04-10-11

Het nieuwe wonen ?

kristiaan borrel, antwerps stadsbouwmeester, kristine verachtert, hoofd ruimtelijke planning stad leuven, christophe grafe, directeur vlaams architectuurinstituut, knack weekend special, dag van  de architectuur,

Er is niet altijd veel nieuw nieuws onder de zon, maar soms worden er dingen opnieuw en zo mooi geformuleerd dat ze voor mij nog wat duidelijker worden. En dat heeft soms vooral te maken met de auteur ... Enkele voorbeelden.
 

1. Bron : Knack weekend special, dag van de Architectuur op zondag 9.10.11
www.dagvandearchitectuur.be

a. De stad is de meest duurzame vorm van samenleven, zegt Antwerps stadsbouwmeester Kristiaan Borrel.
- We zitten momenteel, door regelgeving, subsidies en fiscale mechanismen, in een situatie waarbij men de bouw van een passiefhuis - villa aan de rand van de stad ( met 2 auto's voor de deur die dagelijks moeten uitrukken om op het werk te geraken ) - naar energieverbruik beter beloond dan bv het vernieuwen van een gewoon rijhuis in Borgerhout waarbij heel de week de auto niet wordt gebruikt.
- Er duiken meer en meer particuliere initiatieven op waarbij oude fabriekspanden, grote herenhuizen en binnengebieden, worden omgevormd tot collectieve woonfaciliteiten. De moderne Antwerpenaar wil weg van het ' huisje, tuintje in de stad ' idee.
- Participatie is meer dan communicatie. Ik pleit voor nog meer inspraak, maar op een vroeger moment. Er moet van bij het voortraject, dus nog voor er ook maar iets op papier staat, naar de mening van de toekomstige gebruikers gevraagd worden.

b. Participatie : architectuur met iedereen, Kristiaan Borrel.
- De participatiegedachte staat voor het inzetten van de directe en indirecte gebruikers om een actieve rol te spelen in het ontwerpproces.  Zo krijgt de bevolking , de toekomstige gebruikers, meer inspraak in het stedebouwkundige beleid van haar stad of gemeente. Dikwijls wordt bij die laatste vorm van participatie gewerkt met zogenaamde projectgroepen. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende openbare sectoren, die elk de belangen van hun domein zullen verdedigen. Een goed voorbeeld was Park Spoor Noord waar heel regelmatig inspraak van de omwonenden werd gevraagd.
- Als voorbeeld van indirecte gebruikers zijn er de geplande ontwikkelingen aan de Scheldekaaien, waar de enquête ook door zeer veel niet-Antwerpenaren werd ingevuld.

c. Studentenstad 2.0, Kristine Verachtert, hoofd Ruimtelijke Planning van de stad Leuven.
- De tijd van open en halfopen bebouwingen is voorgoed voorbij. We moeten gaan naar compacte woonvormen die aan de behoeften van verschillende doelgroepen voldoen, zonder dat we hierbij iedereen een kavel met vrijstaande bebouwing kunnen bieden.
- De ontwikkelaars en architecten gaan extreem ver in zuinig energieverbruik. Voor het project Tweewaters gaat men zoeken naar eigen energieproductie en daarbij denkt men oa aan warmtekrachtkoppeling die niet alleen voor de site zelf maar ook voor de aangrenzende wijken zal kunnen dienen.
- De vraag naar kleine woonunits ligt zeer hoog, ook omwille van de groeiende populatie aan studenten en andere alleenstaanden.
- Om de groei aan alleenstaande jongeren en medioren op te vangen is het nodig om, zonder te knagen aan de prachtige landschappen die onze stad omgeven, nog meer de kaart van de inbreiding te trekken.

d. Gezocht, trendbreuk voor collectief wonen, Christophe Grafe, directeur Vlaams Architectuurinstituut.
- Groepswoningbouw wint aan belang, mede door veranderende gezinssituaties en vooral door de steeds duurdere grondprijzen.
- Bij collectief wonen wordt er nog teveel gefocust op de objecten zelf en te weinig op de woonomgeving. Teveel op typologie en teweinig op planologie.
- Het Zuid-Europese model, waar de middenklasse gewend is te wonen in stadsappartementen met vaak mooi vormgegeven buitenruimten en waar collectieve ruimten , zoals een gedeelde daktuin, deel uitmaken van het wonen.   

 

De commentaren zijn gesloten.