21-03-12

Gewilde Babylonische spraakverwarring

verband.jpg

Wij vinden is

het vervelend

dat er zo veel

onduidelijk.

In deze zin staat er maar één woordje verkeerd en daardoor schept het verwarring. Communicatie is aartsmoeilijk : dat is de conclusie van De Lijn, ondertekend door ene Roger Kesteloot, directeur-generaal.

En verder : wij vinden dat u recht hebt op heldere boodschappen en daarom verkiezen wij om te communiceren als ALLE wijzigingen concreet zijn uitgewerkt en doorgepraat. We vinden het dus nu te vroeg om de veranderingen aan te kondigen, tenzij ze eerst zijn doorgesproken met steden en gemeenten en met onze medewerkers.En de reizigers : voor Limburg is het klaar, de andere provincies moeten nog ( even ) wachten... enz, enz, enz

Hvandeker : Wat een gedoe om nog maar eens de burger als laatste te informeren. Volgens mij zit daar een strategie achter. Laat de burger zo lang mogelijk op zijn honger zitten, maak teksten zo onleesbaar mogelijk door het gebruik van typische vaktermen en offcieel jargon, verdrink hen in details via websites, verwijzingen, hyperlinks en zo. Gevolg : zelfs de meest wakkere burger geeft het stilaan op want ook de kat vindt in dit alles haar jongen niet meer terug. Communicatie is niet moeilijk maar wordt bewust moeilijk gemaakt.... Hoe meer men zegt om ' duidelijk en open te communiceren ' hoe achterdochtiger ik word. Lezing van officiële documenten is vandaag een nagenoeg onmogelijke opdracht die men best in groep aanpakt om niet te verzuipen in teksten waar een leek kop noch staart aan  krijgt.

De commentaren zijn gesloten.