25-06-12

Files verstikken de mensen

file.jpg

En, zegt de ene : files geven aan dat de economie goed draait.

Neen, zegt de andere : files zijn niet goed voor de economie, ze verstikken de economie.

Neen, zeggen de mensen die aan de autostrades wonen :

Files verstikken vorral de mensen, de kinderen , de ouderen, de chronisch zieken en zonder mensen, geen economie. Onze wegen zijn permanente parkings, alleen zetten ze het contact niet af... En de economie zou ten dienste van de mensen moeten zijn en niet omgekeerd.

 

 

De commentaren zijn gesloten.