25-07-12

BBP, geen welzijnsmeter in de Westerse landen

bbp, bbw, oeso,

In DMorgen dd 25 juli 2012 werd een artikel gepubliceerd ' Als geluk belangrijker wordt dan geld '  van Lode Delputte en ik haal daar een aantal redenen uit waarom mensen in het Westen het Bruto Binnenlands Product ( BBP ) steeds minder waardevol en het Bruto Binnenlands Welzijn ( BBW ) dat wel zou kunnen worden en voor overheden zelfs kunnen dienen om meer afdoende te reageren op crises en recessies.

BBP zijn gemiddelden en houden geen of nauwelijks of op de foute manier rekening met :
Doordeweekse levenservaring van mensen.
Het dagelijks filleleed veroorzaakt meer brandstofverbruik.
Een lekkende olietanker zorgt voor werk en.. voor smurrie.
De schade aan het milieu.
Duurzaamheid van de economie.
Veiligheid.
Individuele vrijheid.
Huisvesting.
Ervaringen mbt loonverlies en zelfs werkloosheid.
De onbetaalde dagtaak van een huisvrouw of -man.
Het vrijwilligerswerk in verenigingen, alsook gewone burgerinzet.
Het werk in de moestuin.
Het gemeenschapsleven.
Niveau van onderwijs en opleiding.
Volksgezondheid.
Onderdak.
Inkomen.
De baan zelf.
Levensvoldoening en -vreugde.
Balans werk en gezin....
Levensverwachting.
Alfabetiseringsgraad.
Economisch potentieel.
Sociale samenhang.
Collectieve voorzieningen.
Gezinsbeleid.
Maatschappelijke netwerken.
De lijst is schier eindeloos....


En een index die dat allemaal meeneemt als aangeven van geluk of minder geluk neemt al die factoren wel serieus.
Ook de Oeso begint dat in te zien en is, zoals de maatschappij zelf, klaar voor de ommekeer, de transitie naar een gelukkiger en veerkrachtiger wereld.

Plaats voor de zachte waarden die ons Westers leven meer beïnvloeden dan de cijfers doen geloven.

  



 

De commentaren zijn gesloten.