06-09-12

Vlaming woont nog steeds groot, maar ook steeds kleiner

bouwpercelen, open bebouwing, appartementen, bouwgrond, kavels, verkavelingen,

Bron : DMorgen dd 31 augustus 2012

De grootte van een gemiddeld huis vandaag is in Frankrijk 97m², in Duitsland 91 m², in Nederland 73 m² en in België 131m²

In Nederland is 7 % van de landoppervlakte vandaag ingenomen door woningen, in Vlaanderen is dat 15 %

De laatste jaren verkleinen de bouwpercelen bij ons evenwel met 50 %. Er is dus een inhaaloperatie aan de gang waarbij meer rijwoningen en appertementen worden gebouwd in plaats van 4-gevelwoningen( open bebouwing ). Dat alles is het logisch gevolg van het gebrek aan bouwgrond in onze kontreien. 

Daarom pleit de Vlaamse Confederatie Bouw om alle woonuitbreidingsgebieden ( reservezones ) versneld vrij te geven. Momenteel, zo zeggen zij, zijn ongeveer 250.000  percelen onbebouwd, ongeveer het aantal nieuwe gezinnen de volgende 8 jaar en nog eens zoveel nadien. Ze vinden dat er teveel beperkingen worden opgelegd, bijvoorbeeld in watergevoelige gebieden terwijl ze vinden dat dat niet nodig is wegens mogelijke ' bouwtechnische aanpassingen '.  

Bij deskundigen en leken is er tegenstand tegen die plannen om verschillende redenen :
1. Kostprijs voor infrastructuur veel te hoog. Geen kleinere kavels in woonuitbreidingsgebieden , gewoon niet bouwen is hun advies, wegens de overstromingsrisico's.
2. Er is nog voldoende ruimte in steden en bestaande verkavelingen oa voor renovatieprojecten. Zo kunnen oude industriële sites omgebouwd worden en oude villawijken heropgedeeld in kleinere percelen
3. Koppels en alleenstaanden hebben niet zo veel ruimte nodig en kan je ze binnen de bestaande bebouwing onderbrengen.  
4. Vandaag worden appartementen in dorpen gebouwd, terwijl die in de stad ( bv boven winkels ) leeg staan en verkrotten.
5. Het niemandsland tussen steden en dorpen moet vrij blijven voor andere functies.  

Hvandeker : Het maneuver is een schot voor de boeg mbt invulling van de ruimtelijke ordening en eigenlijk nogal doorzichtig. Men verdedigt de belangen van een groep ondernemers op een foute manier, tegen de Europese trend in. Mijn zoon heeft ook gebouwd op een veel te grote kavel, die in stukjes werd gehakt en waar vroeger 1 huis stond, staan nu 3 huizen met wat kleinere tuinen en iedereen is gelukkig : bouwheren, aannemers, architecten, notarissen, etc
Alleen vraagt dit enige creativiteit ipv lineaire voorstellen. 
 

 

Commentaren

Mochten ze nu die reservekavels vrijgegeven voor mensen die ecologisch zouden verwarmen (bvb met houtpellets), dan is dat nog een betere manier. Het gaat mensen misschien sneller overtuigen om zulke verwarming te kiezen als ze daardoor op een bepaalde plaats kunnen bouwen.

Wat denk jij?

Groeten.

Gepost door: Pellets | 13-09-12

Met houtpellets verwarmen is een persoonlijk ( goede ) keuze. Maar het volbouwen van de weinige open ruimte niet. Bedankt voor de commentaar...

Gepost door: Hugo | 14-09-12

De commentaren zijn gesloten.