09-07-11

Ook Europa heeft een olieverslaving.

Transitie2.jpg

Piekolie is het punt waarop 50 % van de wereldoliereserves zijn opgepompt en de productie ervan in een fase komt waarbij ontginning moeilijker is en dus duurder en de resultaten van mindere kwaliteit. Europees commissaris voor Transport en Mobiliteit waarschuwt voor de verregaande gevolgen op economisch,sociaal en maatschappelijk vlak, indien we niet snel de olieafhankelijkheid afbouwen.  Vandaag hangen nog steeds 96 % van de Europese energiebehoeften af van olie. Volgens de hoofdeconoom van het Internationaal Energie Agentschap werd het piekoliemoment reeds 5 jaar geleden bereikt ( in 2006 ! ). Om het productieniveau van de voorbije 25 jaar in de toekomst op peil te houden hebben we 4 x de reserves van Saoudi-Arabië nodig. Aanzienlijke prijsstijgingen zitten er de volgende jaren dus aan te komen, mede door de huidige en voorziene omwentelingen in de Arabische wereld en de toenemende vraag van bestaande en nieuwe industrieën, oa China . Men zal dus meer en meer moeten nadenken over de transitie naar goede alternatieven.  

Bron : MO , juli-aug 2011

Hvandeker : Er moet dringend actie komen, willen we in de toekomst een evenwicht vinden tussen vraag en aanbod.

De commentaren zijn gesloten.