12-08-11

We are working on it... according Herman Roelants

herman roelants, paradise tomorrow, we're working on it, voorzorgprincipe, sociale bewogenheid, klimaatdebat

Herman Roelants studeerde wiskunde, natuurkunde en filosofie, was van 1974 tot 2002 hoogleraar filosofie aan de K.U. Leuven en deed in de Knack van 10 augustus 2011 volgende interessante uitspraken :

1. Als je geen voorzorgen neemt, zit je later misschien met de nazorg en dat kan veel erger zijn. Het beste voorbeeld daarvan is de kernenergie. Het afvalprobleem is nog lang niet opgelost, hoewel experts er al decennia zeggen dat ze ' er mee bezig zijn. Een typisch voorbeeld van het ' paradise tomorrow ' syndroom, wetenschappers die ons het paradijs beloven voor later : morgen is het misschien zover. We're working on it ! Terwijl men er waarschijnlijk nog zeer ver van verwijderd is. Ik vind het immoreel en onverantwoord om verder te gaan met de principiële keuze voor kernenergie. 

2. Ik heb mij van meet af aan betrokken gevoeld bij Agalev, sinds begin jaren 80. Ik zag meteen dat die beweging een gelegenheid bood om het milieuprobleem op de kaart te zetten. De sociale bewogenheid van een aantal mensen uit die beweging sprak mij ook aan. Ik vind Groen! vandaag nog altijd enorm belangrijk. Al vraag ik me wel af waarom die partij bij ons niet even populair kan worden als in Wallonië of Duitsland.

3. Ik heb het klimaatdebat min of meer gevolgd. Onder echte specialisten in het domein zijn er nog maar enkelen die niet de stelling onderschrijven dat de menselijke activiteit een immense invloed heeft op het klimaat. Er blijft discussie over heel wat aspecten van het onderzoek, maar over de kern van de zaak bestaat consensus.

Hvandeker :
1. Men kan beter het voorzorgprincipe volgen in deze en geen rekening meer houden met beloften welke uiterst onzeker zijn. Omdat er alternatieven zijn die wel werken....
2. Een lange termijnvisie, sociale betrokkenheid en zin voor verantwoordelijkheid zijn kenmerken van Groen !
3. En toch zijn er nog heel veel mensen die  nog steeds problemen hebben met die kern. Of er onverschillig over zijn : na ons de zondvloed...  

    

De commentaren zijn gesloten.