24-06-13

De Ladder van Lansink

Uit een brochure van OVAM, bijlage bij DMorgen dd 24 juni 2013, haalde ik volgend eenvoudig schema met betrekking tot het ' behandelen ' van afval : genoemd naar de gewezen Nederlandse politieker Ad Lansink.

lansink.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventie :
Afval vermijden waar en wanneer het kan via een bewust aankoop- en consumeergedrag : onverpakte groenten ipv conserven, boodschappentas ipv plastiek, brooddoos ipv folies, 2 zijden van het papier bedrukken, glazen flessen ipv blik, plastiek, brik, oplaadbare batterijen , herbruikbare ipv wegwerpluiers, wat je niet koopt moet je ook niet kwijt. De beste verwerkingswijze.

Hergebruik : Als afval niet te vermijden is, kan het misschien hergebruikt worden. Wat voor Jan afval is kan door Piet gebruikt worden. Eventueel na kleine herstellingen. Kringwinkel ? Repaircafé ? 

Materiaalhergebruik : Recyclage zet afval om in een nieuw product, dat een nieuw leven gaat leiden zoals papier en karton, pmd, gft, hout, bouw- en sloopafval, piepschuim, schroot, glas, textiel, frituur - en motorolie, vet, etc...

Verbranden met energiewinning : mits perfecte rookgaswassing en energierecuperatie 

Verbranden zonder energiewinning
 
Storten : de slechtste verwerkingswijze, dient uiteraard maximaal vermeden te worden. 

 

 

De commentaren zijn gesloten.