20-09-11

Het redelijk wansmakelijke verhaal van ( weer ) een verbrandingsoven

asbest2.jpg

Er zijn soms heel wat paralellen te trekken tussen verhalen A,B of C.

Neem nu het verhaal van de verbrandingsoven op het grondgebied van Kampenhout.
Bron : DM 27 augustus 2011

Heel wat gewone, niet gespecialiseerde, burgers van Kampenhout, Haacht, Boortmeerbeek en Herent, verzameld in de vzw Stop de Oven lezen en analyseren het 541 pagina's tellende MER rapport in hun vrije, avondlijke uurtjes. Ze ontdekken er vele feitelijke onjuistheden , vergissingen en eufemismen in. Zo wordt Wespelaar beschreven als een gehucht ( een gehucht is een rij huizen, een nederzetting zonder kerk), terwijl het meer dan 3.500 inwoners telt. Als een niemendalletje waar bijna niemand woont....en hoe meer fouten komen boven drijven , hoe sterker de overtuiging dat er nog over het hoofd werden gezien. Burgers in het verweer...

Halverwege juli 2011 ( niet toevallig in de vakantieperiode ) raakte bekend dat het Vlaams departement LNE ' Leefmilieu, Natuur en Energie ' het MER ingediend door de NV Recover Energy conform verklaarde aan de wettelijke vormvereisten, dat aldus het bedrijf het juridische pad effent voor een milieuvergunning ( toegekend door de provincie ) en voor een bouwvergunning ( toegekend door de gemeente Kampenhout ). En men weet nu reeds dat beide instanties neen zullen zeggen tegen de resp. aanvragen. Daardoor wordt de goegemeente in slaap gewiegd, in de overtuiging dat alles in kannen en kruiken is en er geen verder onderzoek meer dient te gebeuren en geen verdere stappen dienen gezet. Burgers in de mist....

Doorgedreven literatuur van enkelen echter levert nog verrassingen : hoogtechnologisch ' chinees ' in heek kleine lettertjes over de soorten afval die zullen verbrand worden, als daar zijn huishoudelijk afval, maar ook daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval. Burgers helemaal van de kook, want over welke bedrijven zal dat gaan en langs waar geraken die aan de oven...

En de burgemeester doet er nog een schepje bovenop : we zijn er allemaal tegen, maar kunnen we ze wel tegenhouden ? Het bedrijf heeft 3 jaar lang dure studiebureaus, ingenieurs en pr jongens en meisjes ingezet. Dus zullen ze wel weten dat er een kans is dat de oven er komt. Burgers nog ongeruster...

De oven is dus niet nodig, er is capaciteit genoeg omdat we met zijn allen goed het huishoudafval sorteren. Vlaanderen sorteert 73 % en Frankrijk slechts 20 % van zijn huishoudelijk afval. Proficiat, dat verdient een bloemetje. Burgers fier... omdat ze een beetje meehelpen aan het terugdringen van kankers, genetische afwijkingen, enz. In plaats van ovens bij te bouwen kunnen we nu van tijd tot tijd een oven stil leggen voor het nodige onderhoud, zegt OVAM. En ook Vlaanderen wil de berg restafval verder zien slinken, de kringloop te sluiten... voor de particulieren. Burgers verwachten een schouderklopje dat ze verdienen, toch... ?

Ook bedrijven recycleren en hergebruiken  meer en meer ( tot 63 % ). Prima, bank vooruit...

Maar een afvalverbrandingsoven kort stilleggen gaat niet, zegt men, die moet 365/365 d 24/24 u draaien. En mede daarom was er een Europese richtlijn die de grenzen opende voor handel in bedrijfsafval. En dus wordt dat afval geen openbare last meer, maar een ' product ' ( dat men kan vermarkten ).  De tekorten bij de aanvoer van het afval worden aangevuld door import uit bv Frankrijk en Duitsland, aangevoerd met duizenden vrachtwagens over onze wegen. Burgers dubbel gestraft voor hun goed sorteergedrag....

En dus gaat Recover Energy vrolijk verder met het streven naar een vergunning R1, om binnen Europa afval te importeren, tekenen zij plannen om de verbranding diep onder de oppervlakte te laten gebeuren zodat niemand ziet wat er zich allemaal afspeelt, beschuldigen de burgers dat ze geen dialoog willen aangaan, verspreiden mooie folders met hun versie van het verhaal en gaan rustig verder met het zoete koekjes bakken met de Vlaamse Overheid.

Als laatste, ultieme, argument - volgens hen ook wetenschappelijk onderbouwd - is één avond op café doorbrengen schadelijker dan 20 jaar naast een verbrandingsoven wonen.

De conclusie van burgemeester Meeus uit Kampenhout : Er is geen maatschappelijk draagvlak, absoluut niet, maar de kans bestaat altijd dat ze langs juridische weg een opening weten te forceren.

Hvandeker : In die conclusie zit alles wat je hoopt dat niet mogelijk is. Dat je via een legertje juristen tienduizenden mensen, de provincie, de gemeente en ook de Vlaamse Gemeenschap een hak zet. Bananenstaat ?
En wat is de parellel van dit verhaal met andere ? Welmenende burgers die inzitten met de anderen staan nogal eens voor een hoge muur, ondanks alle moeite en alle inspanningen worden ze in de zak gezet en krijgen ze van de politiek niet altijd de steun die ze verdienen.

 

De commentaren zijn gesloten.