21-08-12

Hebzucht is het begin van alles.

boeken.jpg

....zegt Tomas Sedlacek, een Tsjech, gewezen economisch adviseur van president Havel, van minister van Financiën Sobotka en vandaag hoofd van de macro- economische strategie van de bank CSOB in de Knack van 15 augustus 2012. Enkele markante uitspraken om dat mede te onderbouwen :

1. Voortdurend ontevreden zijn, meer verlangen, het lijkt een aangeboren natuurfenomeen en het hart van onze beschaving te zijn.
2. Hebzucht staat niet alleen aan de wieg van de theoretische economie, maar ook aan het begin van onze geschiedenis. Hebzucht is dus het begin van alles.
3. De consumptie werkt als een drug. Het genoeg ligt altijd achter de horizon.
4. Vooruitgang of tevredenheid, dat is een antropologisch dilemma. Ze gaan niet samen.
5.  Als het eigenbelang bepaalde grenzen overschrijdt, bedreigt het de markteconomie. Een goed functionerende maatschappij rust op 3 pijlers : moraal of fatsoen, wedijver en concurrentie en regulering en randvoorwaarden vanwege de staat. Hoe zwakker de moraal, hoe meer de staat moet ingrijpen.
6. Ethiek vormt de kern van de economie, ze leidt rechtstreeks tot de vraag naar het goede en ware leven. Markteconomie zonder moraal is een zombiesysteem : de robotten functioneren perfect, maar uiteindelijk laten ze een spoor van vernieling achter.
7. Een economische politiek die alleen op groei gericht is, zal altijd tot schulden leiden, en schulden zijn een gevaarlijke reis door de tijd, interesten een akelig wapen.
8. Crisistijden zijn goed om de juiste vragen te stellen : we moeten af van onze obsessie met groei in de economie...

Hvandeker : Een moeilijk thema omdat wij zijn opgegroeid en opgevoed met de mantra : de economie moet altijd groeien. Neen dus, met minder gaat ook en zijn we ook tevreden, maar ook dat moet eerlijker ' verdeeld ' worden. De overheid zal altijd een herverdelende rol hebben. 

    

De commentaren zijn gesloten.