27-08-12

Paul Verhaeghe : de neoliberale waanzin treft ons allemaal

paul verhaeghe, neoliberale waanzin, succes, prestatiegerichtheid,

Enkele markante uitspraken die me opvielen bij het lezen van een artikel in de Knack van 22 augustus en die een beetje hebben moeten bezinken vooraleer te reageren. De schrijver bekijkt de psychologische impact van economie ( en de crisis ).

Deze neoliberale maatschappij maakt ziek en we moeten een nieuw sociaaleconomisch model zoeken.

Vandaag is de angstproblematiek, na depressie en verslaving, de grootste stoornis ovv faalangst en sociale angst omdat we extreem prestatiegericht zijn en extreem competitief : winnen is alles wat nog belangrijk is. De natuurlijke sociale banden worden verbroken omdat we de anderen als concurrenten zien en dat eigenlijk niet willen waardoor we angstig worden.

Mensen voelen zich waardeloos want werkloosheid, werkonzekerheid en flexibiliteit veroorzaken stress, depressie en nog erger. De oorzaak van de crisis zijn niet zij die het sociaal stelsel misbruiken, niet goed te keuren natuurlijk, maar zij die de graaicultuur aanhangen en het bonussensysteem van banken en (grote) bedrijven laten floreren.

Solidariteit is iets vies geworden : succes is de morele maatstaf, winners tegen losers...

Te grote inkomensongelijkheid veroorzaakt veel negatieve reacties zoals criminaliteit, geweld en depressies, eerder dan het inkomen zelf van personen. Het is ongezond, voor iedereen, dus ook voor de hogere klasse. Terwijl de middenklasse stilaan verdwijnt.

In bedrijven gaan teveel beslissingen alleen van boven naar beneden, met als gevolg dat het personeel vervreemd van hun job, nog weinig binding voelen met hun bedrijf en mentaal afhaken.    

Enron : rank and yank, rangschikken en buitengooien. Managers kregen bonussen op basis van het aantal ontslagen , dikwijls nog op een vernederende manier voor de werknemer. Angst veroorzaakte fraude en.. bankroet.

Prestatiegerichtheid is niet per definitie fout maar het heeft grenzen en verder dan die grenzen is het ziekmakend, letterlijk en figuurlijk.

Zelfs ons onderwijs is doordrongen van de neoliberale ideologie : Competenties bijbrengen in functie van de markt.

De marktfundamentalisten die mee het probleem veroorzaakten worden nu geprezen omdat ze ' hun ' oplossingen aanreiken. Economie is duidelijk geen exacte wetenschap.

In de bijbel van het neoliberalisme is hebzucht een deugd. De mens wordt een wolf voor de andere. En voor de rest : Na ons de zondvloed...

Hvandeker : alhoewel de man ( natuurlijk ) wordt aangevallen omwille van zijn toch wel krasse uitspraken, zit er volgens mij heel veel waarheid in zijn betoog. En soms moet je dingen erg zwart wit stellen om nog gehoor te krijgen. De citaten werden door mij markant genoemd en afzonderlijk opgelijst , maar het ene vind ik dichter bij de waarheid dan het andere. Die eerste heb ik onderlijnd en dus nagenoeg volledig onderschreven , mede op basis van mijn aanvoelen en ervaring.

De commentaren zijn gesloten.