21-03-12

Klein nieuws, groot nieuws

onderwaterzee.jpg

Wat is klein nieuws, wat is groot nieuws ? Dat hangt in grote mate van jezelf af, hoe je tegenover een nieuwsbericht staat, wat je belangrijk vindt. Vandaar dat heel wat van wat ik belangrijk vind, niet door anderen gelezen wordt, wegens totaal onbelangrijk. Het zij zo...

1. DM 21 mrt 2012 : Vlaamse partijen geraken het ( eindelijk ) eens over meer klimaatambitie. Federaal, Wallonië en Brussel waren reeds zover om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 30 % te verminderen. Meerderheid en oppositie, Vlaams Belang onthield zich, gaan akkoord met deze scherpere klimaatdoelstelling . Na 3 jaar dralen.... Een kleine revolutie zegt Mathias Bienstman van BBL.

Hvandeker : NVA en CD&V hebben 3 jaar getwijfeld over iets wat eigenlijk al jaren zonneklaar is. En nu het in praktijk zetten door alle regeringen in dit kleine landje...

2. DM 21 mrt 2012 : De Spaanse regering heeft aan Repsol toelating gegeven om naar oliebronnen te zoeken rond de Canarische eilanden. De regionale autoriteiten hebben zich verzet. De eerste bronnen werden reeds 11 jaar geleden ontdekt....

Hvandeker : 
Repsol gaat onderzoeken en als ze gevonden hebben wat ze hopen te vinden , nl olie ( geld ).
De Spaanse regering vindt dat nu goed : geld.
De regionale autoriteiten zijn tegen, want toeristen zouden niet meer of minder langskomen : geld.
Niet het klimaat, de mogelijke schade, het milieu staan hier voor alle actoren centraal. Wel de mogelijke financiële verliezen en het derven van inkomsten. En dat voor een schamele 100.000 vaten per dag, een heel kleine druppel op een hete plaat. Ook hier telt de bevolking niet meer mee.

3. DM 20 mrt 2012 : Vlaams minister president Kris Peeters verzet zich, in naam van ons land (!),  tegen een Europees voorstel om teruggooi van vis te verbieden door het inzetten van fijnere technieken. Tussen de 40 en 70 % (! ) van de vangst wordt dood teruggegooid. Dit verbod is een cruciale stap om de dramatische overbevissing in Europese wateren tegen te gaan. Gelukkig werd al wel besloten om het vissen in buitenlandse, niet Europese, wateren aan banden te leggen. Want dat veroorzaakte hongersnood en migratie zoals in Afrika. Berlangrijk, maar nog steeds niet aan de orde, is het feit dat de Europe vissersvloten veel te groot zijn ten opzichte van de aantallen aanwezige vis. Met illegale praktijken tot gevolg.

Hvandeker : Met duizenden vissersboten jagen op een beperkt contingent is om illegale praktijken vragen. Vissers moeten ook ' eten ' en ' hun kost verdienen '. Dat kan niet zoals ze nu bezig zijn. En wetende dat een miljard kg ongewenste ( maar eetbare ) bijvangst dood wordt teruggesmeten is een hallucinante vorm van voedselverspilling. En waarom verzet Kris Peeters zich als Vlaamse chef in naam van België ?

    

De commentaren zijn gesloten.