25-11-12

Openbaarheid van Bestuur

gie goris, gebrek aan transparantie, burgerparticipatie, stemgedrag, democratische gezondheid,

Bron : artikel van Gie Goris in MO van november 2012. Volgende passage vond ik de moeite waard om te onderstrepen.

Er zijn verschillende redenen waarom de beruchte kloof tussen burgers en beleid maar niet gedicht geraakt.

Een belangrijke reden voor de afstand tussen bevolking en overheid is het gebrek aan transparantie. Nog veel te veel opereert de overheid van uit de overtuiging dat te veel informatie schadelijk is voor de democratische gezondheid. Het omgekeerde is het geval. Het is niet door cijfers, rapporten en verslagen te verbergen achter een dikke wand van reglementen dat het vertrouwen van de burgers hersteld wordt. Het is juist door zoveel mogelijk met open boeken te werken dat de bevolking, al dan niet geholpen door deskundige journalisten en organisaties, kan weten of ze goed bestuurd worden. En dat heeft niets met wantrouwen te maken maar vooral met interesse.

Hvandeker : Ook burgerparticipatie en coproductie van plannen vallen hieronder. Ik denkt dat echt geïnteresseerde burgers vel te weinig middelen heeft om iets te beoordelen en het stemgedrag daarop af te stemmen. Het heeft ook altijd met macht op de korte termijn ( tot volgende verkiezingen ) te maken. En de burger, zelfs de meest geïnteresseerde, blijkt een kort geheugen te hebben. In hun eigen nadeel en dus in het voordeel van ... juist. En die defininiëren ' democratische gezondheid ' heel anders dan de burger.

De commentaren zijn gesloten.