08-07-13

Hoeveel is 20.000 miljard dollar ?

bewezen reserves fossiele brandstoffen, 2 graden klimaatopwarming, vat ruwe olie, koolstofbudget, energiebesparingen, hernieuwbare energie, maakbare economie, aanbod van oplossingen, groene infrastructuur, ecosysteemdiensten, energierenovaties, verkeersinfarct, imagoverbetering

Bron : ' De tijd voor een energierevolutie is nu' , Serge de Gheldere, CEO Futureproofed en klimaatambassadeur voor Al Gore, in Editoriaal van Smart Media juli 2013

 

Dat is 10 x meer dan de gevolgen van de bankencrisis in 2008 en tevens de waarde van de bewezen reserves fossiele brandstoffen die we onder de grond moeten laten zitten, willen we tegen 2050 niet meer dan 2 graden klimaatopwarming willen nastreven. Dit omdat de prijs van een vat ruwe olie van 20 dollar in de jaren 1980-2000 zal evolueren naar 150-270 dollar tegen 2020, mede door de steeds stijgende vraag naar olie door China, India, etc. De uitstoot van die reserves aan olie bedraagt dan ook 5 x meer dan het toegestane koolstofbudget.

Allemaal redenen om te besluiten dat ' de energierevolutie nu en dus zeer dringend moet beginnen '. Wat zijn daarvoor de radicale mogelijkheden ?
1. Radicale energiebesparingen.
2. Radicaal investeren in hernieuwbare energie.
3. Radicaal inzetten op een ander soort economie : circulair en duurzaam, maakbaar.
4. Radicaal overstappen van aanbod aan producten naar aanbod van oplossingen.
5. Radicaal heropbouwen van groene infrastructuur, ecosysteemdiensten.

Enkele toepassingen van deze mogelijkheden ?
1. Grootschalige energierenovaties van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
2. Afbouwen van groeiend verkeersinfarct.
3. Efficiëntiewinst uit energie voor industriële processen.
4. Groene infrastructuur zorgt voor werkgelegenheid en maakt steden een stuk aantrekkelijker.

Deze lijst is schier eindeloos en een massa kleinschaligheid samen geeft ook resultaten, maar zijn moeilijk radicaal te organiseren.

Hvandeker : Alle voorstellen zijn aanneembaar en zelfs vanzelfsprekend, maar niet alle actoren zullen hun kortetermijnvisie kunnen of willen omzetten in lange termijn projecten. Alle maatregelen en toepassingen zullen moeten aantonen dat zij ook op korte termijn een financieel gunstig resultaat genereren. De enige voorwaarde om toe te geven zal zijn : indien het goed is voor de portemonnee gaan we maatregelen treffen, het milieu kan er maar wel bij varen. Jammer natuurlijk, want het zou ook kunnen dat een maatregel goed is voor het milieu zonder dat het een effect heeft op de bottomline of zelfs een positief effect : bv imagoverbetering zodat consumenten zouden weten waar te kopen en waar niet. Tja, de economische logika weegt in de meeste gevallen zwaar door, niets aan te doen.

De commentaren zijn gesloten.