15-08-12

De derde keuze...een groene economie

een groene economie, de derde keuze, bokrijk,

De derde keuze is de titel van het hoofdartikel in Weekend Knack nr 33 geschreven door Jan Haeverans, eindredacteur en ik citeer er volgend uittreksel uit :

' We zijn  weer op zo'n moment aanbeland waarop de oude wereld vergaat en de nieuwe zich aankondigt. Zekerheden als onze banken, munt en instellingen wankelen. Meer van hetzelfde zal ons redden, roepen sommigen. Meer autosnelwegen, meer verkavelingen, meer kerncentrales, meer distributie, meer shopping centers want ze hebben ons welstand gebracht en zullen dat blijven doen.

Is dat nu de keuze waar we voor staan : meer van het oude of terug naar Bokrijk ?

Niet echt want er begint zich een steeds duidelijker een derde weg af te tekenen. Een groene economie warin clusters van kleine bedrijven veel flexibeler en veerkrachtiger zullen zijn dan de reuzen op lemen voeten die onze grote industrieën uiteindelijk bleken te zijn. Waarin cleantech ( materiaal- en energiezuinige technologie ) zal boomen en concrete oplossingen zal aandragen voor onze gigantische milieuproblemen. Een maatschappij waarin de heropleving van de locale economie en productie een alternatief biedt voor de globale just-in-time distributie, waarvan de brandstof- en milieukosten steeds hoger zullen oplopen. Een samenleving waarin de zorg voor en het herstel van natuurgebieden een volwaardige en levensnoodzakelijke economische activiteit zal zijn en waarin zon en wind voor schone, eindeloos hernieuwbare energie zorgen.

Hvandeker : Schitterend geformuleerd . Heb ik dat goed gelezen ? Is dit realistisch ? Begint het steeds meer te dagen bij steeds meer personen ? Transitie Vlaanderen heeft er een supporter bij.   

 

De commentaren zijn gesloten.