19-10-11

Schaliegas, zei U ?

schaliegas,shalegas,chris dutry,de bond,hydraulische fracturatie

Bron : De Bond 7 oktober 2011, artikel van Chris Dutry : ' Een omstreden energiebron.

Schaliegas, shalegas ( Engels ) is een gas dat zich bevindt onder de grond, tussen lagen harde leisteen. Niet alleen in de VS ( 7625 m³) maar ook in Europa zijn er enorme voorraden aanwezig : 5300 m³ in Polen, 5600 m³ in Engeland, 2430 m³ in Frankrijk...genoeg om 50 tot 100 jaar voort te kunnen.

Om het te winnen is een combinatie van 2 technieken nodig : hydraulische fracturatie samen met horizontale boringen in de leisteenlaag. De vloeistof om dat te bewerkstelligen is samengesteld voor 99 % uit zand en massa's water alsook voor 1 % uit pure chemie. Na de behandeling die 3 weken duurt en ongeveer 3,5 miljoen Euro kost komt er water naar boven dat zout is, licht radioactief en arseen, benzeen en kwik bevat. En moeilijk te zuiveren valt...

Het resultaat van deze operatie is methaangas, dat onverbrand 20 x sterker is dan CO², gemakkelijker bij het proces kan ' verloren ' worden. Kortom de klimaatvriendelijkheid van dit proces is erg onzeker. Zo onzeker dat er een moratorium kwam in Philadelphia, alsook in Quebec. In Frankrijk is er nu reeds een totaalverbod op schaliegasontginning.

Steeds meer wordt duidelijk hoe energiewinning en waterbeheer met elkaar verweven zijn, een aspect dat al te lang onopgemerkt is gebleven.

Hvandeker : Steeds weer vind ik dat Chris Dutry in De Bond verschrikkelijk interessante artikelen over milieu, energie, klimaat en dergelijke schrijft.

Ook in dit geval moet de schaliegasontginning verboden worden wegens veel te schadelijk voor het milieu, in afwachting dat er veel meer zekerheid is dat alles als veilig wordt bevonden. En dan nog : er zijn alternatieven genoeg en laat klimaatvijandige materialen zitten waar ze zitten, in de grond.

De commentaren zijn gesloten.