08-08-12

Een nieuw regeltje : een nieuwe uitdaging voor bouwpromotoren en vastgoedmakelaars

watertoets, meldingsplicht, waterparagraaf, waterziek gebied,

Bron : DMorgen dd 30 juli 2012.

Zij, ook notarissen,  MOETEN voortaan huurders en kopers informeren dat hun toekomstige woning KAN overstromen. Blijkbaar werkte een ander regeltje ' DE WATERTOETS ' niet zo goed om mensen te informeren over compenserende bouwmethoden mbt het risico van natte voeten, overstroomde kelders en livings, en dit regeltje ( een zogenaamde waterparagraaf in de vastgoedakte) komt er dus nu bij. Dit regeltje bestond blijkbaar nu al, maar alleen voor risicozones waar het water MINSTENS EENS OM DE 25 JAAR MINSTENS 30 CM HOOG ZOU KUNNEN KOMEN TE STAAN ! Dit regeltje was dus te flauw en wordt nu uitgebreid tot alle risicogebied.

Hvandeker : Ook dit onduidelijk regeltje zal een nieuwe utdaging worden voor bouwpromotoren en vastgoedmakelaars. In het artikel is er sprake van ' waterziek ' gebied en van ' mogelijk gevoelig overstromingsgebied ' enerzijds en ' effectief overstromingsgevoelig gebied ' anderzijds. Creatief als ze zijn zullen ze er voor zorgen dat niemand nog weet wat watertoets, waterparagraaf, waterziek gebied, mogelijk gevoelig of effectief gevoelig gebied eigenlijk wil zeggen. Niets is zo moeilijk als definities en daar zullen ze gretig gebruik van maken. En als er dan de jaren en de hoogte en de compenserende bouwmethodes nog eens worden bijgesleurd... ' Ja, mevrouw en mijnheer, ik denk dat je HUIS tussen nu en 50 jaar wel eens ZOU KUNNEN overstromen, maar of dat nu 10 of 40 cm zal zijn, dat weet ik nu nog niet...dat hangt af van de opwarming van de aarde, natuurlijk '. Als dan de Vlaamse Milieumaatschappij zegt dat dit een doorbraak is en verkopers minder zullen profiteren van onwetende huizenjagers... dan heb ik veel moeite met die stelling.  

De commentaren zijn gesloten.