29-11-12

Klimaatonderhandelingen,levensstijl,vrijheden en transitie

klimaatonderhandelingen, levensstijl, vrijheden, transitie, sing for the climate, klimaatwakes, gert goeminne, extra knack, groene vingertje

Uit een artikel met als titel ' De vloek van het groene vingertje ' van Gert Goeminne gepubliceerd in een Extra Knack van 21 november 2012, las ik volgende - voor mij - kernpassages die aantoonden dat de transitiebeweging minstens op het goede spoor zitten.

Levensstijlen zijn niet onderhandelbaar tijdens klimaatonderhandelingen : In wezen gaan klimaatonderhandelingen niet over CO² reducties, maar over levensstijl. Maar niemand durft daar vandaag aan te raken, uit schrik het verwijt te krijgen het ' groene vingertje ' naar het hoofd geslingerd te krijgen.

Vrijheid is een centraal begrip in onze moderne westerse samenleving en bepaalt voor een groot deel ons idee van het goede leven.

Een gigantisch vleesaanbod dat alleen maar kan bestaan bij gratie van het kaalkappen van het Amazonewoud ter wille van de veevoederindustrie, fruit en groenten die het hele jaar door beschikbaar zijn door energie-intensieve kasteelt en instant ingevlogen producten : het zijn maar enkele van de verdoken waarheden die ons maagdelijk idee van een vrije keuze verstoren.

Zijn er vrijheidsvormen denkbaar die niet alleen op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier georganiseerd kunnen worden, maar die ook levenskwaliteit garanderen ? Behalve duidelijke milieuwinst biedt de zogenaamde korte keten ( van producent rechtstreeks naar consument ) ook de garantie det je een eerlijke prijs betaalt voor een eerlijk product. Deze nieuwe vrijheidsvorm ervaren veel mensenals een verbetering van hun levenskwaliteit. 

Op vergelijkbare manier wordt ook in andere domeinen geëxperimenteerd met een aantal vertragende ingrepen, die vertrekken vanuit die vraag naar levenskwaliteit. Lokale voedselsystemen, cohousing, autodelen, complementaire muntsystemen : het zijn stuk voor stuk alternatieve vrijheidsvormen die het bestaande ontwikkelingsmodel uitdagen in zijn concreetheid, veeleer dan het onder de nietszeggende noemer ' neoliberalisme ' weg te zetten als oorzaak van alle kwaad.

De evidente tegenwerping dat die niches ook maar druppels zijn op een hete plaat, vertrekt immers vanuit de typische consumptielogika die ze juist tracht te doorbreken.

Experimenteerdrift is uiteraard niet voldoende om dit potentieel verder aan te boren. Alternatieve vrijheidsvormen zullen ook politiek bepleit moeten worden als ze willen opklimmen tot mainstreamniveau, omdat ze botsen met een aantal gevestigde belangen.

De vraag die zich daarbij stelt voor de milieubewegingen is dan ook of ze zich niet beter toeleggen op het vormgeven van een maatschappelijke tegenstem vanuit deze en andere experimenten in plaats van op het vormgeven van de collectieve wanhoop.

Hvandeker : Ik denk dat dit een correct verhaal is, met uitzondering van de laatste passage. En/en in plaats van of/of. Ook protestacties ( oa Sing for The Climate, klimaatwakes  en vele andere ) blijven noodzakelijk. De transitiebeweging met zijn vele groepen en groepjes in Vlaanderen zoeken en tasten maar passen wel in deze redenering. 

 

 

De commentaren zijn gesloten.