14-09-11

Is er een verband tussen sommige berichten in de media ?

bos.jpg

Ja, na wat zoeken vindt men verbanden genoeg. Een voorbeeld ? Graag !

Bericht 1 in DM 14/9/11 : De Franse krant Le Monde wijdt een heel stuk aan de 300 Brusselse platanen die zouden moeten gekapt worden maar de werken werden ( voorlopig )  stilgelegd door de Brusselse procureur des Konings ( pdK ) om diverse redenen, mede ook door "een moedige en symbolische actie  die belicht dat de bewoners de bomen beschouwen als die in hun eigen tuin " , die tweedracht zaait tussen politiek en bevolking. Deze laatste heeft geleerd van het verleden en zijn op hun hoede voor architecten, betonneurs en andere urbanisten die in de jaren negentienzestig de stad voor een stuk onleefbaar hebben getekend, gekapt en vernield. Men dacht niet vanuit de schoonheid, maar vanuit de rede en het feit dat de werken werden stilgelegd is vandaag dus een heel belangrijk signaal voor alle partijen !

Bericht nr 2 in DM 8/9/11 : Stedelijk groen staat steeds meer onder druk, ten onrechte, want : bomen zijn goed voor de gezondheid en voor de prijs van de woning. En in Brussel is er een kat en muisspel aan de gang tussende politieke kappers en de omwonende niet-kappers : de politie versus het mobiliserend sms-systeem van de bewoners-boomknuffelaars. Dit soort protesten neemt steeds meer toe , in steeds meer steden en streken van Vlaanderen.   En terecht zegt professor Kris Verheyen van de vakgroep bosbeheer van UGent. Want bomen hebben een belangrijke regulerende en socioculturele waarde en maken daardoor onze leefomgeving aangenamer. Zo hebben ze invloed op de vastgoedprijzen in de buurt, op longziektes, op milieuvervuiling in het algemeen, op de stress, op het immuunsysteem en op de bloeddruk. Een boom vangt CO2 en fijn stof op in zijn bladeren en is daardoor niet alleen goed voor astmapatiënten maar voor nagenoeg iedereen. Ze vangen ook ongeveer 20 % regenwater op dat anders allemaal , en snel, door de riolering moet. Door hun natuurlijke schaduw en de verdamping is de temperatuur in een park tot 4 ° frisser dan erbuiten. Daardoor worden 10 tot 15 % minder fossiele brandstoffen voor de airco verbruikt. Tenslotte zijn huizen in de buurt van parken en groen gemiddeld 15 % meer waard. Mensen voelen zich gewoon beter in hun vel tussen het groen...

Bericht nr 3 in DM 12/9/11 : De plannen ( VIA) om Vlaanderen nog verder uit te bouwen tot logistieke draaischijf stuit gezondheidsspecialisten tegen de borst. Er worden amper plannen geformuleerd om de luchtvervuiling tegen te gaan en de bewoners te beschermen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om ecologie en economie met elkaar te verzoenen.  Dat zegt Tim Nawrot, professor milieubiologie aan de universiteit van Hasselt.  Maar transporteconomie levert ook werkgelegenheid en belastinginkomsten, volgens andere specialisten. En de concurrentie in de sector is moordend...en de kans is groot dat industrietakken dan naar het buitenland zullen verkassen. Maar die argumenten worden dan weer gemakkelijk tegengesproken door Ivan Van de Cloot en Geert Noels : er zal meer lokale productie plaatsvinden, het goedkoop en ongezond vervoer kan opgevangen worden door veel meer transport via water of spoor. De bedrijven vinden dat ok, zolang hun vracht maar snel van A naar B kan geraken. Op die manier zal de levenskwaliteit verhogen en minder worden uitgegeven aan gezondheidskosten.

Hvandeker : Wat is ( volgens mij ) nu het verband tussen de 3 berichten ? Het korte gewin versus het lange termijndenken. De lusten voor de bedrijven versus de lasten voor de gemeenschap. De gezondheid van velen versus de bottomline van enkelen. Twee conclusies dringen zich steeds meer op : de vervuiler echt doen betalen via zeer strenge controles op het terrein. En verder steeds meer de aandacht trekken op de rol van bedrijven als maatschappelijk verantwoorde partij in het economische , ecologische en sociale  gebeuren. 

De commentaren zijn gesloten.