07-11-11

Verontwaardiging volstaat niet.

dm magazine,stephane hessel,occupy wall street,materialisme,david van reybrouck,g1000

Dat is de titel van een goed artikel in DM Magazine van 5 nov 2011, dat handelt over het boekje ' Indignez vous ' geschreven door Stéphane Hessel een tijdje geleden. Omdat eenieder een zelfde tekst op haar/zijn manier interpreteert ga ik zelf de passages aangeven die mij hebben getroffen en al mijn aandacht hebben gekregen. Om te beginnen vind ik het fantastisch dat iemand van 94 jaar de aandacht krijgt van vele jongeren. Vergrijzing moet niet altijd als probleem worden voorgesteld...

1. Hessel gaat akkoord dat het niet volstaat om alleen maar verontwaardigd te zijn en verder niks. Er is een volgende stap noodzakelijk : engageer je.

2. De bezetters ( oa Occupy Wall Street ) hebben, in tegenstelling tot de critici die iets anders zeggen, wel een relatief eenvoudige boodschap : De internationale financiële wereld werkt niet goed en de politiek staat erbij en kijkt ernaar. Onze noden en rechten worden niet meer krachtdadig door onze politici verdedigd. Ook de vakbonden en andere overheidsinstellingen zijn hun vertrouwen kwijt en dat vind ik een gevaarlijke situatie. Ik begrijp het maar keur het niet goed.

3. Wie aan de kant blijft staan, bereikt niks. Daarom pleit ik voor vernieuwd engagement want als je in een democratie leeft en je voelt je onbegrepen dan moet je partijen overtuigen van je gelijk. Enthousiasme alleen levert weinig tot geen resultaat op. Ik begrijp het wantrouwen van jongeren ten aanzien van de politici. In plaats van zich te laten domineren door politieke partijen raad ik hen aan om de partijen te heroveren en zelf te domineren. 

4. Velen onder ons zijn onverschillig geworden en zijn hun boosheid verloren omdat die bedolven is geraakt onder het materialisme : huis, vakantie, auto, computer,... Er is geen herkenbare vijand meer, want financiële instellingen en hedge funds zijn niet eenduidig.  Maar veroorzaken heel veel kwaad. Ik maak me zorgen om het groeiend aantal mensen dat ontmoedigd raakt omdat ze er niet meer in slagen hun idealen te realiseren.   

Als toemaatje nog dit. David Van Reybrouck ( G1000) stelt in datzelfde artikel : Het pamflet van Hessel was een wake-up call voor mij en vele jonge mensen wereldwijd. Het mooie is dat hij niet alleen waarschuwt tegen onverschilligheid en oproep tot verontwaardiging, maar nog een stap verder zet door aan te dringen op engagement en ons lot zelf in handen te nemen, los van organisaties en instellingen. De burger staat centraal in het verzet en de indignado's lieten zich door Hessel inspireren inzake economische motieven, de G1000 inzake democratie.

Hvandeker : Zowel de boodschap van Hessel als die van Van Reybrouck is redelijk duidelijk voormij, maar er zit ook enige tegenspraak in. Als Van Reybrouck zegt dat de burger zijn lot zelf in handen moet nemen, los van organisaties en instellingen en Hessel zegt dat de burger zich moet engageren in politieke partijen, dan is dat niet zo eenduidig voor mij want ik beschouw politieke partijen toch ook als organisaties, binnen bepaalde vormen van democratie. En zich engageren is een probleem voor mensen die stilaan ontmoedigd geraken omwille van het systeem dat volgens hen gedomineerd wordt door vijanden waarvan we geen hoogte krijgen en eerder virtueel dan werkelijk zijn.      

De commentaren zijn gesloten.