04-01-13

Bericht van een ecologische vriend....

casentino.jpg


Bij de schepping van je lichaam voor dit leven werd je hart genetisch gecodeerd met alle informatie die je nodig hebt om je levenszending te volbrengen. Luister naar je hart. Luister naar de Zon. Luister naar de Maan. Luister naar de Aarde. Luister naar de Sterren. Het eren van natuurlijke cycli, de terugkeer naar de harmonie met Moeder Aarde en alles dat bestaat. Uiteraard heeft de mens veel schade toegebracht aan Moeder Aarde door vervuiling, vernietiging van bossen en door overbevolking. Dit zijn fysieke manifestaties van het verlies van de verbinding van de mens met onze Moeder Aarde. En naarmate we verder verwijderd raken van het natuurlijke leven, zijn we vergeten om dankbaar te zijn voor alles dat de aarde ons geeft. Hoe lang zouden we leven zonder haar prachtige atmosfeer die we inademen zonder na te denken? Of zonder schoon water, dan zouden we ook niet al te lang bestaan. En zonder het licht van de Zon zouden we kou lijden en omgeven zijn door het donker. We zijn alleen gericht op de fysieke aspecten van de werkelijkheid en vergeten dat de “Great Spirit” overal om ons heen is, belichaamd in elk wezen en elk ding. Ons verlies van de verbinding met de natuur heeft onze hebzucht aangezet evenals onze gevoelens van afscheiding. Alle mensen zijn onderling verbonden met elkaar. Als we onze verbinding met alles dat bestaat erkennen, leven we opnieuw eervol en in respect.
 
Het einde der tijden, zoals door de Maya's voorspeld, betekent niet dat de aarde ontploft en in een zwart gat verdwijnt, maar dat een lange periode wordt afgesloten en dat op een hoger niveau een nieuw tijdperk is begonnen.

De commentaren zijn gesloten.