrag. Ik ben niet tegen dorpen. Zij moeten een soort Mont St Michel worden van verdicht woongebied, temidden van landelijk groen. Alleen met meer stedelijkheid kunnen we de landelijkheid laten overleven. 

Hvandeker : zoals gezegd, er zit veel waarheid in hun ( gedeeltelijk groene ) uiteenzetting. De politici worden eens te meer aangeduid als actoren die de inertie op dat vlak aanmoedigen en regelmatig bevestigen. Geen tramlijn naar Brasschaat bijvoorbeeld om de foute redenen...

08-07-13

Hoeveel is 20.000 miljard dollar ?

bewezen reserves fossiele brandstoffen, 2 graden klimaatopwarming, vat ruwe olie, koolstofbudget, energiebesparingen, hernieuwbare energie, maakbare economie, aanbod van oplossingen, groene infrastructuur, ecosysteemdiensten, energierenovaties, verkeersinfarct, imagoverbetering

Bron : ' De tijd voor een energierevolutie is nu' , Serge de Gheldere, CEO Futureproofed en klimaatambassadeur voor Al Gore, in Editoriaal van Smart Media juli 2013

 

Dat is 10 x meer dan de gevolgen van de bankencrisis in 2008 en tevens de waarde van de bewezen reserves fossiele brandstoffen die we onder de grond moeten laten zitten, willen we tegen 2050 niet meer dan 2 graden klimaatopwarming willen nastreven. Dit omdat de prijs van een vat ruwe olie van 20 dollar in de jaren 1980-2000 zal evolueren naar 150-270 dollar tegen 2020, mede door de steeds stijgende vraag naar olie door China, India, etc. De uitstoot van die reserves aan olie bedraagt dan ook 5 x meer dan het toegestane koolstofbudget.

Allemaal redenen om te besluiten dat ' de energierevolutie nu en dus zeer dringend moet beginnen '. Wat zijn daarvoor de radicale mogelijkheden ?
1. Radicale energiebesparingen.
2. Radicaal investeren in hernieuwbare energie.
3. Radicaal inzetten op een ander soort economie : circulair en duurzaam, maakbaar.
4. Radicaal overstappen van aanbod aan producten naar aanbod van oplossingen.
5. Radicaal heropbouwen van groene infrastructuur, ecosysteemdiensten.

Enkele toepassingen van deze mogelijkheden ?
1. Grootschalige energierenovaties van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
2. Afbouwen van groeiend verkeersinfarct.
3. Efficiëntiewinst uit energie voor industriële processen.
4. Groene infrastructuur zorgt voor werkgelegenheid en maakt steden een stuk aantrekkelijker.

Deze lijst is schier eindeloos en een massa kleinschaligheid samen geeft ook resultaten, maar zijn moeilijk radicaal te organiseren.

Hvandeker : Alle voorstellen zijn aanneembaar en zelfs vanzelfsprekend, maar niet alle actoren zullen hun kortetermijnvisie kunnen of willen omzetten in lange termijn projecten. Alle maatregelen en toepassingen zullen moeten aantonen dat zij ook op korte termijn een financieel gunstig resultaat genereren. De enige voorwaarde om toe te geven zal zijn : indien het goed is voor de portemonnee gaan we maatregelen treffen, het milieu kan er maar wel bij varen. Jammer natuurlijk, want het zou ook kunnen dat een maatregel goed is voor het milieu zonder dat het een effect heeft op de bottomline of zelfs een positief effect : bv imagoverbetering zodat consumenten zouden weten waar te kopen en waar niet. Tja, de economische logika weegt in de meeste gevallen zwaar door, niets aan te doen.