26-09-12

Een Natuurpuntraadsel, Natuur.raadsel ?

sylt2.jpg

Ik ben al een tijdje lid van Natuurpunt en voel me daar niet altijd zo gelukkig mee. Sommige acties die zij  ondernemen dragen mijn goedkeuring mee, over andere heb ik mijn twijfels. Dat als inleiding, want dit artikeltje gaat over een beetje rekenen en een beetje gezond verstand. 

Wie helpt me met het volgend raadsel, en daarvoor verwijs ik naar hun Natuur.blad van september 2012, pagina 16 met als hoofding ' De naakte cijfers ' en dit binnen de actie één m² natuur aan je raam.

Cijfers :
Oppervlakte Vlaanderen : 13.500.000.000 m²
Aantal bewoners : 6.000.000
Oppervlakte per bewoner : 2.250 m² ( zij schrijven 2.175 m², op zich geen grote fout, maar in het kader van de actie 1 m² natuur extra per inwoner niet onbelangrijk ).

Landbouw is goed voor 1.100 m²/inwoner ( ze spreken elders ook over 1.000 m² ? ) , bebouwing 565 m² en natuur 150 m² ( telkens met een Natuurpunt definitie van landbouw, bebouwing en natuur ). So far so good, maar...
REST zou dan 350 m² zijn en als ik alles optel kom ik aan 2.165 m² per inwoner ( 10 m² minder dan 2.175 m² en 85 m² minder dan 2.250 m² ). Ook in het kader van de actie niet onbelangrijk.

RAADSEL : Wat zou hun definitie zijn van 350 m², resp 360 m², resp 435 m² of zelfs 535 m² per inwoner aan RESTOPPERVLAKTE,  we zijn hier tenslotte niet in een ruimtelijke structuur waar grond geen bestemming heeft ? Misschien heb ik iets belangrijk over het hoofd gezien : bv open ruimte tussen 2 woningen, speculatie, strand, rivieren, substantieel foute cijfers, etc ? 

Verder pleiten ze terecht voor meer natuur, zo'n 75 m² /inwoner is voorzien over 10 jaar te spreiden ( zie Ruimtelijk Structuur Plan Vlaanderen 1997 ) , maar we zitten nu, 15 jaar later slechts aan 25 m². Nog 50 m² te gaan dus. Belachelijk laag en aanduiden is niet voldoende, realisatie is het doel.

Hun actie stelt : 10 m² per inwoner op 10 jaar... Voor 50 m² is dat dus 50 jaar. M.i. niet ambitieus en ruim onvoldoende. En wat dan met HET RAADSEL ? 

ps Ik lees hun blad meestal zonder rekenmachine...

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.