02-12-12

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden...

barbara Debusschere, DMorgen, ezel, TGV, dertigtonner, ezel, multinationals

maar enkele juiste woorden vormen ook een beeld :

Bron DMorgen van 24/11/2012 extra bijlage over de klimaattop in Doha, Barbara Debusschere in artikel ' We moeten van spoor wisselen en wel nu '.

' Een TGV dendert met een rotvaart over een treinspoor waar een dertigtonner met zeer kwetsbaar en waardevol materiaal op staat. Met een ezel proberen we die tijdig weg te trekken. 
De TGV is de klimaatverandering.
De dertigtonner , dat zijn wij op deze planeet.
De ezel is de klimaatpolitiek.

En iedereen weet dat maar de leiders hebben ons schijnbaar reeds verticaal geklasseerd.
De ezel heeft andere dingen te doen, zoals de banken en de markten redden.

Daarom stellen sommigen voor het klimaatprobleem aan justitie te geven. Regeringen kunnen geen grote klimaatbeslissingen nemen omdat multinationals met klimaatbeschadigende belangen machtiger zijn.'

Hvandeker : ... en de TGV nog wat harder laten rijden. De dertigtonner moet zich dus anders organiseren teneinde vertraging na te streven.

De commentaren zijn gesloten.