26-02-13

Ruil uw kleren, kweek zelf uw tomaten en neem zo de strijdbijl op.

transitie in het westen, duurzaamheid, ecologische voetafdruk, neoliberale marktmechanisme, eigen mentaliteit, waalse politici, universiteit Gent, universiteit Mons, suv's, burgerinitiatieven, stadslandbouw, hoop op beterschap,

Een uitspraak van Rik Pinxten, in zijn nieuwe boek ' Kleine revoluties ', besproken in dMorgen van 26feb2013 door Sofie Mulders. Ik haal er , voor mij, de belangrijkste zinsneden uit:

1. We zouden het vooral moeten hebben over de transitie waar het Westen volop  in zit. Over het feit dat  Europa en de Verenigde Staten zwxaar boven hun stand leven en een enorme ecologische voetafdruk nalaten, terwijl er een miljard armen in de wereld zijn. Er is genoeg voedsel in de wereld, voor iedereen, maar het is niet juist verdeeld, of wordt verkwist. Hallucinant !

2. De invulling van het begrip cultuur houdt de echt belangrijke zaken van de agenda : dat we moeten gaan herverdelen, dat we op een andere manier moeten gaan produceren en dat we het dringend over de mensheid moeten gaan hebben in plaats van onze eigen achtertuin. In Vlaanderen zie ik dat nauwelijks gebeuren, tenzij in Gent. Een stad waar het begrip ' duurzaamheid ' geen hol begrip is, maar één van de kernwaarden van het bestuur. Ook Wallonië doet het beter op dat gebied. 

3. Denk globaal, handel lokaal : stel dat ik een terreinwagen koop in Vlaanderen. De impact van deze keuze verhoogt mijn ecologische voetafdruk en ik verhoop de armoede en het gebrek aan grondstoffen in de arme gebieden in de wereld. IK zal nog meer energie en natuurvoorraden gebruiken en ze HEN ontzeggen, terwijl ik bovendien op het moderne wegennet in dit deeltje van de wereld helemaal geen terreinwagen nodig heb.

4. Met de dominantie van het huidige neoliberale marktmechanisme, dat maatschappij, cultuur, opvoeding en onderwijs sterk beïnvloedt , zijn we niet alleen ons eigen stukje van de wereld , maar de hele aarde naar de verdoemenis aan het helpen. Helaas beseffen de meesten onder ons dat nog altijd niet.

5. Als wij door ons leefpatroon globaal enige impact willen hebben op ongelijke levenskansen, ecologische rampen , enz, dan moeten we eerst onze eigen mentaliteit en onze eigen praktijken in onze dagdagelijkse handelingen in vraag durven te stellen en te veranderen.

6. Sommige waalse politici hebben , in tegenstelling met  de meeste Vaamse, meer het grotere verhaal voor ogen, ze denken meer op langere termijn. Een enkel voorbeeld : aan de universiteit van Gent bestaat er een team geologen die puten boren in de aarde en daarop een geothermische centrale kunnen aansluiten die 20 tot 25r  jaar lang een hele wijk kan verwarmen. Nadeel voor milieu : nihil. Kostprijs 1 miljoen Euro, erg weinig dus. Die geologen gaan daarmee nar de Vlaamse regering met als resultaat : geen enkele reactie. Vervolgens gaan ze ermee nar de univ van Mons die hen vertellen dat ze er al mee bezig zijn daarmee te experimenteren.

7. Ter vergelijking :bij de sluiting van Opel Antwerpen wilde de Vlaamse regering daar SUV's laten produceren om de werkhelegenheid te behouden. Onbegrijpelijk vind ik dat want de goedkope petroleum is zo goed als op. Waarom was er geen eis naar het bouwen van milieuvriendelijke auto's, zodat er de volgende 20-30 jaar werk zou zijn ? De technologie en de mensen zijn voorhanden, alleen de politieke wil/mentaliteit niet.

8. De GEWONE burger kan in die ommekeer een belangrijke rol spelen. hij of zij kan de discussie opstarten, en bovendien voorbeelden aanreiken van goede praktijken.In mijn ogen zijn dat de nieuwe vormen van strijd. Het boeiende eraan is dat ze zich bevinden aan de and van de ' grote ' of officiële politiek:  in die zin hebben deze BURGERINITIATIEVEN geen  structureel veranderende invloed, maar spelen ze niettemin een fundamenteel corrigerende rol en helpen aldus een mentaliteitswijziging tot stand te brengen.

9. Leer mensen zelf voedsel kweken, bijvoorbeeld. stadslandbouw is ondertussen wel wat hip aa het worden, maar dat is ook dringend nodig. Waar gaan we ons voedsel halen, als de supermarkten het niet meer - oa wegens de steeds toenemende files ( hvandeker )- niet meet met steeds zwaardere vrachtwagens kunnen aanslepen ? Als mensen zelf ( een deel van ) de voedselproductie in handen gaan nemen, dan heeft dat effecten op transport en dus op energiebronnen en luchtvervuiling. En is men minder afhankelijk van fluctuaties op de markt. Het zorgt tegelijk voor tewerkstelling en de kwaliteit van het voedsel kan beter gecontroleerd worden.

10. Toch heb ik hoop op beterschap. Omdat ik geloof dat verandering van onderuit moet komen. En daar is momenteel van alle aan het broeien. Daar zitten ongetwijfeld minder goede dingen tussen, dat is altijd zo, maar je ziet bij de jonge generatie toch een perpectief dat verder reikt dan de morzel grond waarop zij wonen met daaraan gekoppeld een identiteit die ons in alles onderscheidt van de rest van de wereld. Dus ja, ik ben een optimist. Maar ik vrees wel dat we eerst nog door een hele slechte tijd zullen moeten.

Hvandeker : Een mooie opsomming van wat er fout gaat alsook een hoopvol perspectief. Dat laatste vind ik ook zeer belangrijk.  

De commentaren zijn gesloten.